ICT-gebruik bij kleine bedrijven; bedrijfsgrootte, 2023

ICT-gebruik bij kleine bedrijven; bedrijfsgrootte, 2023

Bedrijfsgrootte Personeel en ICT Personeel dat werkt met internet (% van werkzame personen) Toegang en gebruik internet Vaste Internetverbinding Internet, vast (% van bedrijven) Toegang en gebruik internet Bedrijven met website Bedrijven met website (% van bedrijven) Toegang en gebruik internet Bedrijven met website Mobiele app Mobiele app voor klanten (% van bedrijven) Toegang en gebruik internet Sociale Media Sociale media gebruikt (% van bedrijven) Clouddiensten Clouddiensten gebruikt (% van bedrijven) Artificial Intelligence AI gebruikt (% van bedrijven)
2 of meer werkzame personen 82 91 71 6 57 40 7
2 tot 250 werkzame personen 81 91 71 6 57 40 7
2 werkzame personen 91 90 60 3 46 31 5
3 tot 5 werkzame personen 80 90 72 7 58 35 7
5 tot 10 werkzame personen 82 91 78 9 64 47 7
10 tot 20 werkzame personen 79 93 86 9 73 55 9
20 tot 50 werkzame personen 81 94 89 9 81 63 13
50 tot 100 werkzame personen 78 95 92 12 87 70 17
100 tot 250 werkzame personen 77 96 93 17 88 77 22
250 tot 500 werkzame personen 82 95 92 21 89 83 32
500 of meer werkzame personen 85 95 94 30 91 89 48
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) door bedrijven met 2 of meer werkzame personen. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar bedrijfsgrootte. De verslagperiode betreft het jaar 2023. Een aantal onderwerpen heeft echter betrekking op het jaar 2022. In die gevallen wordt dit vermeld in de toelichting bij het betreffende onderwerp.

Gegevens beschikbaar over 2023.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn voorlopig.

Wijzigingen per 12 december 2023:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over 2024 komen in december 2024 beschikbaar. Deze cijfers zullen worden gepubliceerd in een nieuwe tabel.

Toelichting onderwerpen

Personeel en ICT
Personeel dat werkt met een computer betreft zowel ICT-specialisten als ICT-gebruikers. ICT staat voor informatie- en communicatietechnologie. Een ICT-specialist is een werknemer voor wie ICT het belangrijkste werk vormt, bijvoorbeeld een software-ontwikkelaar, systeembeheerder of een 'hoofd automatiseringsafdeling'. Een ICT-gebruiker is een werknemer die bij het eigen werk gebruikmaakt van een computer en standaardpakketten (zoals tekstverwerking, spreadsheets, databases) en/of branchegerelateerde software (zoals boekhoudpakketten, CAD/CAM pakketten, SPSS).
Personeel dat werkt met internet
Werkzame personen die voor het eigen werk geregeld een computer met toegang tot het internet gebruiken
Toegang en gebruik internet
Vaste Internetverbinding
Vaste internetverbinding wil zeggen een internetaansluiting van het type ADSL, VDSL, SDSL en dergelijke, of een andere hoogwaardige vaste verbinding zoals glasvezel of kabel. (A/S/V)DSL betekent (Asymmetric/Symmetric/Very-high-bitrate) Digital Subscriber Line.
Internet, vast
Bedrijven met een internetaansluiting van het type ADSL, VDSL, SDSL en dergelijke, of een andere hoogwaardige vaste verbinding zoals glasvezel of kabel (A/S/V)DSL: (Asymmetric/Symmetric/Very-high-bitrate) Digital Subscriber Line
Bedrijven met website
Bedrijven die een eigen website hebben.
Bedrijven met website
Bedrijven die een eigen website hebben
Mobiele app
Bedrijven die eigen mobiele app via website bieden.
Mobiele app voor klanten
Bedrijven die een mobiele app via website bieden, bijvoorbeeld voor loyaliteitsprogramma, e‐commerce or klantenservice.
Sociale Media
Het gebruik van internettoepassingen of communicatieplatforms voor contact met klanten, leveranciers, zakenrelaties of medewerkers van het eigen bedrijf. Daarbij wordt online informatie uitgewisseld. Voorbeelden zijn Twitter, Facebook, YouTube, LinkedIn, Yammer. Bedrijven die sociale media gebruiken hebben een account, een gebruikersprofiel of een gebruikerslicentie.
Sociale media gebruikt
Bedrijven die ten minste 1 van de volgende typen sociale media gebruiken: sociale netwerken, blogs of microblogs, sites die multimedia delen om kennis te delen. Bedrijven die deze sociale media uitsluitend gebruiken om advertenties te plaatsen, vallen hier niet onder.
Clouddiensten
Het gebruik van cloud-computing of de cloud betreft ICT-diensten via internet. Bedrijven kunnen hiermee bijvoorbeeld opslagcapaciteit, software en rekenkracht gebruiken via internet in plaats van lokaal op hun eigen servers of computers. Clouddiensten zoals gemeten in dit onderzoek voldoen aan de volgende criteria: servers van de aanbieder leveren de diensten; de gebruiker kan de diensten eenvoudig zelf uitbreiden of juist verminderen (bijvoorbeeld de benodigde opslagcapaciteit verhogen of verlagen); de gebruiker heeft na installatie altijd toegang tot de diensten, zonder tussenkomst van de aanbieder; de gebruiker betaalt voor de diensten. Een verbinding via VPN (Virtual Private Network) kan ook tot de cloud behoren.
Clouddiensten gebruikt
Bedrijven die betaalde clouddiensten gebruiken
Artificial Intelligence
Artificial Intelligence (AI) verwijst naar systemen die intelligent gedrag vertonen door hun omgeving te analyseren en - met een zekere mate van zelfstandigheid - acties te ondernemen om bepaalde doelen te bereiken. Deze AI-systemen kunnen volledig op software gebaseerd zijn (bijvoorbeeld spraak- en gezichtsherkenningssystemen) maar ook embedded in apparaten (bijvoorbeeld zelfstandige robots zoals zelfrijdende auto's, autonome drones, autonome magazijnsysteem, etc).
AI gebruikt
Het bedrijf gebruikt tenminste één van de gevraagde AI-technologieën