Prognose periode-levensverwachting; geslacht en leeftijd, 2023-2070

Prognose periode-levensverwachting; geslacht en leeftijd, 2023-2070

Geslacht Leeftijd (op 31 december) Perioden Periode-levensverwachting (jaar)
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar 2023 81,94
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar 2030 83,45
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar 2040 85,04
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar 2050 86,49
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar 2060 87,80
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar 2070 88,99
Totaal mannen en vrouwen 45 jaar 2023 38,44
Totaal mannen en vrouwen 45 jaar 2030 39,77
Totaal mannen en vrouwen 45 jaar 2040 41,20
Totaal mannen en vrouwen 45 jaar 2050 42,52
Totaal mannen en vrouwen 45 jaar 2060 43,74
Totaal mannen en vrouwen 45 jaar 2070 44,84
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar 2023 20,35
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar 2030 21,44
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar 2040 22,62
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar 2050 23,73
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar 2060 24,77
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar 2070 25,72
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar 2023 9,17
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar 2030 9,77
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar 2040 10,46
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar 2050 11,14
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar 2060 11,81
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar 2070 12,45
Mannen 0 jaar 2023 80,39
Mannen 0 jaar 2030 81,87
Mannen 0 jaar 2040 83,39
Mannen 0 jaar 2050 84,79
Mannen 0 jaar 2060 86,09
Mannen 0 jaar 2070 87,29
Mannen 45 jaar 2023 37,04
Mannen 45 jaar 2030 38,33
Mannen 45 jaar 2040 39,66
Mannen 45 jaar 2050 40,92
Mannen 45 jaar 2060 42,11
Mannen 45 jaar 2070 43,21
Mannen 65 jaar 2023 19,16
Mannen 65 jaar 2030 20,23
Mannen 65 jaar 2040 21,34
Mannen 65 jaar 2050 22,40
Mannen 65 jaar 2060 23,40
Mannen 65 jaar 2070 24,34
Mannen 80 jaar 2023 8,41
Mannen 80 jaar 2030 9,05
Mannen 80 jaar 2040 9,70
Mannen 80 jaar 2050 10,34
Mannen 80 jaar 2060 10,97
Mannen 80 jaar 2070 11,58
Vrouwen 0 jaar 2023 83,46
Vrouwen 0 jaar 2030 85,02
Vrouwen 0 jaar 2040 86,69
Vrouwen 0 jaar 2050 88,18
Vrouwen 0 jaar 2060 89,50
Vrouwen 0 jaar 2070 90,68
Vrouwen 45 jaar 2023 39,79
Vrouwen 45 jaar 2030 41,20
Vrouwen 45 jaar 2040 42,73
Vrouwen 45 jaar 2050 44,11
Vrouwen 45 jaar 2060 45,34
Vrouwen 45 jaar 2070 46,45
Vrouwen 65 jaar 2023 21,47
Vrouwen 65 jaar 2030 22,60
Vrouwen 65 jaar 2040 23,86
Vrouwen 65 jaar 2050 25,02
Vrouwen 65 jaar 2060 26,08
Vrouwen 65 jaar 2070 27,04
Vrouwen 80 jaar 2023 9,77
Vrouwen 80 jaar 2030 10,39
Vrouwen 80 jaar 2040 11,12
Vrouwen 80 jaar 2050 11,85
Vrouwen 80 jaar 2060 12,54
Vrouwen 80 jaar 2070 13,21
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat prognosecijfers van de periode-overlevingstafels (per periode van 1 jaar) naar geslacht en leeftijd (op 31 december) voor de bevolking van Nederland. Uit de tabel kan worden afgelezen hoeveel jongens of meisjes uit een groep van 100 duizend pasgeborenen de leeftijd van 0, 1, 2 enz. jaar op 31 december van het jaar van waarneming zullen bereiken. Tevens kan worden afgelezen hoe oud deze kinderen gemiddeld zullen worden als de sterftekansen van het prognosejaar hun hele leven zouden gelden. Deze periode-levensverwachting kan daardoor het beste worden geïnterpreteerd als een samenvattende maat voor de sterftekansen in een kalenderjaar. Zie paragraaf 4 voor een uitleg over het verschil tussen de periode-overlevingstafel en een cohort-overlevingstafel.

De tabel kan uitgesplitst worden naar de sterftekans, het aantal levenden (tafelbevolking), het aantal overledenen (tafelbevolking) en de periode-levensverwachting naar geslacht en leeftijd.

Gegevens beschikbaar: 2023-2070

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen per 15 december 2023:
Geen, dit is een nieuwe tabel waarin de voorgaande prognose is bijgesteld op basis van de inmiddels beschikbaar gekomen waarnemingen. De prognoseperiode loopt nu van 2023 tot 2070.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De verschijningsfrequentie van deze tabel is eenmalig. In december 2024 wordt een nieuwe tabel gepubliceerd met de prognose van de periode-levensverwachting.

Toelichting onderwerpen

Periode-levensverwachting
Het aantal jaren dat iemand van een bepaalde leeftijd naar verwachting nog te leven heeft (berekend uit een overlevingstafel), onder de veronderstelling dat de sterftekansen vanaf het geselecteerde prognosejaar niet zullen veranderen.

Leeftijd op 31 december
Het aantal gehele jaren dat op 31 december van het jaar van waarneming is verstreken sinds de geboortedatum van de persoon.
Te berekenen als jaar van waarneming min geboortejaar.

Sterftekans
De kans op overlijden vóór het bereiken van de volgende leeftijd.
De kans op overlijden is berekend als het waargenomen aantal overledenen in de geselecteerde periode per 100 duizend van de gemiddelde (werkelijke) bevolking met gelijke leeftijd en geslacht.

Overlevingstafel
Tabel die aangeeft hoeveel van 100 duizend pasgeborenen de leeftijd van een 0, 1, 2 jaar enzovoort, zullen bereiken op basis van de sterftekansen die zijn berekend uit het aantal overledenen en bevolkingsaantallen in een bepaalde periode.