Binding met de arbeidsmarkt, beroeps- en niet-beroepsbevolking; onderwijs

Binding met de arbeidsmarkt, beroeps- en niet-beroepsbevolking; onderwijs

Arbeidspositie Onderwijs Geslacht Leeftijd Perioden Beroeps- en niet-beroepsbevolking (x 1 000)
Beroeps- en niet beroepsbevolking Totaal Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 2024 1e kwartaal 13.375
Beroeps- en niet beroepsbevolking Onderwijs: volgt formeel onderwijs Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 2024 1e kwartaal 2.461
Beroeps- en niet beroepsbevolking Onderwijs: volgt geen formeel onderwijs Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 2024 1e kwartaal 10.914
Werkzame beroepsbevolking Totaal Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 2024 1e kwartaal 9.767
Werkzame beroepsbevolking Onderwijs: volgt formeel onderwijs Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 2024 1e kwartaal 1.845
Werkzame beroepsbevolking Onderwijs: volgt geen formeel onderwijs Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 2024 1e kwartaal 7.922
Wil meer uren werken, beschikbaar Totaal Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 2024 1e kwartaal 533
Wil meer uren werken, beschikbaar Onderwijs: volgt formeel onderwijs Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 2024 1e kwartaal 251
Wil meer uren werken, beschikbaar Onderwijs: volgt geen formeel onderwijs Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 2024 1e kwartaal 283
Wil niet meer werken of niet beschikbaar Totaal Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 2024 1e kwartaal 9.234
Wil niet meer werken of niet beschikbaar Onderwijs: volgt formeel onderwijs Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 2024 1e kwartaal 1.595
Wil niet meer werken of niet beschikbaar Onderwijs: volgt geen formeel onderwijs Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 2024 1e kwartaal 7.639
Niet-werkzame bevolking Totaal Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 2024 1e kwartaal 3.608
Niet-werkzame bevolking Onderwijs: volgt formeel onderwijs Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 2024 1e kwartaal 616
Niet-werkzame bevolking Onderwijs: volgt geen formeel onderwijs Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 2024 1e kwartaal 2.992
Werkloze beroepsbevolking Totaal Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 2024 1e kwartaal 386
Werkloze beroepsbevolking Onderwijs: volgt formeel onderwijs Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 2024 1e kwartaal 155
Werkloze beroepsbevolking Onderwijs: volgt geen formeel onderwijs Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 2024 1e kwartaal 231
Niet gezocht of niet beschikbaar Totaal Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 2024 1e kwartaal 282
Niet gezocht of niet beschikbaar Onderwijs: volgt formeel onderwijs Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 2024 1e kwartaal 103
Niet gezocht of niet beschikbaar Onderwijs: volgt geen formeel onderwijs Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 2024 1e kwartaal 179
Niet gezocht en niet beschikbaar Totaal Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 2024 1e kwartaal 2.940
Niet gezocht en niet beschikbaar Onderwijs: volgt formeel onderwijs Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 2024 1e kwartaal 358
Niet gezocht en niet beschikbaar Onderwijs: volgt geen formeel onderwijs Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 2024 1e kwartaal 2.582
Vanwege zorg gezin/huishouden Totaal Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 2024 1e kwartaal 259
Vanwege zorg gezin/huishouden Onderwijs: volgt formeel onderwijs Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 2024 1e kwartaal 11
Vanwege zorg gezin/huishouden Onderwijs: volgt geen formeel onderwijs Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 2024 1e kwartaal 248
Vanwege opleiding/studie Totaal Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 2024 1e kwartaal 312
Vanwege opleiding/studie Onderwijs: volgt formeel onderwijs Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 2024 1e kwartaal 281
Vanwege opleiding/studie Onderwijs: volgt geen formeel onderwijs Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 2024 1e kwartaal 31
Vanwege vut/pensioen/hoge leeftijd Totaal Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 2024 1e kwartaal 1.439
Vanwege vut/pensioen/hoge leeftijd Onderwijs: volgt formeel onderwijs Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 2024 1e kwartaal 26
Vanwege vut/pensioen/hoge leeftijd Onderwijs: volgt geen formeel onderwijs Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 2024 1e kwartaal 1.413
Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid Totaal Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 2024 1e kwartaal 851
Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid Onderwijs: volgt formeel onderwijs Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 2024 1e kwartaal 32
Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid Onderwijs: volgt geen formeel onderwijs Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 2024 1e kwartaal 819
Vanwege andere redenen Totaal Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 2024 1e kwartaal 79
Vanwege andere redenen Onderwijs: volgt formeel onderwijs Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 2024 1e kwartaal 8
Vanwege andere redenen Onderwijs: volgt geen formeel onderwijs Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 2024 1e kwartaal 71
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat kwartaal- en jaarcijfers over het hoogst behaalde onderwijsniveau en onderwijsrichting van de beroeps- en niet-beroepsbevolking in Nederland. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) wordt ingedeeld in de werkzame, werkloze en de niet-beroepsbevolking. Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht, leeftijd en onderwijsniveau beschikbaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 15 mei 2024:
De cijfers over het 1e kwartaal 2024 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 12 september 2023:
Geen, dit is een nieuwe tabel. Deze tabel is samengesteld op basis van de Enquête Beroepsbevolking (EBB). Vanwege wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB zijn de cijfers over 2021 niet zonder meer vergelijkbaar met de cijfers tot en met 2020. De kerncijfers in deze tabel zijn daarom consistent gemaakt met de (niet-seizoengecorrigeerde) cijfers in de tabel Arbeidsdeelname, kerncijfers seizoengecorrigeerd (zie paragraaf 4), waarin de uitkomsten voor de periode 2013-2020 zijn herberekend om aan te sluiten op de uitkomsten vanaf 2021. Bij verdere detaillering van de uitkomsten naar baan- en persoonskenmerken kunnen er van 2020 op 2021 desondanks verschillen zijn als gevolg van de nieuwe methode.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden gepubliceerd op 12 augustus 2024.

Toelichting onderwerpen

Beroeps- en niet-beroepsbevolking
Personen die tot de werkzame, de werkloze of de niet-beroepsbevolking behoren.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar.