Prognose levendgeborenen, vruchtbaarheidscijfers; leeftijd moeder 2023-2070

Prognose levendgeborenen, vruchtbaarheidscijfers; leeftijd moeder 2023-2070

Volgorde van geboorte uit de moeder Leeftijd moeder (op 31 december) Perioden Levend geboren kinderen (aantal) Vruchtbaarheidscijfers (per vrouw)
Totaal Totaal 2023 164.919 1,43289
Totaal Totaal 2030 182.824 1,49079
Totaal Totaal 2040 197.833 1,63374
Totaal Totaal 2050 190.915 1,64257
Totaal Totaal 2060 194.548 1,64486
Totaal Totaal 2070 209.460 1,65044
Eerste kind Totaal 2023 75.830 0,65726
Eerste kind Totaal 2030 84.109 0,68876
Eerste kind Totaal 2040 89.393 0,75104
Eerste kind Totaal 2050 86.116 0,75006
Eerste kind Totaal 2060 88.537 0,74744
Eerste kind Totaal 2070 94.379 0,74748
Tweede kind Totaal 2023 58.385 0,50665
Tweede kind Totaal 2030 63.884 0,51884
Tweede kind Totaal 2040 69.757 0,57108
Tweede kind Totaal 2050 67.154 0,57452
Tweede kind Totaal 2060 68.042 0,57582
Tweede kind Totaal 2070 73.896 0,57984
Derde kind Totaal 2023 21.695 0,18942
Derde kind Totaal 2030 24.361 0,19788
Derde kind Totaal 2040 26.759 0,21639
Derde kind Totaal 2050 25.838 0,21902
Derde kind Totaal 2060 26.008 0,22037
Derde kind Totaal 2070 28.302 0,22179
Vierde of volgende kind Totaal 2023 9.011 0,07955
Vierde of volgende kind Totaal 2030 10.468 0,08532
Vierde of volgende kind Totaal 2040 11.921 0,09524
Vierde of volgende kind Totaal 2050 11.806 0,09898
Vierde of volgende kind Totaal 2060 11.966 0,10124
Vierde of volgende kind Totaal 2070 12.853 0,10120
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat prognosecijfers over het aantal levend geboren kinderen naar leeftijd van de moeder (op 31 december) en het leeftijdsspecifiek vruchtbaarheidscijfer van vrouwen, beiden naar rangnummer uit de vrouw. De cijfers hebben betrekking op de bevolking van Nederland.

Gegevens beschikbaar: 2023-2070

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen per 15 december 2023:
Geen, dit is een nieuwe tabel waarin de voorgaande prognose is bijgesteld op basis van de inmiddels beschikbaar gekomen waarnemingen. De prognoseperiode loopt nu van 2023 tot 2070.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De verschijningsfrequentie van deze tabel is eenmalig. In december 2026 wordt een nieuwe tabel gepubliceerd met de prognose van het aantal levend geboren kinderen.

Toelichting onderwerpen

Levend geboren kinderen
Levend geboren kind
Kind dat na geboorte enig teken van leven heeft vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur.
Vruchtbaarheidscijfers
Vruchtbaarheidscijfer
Levend geboren kinderen die uit vrouwen in een bepaalde leeftijdsgroep in een bepaald jaar worden geboren gedeeld door het gemiddeld aantal vrouwen in die leeftijdsgroep in dat jaar.

Het totaal vruchtbaarheidscijfer kan worden opgevat als het gemiddelde aantal kinderen dat een vrouw krijgt indien de in een bepaald jaar waargenomen leeftijdsspecifieke vruchtbaarheidscijfers gedurende haar leven zouden gelden.