Welzijn in relatie met sociaal leven; kenmerken sociaal leven

Welzijn in relatie met sociaal leven; kenmerken sociaal leven

Kenmerken Marges Perioden Algemeen Geluk Score geluk (schaalscore) Algemeen Geluk Ongelukkig (%) Algemeen Geluk Niet gelukkig, niet ongelukkig (%) Algemeen Geluk Gelukkig (%) Algemeen Tevredenheid met het leven Score tevredenheid met het leven (schaalscore) Algemeen Tevredenheid met het leven Ontevreden (%) Algemeen Tevredenheid met het leven Niet tevreden, niet ontevreden (%) Algemeen Tevredenheid met het leven Tevreden (%) Sociaal leven Tevredenheid met sociaal leven Score tevredenheid met sociaal leven (schaalscore) Sociaal leven Tevredenheid met sociaal leven Ontevreden (%) Sociaal leven Tevredenheid met sociaal leven Niet tevreden, niet ontevreden (%) Sociaal leven Tevredenheid met sociaal leven Tevreden (%) Sociaal leven Tevredenheid met hoeveelheid vrije tijd Score tevredenh. hoeveelheid vrije tijd (schaalscore) Sociaal leven Tevredenheid met hoeveelheid vrije tijd Ontevreden (%) Sociaal leven Tevredenheid met hoeveelheid vrije tijd Niet tevreden, niet ontevreden (%) Sociaal leven Tevredenheid met hoeveelheid vrije tijd Tevreden (%) Sociaal leven Vertrouwen in anderen Aandeel met vertrouwen (%)
Totaal personen Waarde 2013 7,7 2,5 10,0 87,5 7,5 3,4 13,0 83,6 7,7 3,8 12,7 83,5 7,4 7,3 17,0 75,7 58,1
Totaal personen Waarde 2014 7,7 2,4 9,7 87,9 7,6 3,3 12,1 84,6 7,6 4,2 12,3 83,5 7,4 7,5 17,2 75,3 57,7
Totaal personen Waarde 2015 7,7 2,8 9,8 87,4 7,5 3,9 12,2 83,9 7,6 4,3 12,5 83,2 7,3 7,7 17,9 74,4 59,5
Totaal personen Waarde 2016 7,7 2,6 9,1 88,3 7,6 3,0 11,8 85,2 7,6 4,0 13,0 82,9 7,3 7,6 18,3 74,1 59,8
Totaal personen Waarde 2017 7,7 2,8 9,8 87,5 7,6 3,5 11,1 85,4 7,6 4,4 12,6 83,1 7,3 8,3 17,7 74,0 62,2
Totaal personen Waarde 2018 7,7 2,8 9,4 87,7 7,6 2,4 11,8 85,7 7,6 4,7 13,7 81,6 7,3 8,4 17,7 73,9 61,7
Totaal personen Waarde 2019 7,7 2,6 8,5 88,9 7,7 2,4 10,3 87,3 7,6 3,9 13,2 82,9 7,3 7,5 18,3 74,2 62,2
Totaal personen Waarde 2020 7,7 2,7 10,5 86,8 7,6 2,7 12,4 84,8 7,5 5,6 14,3 80,1 7,4 6,9 16,7 76,4 63,1
Totaal personen Waarde 2021 7,6 3,3 10,3 86,4 7,5 3,3 13,0 83,6 7,3 7,4 16,7 75,9 7,4 7,3 16,6 76,1 66,4
Totaal personen Waarde 2022 7,6 2,8 11,1 86,1 7,5 3,1 13,5 83,4 7,4 5,1 16,5 78,4 7,3 7,1 18,6 74,3 66,4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Het onderzoek is gehouden onder personen van 15 jaar of ouder, de cijfers over welzijn betreffen de bevolking van Nederland van 18 jaar of ouder. Deze tabel bevat daarom cijfers over het welzijn van de bevolking van Nederland van 18 jaar of ouder in termen van geluk en tevredenheid met het leven, het sociale leven en de hoeveelheid vrije tijd. Daarnaast is vertrouwen in anderen opgenomen. Deze onderwerpen zijn uitgesplitst naar diverse kenmerken met betrekking tot sociale contacten en sociale participatie, namelijk familiecontacten, vriendencontacten, burencontacten, vrijwilligerswerk, deelname aan verenigingsactiviteiten en politieke participatie.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 18 augustus 2023
De jaarcijfers 2022 zijn toegevoegd.
Geen, dit is een nieuwe tabel. Deze tabel is de opvolger van Welzijn in relatie met sociaal leven (zie paragraaf 3).

