Akkerbouwgewassen; productie, regio

Akkerbouwgewassen; productie, regio

Gewassen Perioden Regio's Bruto opbrengst per ha (1 000 kg) Totale bruto opbrengst (1 000 kg)
Tarwe (totaal) 2021 Nederland 8,3 982.055
Tarwe (totaal) 2022 Nederland 9,7 1.204.667
Tarwe (totaal) 2023 Nederland 8,6 1.109.145
Tarwe, winter 2021 Nederland 8,5 899.993
Tarwe, winter 2022 Nederland 10,0 1.082.789
Tarwe, winter 2023 Nederland 8,8 1.060.471
Tarwe, zomer 2021 Nederland 6,7 82.061
Tarwe, zomer 2022 Nederland 7,6 121.879
Tarwe, zomer 2023 Nederland 5,6 48.802
Gerst (totaal) 2021 Nederland 6,9 203.618
Gerst (totaal) 2022 Nederland 8,0 293.408
Gerst (totaal) 2023 Nederland 6,6 232.927
Gerst, winter 2021 Nederland 8,0 77.531
Gerst, winter 2022 Nederland 9,0 94.309
Gerst, winter 2023 Nederland 9,0 135.371
Gerst, zomer 2021 Nederland 6,3 126.086
Gerst, zomer 2022 Nederland 7,7 199.099
Gerst, zomer 2023 Nederland 4,8 97.867
Rogge 2021 Nederland 3,9 8.282
Rogge 2022 Nederland 4,2 9.344
Rogge 2023 Nederland 3,2 7.430
Haver 2021 Nederland 5,4 7.532
Haver 2022 Nederland 6,0 8.897
Haver 2023 Nederland 3,9 6.462
Triticale 2021 Nederland 4,8 5.835
Triticale 2022 Nederland 5,5 6.947
Triticale 2023 Nederland 4,5 6.481
Maïs, korrelmaïs 2021 Nederland 12,8 143.780
Maïs, korrelmaïs 2022 Nederland 12,1 164.857
Maïs, korrelmaïs 2023 Nederland 13,4 124.461
Maïs, snijmaïs 2021 Nederland 45,5 8.339.527
Maïs, snijmaïs 2022 Nederland 45,0 8.230.047
Maïs, snijmaïs 2023 Nederland 48,0 8.642.778
Maïs, corn cob mix 2021 Nederland 14,0 83.581
Maïs, corn cob mix 2022 Nederland 11,2 72.529
Maïs, corn cob mix 2023 Nederland 13,4 73.645
Bruine bonen 2021 Nederland 3,2 6.595
Bruine bonen 2022 Nederland 2,3 2.759
Bruine bonen 2023 Nederland 3,7 6.156
kool- en raapzaad 2021 Nederland 3,1 4.480
kool- en raapzaad 2022 Nederland 4,5 6.680
kool- en raapzaad 2023 Nederland 3,9 7.870
Vezelvlas 2021 Nederland 6,3 11.327
Vezelvlas 2022 Nederland 5,2 10.114
Vezelvlas 2023 Nederland 4,3 10.163
Cichorei 2021 Nederland 42,9 161.998
Cichorei 2022 Nederland 42,1 144.788
Cichorei 2023 Nederland 45,2 120.036
Hennep 2021 Nederland 7,8 13.281
Hennep 2022 Nederland 8,4 14.142
Hennep 2023 Nederland 6,9 13.637
Aardappelen (totaal) 2021 Nederland 42,0 6.675.592
Aardappelen (totaal) 2022 Nederland 42,6 6.915.875
Aardappelen (totaal) 2023 Nederland 41,8 6.491.332
Consumptieaardappelen 2021 Nederland 46,7 3.287.615
Consumptieaardappelen 2022 Nederland 47,1 3.577.193
Consumptieaardappelen 2023 Nederland 45,8 3.359.222
Pootaardappelen 2021 Nederland 35,1 1.527.814
Pootaardappelen 2022 Nederland 37,0 1.593.443
Pootaardappelen 2023 Nederland 34,5 1.361.023
Zetmeelaardappelen 2021 Nederland 41,2 1.860.163
Zetmeelaardappelen 2022 Nederland 40,3 1.745.240
Zetmeelaardappelen 2023 Nederland 41,6 1.771.455
Suikerbieten 2021 Nederland 81,2 6.555.960
Suikerbieten 2022 Nederland 88,8 7.256.560
Suikerbieten 2023 Nederland 86,3 6.942.513
Zaai-uien (totaal) 2021 Nederland 49,1 1.467.103
Zaai-uien (totaal) 2022 Nederland 44,5 1.214.792
Zaai-uien (totaal) 2023 Nederland 45,7 1.317.562
Zaai-uien, geel 2021 Nederland
Zaai-uien, geel 2022 Nederland 45,5 1.018.407
Zaai-uien, geel 2023 Nederland 46,2 1.162.013
Zaai-uien, rood 2021 Nederland
Zaai-uien, rood 2022 Nederland 40,0 196.385
Zaai-uien, rood 2023 Nederland 42,3 155.419
Poot- en plantuien (2e jaars) 2021 Nederland 52,4 320.757
Poot- en plantuien (2e jaars) 2022 Nederland 46,3 267.649
Poot- en plantuien (2e jaars) 2023 Nederland 47,5 259.327
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft per akkerbouwgewas informatie over de beteelde- en de geoogste oppervlakte, de opbrengst per hectare en de totale opbrengst in een oogstjaar. De gegevens zijn beschikbaar op nationaal-, landsdeel-, en provincie-niveau.

