Welzijn in relatie met opleiding en werk; kenmerken werk

Welzijn in relatie met opleiding en werk; kenmerken werk

Kenmerken Marges Perioden Algemeen Geluk Score geluk (schaalscore) Algemeen Geluk Ongelukkig (%) Algemeen Geluk Niet gelukkig, niet ongelukkig (%) Algemeen Geluk Gelukkig (%) Algemeen Tevredenheid met het leven Score tevredenheid met het leven (schaalscore) Algemeen Tevredenheid met het leven Ontevreden (%) Algemeen Tevredenheid met het leven Niet tevreden, niet ontevreden (%) Algemeen Tevredenheid met het leven Tevreden (%) Opleiding en werk Tevredenheid met opleidingskansen Score tevredenheid opleidingskansen (schaalscore) Opleiding en werk Tevredenheid met opleidingskansen Ontevreden (%) Opleiding en werk Tevredenheid met opleidingskansen Niet tevreden, niet ontevreden (%) Opleiding en werk Tevredenheid met opleidingskansen Tevreden (%) Opleiding en werk Tevredenheid met werk Score tevredenheid met werk (schaalscore) Opleiding en werk Tevredenheid met werk Ontevreden (%) Opleiding en werk Tevredenheid met werk Niet tevreden, niet ontevreden (%) Opleiding en werk Tevredenheid met werk Tevreden (%) Opleiding en werk Tevredenheid met reistijd Score tevredenheid met reistijd (schaalscore) Opleiding en werk Tevredenheid met reistijd Ontevreden (%) Opleiding en werk Tevredenheid met reistijd Niet tevreden, niet ontevreden (%) Opleiding en werk Tevredenheid met reistijd Tevreden (%) Opleiding en werk Tevredenheid met dagelijkse bezigheden Score tevredenheid dagelijkse bezigheden (schaalscore) Opleiding en werk Tevredenheid met dagelijkse bezigheden Ontevreden (%) Opleiding en werk Tevredenheid met dagelijkse bezigheden Niet tevreden, niet ontevreden (%) Opleiding en werk Tevredenheid met dagelijkse bezigheden Tevreden (%)
Totaal personen Waarde 2013 7,7 2,5 10,0 87,5 7,5 3,4 13,0 83,6 7,5 5,2 15,8 79,0 7,7 3,3 12,5 84,2 8,1 3,9 11,6 84,4 7,2 6,3 18,2 75,5
Totaal personen Waarde 2014 7,7 2,4 9,7 87,9 7,6 3,3 12,1 84,6 7,5 5,0 15,4 79,6 7,6 3,6 13,3 83,1 8,1 4,9 11,2 83,8 7,3 6,0 16,9 77,1
Totaal personen Waarde 2015 7,7 2,8 9,8 87,4 7,5 3,9 12,2 83,9 7,5 5,4 15,0 79,7 7,7 3,1 13,1 83,8 8,1 4,6 11,9 83,4 7,2 5,8 16,9 77,3
Totaal personen Waarde 2016 7,7 2,6 9,1 88,3 7,6 3,0 11,8 85,2 7,5 4,8 14,8 80,4 7,7 3,6 11,3 85,1 8,0 4,8 12,0 83,2 7,3 4,6 18,3 77,1
Totaal personen Waarde 2017 7,7 2,8 9,8 87,5 7,6 3,5 11,1 85,4 7,6 4,5 13,6 82,0 7,7 3,1 12,0 84,9 8,0 5,1 12,0 82,9 7,2 6,3 17,1 76,5
Totaal personen Waarde 2018 7,7 2,8 9,4 87,7 7,6 2,4 11,8 85,7 7,6 5,4 13,1 81,5 7,7 3,1 12,7 84,2 8,0 6,2 12,4 81,5 7,3 4,7 16,3 79,0
Totaal personen Waarde 2019 7,7 2,6 8,5 88,9 7,7 2,4 10,3 87,3 7,7 4,8 12,9 82,4 7,8 3,0 10,1 86,9 8,0 5,2 12,2 82,6 7,3 4,5 16,3 79,2
Totaal personen Waarde 2020 7,7 2,7 10,5 86,8 7,6 2,7 12,4 84,8 7,7 4,7 12,6 82,7 7,8 2,5 11,3 86,2 8,1 5,1 10,6 84,3 7,3 5,7 16,7 77,6
Totaal personen Waarde 2021 7,6 3,3 10,3 86,4 7,5 3,3 13,0 83,6 7,8 4,3 10,9 84,8 7,8 3,4 10,1 86,5 8,2 4,1 10,9 85,0 7,2 5,7 19,5 74,8
Totaal personen Waarde 2022 7,6 2,8 11,1 86,1 7,5 3,1 13,5 83,4 7,8 4,3 12,2 83,4 7,7 2,9 11,8 85,3 . . . . 7,3 5,0 17,2 77,8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Het onderzoek is gehouden onder personen van 15 jaar of ouder, de cijfers over welzijn betreffen de bevolking van Nederland van 18 jaar of ouder. Deze tabel bevat daarom cijfers over het welzijn van de bevolking van Nederland van 18 jaar of ouder in termen van geluk en tevredenheid met het leven, met het werk en de reistijd van en naar het werk. Daarnaast is de tevredenheid met de dagelijkse bezigheden opgenomen. Deze onderwerpen zijn uitgesplitst naar diverse kenmerken met betrekking tot het werk, namelijk de arbeidspositie en de wekelijkse arbeidsduur.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 18 augustus 2023
