Conjunctuurenquête Nederland; bedrijfstakken (SBI 2008)

Conjunctuurenquête Nederland; bedrijfstakken (SBI 2008)

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Marges Perioden Belemmeringen Geen belemmeringen (%) Belemmeringen Onvoldoende vraag (%) Belemmeringen Tekort aan arbeidskrachten (%) Belemmeringen Tekort prod. middelen, materiaal, ruimte (%) Belemmeringen Financiële beperkingen (%) Belemmeringen Weersomstandigheden (%) Belemmeringen Andere oorzaken (%)
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) Waarde 2023 januari 28,8 14,5 42,5 15,6 8,1 4,2 10,6
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) Waarde 2023 april 31,4 16,0 40,8 13,3 7,1 5,3 9,5
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) Waarde 2023 juli 33,0 16,4 40,6 11,7 6,7 4,2 9,8
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) Waarde 2023 oktober 32,0 19,7 39,7 9,0 8,2 4,0 10,0
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) Waarde 2024 januari 33,8 20,4 35,3 7,0 7,9 9,0 8,8
46 Groothandel en handelsbemiddeling Waarde 2023 januari 26,0 15,2 39,3 27,6 6,2 2,8 15,5
46 Groothandel en handelsbemiddeling Waarde 2023 april 27,1 16,7 36,5 23,9 6,4 4,6 15,2
46 Groothandel en handelsbemiddeling Waarde 2023 juli 27,2 20,2 35,0 20,5 6,7 4,3 14,5
46 Groothandel en handelsbemiddeling Waarde 2023 oktober 26,8 22,4 35,8 16,6 6,0 4,9 15,5
46 Groothandel en handelsbemiddeling Waarde 2024 januari 26,4 28,3 31,4 15,5 7,3 6,8 14,7
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel verschaft actuele informatie, inclusief onzekerheidsmarges, over de meningen van Nederlandse ondernemers over de realisaties, verwachtingen en oordelen met betrekking tot hun bedrijf. Met behulp van dit panelonderzoek wordt inzicht verkregen in de huidige situatie, de toekomstige ontwikkeling en de oordelen van het Nederlandse bedrijfsleven. Hierdoor is het mogelijk om in een vroeg stadium omslagen in het optimisme of pessimisme te signaleren, waarmee vroegtijdig een indicatie van een mogelijke trendwijziging van de economische activiteiten van het Nederlandse bedrijfsleven beschikbaar is. De gegevens worden uitgesplitst naar bedrijfsactiviteiten: secties, afdelingen en codes (SBI 2008). De vragen die aan het begin van een kwartaal aan de ondernemers zijn voorgelegd betreffen onder meer de productie, omzet, prijzen, orders, voorraden, investeringen, concurrentiepositie, economisch klimaat, personeelsomvang en de door de ondernemers ondervonden belemmeringen. Bij de beantwoording van de vragen die betrekking hebben op ontwikkelingen in de afgelopen drie maanden en op verwachtingen voor de komende drie maanden wordt aan de ondernemers gevraagd daarbij een vergelijking te maken met de daaraan voorafgaande periode van drie maanden.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2012

Status van de cijfers:
De gepubliceerde cijfers zijn definitief.

Wijziging per 16 mei 2024:
De cijfers van april 2024 zijn toegevoegd.

Wijziging per 7 maart 2024:
Door een technische fout waren de meeste uitkomsten voor februari 2024 een factor 100 te klein. Dit is nu gecorrigeerd.

Wanneer komen de nieuwe cijfers?
De uitkomsten voor de maand mei 2024 worden naar verwachting op 30 mei 2024 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Belemmeringen
De gewogen percentages op de vraag:
- 'Onze productie/zakelijke activiteiten ondervinden belemmeringen: nee, onvoldoende vraag, tekort aan arbeidskrachten, tekort aan productiemiddelen, materiaal, handelsgoederen, (winkel)ruimte, financiële beperkingen, weersomstandigheden of andere oorzaken?'
Geen belemmeringen
Het gewogen percentage ondernemers die aan het begin van de drie maanden aangeven geen belemmeringen te ondervinden bij de bedrijfsmatige activiteiten.
Onvoldoende vraag
Het gewogen percentage ondernemers die aan het begin van de drie maanden aangeven onvoldoende vraag als belemmering te ondervinden bij hun activiteiten.
Tekort aan arbeidskrachten
Het gewogen percentage ondernemers die aan het begin van de drie maanden aangeven een tekort aan arbeidskrachten als belemmering te ondervinden bij hun activiteiten.
Tekort prod. middelen, materiaal, ruimte
Het gewogen percentage ondernemers die aangeven dat ze te weinig machines of installaties/ruimte/grondstoffen/materialen hebben om te kunnen voldoen aan de vraag.
Financiële beperkingen
Het gewogen percentage ondernemers die aangeven dat ze financiële beperkingen ondervinden om te kunnen voldoen aan de vraag.
Weersomstandigheden
Het gewogen percentage ondernemers die aangeven dat weersomstandigheden een beperkende factor is om te kunnen voldoen aan de vraag.
Andere oorzaken
Het gewogen percentage ondernemers dat aangeeft belemmeringen te ondervinden bij hun productie als gevolg van stakingen, werkonderbrekingen, sancties e.d.