Bedrijfsbestelauto's; bedrijfstak

Bedrijfsbestelauto's; bedrijfstak

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Bedrijfsbestelauto's (aantal)
A-U Alle economische activiteiten 2018 898.271
A-U Alle economische activiteiten 2019 929.107
A-U Alle economische activiteiten 2020* 940.541
A-U Alle economische activiteiten 2021* 967.921
A Landbouw, bosbouw en visserij 2018 54.865
A Landbouw, bosbouw en visserij 2019 55.850
A Landbouw, bosbouw en visserij 2020* 56.948
A Landbouw, bosbouw en visserij 2021* 57.647
B Delfstoffenwinning 2018 391
B Delfstoffenwinning 2019 403
B Delfstoffenwinning 2020* 422
B Delfstoffenwinning 2021* 389
C Industrie 2018 72.892
C Industrie 2019 74.486
C Industrie 2020* 75.664
C Industrie 2021* 82.713
D Energievoorziening 2018 4.125
D Energievoorziening 2019 2.717
D Energievoorziening 2020* 2.518
D Energievoorziening 2021* 2.646
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2018 6.138
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2019 6.232
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2020* 5.946
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2021* 6.407
F Bouwnijverheid 2018 272.826
F Bouwnijverheid 2019 284.084
F Bouwnijverheid 2020* 292.483
F Bouwnijverheid 2021* 303.547
41 Algemene bouw en projectontwikkeling 2018 84.006
41 Algemene bouw en projectontwikkeling 2019 88.448
41 Algemene bouw en projectontwikkeling 2020* 91.428
41 Algemene bouw en projectontwikkeling 2021* 95.715
411 Projectontwikkeling 2018 783
411 Projectontwikkeling 2019 840
411 Projectontwikkeling 2020* 860
411 Projectontwikkeling 2021* 895
412 Algemene B&U-bouw 2018 83.223
412 Algemene B&U-bouw 2019 87.608
412 Algemene B&U-bouw 2020* 90.568
412 Algemene B&U-bouw 2021* 94.820
42 Grond-, water- en wegenbouw 2018 22.169
42 Grond-, water- en wegenbouw 2019 22.947
42 Grond-, water- en wegenbouw 2020* 23.872
42 Grond-, water- en wegenbouw 2021* 25.083
421 Bouw van wegen, spoorwegen, tunnels 2018 14.225
421 Bouw van wegen, spoorwegen, tunnels 2019 14.035
421 Bouw van wegen, spoorwegen, tunnels 2020* 14.392
421 Bouw van wegen, spoorwegen, tunnels 2021* 14.704
422 Buizen- en kabelleggers 2018 6.765
422 Buizen- en kabelleggers 2019 7.671
422 Buizen- en kabelleggers 2020* 8.171
422 Buizen- en kabelleggers 2021* 9.029
429 Overige civieltechnische bouw 2018 1.179
429 Overige civieltechnische bouw 2019 1.241
429 Overige civieltechnische bouw 2020* 1.309
429 Overige civieltechnische bouw 2021* 1.350
43 Gespecialiseerde bouw 2018 166.651
43 Gespecialiseerde bouw 2019 172.689
43 Gespecialiseerde bouw 2020* 177.183
43 Gespecialiseerde bouw 2021* 182.749
431 Sloopbedrijven en grondwerk 2018 12.321
431 Sloopbedrijven en grondwerk 2019 13.019
431 Sloopbedrijven en grondwerk 2020* 13.465
431 Sloopbedrijven en grondwerk 2021* 13.996
432 Bouwinstallatie 2018 66.560
432 Bouwinstallatie 2019 68.111
432 Bouwinstallatie 2020* 69.664
432 Bouwinstallatie 2021* 71.650
433 Afwerkingsbedrijven (bouw) 2018 62.877
433 Afwerkingsbedrijven (bouw) 2019 65.362
433 Afwerkingsbedrijven (bouw) 2020* 67.268
433 Afwerkingsbedrijven (bouw) 2021* 69.449
439 Overige gespecialiseerde bouw 2018 24.893
439 Overige gespecialiseerde bouw 2019 26.197
439 Overige gespecialiseerde bouw 2020* 26.786
439 Overige gespecialiseerde bouw 2021* 27.654
G Handel 2018 196.386
G Handel 2019 200.963
G Handel 2020* 200.494
G Handel 2021* 198.916
H Vervoer en opslag 2018 46.904
H Vervoer en opslag 2019 48.917
H Vervoer en opslag 2020* 49.954
H Vervoer en opslag 2021* 54.080
I Horeca 2018 23.074
I Horeca 2019 23.662
I Horeca 2020* 23.620
I Horeca 2021* 23.921
J Informatie en communicatie 2018 10.070
J Informatie en communicatie 2019 10.131
J Informatie en communicatie 2020* 9.956
J Informatie en communicatie 2021* 10.127
K Financiële dienstverlening 2018 10.578
K Financiële dienstverlening 2019 11.050
K Financiële dienstverlening 2020* 11.112
K Financiële dienstverlening 2021* 11.752
L Verhuur en handel van onroerend goed 2018 8.634
L Verhuur en handel van onroerend goed 2019 8.575
L Verhuur en handel van onroerend goed 2020* 8.484
L Verhuur en handel van onroerend goed 2021* 8.372
M Specialistische zakelijke diensten 2018 46.881
M Specialistische zakelijke diensten 2019 48.914
M Specialistische zakelijke diensten 2020* 48.892
M Specialistische zakelijke diensten 2021* 50.117
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2018 83.928
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2019 90.457
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2020* 91.249
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2021* 93.018
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2018 11.056
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2019 11.730
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2020* 11.587
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2021* 11.741
P Onderwijs 2018 7.322
P Onderwijs 2019 7.642
P Onderwijs 2020* 7.944
P Onderwijs 2021* 8.479
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2018 10.639
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2019 10.991
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2020* 11.284
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2021* 11.599
R Cultuur, sport en recreatie 2018 17.170
R Cultuur, sport en recreatie 2019 17.610
R Cultuur, sport en recreatie 2020* 17.407
R Cultuur, sport en recreatie 2021* 17.520
S Overige dienstverlening 2018 14.384
S Overige dienstverlening 2019 14.680
S Overige dienstverlening 2020* 14.570
S Overige dienstverlening 2021* 14.920
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het aantal bestelauto's op naam van bedrijven (bedrijfsbestelauto's) naar bedrijfstak (SBI 2008). De cijfers hebben betrekking op bestelauto's met een geldig Nederlands kenteken die tijdens (een deel van) het verslagjaar zijn toegelaten tot het verkeer op de openbare weg, inclusief:
- Bestelauto's die in (een deel van) het jaar behoren tot de bedrijfsvoorraad.
- Bestelauto's die slechts een deel van het jaar actief zijn op het wegennet, zoals nieuwe of geïmporteerde voertuigen en voertuigen die gedurende het jaar zijn gesloopt of geëxporteerd.

