Binding met de arbeidsmarkt, niet-werkzame bevolking; gezondheid

Binding met de arbeidsmarkt, niet-werkzame bevolking; gezondheid

Arbeidspositie Gezondheid Geslacht Persoonskenmerken Perioden Niet-werkzame bevolking (x 1 000)
Niet-werkzame bevolking Totaal Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2022 3.680
Niet-werkzame bevolking Ervaren gezondheid: (zeer) goed Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2022 2.070
Niet-werkzame bevolking Ervaren gezondheid: minder dan goed Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2022 1.539
Niet-werkzame bevolking Ervaren gezondheid: onbekend Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2022 71
Werkloze beroepsbevolking Totaal Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2022 350
Werkloze beroepsbevolking Ervaren gezondheid: (zeer) goed Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2022 256
Werkloze beroepsbevolking Ervaren gezondheid: minder dan goed Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2022 90
Werkloze beroepsbevolking Ervaren gezondheid: onbekend Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2022 4
Niet gezocht of niet beschikbaar Totaal Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2022 301
Niet gezocht of niet beschikbaar Ervaren gezondheid: (zeer) goed Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2022 195
Niet gezocht of niet beschikbaar Ervaren gezondheid: minder dan goed Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2022 100
Niet gezocht of niet beschikbaar Ervaren gezondheid: onbekend Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2022 5
Niet gezocht en niet beschikbaar Totaal Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2022 3.029
Niet gezocht en niet beschikbaar Ervaren gezondheid: (zeer) goed Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2022 1.618
Niet gezocht en niet beschikbaar Ervaren gezondheid: minder dan goed Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2022 1.349
Niet gezocht en niet beschikbaar Ervaren gezondheid: onbekend Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2022 61
Vanwege zorg gezin/huishouden Totaal Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2022 290
Vanwege zorg gezin/huishouden Ervaren gezondheid: (zeer) goed Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2022 201
Vanwege zorg gezin/huishouden Ervaren gezondheid: minder dan goed Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2022 86
Vanwege zorg gezin/huishouden Ervaren gezondheid: onbekend Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2022 3
Vanwege opleiding/studie Totaal Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2022 316
Vanwege opleiding/studie Ervaren gezondheid: (zeer) goed Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2022 253
Vanwege opleiding/studie Ervaren gezondheid: minder dan goed Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2022 60
Vanwege opleiding/studie Ervaren gezondheid: onbekend Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2022 3
Vanwege vut/pensioen/hoge leeftijd Totaal Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2022 1.551
Vanwege vut/pensioen/hoge leeftijd Ervaren gezondheid: (zeer) goed Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2022 1.035
Vanwege vut/pensioen/hoge leeftijd Ervaren gezondheid: minder dan goed Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2022 495
Vanwege vut/pensioen/hoge leeftijd Ervaren gezondheid: onbekend Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2022 22
Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid Totaal Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2022 754
Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid Ervaren gezondheid: (zeer) goed Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2022 63
Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid Ervaren gezondheid: minder dan goed Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2022 669
Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid Ervaren gezondheid: onbekend Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2022 23
Vanwege andere redenen Totaal Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2022 117
Vanwege andere redenen Ervaren gezondheid: (zeer) goed Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2022 67
Vanwege andere redenen Ervaren gezondheid: minder dan goed Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2022 39
Vanwege andere redenen Ervaren gezondheid: onbekend Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2022 11
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat jaarcijfers over de gezondheid van de niet-werkzame bevolking in Nederland. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) wordt ingedeeld in de werkloze en de niet-beroepsbevolking. Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht, leeftijd en onderwijsniveau beschikbaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2021

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 12 september 2023:
Geen, dit is een nieuwe tabel. Deze tabel is samengesteld op basis van de Enquête Beroepsbevolking (EBB).

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden gepubliceerd in februari 2024.

Toelichting onderwerpen

Niet-werkzame bevolking
Personen die geen betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.