Kerncijfers geboorte; waarneming en prognose, geboortegeneratie

Kerncijfers geboorte; waarneming en prognose, geboortegeneratie

Geboortegeneratie vrouw Gemiddeld kindertal per vrouw (aantal) Kinderloze vrouwen (%) Vrouwen met 1 kind (%) Vrouwen met 2 kinderen (%) Vrouwen met 3 of meer kinderen (%) Leeftijd moeder bij geboorte 1e kind (jaar)
1935 2,50 11,7 10,2 32,5 45,6 25,5
1945 2,00 11,7 13,6 49,6 25,1 24,5
1955 1,87 17,1 15,2 42,9 24,9 26,3
1965 1,78 18,1 17,0 42,3 22,6 28,4
1975 1,78 16,7 18,8 42,5 22,0 29,2
1985 1,78 16,9 19,6 41,5 22,0 29,2
1995 1,61 25,1 18,1 35,8 20,9 30,4
2005 1,63 25,3 17,7 35,4 21,7 31,3
2015 1,66 24,2 18,1 35,7 22,0 31,2
2025 1,66 24,5 17,6 35,7 22,2 31,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat het gemiddeld aantal kinderen per vrouw, het percentage vrouwen naar kindertal en de gemiddelde leeftijd van de moeder bij de geboorte van haar eerste kind. Alle cijfers zijn naar de geboortegeneratie van de vrouw. De cijfers hebben betrekking op de bevolking van Nederland.

Gegevens beschikbaar: vanaf geboortegeneratie 1935

Status van de cijfers:
De cijfers gebaseerd op de tot en met het jaar 2019 waargenomen aantallen geboortes zijn definitief. Dit betekent dat de cijfers tot en met geboortegeneratie 1969 volledig gebaseerd zijn op waarnemingen. Cijfers vanaf geboortegeneratie 1970 zijn aangevuld met toekomstige verwachtingen van vruchtbaarheidscijfers afkomstig uit de CBS Bevolkingsprognose 2020-2070. De cijfers vanaf geboortegeneratie 2005 zijn volledig gebaseerd op prognosecijfers.

Wijzigingen per 15 december 2023:
Geen, dit is een nieuwe tabel waarin de voorgaande prognose is bijgesteld op basis van de inmiddels beschikbaar gekomen waarnemingen. De prognoseperiode loopt nu van 2023 tot 2070. In deze nieuwe tabel zijn de cijfers met betrekking tot geboortewaarnemingen tot en met 2022 verwerkt.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De verschijningsfrequentie van deze tabel is eenmalig. In december 2026 wordt een nieuwe tabel gepubliceerd met de (prognose van de) kerncijfers geboorte.

Toelichting onderwerpen

Gemiddeld kindertal per vrouw
Totaal aantal kinderen dat vrouwen van de gekozen geboortegeneratie gemiddeld hebben gekregen of naar verwachting zullen krijgen.

Geboortegeneratie
Vrouwen die in een bepaald kalenderjaar geboren zijn.
Kinderloze vrouwen
Vrouwen die nooit een kind hebben gekregen of zullen krijgen per
honderd van het totaal aantal vrouwen van dezelfde geboortegeneratie.

Geboortegeneratie
Vrouwen die in een bepaald kalenderjaar geboren zijn.
Vrouwen met 1 kind
Vrouwen die in totaal één kind hebben gekregen of zullen krijgen per honderd van het totaal aantal vrouwen van dezelfde geboortegeneratie.

Geboortegeneratie
Vrouwen die in een bepaald kalenderjaar geboren zijn.
Vrouwen met 2 kinderen
Vrouwen die in totaal twee kinderen hebben gekregen of zullen krijgen per honderd van het totaal aantal vrouwen van dezelfde geboortegeneratie.

Geboortegeneratie
Vrouwen die in een bepaald kalenderjaar geboren zijn.
Vrouwen met 3 of meer kinderen
Vrouwen die in totaal drie of meer kinderen hebben gekregen of zullen krijgen per honderd van het totaal aantal vrouwen van dezelfde geboortegeneratie.

Geboortegeneratie
Vrouwen die in een bepaald kalenderjaar geboren zijn.
Leeftijd moeder bij geboorte 1e kind
Het gemiddelde van de leeftijden van de moeders in de gekozen
geboortegeneratie bij de geboorte van hun eerste kind.

Geboortegeneratie
Vrouwen die in een bepaald kalenderjaar geboren zijn.