ICT-gebruik bij zzp'ers; bedrijfstak en bedrijfsgrootte, 2023

ICT-gebruik bij zzp'ers; bedrijfstak en bedrijfsgrootte, 2023

Bedrijfsgrootte Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Clouddiensten Clouddiensten gebruikt (% van bedrijven) ICT-veiligheid Gebruikte ICT-veiligheidsmaatregelen Antivirussoftware (% van bedrijven) ICT-veiligheid Gebruikte ICT-veiligheidsmaatregelen Beleid voor sterke wachtwoorden (% van bedrijven) ICT-veiligheid Gebruikte ICT-veiligheidsmaatregelen Biometrische methoden (% van bedrijven) ICT-veiligheid Gebruikte ICT-veiligheidsmaatregelen Authenticatie via soft- of hardwaretoken (% van bedrijven) ICT-veiligheid Gebruikte ICT-veiligheidsmaatregelen Encryptie van data (% van bedrijven) ICT-veiligheid Gebruikte ICT-veiligheidsmaatregelen Gegevens op andere fysieke locatie (% van bedrijven) ICT-veiligheid Gebruikte ICT-veiligheidsmaatregelen Network access control (% van bedrijven) ICT-veiligheid Gebruikte ICT-veiligheidsmaatregelen VPN internetgebruik buiten het bedrijf (% van bedrijven) ICT-veiligheid Gebruikte ICT-veiligheidsmaatregelen Logbestanden voor analyse incidenten (% van bedrijven) ICT-veiligheid Gebruikte ICT-veiligheidsmaatregelen Methodes voor beoordelen ICT-veiligheid (% van bedrijven) ICT-veiligheid Gebruikte ICT-veiligheidsmaatregelen Risicoanalyses (% van bedrijven) ICT-veiligheid Gebruikte ICT-veiligheidsmaatregelen ICT-veiligheid volg- en detectiesysteem (% van bedrijven) ICT-veiligheid Optreden van ICT-veiligheidsincidenten Incident met interne oorzaak gehad (% van bedrijven) ICT-veiligheid Optreden van ICT-veiligheidsincidenten Incident door aanval van buiten gehad (% van bedrijven) ICT-veiligheid Optreden van ICT-veiligheidsincidenten Soorten interne oorzaken Uitval ICT-dienst door veiligheidsinc. (% van bedrijven) ICT-veiligheid Optreden van ICT-veiligheidsincidenten Soorten interne oorzaken Vernietiging data door veiligheidsinc. (% van bedrijven) ICT-veiligheid Optreden van ICT-veiligheidsincidenten Soorten interne oorzaken Onthulling door intern incident (% van bedrijven) ICT-veiligheid Optreden van ICT-veiligheidsincidenten Soorten externe oorzaken Uitval ICT-dienst door aanval buitenaf (% van bedrijven) ICT-veiligheid Optreden van ICT-veiligheidsincidenten Soorten externe oorzaken Vernietiging data aanval van buitenaf (% van bedrijven) ICT-veiligheid Optreden van ICT-veiligheidsincidenten Soorten externe oorzaken Onthulling gegevens door ICT-inbraak (% van bedrijven) ICT-veiligheid Kosten ICT-veiligheidsincidenten Kosten incident intern gehad (% van bedrijven) ICT-veiligheid Kosten ICT-veiligheidsincidenten Kosten incident aanval buitenaf gehad (% van bedrijven) ICT-veiligheid Kosten ICT-veiligheidsincidenten Kosten gehad naar soort intern incident Uitval ICT-dienst door veiligheidsinc. (% van bedrijven) ICT-veiligheid Kosten ICT-veiligheidsincidenten Kosten gehad naar soort intern incident Vernietiging data door veiligheidsinc. (% van bedrijven) ICT-veiligheid Kosten ICT-veiligheidsincidenten Kosten gehad naar soort intern incident Onthulling door intern incident (% van bedrijven) ICT-veiligheid Kosten ICT-veiligheidsincidenten Kosten gehad naar soort extern incident