Binding met de arbeidsmarkt, niet-werkzame bevolking; gezondheid

Binding met de arbeidsmarkt, niet-werkzame bevolking; gezondheid

Arbeidspositie Gezondheid Geslacht Persoonskenmerken Perioden Niet-werkzame bevolking (x 1 000)
Niet-werkzame bevolking Totaal Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2023 3.589
Niet-werkzame bevolking Ervaren gezondheid: (zeer) goed Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2023 1.955
Niet-werkzame bevolking Ervaren gezondheid: minder dan goed Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2023 1.557
Niet-werkzame bevolking Ervaren gezondheid: onbekend Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2023 77
Werkloze beroepsbevolking Totaal Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2023 359
Werkloze beroepsbevolking Ervaren gezondheid: (zeer) goed Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2023 259
Werkloze beroepsbevolking Ervaren gezondheid: minder dan goed Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2023 94
Werkloze beroepsbevolking Ervaren gezondheid: onbekend Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2023 5
Niet gezocht of niet beschikbaar Totaal Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2023 296
Niet gezocht of niet beschikbaar Ervaren gezondheid: (zeer) goed Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2023 200
Niet gezocht of niet beschikbaar Ervaren gezondheid: minder dan goed Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2023 91
Niet gezocht of niet beschikbaar Ervaren gezondheid: onbekend Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2023 5
Niet gezocht en niet beschikbaar Totaal Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2023 2.934
Niet gezocht en niet beschikbaar Ervaren gezondheid: (zeer) goed Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2023 1.495
Niet gezocht en niet beschikbaar Ervaren gezondheid: minder dan goed Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2023 1.372
Niet gezocht en niet beschikbaar Ervaren gezondheid: onbekend Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2023 67
Vanwege zorg gezin/huishouden Totaal Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2023 285
Vanwege zorg gezin/huishouden Ervaren gezondheid: (zeer) goed Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2023 197
Vanwege zorg gezin/huishouden Ervaren gezondheid: minder dan goed Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2023 84
Vanwege zorg gezin/huishouden Ervaren gezondheid: onbekend Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2023 4
Vanwege opleiding/studie Totaal Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2023 277
Vanwege opleiding/studie Ervaren gezondheid: (zeer) goed Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2023 222
Vanwege opleiding/studie Ervaren gezondheid: minder dan goed Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2023 52
Vanwege opleiding/studie Ervaren gezondheid: onbekend Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2023 2
Vanwege vut/pensioen/hoge leeftijd Totaal Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2023 1.456
Vanwege vut/pensioen/hoge leeftijd Ervaren gezondheid: (zeer) goed Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2023 940
Vanwege vut/pensioen/hoge leeftijd Ervaren gezondheid: minder dan goed Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2023 499
Vanwege vut/pensioen/hoge leeftijd Ervaren gezondheid: onbekend Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2023 18
Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid Totaal Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2023 791
Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid Ervaren gezondheid: (zeer) goed Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2023 70
Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid Ervaren gezondheid: minder dan goed Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2023 694
Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid Ervaren gezondheid: onbekend Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2023 27
Vanwege andere redenen Totaal Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2023 124
Vanwege andere redenen Ervaren gezondheid: (zeer) goed Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2023 66
Vanwege andere redenen Ervaren gezondheid: minder dan goed Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2023 42
Vanwege andere redenen Ervaren gezondheid: onbekend Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2023 16
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat jaarcijfers over de gezondheid van de niet-werkzame bevolking in Nederland. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) wordt ingedeeld in de werkloze en de niet-beroepsbevolking. Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht, leeftijd en onderwijsniveau beschikbaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2021

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 8 maart 2024:
De jaarcijfers 2023 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden gepubliceerd in februari 2025.

Toelichting onderwerpen

Niet-werkzame bevolking
Personen die geen betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.