Verdachten; delict, leeftijd, geslacht en woongemeente

Verdachten; delict, leeftijd, geslacht en woongemeente

Leeftijd Geslacht Woongemeente Perioden Geregistreerde verdachten Totaal verdachten van misdrijven (aantal) Geregistreerde verdachten Verdachten van vermogensmisdrijven (aantal) Geregistreerde verdachten Verdachten van vernieling en openb. orde (aantal) Geregistreerde verdachten Verdachten van geweldsmisdrijven (aantal) Geregistreerde verdachten Verdachten van verkeersmisdrijven (aantal) Geregistreerde verdachten Verdachten van drugsmisdrijven (aantal) Geregistreerde verdachten Verdachten van (vuur)wapenmisdrijven (aantal) Verdachten per 10 000 inwoners Totaal verdachten van misdrijven (aantal)
Totaal Totaal mannen en vrouwen Sint-Oedenrode 2023*
Totaal Mannen Sint-Oedenrode 2023*
Totaal Vrouwen Sint-Oedenrode 2023*
Totaal Onbekend Sint-Oedenrode 2023*
12 tot 18 jaar Totaal mannen en vrouwen Sint-Oedenrode 2023*
12 tot 18 jaar Mannen Sint-Oedenrode 2023*
12 tot 18 jaar Vrouwen Sint-Oedenrode 2023*
12 tot 18 jaar Onbekend Sint-Oedenrode 2023*
18 tot 23 jaar Totaal mannen en vrouwen Sint-Oedenrode 2023*
18 tot 23 jaar Mannen Sint-Oedenrode 2023*
18 tot 23 jaar Vrouwen Sint-Oedenrode 2023*
18 tot 23 jaar Onbekend Sint-Oedenrode 2023*
23 tot 45 jaar Totaal mannen en vrouwen Sint-Oedenrode 2023*
23 tot 45 jaar Mannen Sint-Oedenrode 2023*
23 tot 45 jaar Vrouwen Sint-Oedenrode 2023*
23 tot 45 jaar Onbekend Sint-Oedenrode 2023*
45 tot 65 jaar Totaal mannen en vrouwen Sint-Oedenrode 2023*
45 tot 65 jaar Mannen Sint-Oedenrode 2023*
45 tot 65 jaar Vrouwen Sint-Oedenrode 2023*
45 tot 65 jaar Onbekend Sint-Oedenrode 2023*
65 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Sint-Oedenrode 2023*
65 jaar of ouder Mannen Sint-Oedenrode 2023*
65 jaar of ouder Vrouwen Sint-Oedenrode 2023*
65 jaar of ouder Onbekend Sint-Oedenrode 2023*
Overig of onbekend Totaal mannen en vrouwen Sint-Oedenrode 2023*
Overig of onbekend Mannen Sint-Oedenrode 2023*
Overig of onbekend Vrouwen Sint-Oedenrode 2023*
Overig of onbekend Onbekend Sint-Oedenrode 2023*
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over geregistreerde verdachten van een in het verslagjaar geregistreerd misdrijf, onderscheiden naar delictgroep, leeftijd, geslacht en woongemeente.

Het geslacht, de leeftijd en de woongemeente van een verdachte wordt bepaald op de laatste vrijdag van september van het verslagjaar. Deze gegevens zijn afkomstig uit de Basisregistratie Personen (BRP) of, als de persoon niet in de BRP geregistreerd staat, uit het registratiesysteem van de politie. De tabel laat het aantal verdachten van misdrijven in absolute en relatieve cijfers zien. Het relatieve cijfer is berekend per 10 000 personen van de geselecteerde bevolkingsgroep. Van personen die niet voorkomen in de Basis Registratie Personen (BRP) ontbreken vaak persoonsgegevens. Deze personen zijn wel meegeteld in de absolute cijfers, maar niet in de relatieve.

Omdat per verslagjaar het aantal verdachten per type misdrijf wordt gepresenteerd tellen de aantallen verdachten per type misdrijf samen op tot meer dan het totaal aantal unieke verdachten.
Een persoon die binnen een verslagjaar meer dan 1 keer is geregistreerd, wordt slechts 1 keer meegeteld in het totaal aantal verdachten. Daarnaast wordt hij voor ieder delict waarvan hij wordt verdacht 1 keer geteld in betreffende hoofdgroep van delicten. Voorbeeld: een verdachte van 10 inbraken en 2 geweldsdelicten wordt 1 maal geteld in Totaal aantal verdachten, 1 maal in Vermogensdelicten en 1 maal in Geweldsdelicten.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2010

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2021 zijn definitief. De cijfers over 2022 en 2023 zijn voorlopig. Voorlopige cijfers geven een onderschatting van het definitieve aantal verdachten. Het voorlopige aantal verdachten in het meest recente jaar is enkele procenten lager dan het definitieve aantal.