Toelichting onderwerpen

Algemeen
Geluk
Het antwoord op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u zichzelf een gelukkig mens vindt. Een 1 staat voor volledig ongelukkig en 10 voor volledig gelukkig?.
Score geluk
De gemiddelde score die mensen hebben gegeven als antwoord op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u zichzelf een gelukkig mens vindt. Een 1 staat voor volledig ongelukkig en 10 voor volledig gelukkig?’.
Ongelukkig
Deel van de mensen dat een score van 1 tot en met 4 geeft als antwoord op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u zichzelf een gelukkig mens vindt. Een 1 staat voor volledig ongelukkig en 10 voor volledig gelukkig?’. Een score van 1 tot en met 4 wordt geclassificeerd als ongelukkig.
Niet gelukkig, niet ongelukkig
Deel van de mensen dat een score van 5 of 6 geeft als antwoord op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u zichzelf een gelukkig mens vindt. Een 1 staat voor volledig ongelukkig en 10 voor volledig gelukkig?’. Een score van 5 of 6 wordt geclassificeerd als niet gelukkig, niet ongelukkig.
Gelukkig
Deel van de mensen dat een score van 7 tot en met 10 geeft als antwoord op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u zichzelf een gelukkig mens vindt. Een 1 staat voor volledig ongelukkig en 10 voor volledig gelukkig?’. Een score van 7 tot en met 10 wordt geclassificeerd als gelukkig.
Tevredenheid met het leven
Het antwoord op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met het leven dat u nu leidt. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?’.
Score tevredenheid met het leven
De gemiddelde score die mensen hebben gegeven als antwoord op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met het leven dat u nu leidt. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?’.
Ontevreden
Deel van de mensen dat een score van 1 tot en met 4 geeft als antwoord op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met het leven dat u nu leidt. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?’. Een score van 1 tot en met 4 wordt geclassificeerd als ontevreden.
Niet tevreden, niet ontevreden
Deel van de mensen dat een score van 5 of 6 geeft als antwoord op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met het leven dat u nu leidt. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?’. Een score van 5 of 6 wordt geclassificeerd als niet tevreden, niet ontevreden.
Tevreden
Deel van de mensen dat een score van 7 tot en met 10 geeft als antwoord op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met het leven dat u nu leidt. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?’. Een score van 7 tot en met 10 wordt geclassificeerd als tevreden.
Sociaal leven
Tevredenheid met sociaal leven
Het antwoord op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met uw sociale leven. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?’.
Score tevredenheid met sociaal leven
De gemiddelde score die mensen hebben gegeven als antwoord op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met uw sociale leven. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?’.
Ontevreden
Deel van de mensen dat een score van 1 tot en met 4 geeft als antwoord op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met uw sociale leven. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?’. Een score van 1 tot en met 4 wordt geclassificeerd als ontevreden.
Niet tevreden, niet ontevreden
Deel van de mensen dat een score van 5 of 6 geeft als antwoord op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met uw sociale leven. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?’. Een score van 5 of 6 wordt geclassificeerd als niet tevreden, niet ontevreden.

Tevreden
Deel van de mensen dat een score van 7 tot en met 10 geeft als antwoord op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met uw sociale leven. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?’. Een score van 7 tot en met 10 wordt geclassificeerd als tevreden.
Tevredenheid met hoeveelheid vrije tijd
Het antwoord op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met de hoeveelheid vrije tijd die u heeft. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?’.
Score tevredenh. hoeveelheid vrije tijd
De gemiddelde score die mensen hebben gegeven als antwoord op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met de hoeveelheid vrije tijd die u heeft. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?’.
Ontevreden
Deel van de mensen dat een score van 1 tot en met 4 geeft als antwoord op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met de hoeveelheid vrije tijd die u heeft. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?’. Een score van 1 tot en met 4 wordt geclassificeerd als ontevreden.
Niet tevreden, niet ontevreden
Deel van de mensen dat een score van 5 of 6 geeft als antwoord op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met de hoeveelheid vrije tijd die u heeft. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?’. Een score van 5 of 6 wordt geclassificeerd als niet tevreden, niet ontevreden.
Tevreden
Deel van de mensen dat een score van 7 tot en met 10 geeft als antwoord op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met de hoeveelheid vrije tijd die u heeft. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?’. Een score van 7 tot en met 10 wordt geclassificeerd als tevreden.
Vertrouwen in anderen
Het antwoord op de vraag ‘Vindt u over het algemeen dat de meeste mensen wel te vertrouwen zijn of vindt u dat men niet voorzichtig genoeg kan zijn in de omgang met mensen?’.
Aandeel met vertrouwen
Deel van de mensen dat aangeeft dat de meeste mensen wel te vertrouwen zijn.