Dakloze mensen 18 tot 65 jaar, persoonskenmerken

Dakloze mensen 18 tot 65 jaar, persoonskenmerken

Persoonskenmerken Perioden Dakloze mensen (x 1 000) Dakloze mensen relatief (%)
Totaal personen 2022* 26,6 100
Geslacht: mannen 2022* 21,7 82
Geslacht: vrouwen 2022* 4,9 18
Leeftijd: 18 tot 27 jaar 2022* 5,0 19
Leeftijd: 27 tot 50 jaar 2022* 16,1 61
Leeftijd: 50 tot 65 jaar 2022* 5,4 20
Herkomst: geb. in NL, ouders in NL 2022* 9,9 37
Herkomst: geb. in NL, ouder(s) in Europa 2022* 0,6 2
Herkomst: geb. NL, ouder(s) buit. Europa 2022* 5,6 21
Herkomst: geboren in Europa (excl. NL) 2022* 1,3 5
Herkomst: geboren buiten Europa 2022* 9,1 34
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De gegevens in deze tabel hebben betrekking op het aantal en de percentages dakloze mensen in de leeftijd van 18 tot 65 jaar in Nederland. Er zijn uitsplitsingen gemaakt naar geslacht, leeftijdsgroep, herkomst en verblijfplaats (al dan niet ingeschreven in één van de vier grote steden, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag of Utrecht ).
Het CBS gaat over op een nieuwe indeling van de bevolking naar herkomst. Voortaan is meer bepalend waar iemand zelf geboren is, naast waar iemands ouders geboren zijn. Daarbij wordt het woord migratieachtergrond niet meer gebruikt. De hoofdindeling westers/niet-westers wordt vervangen door een indeling op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. Deze indeling wordt geleidelijk ingevoerd in tabellen en publicaties met bevolking naar herkomst.

Peildatum: 1 januari 2022.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2022.

Status van de cijfers: voorlopig

Wijzigingen per 27 september 2023:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Cijfers over 2023 komen eind 2023 of begin 2024 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Dakloze mensen
Dit onderzoek richt zich op de populatie feitelijk daklozen van 18 tot 65 jaar. Dit zijn mensen die slapen in de open lucht, in overdekte openbare ruimten, zoals portieken, fietsenstallingen, stations, winkelcentra of een auto, of binnen slapen in passantenverblijven van de maatschappelijke opvang en eendaagse noodopvang, of op niet-structurele basis bij vrienden, kennissen of familie, zonder vaste verblijfplaats.
Dakloze mensen relatief
Dit onderzoek richt zich op de populatie feitelijk daklozen van 18 tot 65 jaar. Dit zijn mensen die slapen in de open lucht, in overdekte openbare ruimten, zoals portieken, fietsenstallingen, stations, winkelcentra of een auto, of binnen slapen in passantenverblijven van de maatschappelijke opvang en eendaagse noodopvang, of op niet-structurele basis bij vrienden, kennissen of familie, zonder vaste verblijfplaats.