Conjunctuurenquête Nederland; bedrijfstakken (SBI 2008)

Conjunctuurenquête Nederland; bedrijfstakken (SBI 2008)

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Marges Perioden Omzet en prijzen Omzet komende 3 maanden Saldo omzet komende 3 maanden (%) Opdrachten/orders Waarde te plaatsen orders komende 3 mnd Saldo inkooporders komende 3 mnd (%) Personeelssterkte Personeelssterkte komende 3 maanden Saldo personeelssterkte komende 3 mnd (%)
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) Waarde 2023 augustus . . .
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) Waarde 2023 september . . .
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) Waarde 2023 oktober 14,0 3,1 5,9
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) Waarde 2023 november . . .
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) Waarde 2023 december . . .
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) Waarde 2024 januari -5,3 -0,9 8,7
A Landbouw, bosbouw en visserij Waarde 2023 augustus . . .
A Landbouw, bosbouw en visserij Waarde 2023 september . . .
A Landbouw, bosbouw en visserij Waarde 2023 oktober -1,0 3,9 -3,1
A Landbouw, bosbouw en visserij Waarde 2023 november . . .
A Landbouw, bosbouw en visserij Waarde 2023 december . . .
A Landbouw, bosbouw en visserij Waarde 2024 januari 8,4 -1,2 1,4
B Delfstoffenwinning Waarde 2023 augustus . . .
B Delfstoffenwinning Waarde 2023 september . . .
B Delfstoffenwinning Waarde 2023 oktober 30,4 . 4,1
B Delfstoffenwinning Waarde 2023 november . . .
B Delfstoffenwinning Waarde 2023 december . . .
B Delfstoffenwinning Waarde 2024 januari -17,5 . 8,2
C Industrie, H-S diensten en 45+47 Waarde 2023 augustus . 0,7 7,6
C Industrie, H-S diensten en 45+47 Waarde 2023 september . 4,5 6,0
C Industrie, H-S diensten en 45+47 Waarde 2023 oktober 14,9 2,8 5,9
C Industrie, H-S diensten en 45+47 Waarde 2023 november . 1,4 4,9
C Industrie, H-S diensten en 45+47 Waarde 2023 december . -4,9 3,2
C Industrie, H-S diensten en 45+47 Waarde 2024 januari -6,1 -3,0 7,5
C Industrie Waarde 2023 augustus . -3,6 5,7
C Industrie Waarde 2023 september . -2,7 6,4
C Industrie Waarde 2023 oktober 11,6 -2,4 3,6
C Industrie Waarde 2023 november . -2,9 -0,9
C Industrie Waarde 2023 december . -5,6 -1,5
C Industrie Waarde 2024 januari -1,2 0,8 2,3
F Bouwnijverheid Waarde 2023 augustus . . .
F Bouwnijverheid Waarde 2023 september . . .
F Bouwnijverheid Waarde 2023 oktober 10,1 2,7 2,8
F Bouwnijverheid Waarde 2023 november . . .
F Bouwnijverheid Waarde 2023 december . . .
F Bouwnijverheid Waarde 2024 januari -5,3 7,1 14,3
G Handel Waarde 2023 augustus . . .
G Handel Waarde 2023 september . . .
G Handel Waarde 2023 oktober 23,5 13,2 4,9
G Handel Waarde 2023 november . . .
G Handel Waarde 2023 december . . .
G Handel Waarde 2024 januari -15,7 -9,3 4,5
45 Autohandel en -reparatie Waarde 2023 augustus -2,7 -5,1 11,5
45 Autohandel en -reparatie Waarde 2023 september 13,3 1,6 12,8
45 Autohandel en -reparatie Waarde 2023 oktober -1,2 -6,0 11,0
45 Autohandel en -reparatie Waarde 2023 november 8,9 -1,2 11,8
45 Autohandel en -reparatie Waarde 2023 december 11,4 0,1 8,8
45 Autohandel en -reparatie Waarde 2024 januari 3,2 -10,7 1,7
46 Groothandel en handelsbemiddeling Waarde 2023 augustus . . .
46 Groothandel en handelsbemiddeling Waarde 2023 september . . .
46 Groothandel en handelsbemiddeling Waarde 2023 oktober 15,1 5,2 11,5
46 Groothandel en handelsbemiddeling Waarde 2023 november . . .
46 Groothandel en handelsbemiddeling Waarde 2023 december . . .
46 Groothandel en handelsbemiddeling Waarde 2024 januari -1,9 2,7 10,4
47 Detailhandel (niet in auto’s) Waarde 2023 augustus -3,4 -0,9 2,4
47 Detailhandel (niet in auto’s) Waarde 2023 september 26,7 21,1 -3,5
47 Detailhandel (niet in auto’s) Waarde 2023 oktober 38,0 25,8 -3,4
47 Detailhandel (niet in auto’s) Waarde 2023 november 36,6 20,7 2,1
47 Detailhandel (niet in auto’s) Waarde 2023 december -6,8 -17,9 -3,8
47 Detailhandel (niet in auto’s) Waarde 2024 januari -35,2 -22,1 -1,5
H-S Dienstverlening Waarde 2023 augustus 7,2 3,0 9,4
H-S Dienstverlening Waarde 2023 september 16,4 3,4 7,9
