Prognose personen herkomstland buiten Nederland, 2023-2070

Prognose personen herkomstland buiten Nederland, 2023-2070

Herkomstland Geboorteland Perioden Bevolking op 1 januari (aantal)
Totaal Totaal 2024 5.007.917
Totaal Totaal 2030 5.726.634
Totaal Totaal 2040 6.755.368
Totaal Totaal 2050 7.712.058
Totaal Totaal 2060 8.589.218
Totaal Totaal 2070 9.405.308
Totaal Geboren in Nederland 2024 2.086.874
Totaal Geboren in Nederland 2030 2.271.846
Totaal Geboren in Nederland 2040 2.683.697
Totaal Geboren in Nederland 2050 3.137.293
Totaal Geboren in Nederland 2060 3.591.201
Totaal Geboren in Nederland 2070 4.046.326
Totaal Geboren buiten Nederland 2024 2.921.043
Totaal Geboren buiten Nederland 2030 3.454.788
Totaal Geboren buiten Nederland 2040 4.071.671
Totaal Geboren buiten Nederland 2050 4.574.765
Totaal Geboren buiten Nederland 2060 4.998.017
Totaal Geboren buiten Nederland 2070 5.358.982
Europa (exclusief Nederland) Totaal 2024 1.687.721
Europa (exclusief Nederland) Totaal 2030 1.906.520
Europa (exclusief Nederland) Totaal 2040 2.242.950
Europa (exclusief Nederland) Totaal 2050 2.585.484
Europa (exclusief Nederland) Totaal 2060 2.913.768
Europa (exclusief Nederland) Totaal 2070 3.224.413
Europa (exclusief Nederland) Geboren in Nederland 2024 609.048
Europa (exclusief Nederland) Geboren in Nederland 2030 641.667
Europa (exclusief Nederland) Geboren in Nederland 2040 746.872
Europa (exclusief Nederland) Geboren in Nederland 2050 883.641
Europa (exclusief Nederland) Geboren in Nederland 2060 1.032.355
Europa (exclusief Nederland) Geboren in Nederland 2070 1.190.984
Europa (exclusief Nederland) Geboren buiten Nederland 2024 1.078.673
Europa (exclusief Nederland) Geboren buiten Nederland 2030 1.264.853
Europa (exclusief Nederland) Geboren buiten Nederland 2040 1.496.078
Europa (exclusief Nederland) Geboren buiten Nederland 2050 1.701.843
Europa (exclusief Nederland) Geboren buiten Nederland 2060 1.881.413
Europa (exclusief Nederland) Geboren buiten Nederland 2070 2.033.429
Buiten Europa Totaal 2024 3.320.196
Buiten Europa Totaal 2030 3.820.112
Buiten Europa Totaal 2040 4.512.417
Buiten Europa Totaal 2050 5.126.576
Buiten Europa Totaal 2060 5.675.452
Buiten Europa Totaal 2070 6.180.893
Buiten Europa Geboren in Nederland 2024 1.477.825
Buiten Europa Geboren in Nederland 2030 1.630.177
Buiten Europa Geboren in Nederland 2040 1.936.824
Buiten Europa Geboren in Nederland 2050 2.253.653
Buiten Europa Geboren in Nederland 2060 2.558.847
Buiten Europa Geboren in Nederland 2070 2.855.341
Buiten Europa Geboren buiten Nederland 2024 1.842.371
Buiten Europa Geboren buiten Nederland 2030 2.189.935
Buiten Europa Geboren buiten Nederland 2040 2.575.593
Buiten Europa Geboren buiten Nederland 2050 2.872.923
Buiten Europa Geboren buiten Nederland 2060 3.116.605
Buiten Europa Geboren buiten Nederland 2070 3.325.552
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat prognoses van de bevolking op 1 januari en de bevolkingsontwikkeling van personen met een niet-Nederlands herkomstland. De gegevens zijn uit te splitsen naar herkomstland (Europa en buiten Europa) en geboorteland (Nederland en buiten Nederland).

Het CBS gaat over op een nieuwe indeling van de bevolking naar herkomst. Voortaan is meer bepalend waar iemand zelf geboren is, naast waar iemands ouders geboren zijn. Daarbij wordt het woord migratieachtergrond niet meer gebruikt. De hoofdindeling westers/niet-westers wordt vervangen door een indeling op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. Deze indeling wordt geleidelijk ingevoerd in tabellen en publicaties met bevolking naar herkomst.

Gegevens beschikbaar: 2023-2070

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen per 15 december 2023:
Geen, dit is een nieuwe tabel waarin de voorgaande prognose is bijgesteld op basis van de inmiddels beschikbaar gekomen waarnemingen. De prognoseperiode loopt nu van 2023 tot 2070.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De verschijningsfrequentie van deze tabel is eenmalig. In december 2026 wordt een nieuwe tabel gepubliceerd met de prognose van de bevolkingsontwikkeling naar herkomstland.

Toelichting onderwerpen

Bevolking op 1 januari
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.