Zeevaart; overgeslagen gewicht, zeehaven, vervoerstroom, soort lading

Zeevaart; overgeslagen gewicht, zeehaven, vervoerstroom, soort lading

Nederlandse zeehavens Vervoerstroom Soort lading Perioden Brutoplusgewicht overgeslagen goederen (1 000 ton)
Totaal Nederlandse zeehavens Totaal aan- en afvoer Totaal lading 2023 3e kwartaal* 140.582
Totaal Nederlandse zeehavens Totaal aan- en afvoer Droge bulk lading 2023 3e kwartaal* 30.619
Totaal Nederlandse zeehavens Totaal aan- en afvoer Natte bulk lading 2023 3e kwartaal* 64.558
Totaal Nederlandse zeehavens Totaal aan- en afvoer Containers 2023 3e kwartaal* 33.797
Totaal Nederlandse zeehavens Totaal aan- en afvoer Roro-eenheden 2023 3e kwartaal* 7.647
Totaal Nederlandse zeehavens Totaal aan- en afvoer Stukgoederen/Overig 2023 3e kwartaal* 3.542
Totaal Nederlandse zeehavens Totaal aan- en afvoer Onbekende verschijningsvorm 2023 3e kwartaal* 419
Totaal Nederlandse zeehavens Aanvoer naar Nederland Totaal lading 2023 3e kwartaal* 96.437
Totaal Nederlandse zeehavens Aanvoer naar Nederland Droge bulk lading 2023 3e kwartaal* 25.688
Totaal Nederlandse zeehavens Aanvoer naar Nederland Natte bulk lading 2023 3e kwartaal* 47.324
Totaal Nederlandse zeehavens Aanvoer naar Nederland Containers 2023 3e kwartaal* 18.454
Totaal Nederlandse zeehavens Aanvoer naar Nederland Roro-eenheden 2023 3e kwartaal* 2.551
Totaal Nederlandse zeehavens Aanvoer naar Nederland Stukgoederen/Overig 2023 3e kwartaal* 2.187
Totaal Nederlandse zeehavens Aanvoer naar Nederland Onbekende verschijningsvorm 2023 3e kwartaal* 234
Totaal Nederlandse zeehavens Afvoer naar buitenland Totaal lading 2023 3e kwartaal* 44.145
Totaal Nederlandse zeehavens Afvoer naar buitenland Droge bulk lading 2023 3e kwartaal* 4.931
Totaal Nederlandse zeehavens Afvoer naar buitenland Natte bulk lading 2023 3e kwartaal* 17.233
Totaal Nederlandse zeehavens Afvoer naar buitenland Containers 2023 3e kwartaal* 15.343
Totaal Nederlandse zeehavens Afvoer naar buitenland Roro-eenheden 2023 3e kwartaal* 5.097
Totaal Nederlandse zeehavens Afvoer naar buitenland Stukgoederen/Overig 2023 3e kwartaal* 1.356
Totaal Nederlandse zeehavens Afvoer naar buitenland Onbekende verschijningsvorm 2023 3e kwartaal* 185
Groningen Seaports Totaal aan- en afvoer Totaal lading 2023 3e kwartaal* 2.526
Groningen Seaports Totaal aan- en afvoer Droge bulk lading 2023 3e kwartaal* 512
Groningen Seaports Totaal aan- en afvoer Natte bulk lading 2023 3e kwartaal* 1.676
Groningen Seaports Totaal aan- en afvoer Containers 2023 3e kwartaal* 6
Groningen Seaports Totaal aan- en afvoer Roro-eenheden 2023 3e kwartaal* 23
Groningen Seaports Totaal aan- en afvoer Stukgoederen/Overig 2023 3e kwartaal* 260
Groningen Seaports Totaal aan- en afvoer Onbekende verschijningsvorm 2023 3e kwartaal* 50
Groningen Seaports Aanvoer naar Nederland Totaal lading 2023 3e kwartaal* 2.089
Groningen Seaports Aanvoer naar Nederland Droge bulk lading 2023 3e kwartaal* 252
Groningen Seaports Aanvoer naar Nederland Natte bulk lading 2023 3e kwartaal* 1.604
Groningen Seaports Aanvoer naar Nederland Containers 2023 3e kwartaal* 3
Groningen Seaports Aanvoer naar Nederland Roro-eenheden 2023 3e kwartaal* 13
Groningen Seaports Aanvoer naar Nederland Stukgoederen/Overig 2023 3e kwartaal* 177
