ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak en bedrijfsgrootte, 2023

ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak en bedrijfsgrootte, 2023

Bedrijfsgrootte Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Personeel en ICT Personeel dat werkt met internet (% van werkzame personen) Toegang en gebruik internet Vaste Internetverbinding Internet, vast (% van bedrijven) Toegang en gebruik internet Bedrijven met website Bedrijven met website (% van bedrijven) Toegang en gebruik internet Sociale Media Sociale media gebruikt (% van bedrijven) Toegang en gebruik internet Adverteren op internet Online advertenties (% van bedrijven) Data Analytics Business software gebruikt (% van bedrijven) Clouddiensten Clouddiensten gebruikt (% van bedrijven) Artificial Intelligence AI gebruikt (% van bedrijven) ICT-veiligheid Training personeel ICT-veiligheid Vrijwillige training (% van bedrijven) ICT-veiligheid Training personeel ICT-veiligheid Verplichte training (% van bedrijven) ICT-veiligheid Training personeel ICT-veiligheid Met contract (% van bedrijven) Facturen Verzonden facturen Wijze van verzenden van facturen E-factuur (% van bedrijven) Facturen Verzonden facturen Wijze van verzenden van facturen Elektronisch, maar geen e-factuur (% van bedrijven) Facturen Verzonden facturen Wijze van verzenden van facturen Papieren vorm (% van bedrijven) E-commerce voor verkoop Via website/apps Verkoop via website of app (% van bedrijven) E-commerce voor verkoop Verkoop via e-commerce Verkoop via e-commerce (% van bedrijven)
10 tot 50 werkzame personen Totaal C-N en Q 80 93 87 76 36 58 58 11 29 17 27 32 83 48 24 26
10 tot 50 werkzame personen C Industrie 66 95 90 74 29 67 54 8 20 13 20 28 89 49 22 26
10 tot 50 werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 76 97 95 75 20 59 66 12 19 24 20 36 95 60 21 23
10 tot 50 werkzame personen F Bouwnijverheid 75 93 86 69 22 51 50 3 19 10 19 34 86 60 8 9
10 tot 50 werkzame personen G Handel 84 94 89 79 51 70 60 11 30 18 25 37 86 54 45 49
10 tot 50 werkzame personen H Vervoer en opslag 72 91 73 60 16 39 50 5 19 11 23 28 79 51 13 18
10 tot 50 werkzame personen I Horeca 56 92 87 83 40 23 41 5 9 6 12 21 73 51 35 35
10 tot 50 werkzame personen J Informatie en communicatie 99 96 93 87 53 82 82 32 65 44 55 43 89 22 17 19
10 tot 50 werkzame personen K Financiële dienstverlening 97 83 70 57 24 71 58 12 60 48 48 12 64 38 6 7
10 tot 50 werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 95 98 98 82 40 82 73 15 37 28 29 27 87 57 7 9
10 tot 50 werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 97 94 90 82 33 72 77 20 45 25 40 37 89 37 10 11
10 tot 50 werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 76 92 79 67 35 48 51 9 22 13 25 33 80 39 16 17
10 tot 50 werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 94 91 88 72 25 40 56 7 35 15 38 27 72 48 8 11
10 tot 50 werkzame personen G-I Handel, vervoer en horeca 75 93 86 78 43 53 53 8 23 14 21 31 82 53 38 41
10 tot 50 werkzame personen M-N Zakelijke dienstverlening 88 93 86 76 34 63 67 16 36 20 34 35 85 38 12 14
10 tot 50 werkzame personen ICT-sector 98 96 93 87 52 85 83 31 66 48 55 44 89 24 18 20
50 tot 250 werkzame personen Totaal C-N en Q 77 96 93 87 49 83 73 19 55 37 44 46 90 55 24 33
50 tot 250 werkzame personen C Industrie 67 97 95 87 40 94 70 16 54 39 42 43 94 59 20 36
50 tot 250 werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 79 98 95 93 44 93 82 22 58 43 53 39 95 68 32 32
50 tot 250 werkzame personen F Bouwnijverheid 81 98 96 93 38 87 69 8 40 17 40 57 98 62 8 13
50 tot 250 werkzame personen G Handel 77 97 93 90 58 85 73 18 60 41 43 51 91 66 52 61
50 tot 250 werkzame personen H Vervoer en opslag 63 97 93 83 36 74 68 14 46 33 37 47 90 59 15 44
50 tot 250 werkzame personen I Horeca 49 94 86 83 68 59 64 11 29 23 34 32 84 47 48 49
50 tot 250 werkzame personen J Informatie en communicatie 99 95 92 92 67 89 85 43 79 62 66 48 91 30 25 27
50 tot 250 werkzame personen K Financiële dienstverlening 99 96 96 90 57 92 87 46 82 84 60 31 89 52 25 26
50 tot 250 werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 100 91 91 89 41 87 90 33 73 52 41 22 90 76 16 16
50 tot 250 werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 97 95 93 90 49 88 83 33 76 52 52 48 90 44 12 15