Uitval ICT-dienst door aanval buitenaf (% van bedrijven) ICT-veiligheid Kosten ICT-veiligheidsincidenten Kosten gehad naar soort extern incident Vernietiging data aanval buitenaf (% van bedrijven) ICT-veiligheid Kosten ICT-veiligheidsincidenten Kosten gehad naar soort extern incident Onthulling door ICT-inbraak (% van bedrijven) ICT-veiligheid Ransomware-aanval door cybercriminelen Ransomware-aanval gehad (% van bedrijven) ICT-veiligheid Verzekering ICT-veiligheidsincidenten (% van bedrijven) ICT-veiligheid Informatiebronnen cyberdreiging Gezocht naar meldingen cyberdreigingen (% van bedrijven) ICT-veiligheid Informatiebronnen cyberdreiging Digital Trust Center Bekend met DTC (% van bedrijven) ICT-veiligheid Informatiebronnen cyberdreiging Digital Trust Center DTC-website als bron gebruikt (% van bedrijven)
1 werkzame persoon Totaal C-N en Q 28 66 57 33 44 26 52 21 19 16 9 12 8 5 3 5 2 1 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5 6 5 1
1 werkzame persoon C Industrie 16 65 55 26 32 16 44 12 13 9 6 8 5 3 3 2 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 0
1 werkzame persoon D-E Energie, water, afvalbeheer 8 45 34 13 23 14 23 10 9 5 3 5 3 2 1 2 2 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 2 1
1 werkzame persoon F Bouwnijverheid 18 68 61 30 37 20 43 17 15 12 9 10 10 5 5 4 3 1 2 3 3 1 1 1 0 0 1 1 1 1 4 6 5 1
1 werkzame persoon G Handel 17 56 45 20 29 14 37 11 11 13 8 10 5 3 4 3 2 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4 0
1 werkzame persoon H Vervoer en opslag 13 64 53 27 39 21 41 15 15 12 9 12 12 4 2 3 2 0 1 1 0 2 1 1 1 0 0 1 0 0 4 3 6 2
1 werkzame persoon I Horeca 9 46 35 21 25 12 30 11 7 4 5 4 4 1 4 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 2 1 2 0
1 werkzame persoon J Informatie en communicatie 44 58 64 47 63 42 67 32 31 26 8 19 11 9 3 9 1 1 2 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 8 15 6 1
1 werkzame persoon K Financiële dienstverlening 43 76 65 40 66 34 64 37 27 27 26 26 19 10 3 10 2 0 2 1 1 2 1 2 1 0 0 1 0 0 18 5 9 3
1 werkzame persoon L Verhuur en handel van onroerend goed 34 67 55 30 42 21 55 17 15 14 11 14 7 6 3 6 1 0 1 1 2 3 1 3 0 0 1 0 0 1 7 3 4 1
1 werkzame persoon M Specialistische zakelijke diensten 44 72 61 41 49 27 65 27 26 15 9 13 7 8 3 7 2 1 1 1 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 6 8 7 1
1 werkzame persoon N Verhuur en overige zakelijke diensten 29 67 57 36 42 23 53 20 21 14 11 13 10 5 3 5 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 4 1
1 werkzame persoon Q Gezondheids- en welzijnszorg 24 71 63 32 56 43 56 27 17 24 9 12 6 3 1 3 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 3 5 1
1 werkzame persoon ICT-sector 45 61 67 48 66 46 65 38 36 30 10 22 14 9 2 9 1 1 2 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 10 18 8 2
2 tot 10 werkzame personen Totaal C-N en Q 36 81 63 22 45 29 62 36 25 26 20 21 14 9 4 9 1 1 3 2 1 2 1 2 0 0 1 1 0 1 12 5 8 2
2 tot 10 werkzame personen C Industrie 34 84 62 16 43 25 63 34 26 22 19 20 13 7 4 7 1 0 2 2 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 13 3 7 2
2 tot 10 werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 50 87 70 19 49 33 75 54 38 38 38 36 23 18 5 16 1 3 2 0 3 4 0 4 0 0 0 0 0 0 15 8 9 1
2 tot 10 werkzame personen F Bouwnijverheid 30 83 58 19 33 15 60 23 17 15 14 11 10 8 5 7 1 0 3 2 2 2 2 2 0 0 1 1 1 1 8 2 3 1
2 tot 10 werkzame personen G Handel 31 81 64 19 39 21 61 35 24 27 18 19 13 8 5 8 1 1 4 2 1 1 2 1 0 0 1 1 0 1 10 4 8 2
2 tot 10 werkzame personen H Vervoer en opslag 18 82 56 19 36 21 52 17 14 16 11 14 8 5 4 4 0 1 2 1 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 7 4 7 2
2 tot 10 werkzame personen I Horeca 16 72 49 14 26 15 39 20 11 7 12 11 6 8 2 7 3 1 2 2 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 7 1 3 1
2 tot 10 werkzame personen J Informatie en communicatie 65 76 73 37 67 57 75 54 40 50 30 36 26 10 8 10 2 1 6 3 2 2 2 1 0 0 1 1 0 1 23 20 17 7
2 tot 10 werkzame personen K Financiële dienstverlening 39 71 61 24 53 25 56 34 27 28 19 23 13 17 12 15 5 5 10 6 5 2 1 2 0 0 1 0 0 0 12 4 13 1
2 tot 10 werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 40 79 61 22 50 25 60 39 29 24 20 20 13 11 5 10 3 1 2 2 1 3 2 3 1 0 1 1 0 0 16 2 11 3
2 tot 10 werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 54 84 70 31 61 41 76 49 36 36 25 27 18 9 3 8 2 1 1 1 1 2 1 2 0 0 0 0 0 1 16 7 10 3
2 tot 10 werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 35 80 59 23 39 24 60 28 20 20 15 19 11 8 3 8 0 1 2 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 9 4 5 1
2 tot 10 werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 41 89 79 27 70 62 76 56 39 43 32 41 20 17 3 16 1 3 2 1 1 3 1 3 0 0 0 1 0 1 22 5 9 4
2 tot 10 werkzame personen ICT-sector 68 78 77 40 76 62 78 62 48 60 36 42 33 11 10 11 2 1 8 5 3 1 3 1 0 1 2 1 1 2 29 25 20 8
10 tot 50 werkzame personen Totaal C-N en Q 58 89 77 23 66 45 80 66 49 53 42 44 29 21 7 19 2 2 5 2 2 5 2 5 0 0 2 1 0 1 29 10 14 5
10 tot 50 werkzame personen C Industrie 54 93 73 17 58 34 84 70 58 53 42 42 27 21 6 21 2 1 4 2 3 6 1 6 0 0 1 1 1 1 24 6 12 2
10 tot 50 werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 66 98 85 27 76 40 92 71 62 57 43 43 27 15 6 15 1 0 5 0 1 2 2 2 0 0 2 0 0 0 35 11 14 6
10 tot 50 werkzame personen F Bouwnijverheid 50 91 71 17 58 31 78 65 50 49 37 36 22 21 10 19 2 1 5 2 4 5 3 5 0 0 2 1 0 0 24 4 10 4
10 tot 50 werkzame personen G Handel 60 91 80 23 68 45 84 71 54 58 47 52 33 21 8 21 2 1 6 1 2 5 3 5 0 0 2 0 0 2 29 9 14 5
10 tot 50 werkzame personen H Vervoer en opslag 50 87 71 20 57 33 71 48 39 41 32 36 22 17 7 16 1 1 6 2 3 4 2 4 0 0 2 0 2 1 18 7 10 3
10 tot 50 werkzame personen I Horeca 41 82 66 16 51 27 58 38 18 21 16 17 10 11 3 11 0 0 2 1 1 3 1 3 0 0 1 1 0 0 13 2 7 2
10 tot 50 werkzame personen J Informatie en communicatie 82 91 92 44 89 79 91 84 71 83 69 70 54 24 9 23 2 4 7 1 2 4 2 4 0 0 2 0 0 1 50 33 34 16
10 tot 50 werkzame personen K Financiële dienstverlening 58 78 76 33 74 68 78 77 66 65 60 68 52 20 7 18 2 4 5 0 2 4 3 4 2 1 2 0 1 1 43 27 25 12
10 tot 50 werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 73 94 91 36 86 65 89 82 52 74 68 59 44 31 17 29 3 7 10 11 7 9 12 5 3 2 3 11 5 1 41 5 18 3
10 tot 50 werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 77 92 85 31 78 57 88 82 63 70 53 54 39 26 8 23 4 4 6 2 2 7 2 6 1 0 2 1 0 1 40 16 17 8
10 tot 50 werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 51 87 77 25 64 42 78 60 39 45 38 36 29 16 6 15 2 2 3 1 3 3 2 2 0 0 1 1 0 1 26 7 12 5
10 tot 50 werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 56 87 76 20 76 61 79 66 43 55 38 51 28 26 5 23 3 4 3 1 2 4 1 4 0 0 1 1 0 0 34 7 16 7
10 tot 50 werkzame personen ICT-sector 83 92 93 43 89 80 92 86 73 83 69 70 54 26 9 24 3 5 6 2 2 5 3 5 0 1 2 0 0 0 51 32 35 16
50 tot 250 werkzame personen Totaal C-N en Q 73 95 89 34 84 65 91 86 75 79 69 69 52 31 11 28 3 5 7 2 5 8 3 8 1 0 2 1 1 1 36 28 29 13
50 tot 250 werkzame personen C Industrie 70 97 92 31 84 65 94 89 86 84 74 72 56 32 7 30 5 2 5 2 3 9 2 9 2 0 1 1 1 1 33 30 31 14
50 tot 250 werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 82 98 94 34 92 78 97 95 86 88 87 82 60 28 13 28 3 2 7 1 6 6 1 6 0 0 1 0 0 2 29 35 29 18
50 tot 250 werkzame personen F Bouwnijverheid 69 97 91 30 85 55 93 89 76 83 74 63 47 38 12 35 2 3 8 2 6 10 4 10 0 0 3 2 1 0 21 20 30 13
50 tot 250 werkzame personen G Handel 73 96 92 33 83 64 91 87 80 81 70 72 57 31 11 29 4 3 8 2 4 7 3 7 1 0 2 0 1 2 35 27 28 12
50 tot 250 werkzame personen H Vervoer en opslag 68 97 85 27 82 57 94 84 79 81 69 69 53 30 10 29 3 3 8 1 2 8 2 7 1 0 2 0 0 1 38 26 30 14
50 tot 250 werkzame personen I Horeca 64 93 80 31 82 48 83 78 59 68 58 54 39 21 8 20 2 2 8 2 2 8 2 8 0 0 1 0 0 2 36 10 13 3
50 tot 250 werkzame personen J Informatie en communicatie 85 93 93 56 91 84 90 90 83 88 81 84 70 29 15 27 3 7 10 4 5 8 4 7 1 1 1 1 2 1 60 49 39 22
50 tot 250 werkzame personen K Financiële dienstverlening 87 96 95 44 92 91 96 90 89 93 92 91 79 43 14 32 0 21 9 4 9 6 4 6 0 0 2 2 0 4 56 64 51 34
50 tot 250 werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 90 91 87 47 91 72 91 85 82 91 83 69 57 35 10 21 1 20 6 4 8 4 8 4 0 4 5 4 7 5 46 51 29 15
50 tot 250 werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 83 94 90 41 90 78 91 89 77 83 76 77 65 34 13 27 6 11 6 2 8 9 3 9 2 1 2 1 2 2 51 39 39 20
50 tot 250 werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 63 92 83 30 74 52 84 75 51 60 50 49 33 23 8 20 2 3 5 2 2 4 2 3 1 1 1 1 0 1 29 14 18 7
50 tot 250 werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 75 93 88 35 85 72 87 82 62 71 57 65 40 35 15 29 2 13 6 0 10 12 4 11 1 1 2 0 1 1 32 21 25 11
50 tot 250 werkzame personen ICT-sector 86 94 93 58 91 86 90 91 85 89 83 88 73 30 16 28 3 7 10 4 5 8 4 7 1 1 1 1 2 1 56 47 38 20
250 of meer werkzame personen Totaal C-N en Q 86 95 93 48 91 85 93 87 81 88 84 82 70 44 18 37 5 17 9 3 10 13 5 12 2 2 3 2 2 2 42 52 52 32
250 of meer werkzame personen C Industrie 88 96 95 45 92 90 95 89 89 89 88 86 79 39 16 34 7 11 8 5 10 12 5 12 3 1 3 2 3 3 45 56 51 31
250 of meer werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 86 100 100 66 92 93 100 93 97 93 100 97 81 40 11 34 2 9 5 2 6 8 2 8 0 0 2 0 0 0 56 73 65 35
250 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 81 95 93 49 91 83 95 89 89 91 91 87 77 45 20 43 2 6 10 6 7 10 4 10 0 0 3 2 1 1 42 51 46 34
250 of meer werkzame personen G Handel 86 94 94 44 91 84 94 85 88 88 86 84 75 34 16 31 4 8 9 3 7 13 6 12 2 2 3 2 3 5 42 49 50 30
250 of meer werkzame personen H Vervoer en opslag 82 97 97 44 94 79 96 88 90 91 86 88 73 37 16 36 5 9 12 5 6 10 7 10 3 3 6 1 1 2 31 59 52 28