Om tot het cijfer voor de opbrengst te komen wordt eerst een voorlopige oogstraming gemaakt. Deze inschatting van de opbrengst vindt plaats in de maanden augustus tot en met oktober afkomstig van een inventarisatie van teeltadviesbureau Delphy. De cijfers van de definitieve oogstraming, die gebaseerd zijn op een enquête onder een steekproef van bedrijven met akkerbouwgewassen, worden eind januari gepubliceerd. Deze cijfers staan in deze tabel dan nog als voorlopig tot de cijfers van de landbouwtelling van het betreffende oogstjaar definitief zijn.

De opbrengsten per hectare zijn afgerond op 100 kilogram, de totale opbrengsten op 1000 kilogram.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1994.

Status van de cijfers
De cijfers van 2023 zijn definitief.

Wijzigingen per 29 maart 2024:
De cijfers van de definitieve oogstraming 2023 zijn geactualiseerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige oogstramingen worden voor de granen eind september gepubliceerd en voor alle overige gewassen eind oktober van het betreffende oogstjaar gepubliceerd. De cijfers van de definitieve oogstraming worden eind januari van het jaar na de oogst gepubliceerd en kunnen t/m eind maart nog worden geactualiseerd.

Toelichting onderwerpen

Bruto opbrengst per ha
Bij de bepaling van de opbrengst per hectare (de gemiddelde opbrengst) wordt alleen gerekend met de hectares die daadwerkelijk geoogst zijn of nog geoogst zullen worden (geoogste oppervlakte). Hectares die beteeld waren maar waarvan de opbrengst verloren is gegaan (bijvoorbeeld door wateroverlast) tellen dus niet mee.
Totale bruto opbrengst
Tot de totale opbrengst (totale bruto productie) behoort alles wat geoogst is of (vermoedelijk) geoogst gaat worden. Tot de totale opbrengst behoort ook dat deel van de productie dat om bijzondere redenen niet geschikt is voor zijn oorspronkelijke bestemming. Dit geldt echter alleen
als het nog wel voor andere normale bedrijfsdoeleinden kan worden aangewend (bijv. aardappelen, die alleen nog voor veevoeder te gebruiken zijn). Hierdoor is de totale bruto opbrengst niet gelijk aan de handelsproductie.

Het vochtpercentage van akkerbouwgewassen zoals granen, maïs en zaden kan in grote mate variëren van jaar tot jaar en kan daarmee leiden tot grote verschillen in de opbrengst. Om tot een goede schatting te komen van de daadwerkelijke 'droge' opbrengst en om opbrengsten van verschillende jaren gemakkelijker met elkaar te vergelijken, worden de bruto opbrengst per ha en de totale bruto opbrengst omgerekend naar een situatie met een standaard vochtpercentage.

De opbrengsten van korrelmaïs en corn cob mix zijn in de definitieve raming berekend met een standaard vochtpercentage van 35 procent. Bij snijmaïs is dit gewicht berekend bij een vochtgehalte van 65 procent.

De opbrengst van graan (tarwe, gerst, haver, rogge en triticale) zijn in de definitieve raming berekend met een standaard vochtpercentage van 15 procent.

De opbrengst van kool- en raapzaad is vanaf 2016 berekend in de situatie waarin het zaad 9 procent vocht zou bevatten. In de jaren hiervoor is de opbrengst berekend op basis van het daadwerkelijke vochtpercentage van dat jaar. Deze vochtpercentages zijn te vinden in de database van Eurostat.