Binding met de arbeidsmarkt, onbenut arbeidspotentieel; arbeidsduur

Binding met de arbeidsmarkt, onbenut arbeidspotentieel; arbeidsduur

Arbeidspositie Arbeidsduur Geslacht Persoonskenmerken Perioden Gewenste arbeidsduur Totaal (x 1 000) Gemiddeld aantal extra gewenste uren (uren)
Onbenut arbeidspotentieel Totaal Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2024 1e kwartaal 1.202 16,7
Onderbenutte deeltijdwerkers Totaal Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2024 1e kwartaal 533 8,0
Werkloze beroepsbevolking Totaal Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2024 1e kwartaal 386 25,4
Semiwerklozen Totaal Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2024 1e kwartaal 282 22,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat kwartaal- en jaarcijfers over de gewerkte en (extra) gewenste arbeidsduur van het onbenut arbeidspotentieel in Nederland. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) wordt ingedeeld in de onderbenutte deeltijdwerkers, werkloze beroepsbevolking en semiwerklozen. Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht, leeftijd, onderwijsniveau en het volgen van formeel onderwijs beschikbaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 15 mei 2024:
De cijfers over het 1e kwartaal 2024 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 12 december 2023:
Geen, dit is een nieuwe tabel. Deze tabel is samengesteld op basis van de Enquête Beroepsbevolking (EBB). Vanwege wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB zijn de cijfers over 2021 niet zonder meer vergelijkbaar met de cijfers tot en met 2020. De kerncijfers in deze tabel zijn daarom consistent gemaakt met de (niet-seizoengecorrigeerde) cijfers in de tabel Arbeidsdeelname, kerncijfers seizoengecorrigeerd (zie paragraaf 4), waarin de uitkomsten voor de periode 2013-2020 zijn herberekend om aan te sluiten op de uitkomsten vanaf 2021. Bij verdere detaillering van de uitkomsten naar baan- en persoonskenmerken kunnen er van 2020 op 2021 desondanks verschillen zijn als gevolg van de nieuwe methode.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden gepubliceerd op 12 augustus 2024.

Toelichting onderwerpen

Gewenste arbeidsduur
Totaal
Gemiddeld aantal extra gewenste uren
Het aantal uren dat een persoon extra wil werken per week, oftewel de gewenste arbeidsduur minus de gewerkte arbeidsduur.