50 tot 250 werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 72 92 88 78 53 68 63 14 34 23 35 41 86 38 11 12
50 tot 250 werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 91 93 94 87 36 72 75 15 55 27 46 40 82 58 8 9
50 tot 250 werkzame personen G-I Handel, vervoer en horeca 70 97 92 88 54 79 71 16 53 37 40 48 90 62 43 56
50 tot 250 werkzame personen M-N Zakelijke dienstverlening 82 93 90 83 51 77 71 22 51 35 42 44 88 41 12 13
50 tot 250 werkzame personen ICT-sector 98 95 93 93 69 91 86 39 83 66 70 49 90 28 26 30
250 of meer werkzame personen Totaal C-N en Q 85 95 93 90 51 91 86 40 79 58 57 58 90 63 24 34
250 of meer werkzame personen C Industrie 71 96 94 90 39 95 88 39 84 69 59 65 92 68 24 51
250 of meer werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 96 100 100 98 48 100 86 46 94 80 73 59 98 74 24 27
250 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 93 95 93 92 41 94 81 38 83 60 58 59 94 62 7 14
250 of meer werkzame personen G Handel 62 95 92 91 67 92 86 39 77 63 54 63 92 71 61 69
250 of meer werkzame personen H Vervoer en opslag 78 97 95 90 44 94 82 35 77 65 56 59 90 69 29 57
250 of meer werkzame personen I Horeca 70 97 94 97 78 85 94 30 64 44 56 57 91 68 69 69
250 of meer werkzame personen J Informatie en communicatie 99 95 95 89 59 94 81 62 93 79 67 51 89 47 23 23
250 of meer werkzame personen K Financiële dienstverlening 99 98 92 86 59 92 88 70 89 87 71 51 87 51 32 38
250 of meer werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 99 100 100 100 23 100 100 64 88 82 77 46 94 65 23 23
250 of meer werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 97 98 89 93 56 97 91 62 93 82 74 60 95 65 17 21
250 of meer werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 83 95 92 88 65 84 77 27 57 33 45 51 91 40 10 13
250 of meer werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 96 93 93 90 38 89 90 36 84 46 53 54 85 70 8 15
250 of meer werkzame personen G-I Handel, vervoer en horeca 67 96 93 91 62 92 85 37 76 62 55 61 91 71 53 66
250 of meer werkzame personen M-N Zakelijke dienstverlening 86 96 91 90 62 88 81 38 68 47 54 54 92 48 12 16
250 of meer werkzame personen ICT-sector 96 94 94 88 56 93 80 59 90 84 65 59 87 43 27 30
10 of meer werkzame personen Totaal C-N en Q 82 94 88 79 39 63 61 13 35 22 31 35 85 50 24 27
10 of meer werkzame personen C Industrie 69 95 92 78 32 75 59 11 32 22 28 33 90 52 21 29
10 of meer werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 90 98 95 83 30 73 73 18 38 35 35 39 95 64 24 26
10 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 83 94 87 73 25 57 53 5 24 12 23 38 88 60 8 10
10 of meer werkzame personen G Handel 72 95 89 81 52 73 62 13 36 23 28 39 87 56 47 51
10 of meer werkzame personen H Vervoer en opslag 73 93 78 66 21 49 55 8 27 18 27 33 82 53 14 25
10 of meer werkzame personen I Horeca 57 92 87 83 42 26 43 6 10 7 14 22 74 51 36 36
10 of meer werkzame personen J Informatie en communicatie 99 95 93 88 55 84 83 35 69 48 57 44 89 24 19 20
10 of meer werkzame personen K Financiële dienstverlening 99 87 78 67 35 78 68 26 68 60 53 20 72 43 13 14
10 of meer werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 98 96 96 85 40 83 78 21 47 35 34 27 88 62 9 11
10 of meer werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 97 94 90 83 35 75 78 23 50 30 43 39 89 39 10 12
10 of meer werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 80 92 82 71 42 55 56 12 27 17 29 36 82 39 15 15
10 of meer werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 95 92 90 76 28 50 62 11 43 20 41 32 75 52 8 11
10 of meer werkzame personen G-I Handel, vervoer en horeca 71 94 87 79 45 58 56 10 28 18 25 34 83 54 39 44
10 of meer werkzame personen M-N Zakelijke dienstverlening 86 93 87 78 38 66 68 18 40 24 37 38 86 39 12 14
10 of meer werkzame personen ICT-sector 97 96 93 88 55 86 83 34 70 52 58 45 89 25 20 22
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) door bedrijven met 10 of meer werkzame personen. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar bedrijfsgrootte en bedrijfstak. De verslagperiode betreft het jaar 2023. Een aantal onderwerpen heeft echter betrekking op het jaar 2022. In die gevallen wordt dit vermeld in de toelichting bij het betreffende onderwerp.

