Prognose intervallen van de bevolking; leeftijdsgroep, 2024-2070

Prognose intervallen van de bevolking; leeftijdsgroep, 2024-2070

Geslacht Leeftijd Prognose(-interval) Perioden Bevolking op 1 januari (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Prognose 2024 17.951.318
Totaal mannen en vrouwen Totaal Prognose 2030 18.474.560
Totaal mannen en vrouwen Totaal Prognose 2040 19.186.084
Totaal mannen en vrouwen Totaal Prognose 2050 19.683.506
Totaal mannen en vrouwen Totaal Prognose 2060 20.055.186
Totaal mannen en vrouwen Totaal Prognose 2070 20.614.380
Totaal mannen en vrouwen Totaal Ondergrens 67%-prognose-interval 2024 17.928.836
Totaal mannen en vrouwen Totaal Ondergrens 67%-prognose-interval 2030 18.256.200
Totaal mannen en vrouwen Totaal Ondergrens 67%-prognose-interval 2040 18.601.380
Totaal mannen en vrouwen Totaal Ondergrens 67%-prognose-interval 2050 18.700.708
Totaal mannen en vrouwen Totaal Ondergrens 67%-prognose-interval 2060 18.715.668
Totaal mannen en vrouwen Totaal Ondergrens 67%-prognose-interval 2070 18.895.360
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bovengrens 67%-prognose-interval 2024 17.974.202
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bovengrens 67%-prognose-interval 2030 18.691.740
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bovengrens 67%-prognose-interval 2040 19.773.032
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bovengrens 67%-prognose-interval 2050 20.624.844
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bovengrens 67%-prognose-interval 2060 21.328.288
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bovengrens 67%-prognose-interval 2070 22.265.588
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Prognose 2024 3.728.774
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Prognose 2030 3.652.909
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Prognose 2040 3.822.852
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Prognose 2050 4.042.845
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Prognose 2060 4.018.863
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Prognose 2070 4.094.793
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Ondergrens 67%-prognose-interval 2024 3.722.738
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Ondergrens 67%-prognose-interval 2030 3.585.444
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Ondergrens 67%-prognose-interval 2040 3.597.394
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Ondergrens 67%-prognose-interval 2050 3.645.981
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Ondergrens 67%-prognose-interval 2060 3.473.944
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Ondergrens 67%-prognose-interval 2070 3.409.088
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Bovengrens 67%-prognose-interval 2024 3.735.163
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Bovengrens 67%-prognose-interval 2030 3.721.568
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Bovengrens 67%-prognose-interval 2040 4.046.678
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Bovengrens 67%-prognose-interval 2050 4.443.227
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Bovengrens 67%-prognose-interval 2060 4.549.830
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Bovengrens 67%-prognose-interval 2070 4.755.071
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 65 jaar Prognose 2024 10.545.037
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 65 jaar Prognose 2030 10.634.432
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 65 jaar Prognose 2040 10.589.743
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 65 jaar Prognose 2050 10.832.852
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 65 jaar Prognose 2060 11.038.606
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 65 jaar Prognose 2070 11.111.743
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 65 jaar Ondergrens 67%-prognose-interval 2024 10.530.002
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 65 jaar Ondergrens 67%-prognose-interval 2030 10.477.992
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 65 jaar Ondergrens 67%-prognose-interval 2040 10.216.982
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 65 jaar Ondergrens 67%-prognose-interval 2050 10.278.744
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 65 jaar Ondergrens 67%-prognose-interval 2060 10.323.706
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 65 jaar Ondergrens 67%-prognose-interval 2070 10.205.434
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 65 jaar Bovengrens 67%-prognose-interval 2024 10.562.014
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 65 jaar Bovengrens 67%-prognose-interval 2030 10.791.904
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 65 jaar Bovengrens 67%-prognose-interval 2040 10.933.414
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 65 jaar Bovengrens 67%-prognose-interval 2050 11.364.555
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 65 jaar Bovengrens 67%-prognose-interval 2060 11.760.055
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 65 jaar Bovengrens 67%-prognose-interval 2070 12.027.940
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder Prognose 2024 3.677.508
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder Prognose 2030 4.187.219
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder Prognose 2040 4.773.489
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder Prognose 2050 4.807.810
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder Prognose 2060 4.997.717
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder Prognose 2070 5.407.845
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder Ondergrens 67%-prognose-interval 2024 3.671.256
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder Ondergrens 67%-prognose-interval 2030 4.123.209
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder Ondergrens 67%-prognose-interval 2040 4.576.734
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder Ondergrens 67%-prognose-interval 2050 4.493.819
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder Ondergrens 67%-prognose-interval 2060 4.558.024
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder Ondergrens 67%-prognose-interval 2070 4.901.571
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder Bovengrens 67%-prognose-interval 2024 3.683.567
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder Bovengrens 67%-prognose-interval 2030 4.246.268
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder Bovengrens 67%-prognose-interval 2040 4.960.866
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder Bovengrens 67%-prognose-interval 2050 5.113.366
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder Bovengrens 67%-prognose-interval 2060 5.358.807
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder Bovengrens 67%-prognose-interval 2070 5.824.542
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat prognosecijfers over de bevolking van Nederland op 1 januari naar geslacht en leeftijd. In de tabel zijn ook prognose-intervallen opgenomen.

Gegevens beschikbaar: 2024-2070

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen per 15 december 2023:
Geen, dit is een nieuwe tabel waarin de voorgaande prognose is bijgesteld op basis van de inmiddels beschikbaar gekomen waarnemingen. De prognoseperiode loopt nu van 2023 tot 2070.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De verschijningsfrequentie van deze tabel is eenmalig. In december 2026 wordt een nieuwe tabel gepubliceerd met de prognose van de bevolking inclusief prognose-intervallen.

Toelichting onderwerpen

Bevolking op 1 januari
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn
opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.