Bevolking; geslacht, leeftijd, nationaliteit en regio, 1 januari

Bevolking; geslacht, leeftijd, nationaliteit en regio, 1 januari

Geslacht Leeftijd Nationaliteit Perioden Regio's Bevolking (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2014 Nederland 16.829.289
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2020 Nederland 17.407.585
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2021 Nederland 17.475.415
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2022 Nederland 17.590.672
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2023 Nederland 17.811.291
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2024 Nederland 17.942.942
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederlands 2014 Nederland 16.013.229
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederlands 2020 Nederland 16.215.228
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederlands 2021 Nederland 16.272.450
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederlands 2022 Nederland 16.334.426
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederlands 2023 Nederland 16.365.940
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederlands 2024 Nederland 16.398.845
Totaal mannen en vrouwen Totaal Europa (exclusief Nederlands) 2014 Nederland 426.022
Totaal mannen en vrouwen Totaal Europa (exclusief Nederlands) 2020 Nederland 653.103
Totaal mannen en vrouwen Totaal Europa (exclusief Nederlands) 2021 Nederland 685.575
Totaal mannen en vrouwen Totaal Europa (exclusief Nederlands) 2022 Nederland 737.656
Totaal mannen en vrouwen Totaal Europa (exclusief Nederlands) 2023 Nederland 882.741
Totaal mannen en vrouwen Totaal Europa (exclusief Nederlands) 2024 Nederland 944.033
Totaal mannen en vrouwen Totaal Afrika (exclusief Marokkaans) 2014 Nederland 29.459
Totaal mannen en vrouwen Totaal Afrika (exclusief Marokkaans) 2020 Nederland 70.572
Totaal mannen en vrouwen Totaal Afrika (exclusief Marokkaans) 2021 Nederland 70.751
Totaal mannen en vrouwen Totaal Afrika (exclusief Marokkaans) 2022 Nederland 69.837
Totaal mannen en vrouwen Totaal Afrika (exclusief Marokkaans) 2023 Nederland 74.715
Totaal mannen en vrouwen Totaal Afrika (exclusief Marokkaans) 2024 Nederland 77.852
Totaal mannen en vrouwen Totaal Azië (exclusief Indonesisch en Turks) 2014 Nederland 91.615
Totaal mannen en vrouwen Totaal Azië (exclusief Indonesisch en Turks) 2020 Nederland 232.261
Totaal mannen en vrouwen Totaal Azië (exclusief Indonesisch en Turks) 2021 Nederland 221.918
Totaal mannen en vrouwen Totaal Azië (exclusief Indonesisch en Turks) 2022 Nederland 221.855
Totaal mannen en vrouwen Totaal Azië (exclusief Indonesisch en Turks) 2023 Nederland 249.405
Totaal mannen en vrouwen Totaal Azië (exclusief Indonesisch en Turks) 2024 Nederland 276.292
Totaal mannen en vrouwen Totaal Oceanië 2014 Nederland 3.821
Totaal mannen en vrouwen Totaal Oceanië 2020 Nederland 5.470
Totaal mannen en vrouwen Totaal Oceanië 2021 Nederland 4.942
Totaal mannen en vrouwen Totaal Oceanië 2022 Nederland 4.796
Totaal mannen en vrouwen Totaal Oceanië 2023 Nederland 5.207
Totaal mannen en vrouwen Totaal Oceanië 2024 Nederland 5.801
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de inwoners van Nederland naar geslacht, leeftijd (vijfjaargroepen) en een selectie van nationaliteiten per regio, 1 januari.

De in de tabel opgenomen regio's zijn landsdelen, provincies, COROP-gebieden en gemeenten.

De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeenten.
In geval van grenswijzigingen die over verschillende regiogrenzen heen gaan is de indeling van de gemeenten gegroepeerd naar de meest recente situatie. Bijvoorbeeld: De gemeente Vianen is per 01-01-2002 overgegaan van provincie Zuid-Holland naar provincie Utrecht en wordt in deze tabel gegroepeerd in de provincie Utrecht.

In deze tabel zijn de gegevens met betrekking tot de bevolking beschikbaar als er 5000 of meer personen met deze nationaliteit in Nederland wonen, op ongeacht welke periode in deze tabel.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2014

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 7 juni 2024:
De definitieve cijfers per 1 januari 2024 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 25 augustus 2023:
Geen, dit is een nieuwe tabel en vervangt tabel Bevolking;geslacht,leeftijd,nationaliteit,regio,1 januari;1995-2022. Zie paragraaf 3.
De volgende wijzigingen ten opzichte van de stopgezette tabel zijn doorgevoerd:
- De hoofdindeling westers/niet-westers is vervangen door een indeling op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden.
- De nationaliteiten Armeens, Azerbeidzjaans, Georgisch, Kazachs, Kirgizisch, Oezbeeks, Tadzjieks, Turkmeens en Turks zijn toegewezen aan werelddeel Azië (was Europa);
- Voor de jaren 2014 en 2015 geldt dat er kleine verschillen kunnen zijn ontstaan ten opzichte van de stopgezette tabel. Deze verschillen zijn het gevolg van een een verbeterde manier van afleiden van de nationaliteiten.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Vooralsnog is alleen data vanaf 2014 beschikbaar in de tabel. De perioden 1995 tot en met 2013 zullen op een later moment aan de tabel worden toegevoegd.
In het tweede kwartaal van 2025 worden de cijfers per 1 januari 2025 in deze publicatie opgenomen.

Toelichting onderwerpen

Bevolking
De inwoners van een bepaald gebied.

In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente.
Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage.
In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO-militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.