250 of meer werkzame personen I Horeca 94 97 91 36 91 80 97 91 82 88 73 66 66 51 9 41 5 10 3 0 6 22 0 22 0 0 0 0 0 0 43 40 39 13
250 of meer werkzame personen J Informatie en communicatie 81 95 95 62 95 92 94 92 89 94 91 90 80 38 27 37 1 7 22 4 10 8 11 8 0 2 7 2 3 0 59 62 57 38
250 of meer werkzame personen K Financiële dienstverlening 88 94 94 55 94 94 94 94 94 94 92 94 89 59 19 50 3 33 14 0 6 16 5 16 3 0 5 0 0 2 67 81 73 55
250 of meer werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 100 100 100 59 100 94 100 100 71 94 100 82 88 53 23 35 12 34 6 0 17 17 6 6 0 17 0 0 6 0 29 70 82 59
250 of meer werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 91 97 96 62 95 94 97 91 92 95 94 93 86 48 21 38 7 23 10 3 11 13 7 12 1 3 5 1 2 5 57 69 71 49
250 of meer werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 77 93 88 40 86 66 89 83 66 77 66 65 51 34 11 28 2 9 6 2 7 6 3 6 0 1 2 2 2 1 35 27 31 18
250 of meer werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 90 92 91 48 92 90 90 86 71 88 82 79 61 61 24 49 5 37 7 2 18 19 5 17 2 4 2 1 3 1 36 55 58 35
250 of meer werkzame personen ICT-sector 80 94 94 64 91 91 93 91 89 92 90 90 82 33 19 30 4 6 14 5 10 9 8 8 2 1 5 3 4 3 60 65 56 33
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) door bedrijven met een of meer werkzame personen. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar bedrijfsgrootte. De verslagperiode betreft het jaar 2023. Een aantal onderwerpen heeft echter betrekking op het jaar 2022. In die gevallen wordt dit vermeld in de toelichting bij het betreffende onderwerp.

Gegevens beschikbaar over 2023.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn voorlopig.

Wijzigingen per 12 december 2023:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over 2024 komen in december 2024 beschikbaar. Deze cijfers zullen worden gepubliceerd in een nieuwe tabel.

Toelichting onderwerpen

Clouddiensten
Het gebruik van cloud-computing of de cloud betreft ICT-diensten via internet. Bedrijven kunnen hiermee bijvoorbeeld opslagcapaciteit, software en rekenkracht gebruiken via internet in plaats van lokaal op hun eigen servers of computers. Clouddiensten zoals gemeten in dit onderzoek voldoen aan de volgende criteria: servers van de aanbieder leveren de diensten; de gebruiker kan de diensten eenvoudig zelf uitbreiden of juist verminderen (bijvoorbeeld de benodigde opslagcapaciteit verhogen of verlagen); de gebruiker heeft na installatie altijd toegang tot de diensten, zonder tussenkomst van de aanbieder; de gebruiker betaalt voor de diensten. Een verbinding via VPN (Virtual Private Network) kan ook tot de cloud behoren.
Clouddiensten gebruikt
Bedrijven die betaalde clouddiensten gebruiken
ICT-veiligheid
Informatie over maatregelen, controles en procedures die een bedrijf toepast met betrekking tot ICT-systemen, met als doel de integriteit, authenticiteit, beschikbaarheid en vertrouwelijkheid van gegevens (data) en systemen te borgen.
Gebruikte ICT-veiligheidsmaatregelen
Maatregelen die bedrijven genomen hebben om hun cyberweerbaarheid te verhogen.
Antivirussoftware
Het gebruik van antivirussoftware betreft zowel gratis als betaalde software.
