Bedrijfsbestelauto's; bedrijfstak

Bedrijfsbestelauto's; bedrijfstak

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Bedrijfsbestelauto's (aantal)
A-U Alle economische activiteiten 2018 898.271
A-U Alle economische activiteiten 2019 929.107
A-U Alle economische activiteiten 2020 940.541
A-U Alle economische activiteiten 2021* 967.921
A-U Alle economische activiteiten 2022* 986.883
A Landbouw, bosbouw en visserij 2018 54.865
A Landbouw, bosbouw en visserij 2019 55.850
A Landbouw, bosbouw en visserij 2020 56.948
A Landbouw, bosbouw en visserij 2021* 57.647
A Landbouw, bosbouw en visserij 2022* 58.184
B Delfstoffenwinning 2018 391
B Delfstoffenwinning 2019 403
B Delfstoffenwinning 2020 422
B Delfstoffenwinning 2021* 389
B Delfstoffenwinning 2022* 430
C Industrie 2018 72.892
C Industrie 2019 74.486
C Industrie 2020 75.664
C Industrie 2021* 82.713
C Industrie 2022* 82.129
D Energievoorziening 2018 4.125
D Energievoorziening 2019 2.717
D Energievoorziening 2020 2.518
D Energievoorziening 2021* 2.646
D Energievoorziening 2022* 5.013
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2018 6.138
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2019 6.232
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2020 5.946
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2021* 6.407
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2022* 6.295
F Bouwnijverheid 2018 272.826
F Bouwnijverheid 2019 284.084
F Bouwnijverheid 2020 292.483
F Bouwnijverheid 2021* 303.547
F Bouwnijverheid 2022* 312.058
41 Algemene bouw en projectontwikkeling 2018 84.006
41 Algemene bouw en projectontwikkeling 2019 88.448
41 Algemene bouw en projectontwikkeling 2020 91.428
41 Algemene bouw en projectontwikkeling 2021* 95.715
41 Algemene bouw en projectontwikkeling 2022* 98.768
411 Projectontwikkeling 2018 783
411 Projectontwikkeling 2019 840
411 Projectontwikkeling 2020 860
411 Projectontwikkeling 2021* 895
411 Projectontwikkeling 2022* 1.113
412 Algemene B&U-bouw 2018 83.223
412 Algemene B&U-bouw 2019 87.608
412 Algemene B&U-bouw 2020 90.568
412 Algemene B&U-bouw 2021* 94.820
412 Algemene B&U-bouw 2022* 97.655
42 Grond-, water- en wegenbouw 2018 22.169
42 Grond-, water- en wegenbouw 2019 22.947
42 Grond-, water- en wegenbouw 2020 23.872
42 Grond-, water- en wegenbouw 2021* 25.083
42 Grond-, water- en wegenbouw 2022* 24.567
421 Bouw van wegen, spoorwegen, tunnels 2018 14.225
421 Bouw van wegen, spoorwegen, tunnels 2019 14.035
421 Bouw van wegen, spoorwegen, tunnels 2020 14.392
421 Bouw van wegen, spoorwegen, tunnels 2021* 14.704
421 Bouw van wegen, spoorwegen, tunnels 2022* 14.847
422 Buizen- en kabelleggers 2018 6.765
422 Buizen- en kabelleggers 2019 7.671
422 Buizen- en kabelleggers 2020 8.171
422 Buizen- en kabelleggers 2021* 9.029
422 Buizen- en kabelleggers 2022* 8.384
429 Overige civieltechnische bouw 2018 1.179
429 Overige civieltechnische bouw 2019 1.241
429 Overige civieltechnische bouw 2020 1.309
429 Overige civieltechnische bouw 2021* 1.350
429 Overige civieltechnische bouw 2022* 1.336
43 Gespecialiseerde bouw 2018 166.651
43 Gespecialiseerde bouw 2019 172.689
43 Gespecialiseerde bouw 2020 177.183
43 Gespecialiseerde bouw 2021* 182.749
43 Gespecialiseerde bouw 2022* 188.723
431 Sloopbedrijven en grondwerk 2018 12.321
431 Sloopbedrijven en grondwerk 2019 13.019
431 Sloopbedrijven en grondwerk 2020 13.465
431 Sloopbedrijven en grondwerk 2021* 13.996
431 Sloopbedrijven en grondwerk 2022* 14.728
432 Bouwinstallatie 2018 66.560
432 Bouwinstallatie 2019 68.111
432 Bouwinstallatie 2020 69.664
432 Bouwinstallatie 2021* 71.650
432 Bouwinstallatie 2022* 74.256
433 Afwerkingsbedrijven (bouw) 2018 62.877
433 Afwerkingsbedrijven (bouw) 2019 65.362
433 Afwerkingsbedrijven (bouw) 2020 67.268
433 Afwerkingsbedrijven (bouw) 2021* 69.449
433 Afwerkingsbedrijven (bouw) 2022* 71.270
439 Overige gespecialiseerde bouw 2018 24.893
439 Overige gespecialiseerde bouw 2019 26.197
439 Overige gespecialiseerde bouw 2020 26.786
439 Overige gespecialiseerde bouw 2021* 27.654
439 Overige gespecialiseerde bouw 2022* 28.469
G Handel 2018 196.386
G Handel 2019 200.963
G Handel 2020 200.494
G Handel 2021* 198.916
G Handel 2022* 201.441
H Vervoer en opslag 2018 46.904
H Vervoer en opslag 2019 48.917
H Vervoer en opslag 2020 49.954
H Vervoer en opslag 2021* 54.080
H Vervoer en opslag 2022* 56.403
I Horeca 2018 23.074
I Horeca 2019 23.662
I Horeca 2020 23.620
I Horeca 2021* 23.921
I Horeca 2022* 24.091
J Informatie en communicatie 2018 10.070
J Informatie en communicatie 2019 10.131
J Informatie en communicatie 2020 9.956
J Informatie en communicatie 2021* 10.127
J Informatie en communicatie 2022* 10.669
K Financiële dienstverlening 2018 10.578
K Financiële dienstverlening 2019 11.050
K Financiële dienstverlening 2020 11.112
K Financiële dienstverlening 2021* 11.752
K Financiële dienstverlening 2022* 10.797
L Verhuur en handel van onroerend goed 2018 8.634
L Verhuur en handel van onroerend goed 2019 8.575
L Verhuur en handel van onroerend goed 2020 8.484
L Verhuur en handel van onroerend goed 2021* 8.372
L Verhuur en handel van onroerend goed 2022* 8.586
M Specialistische zakelijke diensten 2018 46.881
M Specialistische zakelijke diensten 2019 48.914
M Specialistische zakelijke diensten 2020 48.892
M Specialistische zakelijke diensten 2021* 50.117
M Specialistische zakelijke diensten 2022* 50.332
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2018 83.928
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2019 90.457
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2020 91.249
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2021* 93.018
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2022* 94.894
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2018 11.056
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2019 11.730
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2020 11.587
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2021* 11.741
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2022* 11.805
P Onderwijs 2018 7.322
P Onderwijs 2019 7.642
P Onderwijs 2020 7.944
P Onderwijs 2021* 8.479
P Onderwijs 2022* 8.550
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2018 10.639
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2019 10.991
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2020 11.284
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2021* 11.599
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2022* 11.896
R Cultuur, sport en recreatie 2018 17.170
R Cultuur, sport en recreatie 2019 17.610
R Cultuur, sport en recreatie 2020 17.407
R Cultuur, sport en recreatie 2021* 17.520
R Cultuur, sport en recreatie 2022* 17.408
S Overige dienstverlening 2018 14.384
S Overige dienstverlening 2019 14.680
S Overige dienstverlening 2020 14.570
S Overige dienstverlening 2021* 14.920
S Overige dienstverlening 2022* 15.896
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het aantal bestelauto's op naam van bedrijven (bedrijfsbestelauto's) naar bedrijfstak (SBI 2008). De cijfers hebben betrekking op bestelauto's met een geldig Nederlands kenteken die tijdens (een deel van) het verslagjaar zijn toegelaten tot het verkeer op de openbare weg, inclusief:
- Bestelauto's die in (een deel van) het jaar behoren tot de bedrijfsvoorraad.
- Bestelauto's die slechts een deel van het jaar actief zijn op het wegennet, zoals nieuwe of geïmporteerde voertuigen en voertuigen die gedurende het jaar zijn gesloopt of geëxporteerd.

