Prognose levendgeborenen en gemid. kindertal; herkomst moeder 2023-2070

Prognose levendgeborenen en gemid. kindertal; herkomst moeder 2023-2070

Herkomst van de moeder Perioden Totaal levend geboren kinderen (aantal) Gemiddeld kindertal per vrouw (aantal)
Moeders geboren in Nederland 2070 144.531 1,68
Totaal moeders geboren buiten Nederland 2070 64.926 1,60
Totaal Europa (exclusief Nederland) 2070 23.308 1,36
Midden- en Oost-Europese landen in de EU 2070 10.060 1,40
West-Europese landen in de EU 2070 8.751 1,30
Nederlandse Cariben 2070 1.199 1,65
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat prognosecijfers over het aantal levend geboren kinderen en het gemiddeld kindertal per vrouw onder de bevolking van Nederland naar herkomstland van de moeder (selectie van landen(groepen)) of geboorteland van de moeder (moeder geboren in Nederland en moeder geboren buiten Nederland).

Het CBS gaat over op een nieuwe indeling van de bevolking naar herkomst. Voortaan is meer bepalend waar iemand zelf geboren is, naast waar iemands ouders geboren zijn. Daarbij wordt het woord migratieachtergrond niet meer gebruikt. De hoofdindeling westers/niet-westers wordt vervangen door een indeling op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. Deze indeling wordt geleidelijk ingevoerd in tabellen en publicaties met bevolking naar herkomst.

Gegevens beschikbaar van 2023 tot en met 2070.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen per 15 december 2023:
Geen, dit is een nieuwe tabel waarin de voorgaande prognose is bijgesteld op basis van de inmiddels beschikbaar gekomen waarnemingen. De prognoseperiode loopt nu van 2023 tot 2070.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De verschijningsfrequentie van deze tabel is eenmalig. In december 2026 wordt een nieuwe tabel gepubliceerd met de prognose van het aantal levend geboren kinderen.

Toelichting onderwerpen

Totaal levend geboren kinderen
Levend geboren kind
Kind dat na geboorte enig teken van leven heeft vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur.
Gemiddeld kindertal per vrouw
Dit cijfer kan worden opgevat als het gemiddelde aantal kinderen dat een vrouw krijgt indien de in een bepaald jaar waargenomen leeftijdsspecifieke vruchtbaarheidscijfers gedurende haar leven zouden gelden.

Leeftijdsspecifiek vruchtbaarheidscijfer
Levend geboren kinderen die uit vrouwen in een bepaalde leeftijdsgroep in een bepaald jaar worden geboren gedeeld door het gemiddeld aantal vrouwen in die leeftijdsgroep in dat jaar.