Gegevens beschikbaar over 2023.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn voorlopig.

Wijzigingen per 12 december 2023:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over 2024 komen in december 2024 beschikbaar. Deze cijfers zullen worden gepubliceerd in een nieuwe tabel.

Toelichting onderwerpen

Personeel en ICT
Personeel dat werkt met een computer betreft zowel ICT-specialisten als ICT-gebruikers. ICT staat voor informatie- en communicatietechnologie. Een ICT-specialist is een werknemer voor wie ICT het belangrijkste werk vormt, bijvoorbeeld een software-ontwikkelaar, systeembeheerder of een 'hoofd automatiseringsafdeling'. Een ICT-gebruiker is een werknemer die bij het eigen werk gebruikmaakt van een computer en standaardpakketten (zoals tekstverwerking, spreadsheets, databases) en/of branchegerelateerde software (zoals boekhoudpakketten, CAD/CAM pakketten, SPSS).
Personeel dat werkt met internet
Werkzame personen die voor het eigen werk geregeld een computer met toegang tot het internet gebruiken
Toegang en gebruik internet
Vaste Internetverbinding
Vaste internetverbinding wil zeggen een internetaansluiting van het type ADSL, VDSL, SDSL en dergelijke, of een andere hoogwaardige vaste verbinding zoals glasvezel of kabel. (A/S/V)DSL betekent (Asymmetric/Symmetric/Very-high-bitrate) Digital Subscriber Line.
Internet, vast
Bedrijven met een internetaansluiting van het type ADSL, VDSL, SDSL en dergelijke, of een andere hoogwaardige vaste verbinding zoals glasvezel of kabel (A/S/V)DSL: (Asymmetric/Symmetric/Very-high-bitrate) Digital Subscriber Line
Bedrijven met website
Bedrijven die een eigen website hebben.
Bedrijven met website
Bedrijven die een eigen website hebben
Sociale Media
Het gebruik van internettoepassingen of communicatieplatforms voor contact met klanten, leveranciers, zakenrelaties of medewerkers van het eigen bedrijf. Daarbij wordt online informatie uitgewisseld. Voorbeelden zijn Twitter, Facebook, YouTube, LinkedIn, Yammer. Bedrijven die sociale media gebruiken hebben een account, een gebruikersprofiel of een gebruikerslicentie.
Sociale media gebruikt
Bedrijven die ten minste 1 van de volgende typen sociale media gebruiken: sociale netwerken, blogs of microblogs, sites die multimedia delen om kennis te delen. Bedrijven die deze sociale media uitsluitend gebruiken om advertenties te plaatsen, vallen hier niet onder.
Adverteren op internet
Het gebruik van betaalde advertenties en advertentiemethodes op internet.
Online advertenties
Bedrijven die betalen om op het internet te adverteren
Data Analytics
Bedrijven die gebruik maken van gegevens, data‑uitwisseling, data‑analyse en datahandel.
Business software gebruikt
Bedrijven die ten minste 1 van de volgende typen business software gebruiken: Enterprise Resource Planning (ERP), Customer Relationship Management (CRM), Business Intelligence (BI) om hun bedrijfsactiviteiten te ondersteunen.
Clouddiensten
Het gebruik van cloud-computing of de cloud betreft ICT-diensten via internet. Bedrijven kunnen hiermee bijvoorbeeld opslagcapaciteit, software en rekenkracht gebruiken via internet in plaats van lokaal op hun eigen servers of computers. Clouddiensten zoals gemeten in dit onderzoek voldoen aan de volgende criteria: servers van de aanbieder leveren de diensten; de gebruiker kan de diensten eenvoudig zelf uitbreiden of juist verminderen (bijvoorbeeld de benodigde opslagcapaciteit verhogen of verlagen); de gebruiker heeft na installatie altijd toegang tot de diensten, zonder tussenkomst van de aanbieder; de gebruiker betaalt voor de diensten. Een verbinding via VPN (Virtual Private Network) kan ook tot de cloud behoren.
Clouddiensten gebruikt
Bedrijven die betaalde clouddiensten gebruiken
Artificial Intelligence
Artificial Intelligence (AI) verwijst naar systemen die intelligent gedrag vertonen door hun omgeving te analyseren en - met een zekere mate van zelfstandigheid - acties te ondernemen om bepaalde doelen te bereiken. Deze AI-systemen kunnen volledig op software gebaseerd zijn (bijvoorbeeld spraak- en gezichtsherkenningssystemen) maar ook embedded in apparaten (bijvoorbeeld zelfstandige robots zoals zelfrijdende auto's, autonome drones, autonome magazijnsysteem, etc).
