Prognose immigratie en emigratie; herkomstland, 2023-2070

Prognose immigratie en emigratie; herkomstland, 2023-2070

Geslacht Herkomstland Perioden Immigratie (aantal) Emigratie (inclusief correcties) (aantal) Migratiesaldo (inclusief correcties) (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2070 311.608 257.671 53.937
Totaal mannen en vrouwen Geboren in Nederland 2070 33.508 54.503 -20.995
Totaal mannen en vrouwen Totaal geboren buiten Nederland 2070 278.100 203.169 74.930
Totaal mannen en vrouwen Totaal Europa (exclusief Nederland) 2070 135.869 108.642 27.227
Totaal mannen en vrouwen Midden- en Oost-Europese landen in de EU 2070 53.157 41.174 11.983
Totaal mannen en vrouwen West-Europese landen in de EU 2070 59.179 50.056 9.123
Totaal mannen en vrouwen Overig Europa 2070 23.533 17.412 6.121
Totaal mannen en vrouwen Totaal buiten Europa 2070 142.231 94.527 47.703
Totaal mannen en vrouwen Indonesië 2070 2.491 1.848 643
Totaal mannen en vrouwen Marokko 2070 2.672 1.052 1.620
Totaal mannen en vrouwen Nederlandse Cariben 2070 3.703 2.353 1.350
Totaal mannen en vrouwen Suriname 2070 3.086 1.530 1.556
Totaal mannen en vrouwen Turkije 2070 9.549 6.086 3.463
Totaal mannen en vrouwen Afrika 2070 22.827 14.717 8.110
Totaal mannen en vrouwen Latijns-Amerika 2070 15.743 11.292 4.451
Totaal mannen en vrouwen Noord-Amerika en Oceanië 2070 11.698 10.286 1.412
Totaal mannen en vrouwen Aziatisch Midden-Oosten 2070 30.753 15.386 15.366
Totaal mannen en vrouwen Oostelijk Azië 2070 39.709 29.977 9.732
Mannen Totaal 2070 160.963 135.316 25.647
Mannen Geboren in Nederland 2070 17.458 28.669 -11.211
Mannen Totaal geboren buiten Nederland 2070 143.505 106.648 36.857
Mannen Totaal Europa (exclusief Nederland) 2070 71.820 58.415 13.406
Mannen Midden- en Oost-Europese landen in de EU 2070 30.405 24.138 6.268
Mannen West-Europese landen in de EU 2070 29.560 25.389 4.171
Mannen Overig Europa 2070 11.855 8.888 2.967
Mannen Totaal buiten Europa 2070 71.685 48.233 23.451
Mannen Indonesië 2070 992 736 256
Mannen Marokko 2070 1.265 518 747
Mannen Nederlandse Cariben 2070 1.833 1.151 682
Mannen Suriname 2070 1.467 706 761
Mannen Turkije 2070 5.302 3.568 1.734
Mannen Afrika 2070 12.134 7.999 4.135
Mannen Latijns-Amerika 2070 7.208 5.020 2.188
Mannen Noord-Amerika en Oceanië 2070 5.424 4.793 631
Mannen Aziatisch Midden-Oosten 2070 17.355 9.524 7.831
Mannen Oostelijk Azië 2070 18.705 14.218 4.486
Vrouwen Totaal 2070 150.645 122.356 28.289
Vrouwen Geboren in Nederland 2070 16.050 25.834 -9.784
Vrouwen Totaal geboren buiten Nederland 2070 134.595 96.522 38.073
Vrouwen Totaal Europa (exclusief Nederland) 2070 64.049 50.228 13.821
Vrouwen Midden- en Oost-Europese landen in de EU 2070 22.752 17.037 5.715
Vrouwen West-Europese landen in de EU 2070 29.619 24.667 4.952
Vrouwen Overig Europa 2070 11.678 8.524 3.154
Vrouwen Totaal buiten Europa 2070 70.546 46.294 24.252
Vrouwen Indonesië 2070 1.499 1.113 386
Vrouwen Marokko 2070 1.407 534 873
Vrouwen Nederlandse Cariben 2070 1.870 1.202 668
Vrouwen Suriname 2070 1.619 824 795
Vrouwen Turkije 2070 4.247 2.518 1.729
Vrouwen Afrika 2070 10.693 6.718 3.975
Vrouwen Latijns-Amerika 2070 8.535 6.272 2.263
Vrouwen Noord-Amerika en Oceanië 2070 6.274 5.493 781
Vrouwen Aziatisch Midden-Oosten 2070 13.398 5.862 7.536
Vrouwen Oostelijk Azië 2070 21.004 15.758 5.246
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat prognosecijfers van de buitenlandse migratie naar geslacht en herkomstland onder de bevolking van Nederland.

Het CBS gaat over op een nieuwe indeling van de bevolking naar herkomst. Voortaan is meer bepalend waar iemand zelf geboren is, naast waar iemands ouders geboren zijn. Daarbij wordt het woord migratieachtergrond niet meer gebruikt. De hoofdindeling westers/niet-westers wordt vervangen door een indeling op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. Deze indeling wordt geleidelijk ingevoerd in tabellen en publicaties met bevolking naar herkomst.

Gegevens beschikbaar: 2023-2070

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen per 15 december 2023:
Geen, dit is een nieuwe tabel waarin de voorgaande prognose is bijgesteld op basis van de inmiddels beschikbaar gekomen waarnemingen. De prognoseperiode loopt nu van 2023 tot 2070.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De verschijningsfrequentie van deze tabel is eenmalig. In december 2026 wordt een nieuwe tabel gepubliceerd met de prognose van het aantal immi- en emigranten.

Toelichting onderwerpen

Immigratie
Vestiging van personen vanuit het buitenland in Nederland voor een termijn van ten minste vier maanden.
Emigratie (inclusief correcties)
Emigratie (inclusief saldo administratieve correcties)
Vertrek van personen naar het buitenland voor een termijn van ten minste acht maanden, plus de administratief afgevoerde personen minus de administratief opgenomen personen.

Administratieve afvoering
Verwijdering van een persoon uit het gemeentelijke bevolkingsregister van een gemeente nadat de gemeente heeft vastgesteld dat de verblijfplaats van deze persoon niet bekend is, deze persoon niet bereikbaar is en waarschijnlijk geen inwoner meer is van een Nederlandse gemeente.
Een administratieve afvoering is meestal het gevolg van het vertrek van een persoon naar het buitenland zonder dat deze de gemeente hiervan op de hoogte heeft gesteld.

Administratieve opneming
Opneming van een persoon in de bevolkingsregisters van een gemeente op verzoek van de betrokkene. Deze opneming is niet het gevolg van geboorte, immigratie of vestiging van die persoon vanuit een andere gemeente in Nederland.
Een administratieve opneming is meestal een hervestiging van een persoon die eerder administratief is afgevoerd en die verklaart nooit uit Nederland te zijn weggeweest.
Migratiesaldo (inclusief correcties)
Migratiesaldo (inclusief saldo administratieve correcties)
Immigratie minus emigratie, plus de administratief afgevoerde personen minus de administratief opgenomen personen.