Woningen; hoofdverwarmingsinstallaties, wijken en buurten, 2022

Woningen; hoofdverwarmingsinstallaties, wijken en buurten, 2022

Wijken en buurten Type verwarmingsinstallatie Woningen (%)
Nederland Individuele cv 82
Nederland Blokverwarming 5
Nederland Stadsverwarming met hoog gasverbruik 0
Nederland Stadsverwarming met laag gasverbruik 1
Nederland Stadsverwarming zonder gasverbruik 6
Nederland Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik 1
Nederland Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik 0
Nederland Elektrisch verwarmd zonder gasverbruik 2
Nederland Totaal zonder gasverbruik (ex. onbekend) 8
Nederland Type installaties onbekend 2
Geldrop-Mierlo Individuele cv 92
Geldrop-Mierlo Blokverwarming 4
Geldrop-Mierlo Stadsverwarming met hoog gasverbruik 0
Geldrop-Mierlo Stadsverwarming met laag gasverbruik 0
Geldrop-Mierlo Stadsverwarming zonder gasverbruik 0
Geldrop-Mierlo Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik 1
Geldrop-Mierlo Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik 0
Geldrop-Mierlo Elektrisch verwarmd zonder gasverbruik 2
Geldrop-Mierlo Totaal zonder gasverbruik (ex. onbekend) 2
Geldrop-Mierlo Type installaties onbekend 2
Laarbeek Individuele cv 92
Laarbeek Blokverwarming 1
Laarbeek Stadsverwarming met hoog gasverbruik 1
Laarbeek Stadsverwarming met laag gasverbruik 0
Laarbeek Stadsverwarming zonder gasverbruik 0
Laarbeek Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik 1
Laarbeek Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik 0
Laarbeek Elektrisch verwarmd zonder gasverbruik 2
Laarbeek Totaal zonder gasverbruik (ex. onbekend) 2
Laarbeek Type installaties onbekend 3
Maastricht Individuele cv 77
Maastricht Blokverwarming 11
Maastricht Stadsverwarming met hoog gasverbruik 0
Maastricht Stadsverwarming met laag gasverbruik 0
Maastricht Stadsverwarming zonder gasverbruik 3
Maastricht Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik 1
Maastricht Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik 0
Maastricht Elektrisch verwarmd zonder gasverbruik 1
Maastricht Totaal zonder gasverbruik (ex. onbekend) 5
Maastricht Type installaties onbekend 6
Dokkum Individuele cv 92
Dokkum Blokverwarming 2
Dokkum Stadsverwarming met hoog gasverbruik 0
Dokkum Stadsverwarming met laag gasverbruik 0
Dokkum Stadsverwarming zonder gasverbruik 0
Dokkum Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik 1
Dokkum Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik 0
Dokkum Elektrisch verwarmd zonder gasverbruik 2
Dokkum Totaal zonder gasverbruik (ex. onbekend) 3
Dokkum Type installaties onbekend 2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel toont informatie over het percentage woningen in Nederland naar type hoofdverwarmingsinstallatie op regionaal niveau.
De populatie bestaat uit de woningen in de voorraad op 1 januari van het verslagjaar, dit betekent dat nieuwbouw in het verslagjaar niet is meegenomen, maar woningen die gedurende het jaar worden gesloopt wel.
Het type hoofdverwarmingsinstallatie is onder andere bepaald op informatie over aardgasleveringen in het gehele verslagjaar en het energielabel dat geldt aan het einde van het verslagjaar.
Vanaf 1 juli 2018 is het verplicht woningen aardgasvrij te bouwen.

Gegevens beschikbaar:
2022.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2022 zijn voorlopige cijfers.

Wijzigingen per oktober 2023:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het 3de kwartaal 2024 komen de nader voorlopige cijfers.

Toelichting onderwerpen

Woningen
Woningen zijn verblijfsobjecten in de Basisadministratie Adressen en Gebouwen met de gebruiksfunctie wonen. Naast de gebruiksfunctie wonen kan er nog sprake zijn van één of meer andere gebruiksfuncties.
De populatie in een verslagjaar bestaat uit woningen die op 1 januari tot de voorraad woningen in de Basisadministratie Adressen en Gebouwen wordt gerekend. Dit betekend dat nieuwbouw in het verslagjaar niet is meegenomen, maar woningen die gedurende het jaar worden gesloopt wel.