Beleid voor sterke wachtwoorden
Wachtwoorden die ten minste acht gemengde karakters hebben, die veranderd moeten worden na een bepaalde periode en/of naar aanleiding van bijvoorbeeld een ICT-veiligheidsincident, en die versleuteld worden verstuurd en opgeslagen
Biometrische methoden
Identificatie en authenticatie van gebruikers worden via biometrische methoden vastgesteld. Authenticatie via bijvoorbeeld een vingerafdruk, de stem of het gezicht.
Authenticatie via soft- of hardwaretoken
Het gaat om identificatie en authenticatie van gebruikers via software of hardware-tokens om toegang te krijgen tot de ICT-systemen (oftewel twee-factor authenticatie), bijvoorbeeld via smartcards, USB-beveiligingssleutels of mobiele telefoons (eenmalige inlogcodes via SMS of app).
Encryptie van data
Het gaat om versleutelingstechnieken (encryptie) van data, documenten of e-mails. In 2017 werd encryptie nog opgedeeld in encryptie van opslagen en verstuurde data; vanaf 2018 is het samengevoegd.
Gegevens op andere fysieke locatie
Het gaat om het op een andere fysieke locatie bewaren van (reserve)gegevens (offsite data-backup). Opslag in de cloud telt ook mee.
Network access control
Alleen apparaten die voldoen aan bepaalde eisen krijgen toegang tot het bedrijfsnetwerk, bijvoorbeeld alleen apparaten die de laatste update van een besturingssysteem hebben geïnstalleerd.
VPN internetgebruik buiten het bedrijf
Het gaat om het gebruik van een Virtual Private Network (VPN) bij internetgebruik buiten het eigen bedrijf. Een VPN zorgt ervoor dat alle internetverkeer tussen de gebruiker en de VPN-server wordt versleuteld. Daardoor kan het verkeer niet worden afgeluisterd, en kan de inhoud van bezochte websites niet worden gemanipuleerd door kwaadwillenden (bijvoorbeeld man-in-the-middle-aanvallen).
Logbestanden voor analyse incidenten
Logbestanden opslaan om incidenten achteraf te analyseren
Methodes voor beoordelen ICT-veiligheid
Het gaat om methodes om de ICT-veiligheid in het bedrijf te kunnen beoordelen, zoals de veiligheidsmaatregelen laten controleren door derden, of tests uitvoeren. Voorbeelden zijn: penetration testing (pen test), red teaming, ethisch hacken, back-up systemen testen of gesimuleerde ICT-veiligheidsincidenten zoals phishing-emails versturen. Dergelijke tests worden uitgevoerd om op een veilige manier kwetsbaarheden in ICT-systemen op te sporen.
Risicoanalyses
Periodiek beoordelen wat de kans is dat het bedrijf wordt getroffen door een incident, en wat daarvan de mogelijke gevolgen zouden zijn
ICT-veiligheid volg- en detectiesysteem
Geavanceerd ICT-veiligheid volg- en detectiesysteem dat verdachte activiteiten op het ICT-systeem van het bedrijf kan detecteren. Dus niet standaard antivirussoftware, maar systemen zoals Next Generation Intrusion Prevention System (NGIPS), Next Generation Firewall (NGFW) of Intrusion Detection System (IDS).
Optreden van ICT-veiligheidsincidenten
Soort van ICT-veiligheidsincidenten die bij bedrijven zijn voorgevallen in 2022, opgesplitst naar incidenten door een aanval van buitenaf en incidenten door systeemfouten of onbedoeld toedoen van eigen personeel.
Incident met interne oorzaak gehad
Het gaat om bedrijven waarbij een of meerdere onbedoelde ICT-incidenten zijn voorgevallen in 2022, zoals incidenten door onopzettelijk toedoen van eigen personeel of incidenten door een hardware of systeem fout.
Incident door aanval van buiten gehad
Bedrijven waarbij een of meerdere ICT-incidenten veroorzaakt door een aanval van buitenaf zijn voorgevallen in 2022
Soorten interne oorzaken
Soort van interne oorzaken van ICT-veiligheidsincidenten. Interne oorzaken zijn systeemfouten of onbedoelde acties van eigen personeel.
Uitval ICT-dienst door veiligheidsinc.
Het gaat om bedrijven waarbij een of meerdere ICT-incidenten zoals een storing in hardware of software zijn opgetreden in 2022. Een aanval door kwaadwillenden valt hier niet onder.