Wijzigingen per 12 maart 2024:
Nieuwe data voor 2021 en 2022. Cijfers over 2023 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers beschikbaar:
Cijfers over de geregistreerde verdachten 2024 komen in maart 2025 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Geregistreerde verdachten
Totaal verdachten van misdrijven
Een persoon wordt door de politie als verdachte van een misdrijf geregistreerd wanneer een redelijk vermoeden van schuld aan dat misdrijf bestaat.

Het betreft de personen die geregistreerd zijn in het registratiesysteem Basis Voorziening Handhaving (BVH) van de politie.
Verdachten van vermogensmisdrijven
Alle geregistreerde verdachten van vermogensmisdrijven. Onder vermogensmisdrijven vallen alle vormen van diefstal en inbraak. Daarnaast vallen verduistering, bedrog, valsheidsmisdrijven, afpersing, bankbreuk en witwassen in deze categorie misdrijven. Hieronder vallen alle vormen van diefstal en inbraak. Daarnaast vallen verduistering, bedrog, valsheidsmisdrijven, afpersing, bankbreuk en witwassen in deze categorie misdrijven.

Het betreft de verdachte personen die geregistreerd zijn in het registratiesysteem Basis Voorziening Handhaving (BVH) van de politie.
Verdachten van vernieling en openb. orde
Alle geregistreerde verdachten van vernieling en openbare orde misdrijven. Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag. Voorbeelden van misdrijven tegen de openbare orde en tegen het openbaar gezag zijn opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, deelneming aan een criminele of terroristische organisatie, openlijke geweldpleging, godslastering, discriminatie en het doen van een valse aangifte.

Het betreft de verdachte personen die geregistreerd zijn in het registratiesysteem Basis Voorziening Handhaving (BVH) van de politie.
Verdachten van geweldsmisdrijven
Alle verdachten van geweldsmisdrijven. Onder geweldsmisdrijven vallen alle seksuele misdrijven, waaronder verkrachting, aanranding en ontucht. Daarnaast gaat het om levensdelicten, zoals moord en doodslag, hulp bij zelfdoding, euthanasie en abortus. Ook dood en lichamelijk letsel door schuld, bedreiging, mishandeling, diefstal met geweld en afpersing horen bij deze categorie.

Het betreft de verdachte personen die geregistreerd zijn in het registratiesysteem Basis Voorziening Handhaving (BVH) van de politie.
Verdachten van verkeersmisdrijven
Alle geregistreerde verdachten van verkeersmisdrijven.
De Wegenverkeerswet 1994 is de basis voor de regelgeving van het wegverkeer in Nederland. In deze wet staat beschreven wat verkeersdelicten (misdrijf of overtreding) zijn. De in deze tabel gepresenteerde cijfers hebben uitsluitend betrekking op misdrijven. De meest voorkomende verkeersmisdrijven zijn rijden onder invloed en verlaten plaats ongeval.

Het betreft de verdachte personen die geregistreerd zijn in het registratiesysteem Basis Voorziening Handhaving (BVH) van de politie.
Verdachten van drugsmisdrijven
Alle geregistreerde verdachten van drugsmisdrijven.
De Opiumwet regelt de opsporing, vervolging en berechting van handelingen die te maken hebben met (verboden) drugsbezit en drugshandel. De wet maakt onderscheid tussen misdrijven en overtredingen. Op grond van de Opiumwet geldt een verbod op het bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken, vervoeren of aanwezig hebben van middelen die genoemd worden op de zogeheten lijst I (harddrugs) en lijst II (softdrugs). Voorbeelden van de hier bedoelde stoffen zijn cocaïne, heroïne, methadon, morfine, opium en hennep. De in deze tabel gepresenteerde cijfers hebben uitsluitend betrekking op misdrijven.

Het betreft de verdachte personen die geregistreerd zijn in het registratiesysteem Basis Voorziening Handhaving (BVH) van de politie.
Verdachten van (vuur)wapenmisdrijven
Alle geregistreerde verdachten van (vuur)wapenmisdrijven.
---
Het betreft de verdachte personen die geregistreerd zijn in het registratiesysteem Basis Voorziening Handhaving (BVH) van de politie.
Verdachten per 10 000 inwoners
Totaal verdachten van misdrijven
Alle unieke geregistreerde verdachten van misdrijven, per 10 000 inwoners van de geselecteerde bevolkingsgroep.

Het betreft de verdachte personen die geregistreerd zijn in het registratiesysteem Basis Voorziening Handhaving (BVH) van de politie en voorkomen in de de Basis Registratie Personen (BRP). Personen die niet in BRP geregistreerd zijn worden wel meegeteld in de absolute aantallen verdachten maar niet in de relatieve aantallen.