Prognose immigratie en emigratie; leeftijd, 2023-2070

Prognose immigratie en emigratie; leeftijd, 2023-2070

Geslacht Leeftijd (op 31 december) Perioden Immigratie (aantal) Emigratie (inclusief correcties) (aantal) Migratiesaldo (inclusief correcties) (aantal)
Mannen en Vrouwen Totaal 2023 336.911 192.469 144.442
Mannen en Vrouwen Totaal 2024 323.309 201.225 122.084
Mannen en Vrouwen Totaal 2030 308.688 241.717 66.971
Mannen en Vrouwen Totaal 2040 309.565 248.877 60.688
Mannen en Vrouwen Totaal 2050 310.012 252.514 57.498
Mannen en Vrouwen Totaal 2060 310.499 255.182 55.317
Mannen en Vrouwen Totaal 2070 311.608 257.672 53.936
Mannen en Vrouwen 0 tot 10 jaar 2023 28.413 15.881 12.532
Mannen en Vrouwen 0 tot 10 jaar 2024 26.956 15.765 11.191
Mannen en Vrouwen 0 tot 10 jaar 2030 25.919 18.409 7.510
Mannen en Vrouwen 0 tot 10 jaar 2040 26.998 20.876 6.122
Mannen en Vrouwen 0 tot 10 jaar 2050 27.151 20.968 6.183
Mannen en Vrouwen 0 tot 10 jaar 2060 27.038 20.802 6.236
Mannen en Vrouwen 0 tot 10 jaar 2070 27.129 21.281 5.848
Mannen en Vrouwen 10 tot 20 jaar 2023 41.621 13.400 28.221
Mannen en Vrouwen 10 tot 20 jaar 2024 39.395 13.066 26.329
Mannen en Vrouwen 10 tot 20 jaar 2030 37.281 14.239 23.042
Mannen en Vrouwen 10 tot 20 jaar 2040 37.575 13.980 23.595
Mannen en Vrouwen 10 tot 20 jaar 2050 38.235 14.553 23.682
Mannen en Vrouwen 10 tot 20 jaar 2060 38.358 14.461 23.897
Mannen en Vrouwen 10 tot 20 jaar 2070 38.356 14.340 24.016
Mannen en Vrouwen 20 tot 30 jaar 2023 126.210 73.869 52.341
Mannen en Vrouwen 20 tot 30 jaar 2024 123.721 79.200 44.521
Mannen en Vrouwen 20 tot 30 jaar 2030 122.178 94.010 28.168
Mannen en Vrouwen 20 tot 30 jaar 2040 121.547 91.223 30.324
Mannen en Vrouwen 20 tot 30 jaar 2050 121.564 89.406 32.158
Mannen en Vrouwen 20 tot 30 jaar 2060 122.439 89.677 32.762
Mannen en Vrouwen 20 tot 30 jaar 2070 122.625 88.709 33.916
Mannen en Vrouwen 30 tot 40 jaar 2023 74.025 42.621 31.404
Mannen en Vrouwen 30 tot 40 jaar 2024 71.368 44.750 26.618
Mannen en Vrouwen 30 tot 40 jaar 2030 68.381 55.907 12.474
Mannen en Vrouwen 30 tot 40 jaar 2040 68.407 56.432 11.975
Mannen en Vrouwen 30 tot 40 jaar 2050 67.961 55.626 12.335
Mannen en Vrouwen 30 tot 40 jaar 2060 67.836 55.135 12.701
Mannen en Vrouwen 30 tot 40 jaar 2070 68.583 55.957 12.626
Mannen en Vrouwen 40 tot 50 jaar 2023 37.687 22.528 15.159
Mannen en Vrouwen 40 tot 50 jaar 2024 35.074 23.537 11.537
Mannen en Vrouwen 40 tot 50 jaar 2030 31.434 29.340 2.094
Mannen en Vrouwen 40 tot 50 jaar 2040 31.731 32.191 -460
Mannen en Vrouwen 40 tot 50 jaar 2050 31.704 32.922 -1.218
Mannen en Vrouwen 40 tot 50 jaar 2060 31.367 32.821 -1.454
Mannen en Vrouwen 40 tot 50 jaar 2070 31.331 32.973 -1.642
Mannen en Vrouwen 50 tot 60 jaar 2023 18.298 13.653 4.645
Mannen en Vrouwen 50 tot 60 jaar 2024 16.954 14.109 2.845
Mannen en Vrouwen 50 tot 60 jaar 2030 14.537 16.169 -1.632
Mannen en Vrouwen 50 tot 60 jaar 2040 14.492 18.368 -3.876
Mannen en Vrouwen 50 tot 60 jaar 2050 14.793 20.390 -5.597
Mannen en Vrouwen 50 tot 60 jaar 2060 14.752 21.012 -6.260
Mannen en Vrouwen 50 tot 60 jaar 2070 14.561 21.211 -6.650
Mannen en Vrouwen 60 tot 70 jaar 2023 6.991 7.445 -454
Mannen en Vrouwen 60 tot 70 jaar 2024 6.364 7.643 -1.279
Mannen en Vrouwen 60 tot 70 jaar 2030 5.588 9.439 -3.851
Mannen en Vrouwen 60 tot 70 jaar 2040 5.160 9.980 -4.820
Mannen en Vrouwen 60 tot 70 jaar 2050 5.186 11.627 -6.441
Mannen en Vrouwen 60 tot 70 jaar 2060 5.370 13.060 -7.690
Mannen en Vrouwen 60 tot 70 jaar 2070 5.365 13.676 -8.311
Mannen en Vrouwen 70 tot 80 jaar 2023 2.833 2.470 363
Mannen en Vrouwen 70 tot 80 jaar 2024 2.674 2.535 139
Mannen en Vrouwen 70 tot 80 jaar 2030 2.485 3.288 -803
Mannen en Vrouwen 70 tot 80 jaar 2040 2.652 4.422 -1.770
Mannen en Vrouwen 70 tot 80 jaar 2050 2.323 4.874 -2.551
Mannen en Vrouwen 70 tot 80 jaar 2060 2.393 5.715 -3.322
Mannen en Vrouwen 70 tot 80 jaar 2070 2.586 6.578 -3.992
Mannen en Vrouwen 80 tot 90 jaar 2023 817 591 226
Mannen en Vrouwen 80 tot 90 jaar 2024 794 612 182
Mannen en Vrouwen 80 tot 90 jaar 2030 878 902 -24
Mannen en Vrouwen 80 tot 90 jaar 2040 994 1.387 -393
Mannen en Vrouwen 80 tot 90 jaar 2050 1.086 2.119 -1.033
Mannen en Vrouwen 80 tot 90 jaar 2060 936 2.448 -1.512
Mannen en Vrouwen 80 tot 90 jaar 2070 1.063 2.898 -1.835
Mannen en Vrouwen 90 jaar of ouder 2023 16 11 5
Mannen en Vrouwen 90 jaar of ouder 2024 9 13 -4
Mannen en Vrouwen 90 jaar of ouder 2030 7 17 -10
Mannen en Vrouwen 90 jaar of ouder 2040 9 20 -11
Mannen en Vrouwen 90 jaar of ouder 2050 9 34 -25
Mannen en Vrouwen 90 jaar of ouder 2060 10 49 -39
Mannen en Vrouwen 90 jaar of ouder 2070 9 48 -39
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat prognosecijfers over de buitenlandse migratie (immigratie, emigratie inclusief administratieve correcties en migratiesaldo inclusief administratieve correcties) onder de bevolking van Nederland naar geslacht en leeftijd (op 31 december).

