Prognose intervallen van de bevolking; leeftijdsgroep, 2024-2070

Prognose intervallen van de bevolking; leeftijdsgroep, 2024-2070

Geslacht Leeftijd Prognose(-interval) Perioden Bevolking op 1 januari (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Prognose 2024JJ00 17.951.318
Totaal mannen en vrouwen Totaal Prognose 2030JJ00 18.474.560
Totaal mannen en vrouwen Totaal Prognose 2040JJ00 19.186.084
Totaal mannen en vrouwen Totaal Prognose 2050JJ00 19.683.506
Totaal mannen en vrouwen Totaal Prognose 2060JJ00 20.055.186
Totaal mannen en vrouwen Totaal Prognose 2070JJ00 20.614.380
Totaal mannen en vrouwen Totaal Ondergrens 67%-prognose-interval 2024JJ00 17.928.836
Totaal mannen en vrouwen Totaal Ondergrens 67%-prognose-interval 2030JJ00 18.256.200
Totaal mannen en vrouwen Totaal Ondergrens 67%-prognose-interval 2040JJ00 18.601.380
Totaal mannen en vrouwen Totaal Ondergrens 67%-prognose-interval 2050JJ00 18.700.708
Totaal mannen en vrouwen Totaal Ondergrens 67%-prognose-interval 2060JJ00 18.715.668
Totaal mannen en vrouwen Totaal Ondergrens 67%-prognose-interval 2070JJ00 18.895.360
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bovengrens 67%-prognose-interval 2024JJ00 17.974.202
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bovengrens 67%-prognose-interval 2030JJ00 18.691.740
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bovengrens 67%-prognose-interval 2040JJ00 19.773.032
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bovengrens 67%-prognose-interval 2050JJ00 20.624.844
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bovengrens 67%-prognose-interval 2060JJ00 21.328.288
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bovengrens 67%-prognose-interval 2070JJ00 22.265.588
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Prognose 2024JJ00 3.728.774
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Prognose 2030JJ00 3.652.909
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Prognose 2040JJ00 3.822.852
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Prognose 2050JJ00 4.042.845
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Prognose 2060JJ00 4.018.863
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Prognose 2070JJ00 4.094.793
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Ondergrens 67%-prognose-interval 2024JJ00 3.722.738
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Ondergrens 67%-prognose-interval 2030JJ00 3.585.444
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Ondergrens 67%-prognose-interval 2040JJ00 3.597.394
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Ondergrens 67%-prognose-interval 2050JJ00 3.645.981
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Ondergrens 67%-prognose-interval 2060JJ00 3.473.944
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Ondergrens 67%-prognose-interval 2070JJ00 3.409.088
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Bovengrens 67%-prognose-interval 2024JJ00 3.735.163
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Bovengrens 67%-prognose-interval 2030JJ00 3.721.568
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Bovengrens 67%-prognose-interval 2040JJ00 4.046.678
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Bovengrens 67%-prognose-interval 2050JJ00 4.443.227
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Bovengrens 67%-prognose-interval 2060JJ00 4.549.830
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar Bovengrens 67%-prognose-interval 2070JJ00 4.755.071
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 65 jaar Prognose 2024JJ00 10.545.037
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 65 jaar Prognose 2030JJ00 10.634.432
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 65 jaar Prognose 2040JJ00 10.589.743
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 65 jaar Prognose 2050JJ00 10.832.852
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 65 jaar Prognose 2060JJ00 11.038.606
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 65 jaar Prognose 2070JJ00 11.111.743
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 65 jaar Ondergrens 67%-prognose-interval 2024JJ00 10.530.002
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 65 jaar Ondergrens 67%-prognose-interval 2030JJ00 10.477.992
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 65 jaar Ondergrens 67%-prognose-interval 2040JJ00 10.216.982
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 65 jaar Ondergrens 67%-prognose-interval 2050JJ00 10.278.744
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 65 jaar Ondergrens 67%-prognose-interval 2060JJ00 10.323.706
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 65 jaar Ondergrens 67%-prognose-interval 2070JJ00 10.205.434
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 65 jaar Bovengrens 67%-prognose-interval 2024JJ00 10.562.014
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 65 jaar Bovengrens 67%-prognose-interval 2030JJ00 10.791.904
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 65 jaar Bovengrens 67%-prognose-interval 2040JJ00 10.933.414
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 65 jaar Bovengrens 67%-prognose-interval 2050JJ00 11.364.555
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 65 jaar Bovengrens 67%-prognose-interval 2060JJ00 11.760.055
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 65 jaar Bovengrens 67%-prognose-interval 2070JJ00 12.027.940
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder Prognose 2024JJ00 3.677.508
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder Prognose 2030JJ00 4.187.219
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder Prognose 2040JJ00 4.773.489
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder Prognose 2050JJ00 4.807.810
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder Prognose 2060JJ00 4.997.717
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder Prognose 2070JJ00 5.407.845
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder Ondergrens 67%-prognose-interval 2024JJ00 3.671.256
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder Ondergrens 67%-prognose-interval 2030JJ00 4.123.209
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder Ondergrens 67%-prognose-interval 2040JJ00 4.576.734
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder Ondergrens 67%-prognose-interval 2050JJ00 4.493.819
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder Ondergrens 67%-prognose-interval 2060JJ00 4.558.024
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder Ondergrens 67%-prognose-interval 2070JJ00 4.901.571
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder Bovengrens 67%-prognose-interval 2024JJ00 3.683.567
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder Bovengrens 67%-prognose-interval 2030JJ00 4.246.268
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder Bovengrens 67%-prognose-interval 2040JJ00 4.960.866
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder Bovengrens 67%-prognose-interval 2050JJ00 5.113.366
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder Bovengrens 67%-prognose-interval 2060JJ00 5.358.807
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder Bovengrens 67%-prognose-interval 2070JJ00 5.824.542
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat prognosecijfers over de bevolking van Nederland op 1 januari naar geslacht en leeftijd. In de tabel zijn ook prognose-intervallen opgenomen.

Gegevens beschikbaar: 2024-2070

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen per 15 december 2023:
Geen, dit is een nieuwe tabel waarin de voorgaande prognose is bijgesteld op basis van de inmiddels beschikbaar gekomen waarnemingen. De prognoseperiode loopt nu van 2023 tot 2070.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De verschijningsfrequentie van deze tabel is eenmalig. In december 2026 wordt een nieuwe tabel gepubliceerd met de prognose van de bevolking inclusief prognose-intervallen.

Toelichting onderwerpen

Bevolking op 1 januari
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn
opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.