Dakloze mensen 18 tot 65 jaar, persoonskenmerken

Dakloze mensen 18 tot 65 jaar, persoonskenmerken

Persoonskenmerken Perioden Dakloze mensen (x 1 000) Dakloze mensen relatief (%)
Totaal personen 2023* 30,6 100
Geslacht: mannen 2023* 24,5 80
Geslacht: vrouwen 2023* 6,1 20
Leeftijd: 18 tot 27 jaar 2023* 6,2 20
Leeftijd: 27 tot 50 jaar 2023* 18,6 61
Leeftijd: 50 tot 65 jaar 2023* 5,8 19
Herkomst: geb. in NL, ouders in NL 2023* 10,9 36
Herkomst: geb. in NL, ouder(s) in Europa 2023* 1,0 3
Herkomst: geb. NL, ouder(s) buit. Europa 2023* 6,2 20
Herkomst: geboren in Europa (excl. NL) 2023* 2,3 8
Herkomst: geboren buiten Europa 2023* 10,3 34
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De gegevens in deze tabel hebben betrekking op het aantal en de percentages dakloze mensen in de leeftijd van 18 tot 65 jaar in Nederland. Er zijn uitsplitsingen gemaakt naar geslacht, leeftijdsgroep, herkomst en verblijfplaats (al dan niet ingeschreven in één van de vier grote steden, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag of Utrecht ).
Het CBS gaat over op een nieuwe indeling van de bevolking naar herkomst. Voortaan is meer bepalend waar iemand zelf geboren is, naast waar iemands ouders geboren zijn. Daarbij wordt het woord migratieachtergrond niet meer gebruikt. De hoofdindeling westers/niet-westers wordt vervangen door een indeling op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. Deze indeling wordt geleidelijk ingevoerd in tabellen en publicaties met bevolking naar herkomst.

Peildatum: 1 januari 2023.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2022.

Status van de cijfers: voorlopig

Wijzigingen per 26 maart 2024:
De voorlopige cijfers 2023 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Cijfers over 2024 komen eind 2024 of begin 2025 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Dakloze mensen
Dit onderzoek richt zich op de populatie feitelijk daklozen van 18 tot 65 jaar. Dit zijn mensen die slapen in de open lucht, in overdekte openbare ruimten, zoals portieken, fietsenstallingen, stations, winkelcentra of een auto, of binnen slapen in passantenverblijven van de maatschappelijke opvang en eendaagse noodopvang, of op niet-structurele basis bij vrienden, kennissen of familie, zonder vaste verblijfplaats.
Dakloze mensen relatief
Dit onderzoek richt zich op de populatie feitelijk daklozen van 18 tot 65 jaar. Dit zijn mensen die slapen in de open lucht, in overdekte openbare ruimten, zoals portieken, fietsenstallingen, stations, winkelcentra of een auto, of binnen slapen in passantenverblijven van de maatschappelijke opvang en eendaagse noodopvang, of op niet-structurele basis bij vrienden, kennissen of familie, zonder vaste verblijfplaats.