ICT-gebruik bij kleine bedrijven; bedrijfstak en bedrijfsgrootte, 2023

ICT-gebruik bij kleine bedrijven; bedrijfstak en bedrijfsgrootte, 2023

Bedrijfsgrootte Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Personeel en ICT Personeel dat werkt met internet (% van werkzame personen) Toegang en gebruik internet Vaste Internetverbinding Internet, vast (% van bedrijven) Toegang en gebruik internet Vaste Internetverbinding Internet, snelheid snelste verbinding Minder dan 30 Mbit/s (% van bedrijven) Toegang en gebruik internet Vaste Internetverbinding Internet, snelheid snelste verbinding 30 tot 100 Mbit/s (% van bedrijven) Toegang en gebruik internet Vaste Internetverbinding Internet, snelheid snelste verbinding 100 tot 500 Mbit/s (% van bedrijven) Toegang en gebruik internet Vaste Internetverbinding Internet, snelheid snelste verbinding 500 Mbit/s tot 1 Gbit/s (% van bedrijven) Toegang en gebruik internet Vaste Internetverbinding Internet, snelheid snelste verbinding Ten minste 1 Gbit/s (% van bedrijven) Toegang en gebruik internet Bedrijven met website Bedrijven met website (% van bedrijven) Toegang en gebruik internet Bedrijven met website Mobiele app Mobiele app voor klanten (% van bedrijven) Toegang en gebruik internet Sociale Media Sociale media gebruikt (% van bedrijven) Clouddiensten Clouddiensten gebruikt (% van bedrijven) Artificial Intelligence AI gebruikt (% van bedrijven)
2 of meer werkzame personen Totaal C-N en Q 82 91 13 24 30 17 8 71 6 57 40 7
2 of meer werkzame personen C Industrie 69 93 12 27 29 17 8 78 4 62 43 6
2 of meer werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 90 94 11 18 31 19 14 79 13 64 59 8
2 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 80 91 15 27 30 15 5 60 1 46 34 2
2 of meer werkzame personen G Handel 75 91 13 27 31 15 7 74 7 63 36 6
2 of meer werkzame personen H Vervoer en opslag 74 90 22 24 22 17 4 48 4 41 27 6
2 of meer werkzame personen I Horeca 64 87 14 31 27 12 4 73 7 65 20 2
2 of meer werkzame personen J Informatie en communicatie 99 89 9 14 28 21 17 76 9 65 68 24
2 of meer werkzame personen K Financiële dienstverlening 99 90 15 23 23 23 6 59 6 36 43 6
2 of meer werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 97 86 11 21 33 14 7 52 4 42 44 7
2 of meer werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 97 92 10 20 31 21 11 73 4 57 58 12
2 of meer werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 80 90 16 20 31 16 7 67 6 55 40 7
2 of meer werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 95 92 9 21 34 19 10 82 16 52 45 8
2 of meer werkzame personen ICT-sector 98 91 8 14 29 21 19 80 10 65 72 26
2 tot 10 werkzame personen Totaal C-N en Q 84 90 14 25 29 15 6 67 5 53 36 6
2 tot 10 werkzame personen C Industrie 73 92 16 31 25 14 6 71 3 54 34 4
2 tot 10 werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 78 91 14 17 29 21 10 70 8 53 50 2
2 tot 10 werkzame personen F Bouwnijverheid 71 91 16 28 30 13 4 54 1 41 30 1
2 tot 10 werkzame personen G Handel 84 91 14 28 30 13 5 71 6 60 31 5
2 tot 10 werkzame personen H Vervoer en opslag 80 89 27 24 19 16 3 39 4 33 18 5
2 tot 10 werkzame personen I Horeca 74 86 16 31 25 11 3 70 7 62 16 2
2 tot 10 werkzame personen J Informatie en communicatie 99 87 10 15 28 19 14 71 7 58 65 22
2 tot 10 werkzame personen K Financiële dienstverlening 97 91 16 25 23 24 3 56 4 30 39 3
2 tot 10 werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 95 85 12 22 33 13 6 48 3 38 40 6
2 tot 10 werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 96 92 10 21 30 21 9 70 3 53 54 10
2 tot 10 werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 81 90 18 20 32 15 5 62 4 50 35 5
2 tot 10 werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 95 93 10 23 34 17 9 81 15 46 41 7
2 tot 10 werkzame personen ICT-sector 99 90 10 16 30 19 15 75 8 57 68 23
10 tot 50 werkzame personen Totaal C-N en Q 80 93 6 21 33 21 12 87 9 76 58 11
10 tot 50 werkzame personen C Industrie 66 95 5 24 36 20 10 90 4 74 54 8
10 tot 50 werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 76 97 11 25 34 5 21 95 14 75 66 12
10 tot 50 werkzame personen F Bouwnijverheid 75 93 6 22 30 25 11 86 1 69 50 3
10 tot 50 werkzame personen G Handel 84 94 5 22 35 20 12 89 12 79 60 11
10 tot 50 werkzame personen H Vervoer en opslag 72 91 10 26 32 19 5 73 4 60 50 5
10 tot 50 werkzame personen I Horeca 56 92 6 31 34 14 8 87 8 83 41 5
10 tot 50 werkzame personen J Informatie en communicatie 99 96 4 7 27 28 29 93 16 87 82 32
10 tot 50 werkzame personen K Financiële dienstverlening 97 83 9 8 30 21 16 70 8 57 58 12