AI gebruikt
Het bedrijf gebruikt tenminste één van de gevraagde AI-technologieën
ICT-veiligheid
Informatie over maatregelen, controles en procedures die een bedrijf toepast met betrekking tot ICT-systemen, met als doel de integriteit, authenticiteit, beschikbaarheid en vertrouwelijkheid van gegevens (data) en systemen te borgen.
Training personeel ICT-veiligheid
Het aanbieden van trainingen (al dan niet verplicht) aan het personeel als methode om het eigen personeel meer bewust te maken van hun verplichtingen ten opzichte van ICT-veiligheidszaken
Vrijwillige training
Vrijwillige training of het aanbieden van intern beschikbare informatie (bijvoorbeeld informatie op het intranet)
Verplichte training
Verplichte trainingen of cursussen of het verplicht bekijken van documenten of instructiefilmpjes
Met contract
Met een contract (bijvoorbeeld een arbeidscontract)
Facturen
Er zijn twee soorten elektronische facturen: 1) E-facturen geschikt voor automatische verwerking, zoals Electronic Data Interchange (EDI), XML, UBL, en 2) facturen in elektronische vorm niet geschikt voor automatische verwerking, zoals facturen in een e-mail of als e-mailbijlagen in de vorm van een PDF-bestand.
Verzonden facturen
Facturen die in elektronische dan wel papieren vorm verstuurd zijn
Wijze van verzenden van facturen
Bedrijven kunnen hun facturen elektronisch verzenden of op papier. Deze variabelen geven weer welk deel van de facturen van het bedrijf elektronisch is verzonden, en welk deel op papier. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen twee verschillende vormen van elektronische facturen. Het betreft hier alleen facturen die aan andere bedrijven, of aan overheden zijn verstuurd. Facturen die verzonden zijn aan consumenten zijn niet meegeteld. Er is niet gewogen met het aantal facturen dat een bedrijf verzendt (d.w.z. een bedrijf dat duizenden facturen verzendt, telt even zwaar mee in dit gemiddelde als een bedrijf dat slechts enkele facturen verzendt).
E-factuur
Het gaat om facturen in een standaardopmaak die geschikt zijn voor automatische verwerking (bijv. EDI, XML, UBL). Deze worden e-facturen genoemd. Zij worden ofwel direct uitgewisseld door elektronische systemen van bedrijven onderling, of via elektronische systemen van dienstverleners zoals 'Billing Service Providers'.
Elektronisch, maar geen e-factuur
Facturen in elektronische vorm die niet geschikt zijn voor automatische verwerking, zoals e-mails en e-mailbijlagen in PDF-formaat
Papieren vorm
Percentage verzonden in papieren vorm
E-commerce voor verkoop
E-commerce is het ontvangen of plaatsen van orders voor goederen of diensten over elektronische netwerken, ongeacht de wijze van betalen en afleveren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bestellen van producten op een website. Bestellingen per telefoon, fax of (handmatig getypte) e-mail tellen niet mee als e-commerce.
Verkoop via externe netwerken of elektronische verkoop is hier gedefinieerd als elektronische orderontvangst (exclusief handgeschreven e-mail). Verkoop kan plaatsvinden via de website van een bedrijf (openbaar, algemeen toegankelijk), of via EDI (Electronic Data Interchange). Met EDI wordt hier bedoeld: het zenden of ontvangen van informatie in een afgesproken format dat automatische verwerking mogelijk maakt, bijvoorbeeld EDIFACT, XML, UBL, XBRL.
Via website/apps
Bedrijven die gebruikmaken van een website of app om goederen of diensten te verkopen.
Verkoop via website of app
Bedrijven orders voor goederen/diensten ontvangen via website
Verkoop via e-commerce
E-commerce is het ontvangen of plaatsen van orders voor goederen of diensten over elektronische netwerken, ongeacht de wijze van betalen en afleveren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bestellen van producten op een website. Bestellingen per telefoon, fax of (handmatig getypte) e-mail tellen niet mee als e-commerce. De omzet via e-commerce is de optelsom van de omzet via website en apps en de omzet via EDI.
Verkoop via e-commerce
Bedrijven die gebruikmaken van websites, apps en/of EDI om goederen en/of diensten te verkopen. Met EDI wordt hier bedoeld: het zenden of ontvangen van informatie in een afgesproken format dat automatische verwerking mogelijk maakt, bijvoorbeeld EDIFACT, XML, UBL, XBRL.