Vruchtbaarheid; waarneming en prognose, leeftijd en geboortegeneratie

Vruchtbaarheid; waarneming en prognose, leeftijd en geboortegeneratie

Leeftijd (op 31 december) Volgorde van geboorte uit de moeder Geboortegeneratie vrouw Vruchtbaarheidcijfers (per vrouw)
Totaal Totaal 1935 2,49886
Totaal Totaal 1945 1,99651
Totaal Totaal 1955 1,86746
Totaal Totaal 1965 1,78494
Totaal Totaal 1975 1,78234
Totaal Totaal 1985 1,77694
Totaal Totaal 1995 1,61445
Totaal Totaal 2005 1,63115
Totaal Totaal 2015 1,65634
Totaal Totaal 2025 1,66018
Totaal Eerste kind 1935 0,88315
Totaal Eerste kind 1945 0,88313
Totaal Eerste kind 1955 0,82909
Totaal Eerste kind 1965 0,81890
Totaal Eerste kind 1975 0,83275
Totaal Eerste kind 1985 0,83131
Totaal Eerste kind 1995 0,74868
Totaal Eerste kind 2005 0,74735
Totaal Eerste kind 2015 0,75820
Totaal Eerste kind 2025 0,75536
Totaal Tweede kind 1935 0,78088
Totaal Tweede kind 1945 0,74664
Totaal Tweede kind 1955 0,67752
Totaal Tweede kind 1965 0,64871
Totaal Tweede kind 1975 0,64478
Totaal Tweede kind 1985 0,63565
Totaal Tweede kind 1995 0,56726
Totaal Tweede kind 2005 0,57056
Totaal Tweede kind 2015 0,57737
Totaal Tweede kind 2025 0,57970
Totaal Derde kind 1935 0,45633
Totaal Derde kind 1945 0,25081
Totaal Derde kind 1955 0,24883
Totaal Derde kind 1965 0,22598
Totaal Derde kind 1975 0,21982
Totaal Derde kind 1985 0,22042
Totaal Derde kind 1995 0,20907
Totaal Derde kind 2005 0,21703
Totaal Derde kind 2015 0,22043
Totaal Derde kind 2025 0,22237
Totaal Vierde of volgende kind 1935 0,37850
Totaal Vierde of volgende kind 1945 0,11593
Totaal Vierde of volgende kind 1955 0,11202
Totaal Vierde of volgende kind 1965 0,09135
Totaal Vierde of volgende kind 1975 0,08497
Totaal Vierde of volgende kind 1985 0,08960
Totaal Vierde of volgende kind 1995 0,08934
Totaal Vierde of volgende kind 2005 0,09619
Totaal Vierde of volgende kind 2015 0,10033
Totaal Vierde of volgende kind 2025 0,10275
25 jaar Totaal 1935 0,19488
25 jaar Totaal 1945 0,19784
25 jaar Totaal 1955 0,13729
25 jaar Totaal 1965 0,08806
25 jaar Totaal 1975 0,06927
25 jaar Totaal 1985 0,07110
25 jaar Totaal 1995 0,04758
25 jaar Totaal 2005 0,03578
25 jaar Totaal 2015 0,03699
25 jaar Totaal 2025 0,03526
25 jaar Eerste kind 1935 0,10064
25 jaar Eerste kind 1945 0,09404
25 jaar Eerste kind 1955 0,07558
25 jaar Eerste kind 1965 0,05341
25 jaar Eerste kind 1975 0,04562
25 jaar Eerste kind 1985 0,04562
25 jaar Eerste kind 1995 0,03145
25 jaar Eerste kind 2005 0,02522
25 jaar Eerste kind 2015 0,02584
25 jaar Eerste kind 2025 0,02480
25 jaar Tweede kind 1935 0,06485
25 jaar Tweede kind 1945 0,08070
25 jaar Tweede kind 1955 0,05030
25 jaar Tweede kind 1965 0,02740
25 jaar Tweede kind 1975 0,01873
25 jaar Tweede kind 1985 0,02068
25 jaar Tweede kind 1995 0,01290
25 jaar Tweede kind 2005 0,00821
25 jaar Tweede kind 2015 0,00867
25 jaar Tweede kind 2025 0,00819
25 jaar Derde kind 1935 0,02006
25 jaar Derde kind 1945 0,01842
25 jaar Derde kind 1955 0,00953
25 jaar Derde kind 1965 0,00570
25 jaar Derde kind 1975 0,00393
25 jaar Derde kind 1985 0,00398
25 jaar Derde kind 1995 0,00276
25 jaar Derde kind 2005 0,00184
25 jaar Derde kind 2015 0,00192
25 jaar Derde kind 2025 0,00178
25 jaar Vierde of volgende kind 1935 0,00933
25 jaar Vierde of volgende kind 1945 0,00468
25 jaar Vierde of volgende kind 1955 0,00188
25 jaar Vierde of volgende kind 1965 0,00155
25 jaar Vierde of volgende kind 1975 0,00099
25 jaar Vierde of volgende kind 1985 0,00082
25 jaar Vierde of volgende kind 1995 0,00046
25 jaar Vierde of volgende kind 2005 0,00052
25 jaar Vierde of volgende kind 2015 0,00055
25 jaar Vierde of volgende kind 2025 0,00049
35 jaar Totaal 1935 0,07522
35 jaar Totaal 1945 0,03166
35 jaar Totaal 1955 0,06127
35 jaar Totaal 1965 0,09214
35 jaar Totaal 1975 0,10472
35 jaar Totaal 1985 0,09857
35 jaar Totaal 1995 0,11053
35 jaar Totaal 2005 0,12600
35 jaar Totaal 2015 0,12798
35 jaar Totaal 2025 0,13019
35 jaar Eerste kind 1935 0,00706
35 jaar Eerste kind 1945 0,00539
35 jaar Eerste kind 1955 0,01567
35 jaar Eerste kind 1965 0,02612
35 jaar Eerste kind 1975 0,03171
35 jaar Eerste kind 1985 0,03003
35 jaar Eerste kind 1995 0,03872
35 jaar Eerste kind 2005 0,04644
35 jaar Eerste kind 2015 0,04736
35 jaar Eerste kind 2025 0,04826
35 jaar Tweede kind 1935 0,01614
35 jaar Tweede kind 1945 0,00963
35 jaar Tweede kind 1955 0,02136
35 jaar Tweede kind 1965 0,03849
35 jaar Tweede kind 1975 0,04446
35 jaar Tweede kind 1985 0,04182
35 jaar Tweede kind 1995 0,04463
35 jaar Tweede kind 2005 0,04997
35 jaar Tweede kind 2015 0,05048
35 jaar Tweede kind 2025 0,05123
35 jaar Derde kind 1935 0,02252
35 jaar Derde kind 1945 0,00900
35 jaar Derde kind 1955 0,01514
35 jaar Derde kind 1965 0,01991
35 jaar Derde kind 1975 0,02110
35 jaar Derde kind 1985 0,01922
35 jaar Derde kind 1995 0,01989
35 jaar Derde kind 2005 0,02160
35 jaar Derde kind 2015 0,02182
35 jaar Derde kind 2025 0,02212
35 jaar Vierde of volgende kind 1935 0,02950
35 jaar Vierde of volgende kind 1945 0,00764
35 jaar Vierde of volgende kind 1955 0,00910
35 jaar Vierde of volgende kind 1965 0,00762
35 jaar Vierde of volgende kind 1975 0,00744
35 jaar Vierde of volgende kind 1985 0,00750
35 jaar Vierde of volgende kind 1995 0,00729
35 jaar Vierde of volgende kind 2005 0,00800
35 jaar Vierde of volgende kind 2015 0,00832
35 jaar Vierde of volgende kind 2025 0,00857
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat leeftijdsspecifieke vruchtbaarheidscijfers (aantal kinderen per vrouw) naar rangnummer uit de moeder en de geboortegeneratie van de vrouw. De cijfers hebben betrekking op de bevolking van Nederland.