H-S Dienstverlening Waarde 2023 oktober 11,4 -0,4 8,8
H-S Dienstverlening Waarde 2023 november 6,8 -1,5 7,4
H-S Dienstverlening Waarde 2023 december 0,9 -1,8 6,4
H-S Dienstverlening Waarde 2024 januari -1,9 0,3 11,8
H Vervoer en opslag Waarde 2023 augustus 6,0 4,4 5,9
H Vervoer en opslag Waarde 2023 september 20,1 0,2 3,4
H Vervoer en opslag Waarde 2023 oktober 12,9 -3,2 5,8
H Vervoer en opslag Waarde 2023 november 3,4 -4,2 4,4
H Vervoer en opslag Waarde 2023 december -10,9 -10,3 1,0
H Vervoer en opslag Waarde 2024 januari -21,1 -10,0 0,5
I Horeca Waarde 2023 augustus 2,0 6,3 -2,9
I Horeca Waarde 2023 september -11,6 -9,1 -13,5
I Horeca Waarde 2023 oktober -23,0 -11,7 -8,9
I Horeca Waarde 2023 november -29,6 -19,2 -9,6
I Horeca Waarde 2023 december -30,4 -21,0 -11,8
I Horeca Waarde 2024 januari -27,1 -6,5 0,6
J Informatie en communicatie Waarde 2023 augustus 12,1 5,5 15,3
J Informatie en communicatie Waarde 2023 september 29,3 9,2 14,7
J Informatie en communicatie Waarde 2023 oktober 23,7 6,7 18,2
J Informatie en communicatie Waarde 2023 november 24,7 10,3 16,6
J Informatie en communicatie Waarde 2023 december 21,2 12,5 13,7
J Informatie en communicatie Waarde 2024 januari 14,0 -0,1 13,9
L Verhuur en handel van onroerend goed Waarde 2023 augustus 15,2 10,1 9,5
L Verhuur en handel van onroerend goed Waarde 2023 september 8,4 12,5 18,8
L Verhuur en handel van onroerend goed Waarde 2023 oktober 5,5 3,5 22,7
L Verhuur en handel van onroerend goed Waarde 2023 november 8,7 -2,4 8,5
L Verhuur en handel van onroerend goed Waarde 2023 december 3,8 7,7 10,2
L Verhuur en handel van onroerend goed Waarde 2024 januari 3,8 10,0 9,9
M-N Zakelijke dienstverlening Waarde 2023 augustus 7,0 -0,3 13,3
M-N Zakelijke dienstverlening Waarde 2023 september 21,9 7,3 15,0
M-N Zakelijke dienstverlening Waarde 2023 oktober 19,7 2,4 13,9
M-N Zakelijke dienstverlening Waarde 2023 november 15,1 1,7 11,9
M-N Zakelijke dienstverlening Waarde 2023 december 9,7 3,3 11,9
M-N Zakelijke dienstverlening Waarde 2024 januari 9,8 7,9 21,2
R Cultuur, sport en recreatie Waarde 2023 augustus 7,4 6,0 15,5
R Cultuur, sport en recreatie Waarde 2023 september 1,0 -0,2 5,8
R Cultuur, sport en recreatie Waarde 2023 oktober 1,2 -1,7 -0,4
R Cultuur, sport en recreatie Waarde 2023 november 0,9 -3,2 4,0
R Cultuur, sport en recreatie Waarde 2023 december -3,5 -1,8 15,0
R Cultuur, sport en recreatie Waarde 2024 januari 3,9 0,6 16,0
S Overige dienstverlening Waarde 2023 augustus 7,5 -4,2 -1,9
S Overige dienstverlening Waarde 2023 september 18,7 -2,3 4,9
S Overige dienstverlening Waarde 2023 oktober 19,3 -4,8 -1,7
S Overige dienstverlening Waarde 2023 november 9,6 0,2 4,2
S Overige dienstverlening Waarde 2023 december 15,8 -3,6 3,8
S Overige dienstverlening Waarde 2024 januari 2,4 -3,5 3,4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel verschaft actuele informatie, inclusief onzekerheidsmarges, over de meningen van Nederlandse ondernemers over de realisaties, verwachtingen en oordelen met betrekking tot hun bedrijf. Met behulp van dit panelonderzoek wordt inzicht verkregen in de huidige situatie, de toekomstige ontwikkeling en de oordelen van het Nederlandse bedrijfsleven. Hierdoor is het mogelijk om in een vroeg stadium omslagen in het optimisme of pessimisme te signaleren, waarmee vroegtijdig een indicatie van een mogelijke trendwijziging van de economische activiteiten van het Nederlandse bedrijfsleven beschikbaar is. De gegevens worden uitgesplitst naar bedrijfsactiviteiten: secties, afdelingen en codes (SBI 2008). De vragen die aan het begin van een kwartaal aan de ondernemers zijn voorgelegd betreffen onder meer de productie, omzet, prijzen, orders, voorraden, investeringen, concurrentiepositie, economisch klimaat, personeelsomvang en de door de ondernemers ondervonden belemmeringen. Bij de beantwoording van de vragen die betrekking hebben op ontwikkelingen in de afgelopen drie maanden en op verwachtingen voor de komende drie maanden wordt aan de ondernemers gevraagd daarbij een vergelijking te maken met de daaraan voorafgaande periode van drie maanden.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2012

