Prognose levendgeborenen en gemid. kindertal; herkomst moeder 2023-2070

Prognose levendgeborenen en gemid. kindertal; herkomst moeder 2023-2070

Herkomst van de moeder Perioden Totaal levend geboren kinderen (aantal) Gemiddeld kindertal per vrouw (aantal)
Totaal 2023 164.918 1,43
Totaal 2030 182.826 1,49
Totaal 2040 197.832 1,63
Totaal 2050 190.916 1,64
Totaal 2060 194.550 1,64
Totaal 2070 209.457 1,65
Moeders geboren in Nederland 2023 129.195 1,48
Moeders geboren in Nederland 2030 137.262 1,54
Moeders geboren in Nederland 2040 140.996 1,67
Moeders geboren in Nederland 2050 130.396 1,68
Moeders geboren in Nederland 2060 131.529 1,68
Moeders geboren in Nederland 2070 144.531 1,68
Totaal moeders geboren buiten Nederland 2023 35.723 1,32
Totaal moeders geboren buiten Nederland 2030 45.563 1,40
Totaal moeders geboren buiten Nederland 2040 56.836 1,59
Totaal moeders geboren buiten Nederland 2050 60.521 1,60
Totaal moeders geboren buiten Nederland 2060 63.021 1,60
Totaal moeders geboren buiten Nederland 2070 64.926 1,60
Totaal Europa (exclusief Nederland) 2023 11.928 1,01
Totaal Europa (exclusief Nederland) 2030 15.690 1,12
Totaal Europa (exclusief Nederland) 2040 20.552 1,34
Totaal Europa (exclusief Nederland) 2050 21.623 1,35
Totaal Europa (exclusief Nederland) 2060 22.469 1,36
Totaal Europa (exclusief Nederland) 2070 23.308 1,36
Midden- en Oost-Europese landen in de EU 2023 5.405 1,17
Midden- en Oost-Europese landen in de EU 2030 6.413 1,22
Midden- en Oost-Europese landen in de EU 2040 8.114 1,40
Midden- en Oost-Europese landen in de EU 2050 8.860 1,40
Midden- en Oost-Europese landen in de EU 2060 9.571 1,40
Midden- en Oost-Europese landen in de EU 2070 10.060 1,40
West-Europese landen in de EU 2023 4.010 1,10
West-Europese landen in de EU 2030 5.748 1,14
West-Europese landen in de EU 2040 7.727 1,30
West-Europese landen in de EU 2050 8.157 1,30
West-Europese landen in de EU 2060 8.485 1,30
West-Europese landen in de EU 2070 8.751 1,30
Overig Europa 2023 2.514 0,78
Overig Europa 2030 3.529 1,04
Overig Europa 2040 4.711 1,40
Overig Europa 2050 4.606 1,39
Overig Europa 2060 4.413 1,39
Overig Europa 2070 4.496 1,40
Totaal buiten Europa 2023 23.795 1,59
Totaal buiten Europa 2030 29.874 1,65
Totaal buiten Europa 2040 36.284 1,80
Totaal buiten Europa 2050 38.898 1,80
Totaal buiten Europa 2060 40.552 1,79
Totaal buiten Europa 2070 41.618 1,79
Indonesië 2023 385 1,30
Indonesië 2030 489 1,30
Indonesië 2040 531 1,40
Indonesië 2050 498 1,40
Indonesië 2060 481 1,40
Indonesië 2070 471 1,40
Marokko 2023 2.318 2,81
Marokko 2030 1.767 2,75
Marokko 2040 1.594 2,61
Marokko 2050 1.613 2,60
Marokko 2060 1.613 2,60
Marokko 2070 1.596 2,60
Nederlandse Cariben 2023 1.301 1,40
Nederlandse Cariben 2030 1.275 1,42
Nederlandse Cariben 2040 1.260 1,65
Nederlandse Cariben 2050 1.226 1,65
Nederlandse Cariben 2060 1.204 1,65
Nederlandse Cariben 2070 1.199 1,65
Suriname 2023 954 1,59
Suriname 2030 844 1,62
Suriname 2040 856 1,65
Suriname 2050 899 1,65
Suriname 2060 880 1,65
Suriname 2070 842 1,65
Turkije 2023 1.753 1,54
Turkije 2030 2.036 1,63
Turkije 2040 2.466 1,85
Turkije 2050 2.788 1,85
Turkije 2060 2.888 1,85
Turkije 2070 2.902 1,85
Afrika 2023 4.470 2,15
Afrika 2030 6.628 2,31
Afrika 2040 8.328 2,50
Afrika 2050 8.922 2,50
Afrika 2060 9.464 2,50
Afrika 2070 9.835 2,50
Latijns-Amerika 2023 1.913 1,21
Latijns-Amerika 2030 2.449 1,22
Latijns-Amerika 2040 3.175 1,40
Latijns-Amerika 2050 3.390 1,40
Latijns-Amerika 2060 3.578 1,40
Latijns-Amerika 2070 3.720 1,40
Noord-Amerika en Oceanië 2023 753 1,07
Noord-Amerika en Oceanië 2030 1.010 1,05
Noord-Amerika en Oceanië 2040 1.307 1,25
Noord-Amerika en Oceanië 2050 1.340 1,25
Noord-Amerika en Oceanië 2060 1.375 1,25
Noord-Amerika en Oceanië 2070 1.405 1,25
Aziatisch Midden-Oosten 2023 6.448 2,13
Aziatisch Midden-Oosten 2030 8.482 2,12
Aziatisch Midden-Oosten 2040 10.247 2,10
Aziatisch Midden-Oosten 2050 11.370 2,10
Aziatisch Midden-Oosten 2060 11.925 2,10
Aziatisch Midden-Oosten 2070 12.273 2,10
Oostelijk Azië 2023 3.499 0,94
Oostelijk Azië 2030 4.894 0,98
Oostelijk Azië 2040 6.520 1,20
Oostelijk Azië 2050 6.852 1,20
Oostelijk Azië 2060 7.144 1,20
Oostelijk Azië 2070 7.375 1,20
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat prognosecijfers over het aantal levend geboren kinderen en het gemiddeld kindertal per vrouw onder de bevolking van Nederland naar herkomstland van de moeder (selectie van landen(groepen)) of geboorteland van de moeder (moeder geboren in Nederland en moeder geboren buiten Nederland).