10 tot 50 werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 95 98 2 13 38 27 18 98 9 82 73 15
10 tot 50 werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 97 94 5 13 36 25 15 90 6 82 77 20
10 tot 50 werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 76 92 11 22 29 18 13 79 7 67 51 9
10 tot 50 werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 94 91 7 19 33 23 11 88 21 72 56 7
10 tot 50 werkzame personen ICT-sector 98 96 4 8 27 28 29 93 16 87 83 31
50 tot 250 werkzame personen Totaal C-N en Q 77 96 2 12 36 27 19 93 14 87 73 19
50 tot 250 werkzame personen C Industrie 67 97 1 14 38 25 18 95 5 87 70 16
50 tot 250 werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 79 98 0 10 43 30 15 95 32 93 82 22
50 tot 250 werkzame personen F Bouwnijverheid 81 98 0 10 48 28 13 96 4 93 69 8
50 tot 250 werkzame personen G Handel 77 97 2 11 36 28 19 93 20 90 73 18
50 tot 250 werkzame personen H Vervoer en opslag 63 97 2 15 39 28 15 93 10 83 68 14
50 tot 250 werkzame personen I Horeca 49 94 2 18 28 31 15 86 27 83 64 11
50 tot 250 werkzame personen J Informatie en communicatie 99 95 3 5 26 27 34 92 25 92 85 43
50 tot 250 werkzame personen K Financiële dienstverlening 99 96 6 9 28 18 35 96 27 90 87 46
50 tot 250 werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 100 91 1 15 25 22 27 91 12 89 90 33
50 tot 250 werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 97 95 2 7 29 25 32 93 9 90 83 33
50 tot 250 werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 72 92 5 18 37 22 12 88 13 78 63 14
50 tot 250 werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 91 93 3 10 36 31 14 94 18 87 75 15
50 tot 250 werkzame personen ICT-sector 98 95 2 5 28 28 31 93 20 93 86 39
250 of meer werkzame personen Totaal C-N en Q 85 95 2 7 29 25 33 93 25 90 86 40
250 of meer werkzame personen C Industrie 71 96 1 7 34 23 32 94 16 90 88 39
250 of meer werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 96 100 5 0 9 44 42 100 41 98 86 46
250 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 93 95 0 5 31 27 32 93 20 92 81 38
250 of meer werkzame personen G Handel 62 95 1 7 30 30 26 92 38 91 86 39
250 of meer werkzame personen H Vervoer en opslag 78 97 1 8 35 22 30 95 27 90 82 35
250 of meer werkzame personen I Horeca 70 97 3 5 30 31 27 94 53 97 94 30
250 of meer werkzame personen J Informatie en communicatie 99 95 2 0 21 23 49 95 22 89 81 62
250 of meer werkzame personen K Financiële dienstverlening 99 98 11 6 5 16 59 92 51 86 88 70
250 of meer werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 99 100 0 0 24 23 53 100 46 100 100 64
250 of meer werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 97 98 1 3 21 30 44 89 26 93 91 62
250 of meer werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 83 95 4 12 30 26 23 92 22 88 77 27
250 of meer werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 96 93 1 7 29 23 34 93 20 90 90 36
250 of meer werkzame personen ICT-sector 96 94 2 2 25 24 42 94 25 88 80 59
2 tot 250 werkzame personen Totaal C-N en Q 81 91 13 24 30 16 7 71 6 57 40 7
2 tot 250 werkzame personen C Industrie 67 93 12 28 29 17 8 78 3 62 42 6
2 tot 250 werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 78 93 12 18 32 18 13 79 12 63 57 7
2 tot 250 werkzame personen F Bouwnijverheid 76 91 15 27 30 15 5 60 1 46 33 1
2 tot 250 werkzame personen G Handel 82 91 13 27 31 15 6 74 7 63 36 6
2 tot 250 werkzame personen H Vervoer en opslag 70 90 23 24 22 17 4 48 4 41 26 5
2 tot 250 werkzame personen I Horeca 63 87 14 31 27 12 4 73 7 65 20 2
2 tot 250 werkzame personen J Informatie en communicatie 99 89 9 14 28 21 17 76 9 65 68 24
2 tot 250 werkzame personen K Financiële dienstverlening 98 90 15 23 24 23 6 59 5 35 43 5
2 tot 250 werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 97 86 11 21 33 14 7 52 4 42 44 7
2 tot 250 werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 97 92 10 20 31 21 11 73 4 57 57 12
2 tot 250 werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 75 90 16 20 31 16 7 66 5 54 39 6
2 tot 250 werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 93 92 9 22 34 19 9 82 16 51 44 7
2 tot 250 werkzame personen ICT-sector 98 91 8 14 29 21 19 79 10 65 71 25
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) door bedrijven met 2 of meer werkzame personen. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar bedrijfsgrootte en bedrijfstak. De verslagperiode betreft het jaar 2023. Een aantal onderwerpen heeft echter betrekking op het jaar 2022. In die gevallen wordt dit vermeld in de toelichting bij het betreffende onderwerp.