Geen, dit is een nieuwe tabel. Deze tabel is de opvolger van de tabel Welzijn in relatie met opleiding en werk; kenmerken werk. Zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over verslagjaar 2023 worden halverwege 2024 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Algemeen
Geluk
Het antwoord op de vraag Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u zichzelf een gelukkig mens vindt. Een 1 staat voor volledig ongelukkig en 10 voor volledig gelukkig?.
Score geluk
De gemiddelde score die mensen hebben gegeven als antwoord op de vraag Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u zichzelf een gelukkig mens vindt. Een 1 staat voor volledig ongelukkig en 10 voor volledig gelukkig?.
Ongelukkig
Deel van de mensen dat een score van 1 tot en met 4 geeft als antwoord op de vraag Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u zichzelf een gelukkig mens vindt. Een 1 staat voor volledig ongelukkig en 10 voor volledig gelukkig?. Een score van 1 tot en met 4 wordt geclassificeerd als ongelukkig.
Niet gelukkig, niet ongelukkig
Deel van de mensen dat een score van 5 of 6 geeft als antwoord op de vraag Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u zichzelf een gelukkig mens vindt. Een 1 staat voor volledig ongelukkig en 10 voor volledig gelukkig?. Een score van 5 of 6 wordt geclassificeerd als niet gelukkig, niet ongelukkig.
Gelukkig
Deel van de mensen dat een score van 7 tot en met 10 geeft als antwoord op de vraag Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u zichzelf een gelukkig mens vindt. Een 1 staat voor volledig ongelukkig en 10 voor volledig gelukkig?. Een score van 7 tot en met 10 wordt geclassificeerd als gelukkig.
Tevredenheid met het leven
Het antwoord op de vraag Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met het leven dat u nu leidt. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?.
Score tevredenheid met het leven
De gemiddelde score die mensen hebben gegeven als antwoord op de vraag Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met het leven dat u nu leidt. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?.
Ontevreden
Deel van de mensen dat een score van 1 tot en met 4 geeft als antwoord op de vraag Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met het leven dat u nu leidt. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?. Een score van 1 tot en met 4 wordt geclassificeerd als ontevreden.
Niet tevreden, niet ontevreden
Deel van de mensen dat een score van 5 of 6 geeft als antwoord op de vraag Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met het leven dat u nu leidt. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?. Een score van 5 of 6 wordt geclassificeerd als niet tevreden, niet ontevreden.
Tevreden
Deel van de mensen dat een score van 7 tot en met 10 geeft als antwoord op de vraag Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met het leven dat u nu leidt. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?. Een score van 7 tot en met 10 wordt geclassificeerd als tevreden.
Opleiding en werk
Tevredenheid met opleidingskansen
Het antwoord op de vraag Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met de opleidingskansen die u tot nu toe heeft gehad. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?.
