Werknemers; overwerken, positie werkkring, kenmerken

Werknemers; overwerken, positie werkkring, kenmerken

Geslacht Positie in de werkkring Persoonskenmerken Perioden Totaal (x 1 000) Regelmatig of soms overwerken (x 1 000) Regelmatig overwerken (x 1 000) Soms overwerken (x 1 000) Niet overwerken (x 1 000) Onbekend (x 1 000) Gemiddeld aantal overwerkuren (uren)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal personen 2023 8.151 5.545 1.741 3.804 2.336 270 1,3
Totaal mannen en vrouwen Werknemer met vaste arbeidsrelatie Totaal personen 2023 5.416 4.025 1.356 2.669 1.305 86 1,4
Totaal mannen en vrouwen Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Totaal personen 2023 2.735 1.520 385 1.134 1.032 184 1,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Deze tabel bevat jaarcijfers over overwerken door werknemers (van 15 tot 75 jaar, exclusief de institutionele bevolking). Werknemers zijn onderverdeeld in degenen die regelmatig, soms of niet overwerken. De cijfers over overwerken kunnen worden ingedeeld naar positie in de werkkring, geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, arbeidsduur en beroepsklasse.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2022

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 14 februari 2024:
De jaarcijfers 2023 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 26 januari 2024:
Geen, dit is een nieuwe tabel. Deze tabel is samengesteld op basis van de Enquête beroepsbevolking (EBB). Vanwege wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB zijn de cijfers in deze tabel niet vergelijkbaar met de cijfers in de tabel Werknemers; mate van overwerken, 2006-2020 (zie paragraaf 3).

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden gepubliceerd in februari 2025.

Toelichting onderwerpen

Totaal
Regelmatig of soms overwerken
Regelmatig overwerken
Soms overwerken
Niet overwerken
Onbekend
Gemiddeld aantal overwerkuren
Het aantal uren dat een werknemer per week overwerkt. In het gemiddelde worden ook werknemers meegerekend die niet overwerken.