Gegevens beschikbaar over 2023.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn voorlopig.

Wijzigingen per 12 december 2023:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over 2024 komen in december 2024 beschikbaar. Deze cijfers zullen worden gepubliceerd in een nieuwe tabel.

Toelichting onderwerpen

Personeel en ICT
Personeel dat werkt met een computer betreft zowel ICT-specialisten als ICT-gebruikers. ICT staat voor informatie- en communicatietechnologie. Een ICT-specialist is een werknemer voor wie ICT het belangrijkste werk vormt, bijvoorbeeld een software-ontwikkelaar, systeembeheerder of een 'hoofd automatiseringsafdeling'. Een ICT-gebruiker is een werknemer die bij het eigen werk gebruikmaakt van een computer en standaardpakketten (zoals tekstverwerking, spreadsheets, databases) en/of branchegerelateerde software (zoals boekhoudpakketten, CAD/CAM pakketten, SPSS).
Personeel dat werkt met internet
Werkzame personen die voor het eigen werk geregeld een computer met toegang tot het internet gebruiken
Toegang en gebruik internet
Vaste Internetverbinding
Vaste internetverbinding wil zeggen een internetaansluiting van het type ADSL, VDSL, SDSL en dergelijke, of een andere hoogwaardige vaste verbinding zoals glasvezel of kabel. (A/S/V)DSL betekent (Asymmetric/Symmetric/Very-high-bitrate) Digital Subscriber Line.
Internet, vast
Bedrijven met een internetaansluiting van het type ADSL, VDSL, SDSL en dergelijke, of een andere hoogwaardige vaste verbinding zoals glasvezel of kabel (A/S/V)DSL: (Asymmetric/Symmetric/Very-high-bitrate) Digital Subscriber Line
Internet, snelheid snelste verbinding
De maximale downloadsnelheid van de snelste vaste internetverbinding volgens het internetabonnement of -contract
Minder dan 30 Mbit/s
30 tot 100 Mbit/s
100 tot 500 Mbit/s
500 Mbit/s tot 1 Gbit/s
Ten minste 1 Gbit/s
Bedrijven met website
Bedrijven die een eigen website hebben.
Bedrijven met website
Bedrijven die een eigen website hebben
Mobiele app
Bedrijven die eigen mobiele app via website bieden.
Mobiele app voor klanten
Bedrijven die een mobiele app via website bieden, bijvoorbeeld voor loyaliteitsprogramma, e‐commerce or klantenservice.
Sociale Media
Het gebruik van internettoepassingen of communicatieplatforms voor contact met klanten, leveranciers, zakenrelaties of medewerkers van het eigen bedrijf. Daarbij wordt online informatie uitgewisseld. Voorbeelden zijn Twitter, Facebook, YouTube, LinkedIn, Yammer. Bedrijven die sociale media gebruiken hebben een account, een gebruikersprofiel of een gebruikerslicentie.
Sociale media gebruikt
Bedrijven die ten minste 1 van de volgende typen sociale media gebruiken: sociale netwerken, blogs of microblogs, sites die multimedia delen om kennis te delen. Bedrijven die deze sociale media uitsluitend gebruiken om advertenties te plaatsen, vallen hier niet onder.
Clouddiensten
Het gebruik van cloud-computing of de cloud betreft ICT-diensten via internet. Bedrijven kunnen hiermee bijvoorbeeld opslagcapaciteit, software en rekenkracht gebruiken via internet in plaats van lokaal op hun eigen servers of computers. Clouddiensten zoals gemeten in dit onderzoek voldoen aan de volgende criteria: servers van de aanbieder leveren de diensten; de gebruiker kan de diensten eenvoudig zelf uitbreiden of juist verminderen (bijvoorbeeld de benodigde opslagcapaciteit verhogen of verlagen); de gebruiker heeft na installatie altijd toegang tot de diensten, zonder tussenkomst van de aanbieder; de gebruiker betaalt voor de diensten. Een verbinding via VPN (Virtual Private Network) kan ook tot de cloud behoren.
Clouddiensten gebruikt
Bedrijven die betaalde clouddiensten gebruiken
Artificial Intelligence
Artificial Intelligence (AI) verwijst naar systemen die intelligent gedrag vertonen door hun omgeving te analyseren en - met een zekere mate van zelfstandigheid - acties te ondernemen om bepaalde doelen te bereiken. Deze AI-systemen kunnen volledig op software gebaseerd zijn (bijvoorbeeld spraak- en gezichtsherkenningssystemen) maar ook embedded in apparaten (bijvoorbeeld zelfstandige robots zoals zelfrijdende auto's, autonome drones, autonome magazijnsysteem, etc).
AI gebruikt
Het bedrijf gebruikt tenminste één van de gevraagde AI-technologieën