Score tevredenheid opleidingskansen
De gemiddelde score die mensen hebben gegeven als antwoord op de vraag Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met de opleidingskansen die u tot nu toe heeft gehad. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?.
Ontevreden
Deel van de mensen dat een score van 1 tot en met 4 geeft als antwoord op de vraag Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met de opleidingskansen die u tot nu toe heeft gehad. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?. Een score van 1 tot en met 4 wordt geclassificeerd als ontevreden.
Niet tevreden, niet ontevreden
Deel van de mensen dat een score van 5 of 6 geeft als antwoord op de vraag Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met de opleidingskansen die u tot nu toe heeft gehad. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?. Een score van 5 of 6 wordt geclassificeerd als niet tevreden, niet ontevreden.
Tevreden
Deel van de mensen dat een score van 7 tot en met 10 geeft als antwoord op de vraag Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met de opleidingskansen die u tot nu toe heeft gehad. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?. Een score van 7 tot en met 10 wordt geclassificeerd als tevreden.
Tevredenheid met werk
Het antwoord op de vraag Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met uw werk. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?. Deze vraag is alleen gesteld aan mensen die minimaal 12 uur per week werken.
Score tevredenheid met werk
De gemiddelde score die mensen hebben gegeven als antwoord op de vraag Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met uw werk. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?.
Ontevreden
Deel van de mensen dat een score van 1 tot en met 4 geeft als antwoord op de vraag Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met uw werk. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?. Een score van 1 tot en met 4 wordt geclassificeerd als ontevreden.
Niet tevreden, niet ontevreden
Deel van de mensen dat een score van 5 of 6 geeft als antwoord op de vraag Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met uw werk. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?. Een score van 5 of 6 wordt geclassificeerd als niet tevreden, niet ontevreden.
Tevreden
Deel van de mensen dat een score van 7 tot en met 10 geeft als antwoord op de vraag Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met uw werk. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?. Een score van 7 tot en met 10 wordt geclassificeerd als tevreden.
Tevredenheid met reistijd
Het antwoord op de vraag Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met uw reistijd. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?. Deze vraag is alleen gesteld aan mensen die minimaal 12 uur per week werken.
Score tevredenheid met reistijd
De gemiddelde score die mensen hebben gegeven als antwoord op de vraag Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met uw reistijd. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?.
Ontevreden
Deel van de mensen dat een score van 1 tot en met 4 geeft als antwoord op de vraag Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met uw reistijd. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?. Een score van 1 tot en met 4 wordt geclassificeerd als ontevreden.
Niet tevreden, niet ontevreden
Deel van de mensen dat een score van 5 of 6 geeft als antwoord op de vraag Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met uw reistijd. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?. Een score van 5 of 6 wordt geclassificeerd als niet tevreden, niet ontevreden.
Tevreden
Deel van de mensen dat een score van 7 tot en met 10 geeft als antwoord op de vraag Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met uw reistijd. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?. Een score van 7 tot en met 10 wordt geclassificeerd als tevreden.
Tevredenheid met dagelijkse bezigheden
Het antwoord op de vraag Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met uw dagelijkse bezigheden. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?. Deze vraag is alleen gesteld aan mensen die niet, of minder dan 12 uur per week werken.
Score tevredenheid dagelijkse bezigheden
De gemiddelde score die mensen hebben gegeven als antwoord op de vraag Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met uw dagelijkse bezigheden. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?.
Ontevreden
Deel van de mensen dat een score van 1 tot en met 4 geeft als antwoord op de vraag Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met uw dagelijkse bezigheden. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?. Een score van 1 tot en met 4 wordt geclassificeerd als ontevreden.
Niet tevreden, niet ontevreden
Deel van de mensen dat een score van 5 of 6 geeft als antwoord op de vraag Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met uw dagelijkse bezigheden. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?. Een score van 5 of 6 wordt geclassificeerd als niet tevreden, niet ontevreden.
Tevreden
Deel van de mensen dat een score van 7 tot en met 10 geeft als antwoord op de vraag Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met uw dagelijkse bezigheden. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?. Een score van 7 tot en met 10 wordt geclassificeerd als tevreden.