Gegevens beschikbaar: 2023-2070

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen per 15 december 2023:
Geen, dit is een nieuwe tabel waarin de voorgaande prognose is bijgesteld op basis van de inmiddels beschikbaar gekomen waarnemingen. De prognoseperiode loopt nu van 2023 tot 2070.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De verschijningsfrequentie van deze tabel is eenmalig. In december 2026 wordt een nieuwe tabel gepubliceerd met de prognose van het aantal immi- en emigranten.

Toelichting onderwerpen

Immigratie
Vestiging van personen vanuit het buitenland in Nederland voor een termijn van minimaal vier maanden.
Emigratie (inclusief correcties)
Emigratie (inclusief saldo administratieve correcties)
Vertrek van personen naar het buitenland voor een termijn van ten minste acht maanden, plus de administratief afgevoerde personen minus de administratief opgenomen personen.

Administratieve afvoering
Verwijdering van een persoon uit het gemeentelijke bevolkingsregister van een gemeente nadat de gemeente heeft vastgesteld dat de verblijfplaats van deze persoon niet bekend is, deze persoon niet bereikbaar is en waarschijnlijk geen inwoner meer is van een Nederlandse gemeente.
Een administratieve afvoering is meestal het gevolg van het vertrek van een persoon naar het buitenland zonder dat deze de gemeente hiervan op de hoogte heeft gesteld.

Administratieve opneming
Opneming van een persoon in de bevolkingsregisters van een gemeente op verzoek van de betrokkene. Deze opneming is niet het gevolg van geboorte, immigratie of vestiging van die persoon vanuit een andere gemeente in Nederland.
Een administratieve opneming is meestal een hervestiging van een persoon die eerder administratief is afgevoerd en die verklaart nooit uit Nederland te zijn weggeweest.
Migratiesaldo (inclusief correcties)
Migratiesaldo (inclusief saldo administratieve correcties)
Immigratie minus emigratie, plus de administratief afgevoerde personen minus de administratief opgenomen personen.