Status van de cijfers:
De gepubliceerde cijfers zijn definitief.

Wijziging per 30 mei 2024:
De cijfers van mei 2024 zijn toegevoegd.

Wijziging per 7 maart 2024:
Door een technische fout waren de meeste uitkomsten voor februari 2024 een factor 100 te klein. Dit is nu gecorrigeerd.

Wanneer komen de nieuwe cijfers?
De uitkomsten voor de maand juni 2024 worden naar verwachting op 27 juni 2024 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Omzet en prijzen
De gewogen percentages op de vragen:
- 'Onze totale omzet/afzet is in de afgelopen drie maanden toegenomen, vrijwel gelijk gebleven of afgenomen?'
- 'Onze totale omzet/afzet zal in de komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
- 'Onze totale omzet/afzet zal volgend jaar toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
- 'De buitenlandse omzet/afzet is in de afgelopen drie maanden toegenomen, vrijwel gelijk gebleven of afgenomen?'
- 'De buitenlandse omzet/afzet zal in de komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
- 'De buitenlandse omzet/afzet zal volgend jaar toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
- 'Onze verkoopprijzen/tarieven zullen in de komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'.
Omzet komende 3 maanden
Gewogen percentages op de vraag:
- 'Onze totale omzet zal in de komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
Saldo omzet komende 3 maanden
Het gewogen percentage ondernemers met een verwachte toename van de omzet minus het gewogen percentage ondernemers met een verwachte afname van de omzet. Vooral dit saldo geeft inzicht in de te verwachten ontwikkeling van de omzet in de komende drie maanden gerekend vanaf het begin van de verslagmaand.
Opdrachten/orders
De gewogen percentages op de vragen:
- 'De waarde van de totale orderontvangst is in de afgelopen drie maanden toegenomen, vrijwel gelijk gebleven of afgenomen?'.
- 'De waarde van de totale orderontvangst zal in de komende drie maande toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
- 'De waarde van de buitenlandse orderontvangst zal in de komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
- 'De waarde van de orders die wij in de komende drie maanden bij leveranciers verwachten te plaatsen zal toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
- 'De totale orderpositie geeft - bij normale werktijden - XXX maanden werk?'
- 'De totale orderpositie beoordelen wij, gelet op de tijd van het jaar als (te) groot, normaal of (te) klein?'
- 'De buitenlandse orderpositie beoordelen wij, gelet op de tijd van het jaar, als (te) groot, normaal of (te) klein?'
Waarde te plaatsen orders komende 3 mnd
Gewogen percentages op de vraag:
- 'De waarde van de orders die wij in de komende drie maanden bij leveranciers verwachten te plaatsen zullen toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
Saldo inkooporders komende 3 mnd
Het gewogen percentage ondernemers met een verwachte toename van de inkooporders minus het gewogen percentage ondernemers met een verwachte afname. Dit saldo geeft inzicht in de te verwachten ontwikkeling van de inkooporders in de komende drie maanden.
Personeelssterkte
De gewogen percentages op de vragen:
- 'De personeelssterkte is in de afgelopen drie maanden toegenomen, vrijwel gelijk gebleven of afgenomen?'
- 'De personeelssterkte zal in het komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
- 'De personeelssterkte van het bedrijf zal in het volgende jaar toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
Personeelssterkte komende 3 maanden
De gewogen percentages op de vraag:
- 'De personeelssterkte zal in het komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
Saldo personeelssterkte komende 3 mnd
Het gewogen percentage ondernemers met een verwachte toename van de personeelssterkte minus het gewogen percentage ondernemers met een verwachte afname. Dit saldo geeft inzicht in de te verwachten ontwikkeling van de personeelssterkte in de komende drie maanden.