Wmo-cliënten; type maatwerkvoorziening, wijken 2023

Wmo-cliënten; type maatwerkvoorziening, wijken 2023

Type maatwerkvoorziening Perioden Wijken Wmo-cliënten (aantal) Wmo-cliënten per 1 000 inwoners (per 1 000 inwoners)
Totaal 2023* Aalten 2.080 76
Totaal 2023* Wijk 01 Buitengebied Aalten 125 31
Totaal 2023* Wijk 02 Bredevoort 115 59
Totaal 2023* Wijk 03 Aalten Kern 1.060 82
Totaal 2023* Wijk 04 Dinxperlo 655 79
Totaal 2023* Achtkarspelen 1.850 66
Totaal 2023* Wijk 00 Noord 750 62
Totaal 2023* Wijk 01 Centrum 150 47
Totaal 2023* Wijk 02 Zuid 865 67
Totaal exclusief verblijf en opvang 2023* Aalten 2.080 76
Totaal exclusief verblijf en opvang 2023* Wijk 01 Buitengebied Aalten 125 31
Totaal exclusief verblijf en opvang 2023* Wijk 02 Bredevoort 115 59
Totaal exclusief verblijf en opvang 2023* Wijk 03 Aalten Kern 1.060 82
Totaal exclusief verblijf en opvang 2023* Wijk 04 Dinxperlo 655 79
Totaal exclusief verblijf en opvang 2023* Achtkarspelen 1.850 66
Totaal exclusief verblijf en opvang 2023* Wijk 00 Noord 750 62
Totaal exclusief verblijf en opvang 2023* Wijk 01 Centrum 150 47
Totaal exclusief verblijf en opvang 2023* Wijk 02 Zuid 865 67
Ondersteuning thuis, totaal 2023* Aalten 460 17
Ondersteuning thuis, totaal 2023* Wijk 01 Buitengebied Aalten 30 7
Ondersteuning thuis, totaal 2023* Wijk 02 Bredevoort 25 13
Ondersteuning thuis, totaal 2023* Wijk 03 Aalten Kern 235 18
Ondersteuning thuis, totaal 2023* Wijk 04 Dinxperlo 140 17
Ondersteuning thuis, totaal 2023* Achtkarspelen 600 21
Ondersteuning thuis, totaal 2023* Wijk 00 Noord 215 18
Ondersteuning thuis, totaal 2023* Wijk 01 Centrum 60 19
Ondersteuning thuis, totaal 2023* Wijk 02 Zuid 295 23
Hulp bij het huishouden 2023* Aalten 1.160 43
Hulp bij het huishouden 2023* Wijk 01 Buitengebied Aalten 75 18
Hulp bij het huishouden 2023* Wijk 02 Bredevoort 65 33
Hulp bij het huishouden 2023* Wijk 03 Aalten Kern 565 44
Hulp bij het huishouden 2023* Wijk 04 Dinxperlo 395 48
Hulp bij het huishouden 2023* Achtkarspelen 1.015 36
Hulp bij het huishouden 2023* Wijk 00 Noord 415 34
Hulp bij het huishouden 2023* Wijk 01 Centrum 70 22
Hulp bij het huishouden 2023* Wijk 02 Zuid 490 38
Verblijf en opvang, totaal 2023* Aalten . .
Verblijf en opvang, totaal 2023* Wijk 01 Buitengebied Aalten . .
Verblijf en opvang, totaal 2023* Wijk 02 Bredevoort . .
Verblijf en opvang, totaal 2023* Wijk 03 Aalten Kern . .
Verblijf en opvang, totaal 2023* Wijk 04 Dinxperlo . .
Verblijf en opvang, totaal 2023* Achtkarspelen . .
Verblijf en opvang, totaal 2023* Wijk 00 Noord . .
Verblijf en opvang, totaal 2023* Wijk 01 Centrum . .
Verblijf en opvang, totaal 2023* Wijk 02 Zuid . .
Hulpmiddelen en diensten, totaal 2023* Aalten 1.135 42
Hulpmiddelen en diensten, totaal 2023* Wijk 01 Buitengebied Aalten 50 12
Hulpmiddelen en diensten, totaal 2023* Wijk 02 Bredevoort 65 33
Hulpmiddelen en diensten, totaal 2023* Wijk 03 Aalten Kern 595 46
Hulpmiddelen en diensten, totaal 2023* Wijk 04 Dinxperlo 350 42
Hulpmiddelen en diensten, totaal 2023* Achtkarspelen 905 32
Hulpmiddelen en diensten, totaal 2023* Wijk 00 Noord 365 30
Hulpmiddelen en diensten, totaal 2023* Wijk 01 Centrum 55 17
Hulpmiddelen en diensten, totaal 2023* Wijk 02 Zuid 455 35
Overig totaal 2023* Aalten . .
Overig totaal 2023* Wijk 01 Buitengebied Aalten . .
Overig totaal 2023* Wijk 02 Bredevoort . .
Overig totaal 2023* Wijk 03 Aalten Kern . .
Overig totaal 2023* Wijk 04 Dinxperlo . .
Overig totaal 2023* Achtkarspelen . .
Overig totaal 2023* Wijk 00 Noord . .
Overig totaal 2023* Wijk 01 Centrum . .
Overig totaal 2023* Wijk 02 Zuid . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel wordt het aantal cliënten met een maatwerkvoorziening in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) getoond. De cijfers zijn per gemeente en wijk beschikbaar en kunnen worden uitgesplitst naar type voorziening.
Deze tabel is samengesteld op basis van gegevens die gemeenten aan CBS hebben geleverd in het kader van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2017
Cijfers naar gemeente en wijk zullen ieder jaar in een nieuwe tabel verschijnen. Deze cijfers zijn te vinden via de link 'Tabellen Sociaal Domein' in paragraaf 3.

Status van de cijfers:
De cijfers over het tweede halfjaar van 2023 en heel 2023 zijn voorlopig. De cijfers over het eerste halfjaar van 2023 zijn nader voorlopig.

Wijzigingen per 16 mei 2024:
- De voorlopige cijfers over het tweede halfjaar van 2023 en heel 2023 zijn toegevoegd.
- De voorlopige cijfers over het eerste halfjaar van 2023 zijn vervangen door nader voorlopige cijfers.

Wijzigingen per 8 februari 2024:
Ten behoeve van uniformiteit is de term 'maatwerkarrangement(en)' vervangen door 'maatwerkvoorziening(en)'. Dit betreft alleen een tekstuele aanpassing, de onderliggende definitie blijft hetzelfde. De aanpassing heeft geen gevolgen voor de cijfers.
Het productlabel 'Overige maatwerkarrangementen' blijft ongewijzigd conform de iWmo-standaard productcode.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De definitieve cijfers over 2023 worden in december 2024 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Wmo-cliënten
Aantal personen dat ten minste één maatwerkvoorziening in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft gehad.

Wmo-cliënten per 1 000 inwoners
Aantal personen dat ten minste één maatwerkvoorziening in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft gehad, uitgedrukt per 1 000 inwoners.