Binding met de arbeidsmarkt, beroeps- en niet-beroepsbevolking; onderwijs

Binding met de arbeidsmarkt, beroeps- en niet-beroepsbevolking; onderwijs

Arbeidspositie Onderwijs Geslacht Leeftijd Perioden Beroeps- en niet-beroepsbevolking (x 1 000)
Beroeps- en niet beroepsbevolking Totaal Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 2023 2e kwartaal 13.310
Beroeps- en niet beroepsbevolking Onderwijs: volgt formeel onderwijs Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 2023 2e kwartaal 2.500
Beroeps- en niet beroepsbevolking Onderwijs: volgt geen formeel onderwijs Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 2023 2e kwartaal 10.810
Werkzame beroepsbevolking Totaal Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 2023 2e kwartaal 9.731
Werkzame beroepsbevolking Onderwijs: volgt formeel onderwijs Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 2023 2e kwartaal 1.914
Werkzame beroepsbevolking Onderwijs: volgt geen formeel onderwijs Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 2023 2e kwartaal 7.817
Wil meer uren werken, beschikbaar Totaal Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 2023 2e kwartaal 532
Wil meer uren werken, beschikbaar Onderwijs: volgt formeel onderwijs Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 2023 2e kwartaal 282
Wil meer uren werken, beschikbaar Onderwijs: volgt geen formeel onderwijs Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 2023 2e kwartaal 250
Wil niet meer werken of niet beschikbaar Totaal Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 2023 2e kwartaal 9.199
Wil niet meer werken of niet beschikbaar Onderwijs: volgt formeel onderwijs Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 2023 2e kwartaal 1.633
Wil niet meer werken of niet beschikbaar Onderwijs: volgt geen formeel onderwijs Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 2023 2e kwartaal 7.567
Niet-werkzame bevolking Totaal Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 2023 2e kwartaal 3.579
Niet-werkzame bevolking Onderwijs: volgt formeel onderwijs Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 2023 2e kwartaal 586
Niet-werkzame bevolking Onderwijs: volgt geen formeel onderwijs Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 2023 2e kwartaal 2.993
Werkloze beroepsbevolking Totaal Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 2023 2e kwartaal 348
Werkloze beroepsbevolking Onderwijs: volgt formeel onderwijs Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 2023 2e kwartaal 144
Werkloze beroepsbevolking Onderwijs: volgt geen formeel onderwijs Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 2023 2e kwartaal 203
Niet gezocht of niet beschikbaar Totaal Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 2023 2e kwartaal 290
Niet gezocht of niet beschikbaar Onderwijs: volgt formeel onderwijs Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 2023 2e kwartaal 99
Niet gezocht of niet beschikbaar Onderwijs: volgt geen formeel onderwijs Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 2023 2e kwartaal 190
Niet gezocht en niet beschikbaar Totaal Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 2023 2e kwartaal 2.941
Niet gezocht en niet beschikbaar Onderwijs: volgt formeel onderwijs Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 2023 2e kwartaal 342
Niet gezocht en niet beschikbaar Onderwijs: volgt geen formeel onderwijs Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 2023 2e kwartaal 2.599
Vanwege zorg gezin/huishouden Totaal Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 2023 2e kwartaal 272
Vanwege zorg gezin/huishouden Onderwijs: volgt formeel onderwijs Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 2023 2e kwartaal 13
Vanwege zorg gezin/huishouden Onderwijs: volgt geen formeel onderwijs Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 2023 2e kwartaal 259
Vanwege opleiding/studie Totaal Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 2023 2e kwartaal 297
Vanwege opleiding/studie Onderwijs: volgt formeel onderwijs Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 2023 2e kwartaal 269
Vanwege opleiding/studie Onderwijs: volgt geen formeel onderwijs Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 2023 2e kwartaal 28
Vanwege vut/pensioen/hoge leeftijd Totaal Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 2023 2e kwartaal 1.486
Vanwege vut/pensioen/hoge leeftijd Onderwijs: volgt formeel onderwijs Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 2023 2e kwartaal 23
Vanwege vut/pensioen/hoge leeftijd Onderwijs: volgt geen formeel onderwijs Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 2023 2e kwartaal 1.462
Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid Totaal Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 2023 2e kwartaal 800
Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid Onderwijs: volgt formeel onderwijs Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 2023 2e kwartaal 31
Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid Onderwijs: volgt geen formeel onderwijs Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 2023 2e kwartaal 769
Vanwege andere redenen Totaal Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 2023 2e kwartaal 88
Vanwege andere redenen Onderwijs: volgt formeel onderwijs Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 2023 2e kwartaal 7
Vanwege andere redenen Onderwijs: volgt geen formeel onderwijs Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 2023 2e kwartaal 81
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat kwartaal- en jaarcijfers over het hoogst behaalde onderwijsniveau en onderwijsrichting van de beroeps- en niet-beroepsbevolking in Nederland. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) wordt ingedeeld in de werkzame, werkloze en de niet-beroepsbevolking. Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht, leeftijd en onderwijsniveau beschikbaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 12 september 2023:
Geen, dit is een nieuwe tabel. Deze tabel is samengesteld op basis van de Enquête Beroepsbevolking (EBB). Vanwege wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB zijn de cijfers over 2021 niet zonder meer vergelijkbaar met de cijfers tot en met 2020. De kerncijfers in deze tabel zijn daarom consistent gemaakt met de (niet-seizoengecorrigeerde) cijfers in de tabel Arbeidsdeelname, kerncijfers seizoengecorrigeerd (zie paragraaf 4), waarin de uitkomsten voor de periode 2013-2020 zijn herberekend om aan te sluiten op de uitkomsten vanaf 2021. Bij verdere detaillering van de uitkomsten naar baan- en persoonskenmerken kunnen er van 2020 op 2021 desondanks verschillen zijn als gevolg van de nieuwe methode.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden gepubliceerd op 14 november 2023.

Toelichting onderwerpen

Beroeps- en niet-beroepsbevolking
Personen die tot de werkzame, de werkloze of de niet-beroepsbevolking behoren.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar.