Wmo-cliënten; financieringsvorm, wijken 2023

Wmo-cliënten; financieringsvorm, wijken 2023

Financieringsvorm Perioden Wijken Wmo-cliënten (aantal) Wmo-cliënten per 1 000 inwoners (per 1 000 inwoners)
Totaal 1e halfjaar 2023* Aalten 1.930 71
Totaal 1e halfjaar 2023* Wijk 01 Buitengebied Aalten 115 28
Totaal 1e halfjaar 2023* Wijk 02 Bredevoort 110 56
Totaal 1e halfjaar 2023* Wijk 03 Aalten Kern 1.025 79
Totaal 1e halfjaar 2023* Wijk 04 Dinxperlo 630 76
Totaal 1e halfjaar 2023* Achtkarspelen 1.670 59
Totaal 1e halfjaar 2023* Wijk 00 Noord 705 58
Totaal 1e halfjaar 2023* Wijk 01 Centrum 140 44
Totaal 1e halfjaar 2023* Wijk 02 Zuid 805 62
Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) 1e halfjaar 2023* Aalten 50 2
Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) 1e halfjaar 2023* Wijk 01 Buitengebied Aalten . .
Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) 1e halfjaar 2023* Wijk 02 Bredevoort . .
Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) 1e halfjaar 2023* Wijk 03 Aalten Kern 25 2
Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) 1e halfjaar 2023* Wijk 04 Dinxperlo 20 2
Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) 1e halfjaar 2023* Achtkarspelen 30 1
Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) 1e halfjaar 2023* Wijk 00 Noord . .
Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) 1e halfjaar 2023* Wijk 01 Centrum . .
Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) 1e halfjaar 2023* Wijk 02 Zuid 15 1
Uitsluitend Zorg in Natura (ZIN) 1e halfjaar 2023* Aalten 1.840 68
Uitsluitend Zorg in Natura (ZIN) 1e halfjaar 2023* Wijk 01 Buitengebied Aalten 110 27
Uitsluitend Zorg in Natura (ZIN) 1e halfjaar 2023* Wijk 02 Bredevoort 105 53
Uitsluitend Zorg in Natura (ZIN) 1e halfjaar 2023* Wijk 03 Aalten Kern 985 76
Uitsluitend Zorg in Natura (ZIN) 1e halfjaar 2023* Wijk 04 Dinxperlo 595 72
Uitsluitend Zorg in Natura (ZIN) 1e halfjaar 2023* Achtkarspelen 1.615 57
Uitsluitend Zorg in Natura (ZIN) 1e halfjaar 2023* Wijk 00 Noord 680 56
Uitsluitend Zorg in Natura (ZIN) 1e halfjaar 2023* Wijk 01 Centrum 135 42
Uitsluitend Zorg in Natura (ZIN) 1e halfjaar 2023* Wijk 02 Zuid 780 61
Zowel PGB als ZIN 1e halfjaar 2023* Aalten 40 1
Zowel PGB als ZIN 1e halfjaar 2023* Wijk 01 Buitengebied Aalten . .
Zowel PGB als ZIN 1e halfjaar 2023* Wijk 02 Bredevoort . .
Zowel PGB als ZIN 1e halfjaar 2023* Wijk 03 Aalten Kern 15 1
Zowel PGB als ZIN 1e halfjaar 2023* Wijk 04 Dinxperlo 20 2
Zowel PGB als ZIN 1e halfjaar 2023* Achtkarspelen 25 1
Zowel PGB als ZIN 1e halfjaar 2023* Wijk 00 Noord 15 1
Zowel PGB als ZIN 1e halfjaar 2023* Wijk 01 Centrum . .
Zowel PGB als ZIN 1e halfjaar 2023* Wijk 02 Zuid 10 1
Uitsluitend Anders 1e halfjaar 2023* Aalten . .
Uitsluitend Anders 1e halfjaar 2023* Wijk 01 Buitengebied Aalten . .
Uitsluitend Anders 1e halfjaar 2023* Wijk 02 Bredevoort . .
Uitsluitend Anders 1e halfjaar 2023* Wijk 03 Aalten Kern . .
Uitsluitend Anders 1e halfjaar 2023* Wijk 04 Dinxperlo . .
Uitsluitend Anders 1e halfjaar 2023* Achtkarspelen . .
Uitsluitend Anders 1e halfjaar 2023* Wijk 00 Noord . .
Uitsluitend Anders 1e halfjaar 2023* Wijk 01 Centrum . .
Uitsluitend Anders 1e halfjaar 2023* Wijk 02 Zuid . .
Anders gecombineerd met ZiN en/of PGB 1e halfjaar 2023* Aalten . .
Anders gecombineerd met ZiN en/of PGB 1e halfjaar 2023* Wijk 01 Buitengebied Aalten . .
Anders gecombineerd met ZiN en/of PGB 1e halfjaar 2023* Wijk 02 Bredevoort . .
Anders gecombineerd met ZiN en/of PGB 1e halfjaar 2023* Wijk 03 Aalten Kern . .
Anders gecombineerd met ZiN en/of PGB 1e halfjaar 2023* Wijk 04 Dinxperlo . .
Anders gecombineerd met ZiN en/of PGB 1e halfjaar 2023* Achtkarspelen . .
Anders gecombineerd met ZiN en/of PGB 1e halfjaar 2023* Wijk 00 Noord . .
Anders gecombineerd met ZiN en/of PGB 1e halfjaar 2023* Wijk 01 Centrum . .
Anders gecombineerd met ZiN en/of PGB 1e halfjaar 2023* Wijk 02 Zuid . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel wordt het aantal cliënten met een maatwerkvoorziening in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) getoond. De cijfers zijn per gemeente beschikbaar en kunnen worden uitgesplitst naar financieringsvorm.
Deze tabel is samengesteld op basis van gegevens die gemeenten aan CBS hebben geleverd in het kader van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015
Cijfers naar gemeente en wijk zullen ieder jaar in een nieuwe tabel verschijnen. Deze cijfers zijn te vinden via de link 'Tabellen Sociaal Domein' in paragraaf 3.

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn voorlopig.

Wijzigingen per 8 februari 2024:
Ten behoeve van uniformiteit is de term 'maatwerkarrangement(en)' vervangen door 'maatwerkvoorziening(en)'. Dit betreft alleen een tekstuele aanpassing, de onderliggende definitie blijft hetzelfde. De aanpassing heeft geen gevolgen voor de cijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers over het tweede halfjaar van 2023 en heel 2023 worden in mei 2024 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Wmo-cliënten
Aantal personen dat ten minste één maatwerkvoorziening in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft gehad.

Wmo-cliënten per 1 000 inwoners
Aantal personen dat ten minste één maatwerkvoorziening in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft gehad, uitgedrukt per 1 000 inwoners.