Wmo-cliënten; financieringsvorm, wijken 2023

Wmo-cliënten; financieringsvorm, wijken 2023

Financieringsvorm Perioden Wijken Wmo-cliënten (aantal) Wmo-cliënten per 1 000 inwoners (per 1 000 inwoners)
Totaal 2023* Aalten 2.080 76
Totaal 2023* Wijk 01 Buitengebied Aalten 125 31
Totaal 2023* Wijk 02 Bredevoort 115 59
Totaal 2023* Wijk 03 Aalten Kern 1.060 82
Totaal 2023* Wijk 04 Dinxperlo 655 79
Totaal 2023* Achtkarspelen 1.850 66
Totaal 2023* Wijk 00 Noord 750 62
Totaal 2023* Wijk 01 Centrum 150 47
Totaal 2023* Wijk 02 Zuid 865 67
Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) 2023* Aalten 50 2
Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) 2023* Wijk 01 Buitengebied Aalten . .
Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) 2023* Wijk 02 Bredevoort . .
Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) 2023* Wijk 03 Aalten Kern 25 2
Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) 2023* Wijk 04 Dinxperlo 15 2
Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) 2023* Achtkarspelen 30 1
Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) 2023* Wijk 00 Noord 10 1
Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) 2023* Wijk 01 Centrum . .
Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) 2023* Wijk 02 Zuid 15 1
Uitsluitend Zorg in Natura (ZIN) 2023* Aalten 1.980 73
Uitsluitend Zorg in Natura (ZIN) 2023* Wijk 01 Buitengebied Aalten 115 28
Uitsluitend Zorg in Natura (ZIN) 2023* Wijk 02 Bredevoort 105 53
Uitsluitend Zorg in Natura (ZIN) 2023* Wijk 03 Aalten Kern 1.020 79
Uitsluitend Zorg in Natura (ZIN) 2023* Wijk 04 Dinxperlo 620 75
Uitsluitend Zorg in Natura (ZIN) 2023* Achtkarspelen 1.795 64
Uitsluitend Zorg in Natura (ZIN) 2023* Wijk 00 Noord 725 60
Uitsluitend Zorg in Natura (ZIN) 2023* Wijk 01 Centrum 150 47
Uitsluitend Zorg in Natura (ZIN) 2023* Wijk 02 Zuid 840 65
Zowel PGB als ZIN 2023* Aalten 50 2
Zowel PGB als ZIN 2023* Wijk 01 Buitengebied Aalten . .
Zowel PGB als ZIN 2023* Wijk 02 Bredevoort . .
Zowel PGB als ZIN 2023* Wijk 03 Aalten Kern 20 2
Zowel PGB als ZIN 2023* Wijk 04 Dinxperlo 20 2
Zowel PGB als ZIN 2023* Achtkarspelen 25 1
Zowel PGB als ZIN 2023* Wijk 00 Noord 15 1
Zowel PGB als ZIN 2023* Wijk 01 Centrum . .
Zowel PGB als ZIN 2023* Wijk 02 Zuid 10 1
Uitsluitend Anders 2023* Aalten . .
Uitsluitend Anders 2023* Wijk 01 Buitengebied Aalten . .
Uitsluitend Anders 2023* Wijk 02 Bredevoort . .
Uitsluitend Anders 2023* Wijk 03 Aalten Kern . .
Uitsluitend Anders 2023* Wijk 04 Dinxperlo . .
Uitsluitend Anders 2023* Achtkarspelen . .
Uitsluitend Anders 2023* Wijk 00 Noord . .
Uitsluitend Anders 2023* Wijk 01 Centrum . .
Uitsluitend Anders 2023* Wijk 02 Zuid . .
Anders gecombineerd met ZiN en/of PGB 2023* Aalten . .
Anders gecombineerd met ZiN en/of PGB 2023* Wijk 01 Buitengebied Aalten . .
Anders gecombineerd met ZiN en/of PGB 2023* Wijk 02 Bredevoort . .
Anders gecombineerd met ZiN en/of PGB 2023* Wijk 03 Aalten Kern . .
Anders gecombineerd met ZiN en/of PGB 2023* Wijk 04 Dinxperlo . .
Anders gecombineerd met ZiN en/of PGB 2023* Achtkarspelen . .
Anders gecombineerd met ZiN en/of PGB 2023* Wijk 00 Noord . .
Anders gecombineerd met ZiN en/of PGB 2023* Wijk 01 Centrum . .
Anders gecombineerd met ZiN en/of PGB 2023* Wijk 02 Zuid . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel wordt het aantal cliënten met een maatwerkvoorziening in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) getoond. De cijfers zijn per gemeente beschikbaar en kunnen worden uitgesplitst naar financieringsvorm.
Deze tabel is samengesteld op basis van gegevens die gemeenten aan CBS hebben geleverd in het kader van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015
Cijfers naar gemeente en wijk zullen ieder jaar in een nieuwe tabel verschijnen. Deze cijfers zijn te vinden via de link 'Tabellen Sociaal Domein' in paragraaf 3.

Status van de cijfers:
De cijfers over het tweede halfjaar van 2023 en heel 2023 zijn voorlopig. De cijfers over het eerste halfjaar van 2023 zijn nader voorlopig.

Wijzigingen per 16 mei 2024:
- De voorlopige cijfers over het tweede halfjaar van 2023 en heel 2023 zijn toegevoegd.
- De voorlopige cijfers over het eerste halfjaar van 2023 zijn vervangen door nader voorlopige cijfers.

Wijzigingen per 8 februari 2024:
Ten behoeve van uniformiteit is de term 'maatwerkarrangement(en)' vervangen door 'maatwerkvoorziening(en)'. Dit betreft alleen een tekstuele aanpassing, de onderliggende definitie blijft hetzelfde. De aanpassing heeft geen gevolgen voor de cijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De definitieve cijfers over 2023 worden in december 2024 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Wmo-cliënten
Aantal personen dat ten minste één maatwerkvoorziening in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft gehad.

Wmo-cliënten per 1 000 inwoners
Aantal personen dat ten minste één maatwerkvoorziening in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft gehad, uitgedrukt per 1 000 inwoners.