Ondernemersvertrouwen; bedrijfstakken (SBI 2008)

Ondernemersvertrouwen; bedrijfstakken (SBI 2008)

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Marges Perioden Deelindicatoren ondernemersvertrouwen Verwachting economisch klimaat (%)
47 Detailhandel (niet in auto’s) Waarde 2018 juli 5,7
47 Detailhandel (niet in auto’s) Waarde 2018 oktober 9,7
47 Detailhandel (niet in auto’s) Waarde 2019 januari 0,4
47 Detailhandel (niet in auto’s) Waarde 2019 april -0,5
47 Detailhandel (niet in auto’s) Waarde 2019 juli 3,4
47 Detailhandel (niet in auto’s) Waarde 2019 oktober 1,1
47 Detailhandel (niet in auto’s) Waarde 2020 januari 4,0
47 Detailhandel (niet in auto’s) Waarde 2020 april -37,9
47 Detailhandel (niet in auto’s) Waarde 2020 juli 3,1
47 Detailhandel (niet in auto’s) Waarde 2020 oktober -7,5
47 Detailhandel (niet in auto’s) Waarde 2021 januari -10,6
47 Detailhandel (niet in auto’s) Waarde 2021 april 8,9
47 Detailhandel (niet in auto’s) Waarde 2021 juli 7,0
47 Detailhandel (niet in auto’s) Waarde 2021 oktober 5,6
47 Detailhandel (niet in auto’s) Waarde 2022 januari -8,9
47 Detailhandel (niet in auto’s) Waarde 2022 april -8,7
47 Detailhandel (niet in auto’s) Waarde 2022 juli -14,7
47 Detailhandel (niet in auto’s) Waarde 2022 oktober -34,4
47 Detailhandel (niet in auto’s) Waarde 2023 januari -22,4
47 Detailhandel (niet in auto’s) Waarde 2023 april -7,5
47 Detailhandel (niet in auto’s) Waarde 2023 juli -7,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Het Ondernemersvertrouwen is een stemmingsindicator van het Nederlandse bedrijfsleven. Bij het beoordelen van de uitkomsten kan men ervan uitgaan dat hoe optimistischer of pessimistischer de ondernemers gestemd zijn, des te meer de waarde van het Ondernemersvertrouwen positief of negatief zal afwijken van de nullijn.

Het Ondernemersvertrouwen van het totale Nederlandse bedrijfsleven is een gewogen gemiddelde van de vertrouwensindicatoren van de onderliggende bedrijfstakken die tezamen een representatieve afspiegeling vormen van het Nederlandse bedrijfsleven. De onzekerheidsindicator geeft de mate van zekerheid aan van ondernemers over het economisch klimaat. De cijfers kunnen worden uitgesplitst naar economische activiteit.

Het ondernemersvertrouwen van de industrie is niet hetzelfde als het producentenvertrouwen. Deze cijfers zijn beschikbaar in de tabel over het producentenvertrouwen.

Wijzigingen per 30 mei 2024:
De cijfers van mei 2024 zijn toegevoegd.

Wanneer komen nieuwe cijfers beschikbaar?
De eerstvolgende publicatie met daarin de resultaten van juni, verschijnt naar verwachting 27 juni 2024.

Toelichting onderwerpen

Deelindicatoren ondernemersvertrouwen
Het Ondernemersvertrouwen is opgebouwd uit twee deelindicatoren uit het conjunctuuronderzoek:
- ontwikkeling economisch klimaat
- verwachting economisch klimaat
Verwachting economisch klimaat
Het gewogen en seizoengecorrigeerde saldopercentage op de vraag: 'Het economisch klimaat zal in de komende drie maanden voor onze onderneming naar verwachting verbeteren, vrijwel gelijk blijven of verslechteren?'