De berekende aantallen zijn dus hoger dan het aantal geregistreerde (actieve) bestelauto's op peildatum 1 januari.

De populatie van de cijfers in deze tabel is gebaseerd op de nieuwe selectiemethode van het motorvoertuigenpark. Het verschil tussen de oude en de nieuwe selectiemethode is beschreven in een methoderapport, zie paragraaf 4.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2018

Status van de cijfers:
De cijfers over 2020 en 2021 zijn voorlopig. De cijfers over de voorgaande jaren zijn definitief. Voor deze tabel wordt gebruik gemaakt van meerdere (externe) bronbestanden. Door wijzigingen in deze bestanden kan het voorkomen dat (definitieve) cijfers in deze tabel met terugwerkende kracht worden bijgesteld.

Wijzigingen per 7 september 2023:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden doorgaans 15 maanden na afsluiting van het verslagjaar verwacht.

Toelichting onderwerpen

Bedrijfsbestelauto's
Bestelauto's die op naam staan van een bedrijf.

Bestelauto:
Een bedrijfsvoertuig, ingericht voor het vervoer van goederen, waarvan het leeg gewicht vermeerderd met het laadvermogen (toegestane maximum massa) ten hoogste 3500 kg bedraagt. Bestelwagens ontworpen en voornamelijk gebruikt voor goederenvervoer, pick-ups en kleine vrachtwagens met een brutogewicht van niet meer dan 3500 kg vallen hieronder.