De vruchtbaarheidscijfers bestaan gedeeltelijk uit waarnemingen, aangevuld met toekomstige verwachtingen van leeftijdsspecifieke vruchtbaarheidscijfers.

Gegevens beschikbaar: vanaf geboortegeneratie 1935

Status van de cijfers:
De cijfers gebaseerd op de tot en met het jaar 2022 waargenomen aantallen geboortes zijn definitief. Cijfers die zijn aangevuld met toekomstige verwachtingen van vruchtbaarheidscijfers zijn afkomstig uit de CBS Bevolkingsprognose 2020-2070. Dit betekent dat het totaal alle leeftijden gevuld is met waarnemingen tot en met geboortegeneratie 1969. De vruchtbaarheidscijfers per leeftijd zijn gevuld met waarnemingen tot geboortegeneratie 2022 min de leeftijd. Bijvoorbeeld, voor leeftijd 30 zijn de geboortegeneraties 1935 tot en met 1992 gebaseerd op waarnemingen; de geboortegeneraties daarna zijn gebaseerd op de prognose.

Wijzigingen per 15 december 2023:
Geen, dit is een nieuwe tabel waarin de voorgaande prognose is bijgesteld op basis van de inmiddels beschikbaar gekomen waarnemingen. De prognoseperiode loopt nu van 2023 tot 2070. In deze nieuwe tabel zijn de cijfers met betrekking tot geboortewaarnemingen tot en met 2022 verwerkt.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De verschijningsfrequentie van deze tabel is eenmalig. In december 2026 wordt een nieuwe tabel gepubliceerd met de (prognose van de) vruchtbaarheidscijfers.

Toelichting onderwerpen

Vruchtbaarheidcijfers
Leeftijdsspecifiek vruchtbaarheidscijfer
Levendgeboren kinderen die uit vrouwen in een bepaalde leeftijdsgroep in een bepaald jaar worden geboren gedeeld door het gemiddeld aantal vrouwen in die leeftijdsgroep in dat jaar.

De cijfers gebaseerd op de tot en met het jaar 2016 waargenomen aantallen geboortes zijn definitief. Cijfers die zijn aangevuld met toekomstige verwachtingen van vruchtbaarheidscijfers zijn afkomstig uit de CBS Bevolkingsprognose 2017-2060. Dit betekent dat het totaal alle leeftijden gevuld is met waarnemingen tot en met geboortegeneratie 1966. De vruchtbaarheidscijfers per leeftijd zijn gevuld met waarnemingen tot geboortegeneratie 2016 min de leeftijd. Bijvoorbeeld, voor leeftijd 30 zijn de geboortegeneraties 1935 tot en met 1986 gebaseerd op waarnemingen; de geboortegeneraties daarna zijn gebaseerd op de prognose.