Het CBS gaat over op een nieuwe indeling van de bevolking naar herkomst. Voortaan is meer bepalend waar iemand zelf geboren is, naast waar iemands ouders geboren zijn. Daarbij wordt het woord migratieachtergrond niet meer gebruikt. De hoofdindeling westers/niet-westers wordt vervangen door een indeling op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. Deze indeling wordt geleidelijk ingevoerd in tabellen en publicaties met bevolking naar herkomst.

Gegevens beschikbaar van 2023 tot en met 2070.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen per 15 december 2023:
Geen, dit is een nieuwe tabel waarin de voorgaande prognose is bijgesteld op basis van de inmiddels beschikbaar gekomen waarnemingen. De prognoseperiode loopt nu van 2023 tot 2070.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De verschijningsfrequentie van deze tabel is eenmalig. In december 2026 wordt een nieuwe tabel gepubliceerd met de prognose van het aantal levend geboren kinderen.

Toelichting onderwerpen

Totaal levend geboren kinderen
Levend geboren kind
Kind dat na geboorte enig teken van leven heeft vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur.
Gemiddeld kindertal per vrouw
Dit cijfer kan worden opgevat als het gemiddelde aantal kinderen dat een vrouw krijgt indien de in een bepaald jaar waargenomen leeftijdsspecifieke vruchtbaarheidscijfers gedurende haar leven zouden gelden.

Leeftijdsspecifiek vruchtbaarheidscijfer
Levend geboren kinderen die uit vrouwen in een bepaalde leeftijdsgroep in een bepaald jaar worden geboren gedeeld door het gemiddeld aantal vrouwen in die leeftijdsgroep in dat jaar.