ICT-gebruik bij kleine bedrijven; bedrijfsgrootte, 2023

ICT-gebruik bij kleine bedrijven; bedrijfsgrootte, 2023

Bedrijfsgrootte ICT-veiligheid Optreden van ICT-veiligheidsincidenten Soorten externe oorzaken Onthulling gegevens door ICT-inbraak (% van bedrijven) ICT-veiligheid Kosten ICT-veiligheidsincidenten Kosten gehad naar soort extern incident Onthulling door ICT-inbraak (% van bedrijven)
2 of meer werkzame personen 2 0
2 tot 250 werkzame personen 2 0
2 werkzame personen 1 0
3 tot 5 werkzame personen 1 0
5 tot 10 werkzame personen 1 0
10 tot 20 werkzame personen 2 0
20 tot 50 werkzame personen 3 1
50 tot 100 werkzame personen 5 1
100 tot 250 werkzame personen 4 1
250 tot 500 werkzame personen 8 2
500 of meer werkzame personen 13 3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) door bedrijven met 2 of meer werkzame personen. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar bedrijfsgrootte. De verslagperiode betreft het jaar 2023. Een aantal onderwerpen heeft echter betrekking op het jaar 2022. In die gevallen wordt dit vermeld in de toelichting bij het betreffende onderwerp.

Gegevens beschikbaar over 2023.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn voorlopig.

Wijzigingen per 12 december 2023:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over 2024 komen in december 2024 beschikbaar. Deze cijfers zullen worden gepubliceerd in een nieuwe tabel.

Toelichting onderwerpen

ICT-veiligheid
Informatie over maatregelen, controles en procedures die een bedrijf toepast met betrekking tot ICT-systemen, met als doel de integriteit, authenticiteit, beschikbaarheid en vertrouwelijkheid van gegevens (data) en systemen te borgen.
Optreden van ICT-veiligheidsincidenten
Soort van ICT-veiligheidsincidenten die bij bedrijven zijn voorgevallen in 2022, opgesplitst naar incidenten door een aanval van buitenaf en incidenten door systeemfouten of onbedoeld toedoen van eigen personeel.
Soorten externe oorzaken
Soort van externe oorzaken van ICT-veiligheidsincidenten. Externe oorzaken zijn aanvallen van buiten, zoals DDOS-aanvallen of een ICT-inbraak.
Onthulling gegevens door ICT-inbraak
Onthulling vertrouwelijke digitale gegevens door inbraak, pharming of phishing
Kosten ICT-veiligheidsincidenten
Kosten als gevolg van zowel externe of interne ICT-veiligheidsincidenten.
Kosten gehad naar soort extern incident
Kosten gehad naar soorten ICT-veiligheidsincidenten door aanval van buitenaf.
Onthulling door ICT-inbraak
Kosten door vernietiging of verminking van data als gevolg van infectie met kwaadaardige software of door ongeoorloofde elektronische toegang