De berekende aantallen zijn dus hoger dan het aantal geregistreerde (actieve) bestelauto's op peildatum 1 januari.

De populatie van de cijfers in deze tabel is gebaseerd op de nieuwe selectiemethode van het motorvoertuigenpark. Het verschil tussen de oude en de nieuwe selectiemethode is beschreven in een methoderapport, zie paragraaf 4.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2018

Status van de cijfers:
De cijfers over 2021 en 2022 zijn voorlopig. De cijfers over de voorgaande jaren zijn definitief. Voor deze tabel wordt gebruik gemaakt van meerdere (externe) bronbestanden. Door wijzigingen in deze bestanden kan het voorkomen dat (definitieve) cijfers in deze tabel met terugwerkende kracht worden bijgesteld.

Wijzigingen per 9 februari 2024:
Cijfers over 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden doorgaans 15 maanden na afsluiting van het verslagjaar verwacht.

Toelichting onderwerpen

Bedrijfsbestelauto's
Bestelauto's die op naam staan van een bedrijf.

Bestelauto:
Een bedrijfsvoertuig, ingericht voor het vervoer van goederen, waarvan het leeg gewicht vermeerderd met het laadvermogen (toegestane maximum massa) ten hoogste 3500 kg bedraagt. Bestelwagens ontworpen en voornamelijk gebruikt voor goederenvervoer, pick-ups en kleine vrachtwagens met een brutogewicht van niet meer dan 3500 kg vallen hieronder.