Vernietiging data door veiligheidsinc.
Vernietiging of verminking van data als gevolg van ICT-gerelateerde veiligheidsincidenten (bv storing in hardware of software)
Onthulling door intern incident
Onthulling van vertrouwelijke digitale gegevens door onopzettelijk toedoen van eigen personeel.
Soorten externe oorzaken
Soort van externe oorzaken van ICT-veiligheidsincidenten. Externe oorzaken zijn aanvallen van buiten, zoals DDOS-aanvallen of een ICT-inbraak.
Uitval ICT-dienst door aanval buitenaf
Uitval van ICT-diensten als gevolg van een aanval van buitenaf, bijvoorbeeld DoS (Denial of Service) of ransomware-aanvallen
Vernietiging data aanval van buitenaf
Vernietiging of verminking van data als gevolg van infectie met kwaadaardige software of ongeoorloofde elektronische toegang
Onthulling gegevens door ICT-inbraak
Onthulling vertrouwelijke digitale gegevens door inbraak, pharming of phishing
Kosten ICT-veiligheidsincidenten
Kosten als gevolg van zowel externe of interne ICT-veiligheidsincidenten.
Kosten incident intern gehad
Bedrijven die kosten hebben gehad voor een of meerdere ICT-incidenten in 2022 veroorzaakt door onopzettelijk toedoen van eigen personeel.
Kosten incident aanval buitenaf gehad
Bedrijven die kosten hebben gehad voor een of meerdere ICT-incidenten in 2022 veroorzaakt door een aanval van buitenaf
Kosten gehad naar soort intern incident
Kosten gehad naar soorten interne ICT-veiligheidsincidenten.
Uitval ICT-dienst door veiligheidsinc.
Kosten door uitval van ICT-diensten als gevolg van ICT-gerelateerde veiligheidsincidenten, zoals een storing in hardware of software
Vernietiging data door veiligheidsinc.
Kosten door vernietiging of verminking van data als gevolg van ICT-gerelateerde veiligheidsincidenten, zoals een storing in hardware of software storing in hardware of software
Onthulling door intern incident
Kosten door onthulling van vertrouwelijke digitale gegevens door onopzettelijk toedoen van eigen personeel.
Kosten gehad naar soort extern incident
Kosten gehad naar soorten ICT-veiligheidsincidenten door aanval van buitenaf.
Uitval ICT-dienst door aanval buitenaf
Kosten door uitval van ICT-diensten als gevolg van een aanval van buitenaf, bijvoorbeeld DoS (Denial of Service) of ransomware-aanvallen
Vernietiging data aanval buitenaf
Onthulling door ICT-inbraak
Kosten door vernietiging of verminking van data als gevolg van infectie met kwaadaardige software of door ongeoorloofde elektronische toegang
Ransomware-aanval door cybercriminelen
Bedrijf heeft in 2022 een ransomware-aanval ervaren. Cybercriminelen blokkeerden hun ICT-systemen of data en zij worden alleen weer vrijgegeven na betaling van losgeld.
Ransomware-aanval gehad
Bedrijf heeft een ransomware-aanval gehad.
Verzekering ICT-veiligheidsincidenten
Bedrijf verzekerd voor ICT-veiligheidsincidenten
Informatiebronnen cyberdreiging
Welke informatiebronnen worden gebruikt om op de hoogte te blijven van cyberdreigingen?
Gezocht naar meldingen cyberdreigingen
Bedrijven die actief op zoek zijn naar meldingen over cyberdreigingen
Digital Trust Center
Het Digital Trust Center (DTC) is een overheidsorganisatie met als missie het weerbaar maken van bedrijven in Nederland tegen cyberdreigingen door middel van informatieverschaffing en het stimuleren van samenwerkingsverbanden op regionaal- en brancheniveau tussen bedrijven op het gebied van ICT-veiligheid.
Bekend met DTC
Bedrijven die bekend zijn met het Digital Trust Center (DTC) en/of één van de daaraan verbonden samenwerkingsverbanden op het gebied van cyberweerbaarheid
DTC-website als bron gebruikt
Bedrijven die bekend zijn met het DTC en de DTC-website als bron van informatie gebruiken om het bedrijf meer cyberweerbaar te maken