Groningen Seaports Aanvoer naar Nederland Onbekende verschijningsvorm 2023 3e kwartaal* 40
Groningen Seaports Afvoer naar buitenland Totaal lading 2023 3e kwartaal* 436
Groningen Seaports Afvoer naar buitenland Droge bulk lading 2023 3e kwartaal* 260
Groningen Seaports Afvoer naar buitenland Natte bulk lading 2023 3e kwartaal* 72
Groningen Seaports Afvoer naar buitenland Containers 2023 3e kwartaal* 3
Groningen Seaports Afvoer naar buitenland Roro-eenheden 2023 3e kwartaal* 10
Groningen Seaports Afvoer naar buitenland Stukgoederen/Overig 2023 3e kwartaal* 82
Groningen Seaports Afvoer naar buitenland Onbekende verschijningsvorm 2023 3e kwartaal* 10
Havengebied Amsterdam Totaal aan- en afvoer Totaal lading 2023 3e kwartaal* 17.862
Havengebied Amsterdam Totaal aan- en afvoer Droge bulk lading 2023 3e kwartaal* 7.771
Havengebied Amsterdam Totaal aan- en afvoer Natte bulk lading 2023 3e kwartaal* 8.905
Havengebied Amsterdam Totaal aan- en afvoer Containers 2023 3e kwartaal* 146
Havengebied Amsterdam Totaal aan- en afvoer Roro-eenheden 2023 3e kwartaal* 205
Havengebied Amsterdam Totaal aan- en afvoer Stukgoederen/Overig 2023 3e kwartaal* 825
Havengebied Amsterdam Totaal aan- en afvoer Onbekende verschijningsvorm 2023 3e kwartaal* 10
Havengebied Amsterdam Aanvoer naar Nederland Totaal lading 2023 3e kwartaal* 10.747
Havengebied Amsterdam Aanvoer naar Nederland Droge bulk lading 2023 3e kwartaal* 6.210
Havengebied Amsterdam Aanvoer naar Nederland Natte bulk lading 2023 3e kwartaal* 4.095
Havengebied Amsterdam Aanvoer naar Nederland Containers 2023 3e kwartaal* 38
Havengebied Amsterdam Aanvoer naar Nederland Roro-eenheden 2023 3e kwartaal* 105
Havengebied Amsterdam Aanvoer naar Nederland Stukgoederen/Overig 2023 3e kwartaal* 298
Havengebied Amsterdam Aanvoer naar Nederland Onbekende verschijningsvorm 2023 3e kwartaal* 1
Havengebied Amsterdam Afvoer naar buitenland Totaal lading 2023 3e kwartaal* 7.115
Havengebied Amsterdam Afvoer naar buitenland Droge bulk lading 2023 3e kwartaal* 1.560
Havengebied Amsterdam Afvoer naar buitenland Natte bulk lading 2023 3e kwartaal* 4.809
Havengebied Amsterdam Afvoer naar buitenland Containers 2023 3e kwartaal* 109
Havengebied Amsterdam Afvoer naar buitenland Roro-eenheden 2023 3e kwartaal* 100
Havengebied Amsterdam Afvoer naar buitenland Stukgoederen/Overig 2023 3e kwartaal* 527
Havengebied Amsterdam Afvoer naar buitenland Onbekende verschijningsvorm 2023 3e kwartaal* 9
Havengebied Rotterdam Totaal aan- en afvoer Totaal lading 2023 3e kwartaal* 110.497
Havengebied Rotterdam Totaal aan- en afvoer Droge bulk lading 2023 3e kwartaal* 17.516
Havengebied Rotterdam Totaal aan- en afvoer Natte bulk lading 2023 3e kwartaal* 50.405
Havengebied Rotterdam Totaal aan- en afvoer Containers 2023 3e kwartaal* 33.203
Havengebied Rotterdam Totaal aan- en afvoer Roro-eenheden 2023 3e kwartaal* 7.134
Havengebied Rotterdam Totaal aan- en afvoer Stukgoederen/Overig 2023 3e kwartaal* 1.962
Havengebied Rotterdam Totaal aan- en afvoer Onbekende verschijningsvorm 2023 3e kwartaal* 277
Havengebied Rotterdam Aanvoer naar Nederland Totaal lading 2023 3e kwartaal* 77.140
Havengebied Rotterdam Aanvoer naar Nederland Droge bulk lading 2023 3e kwartaal* 15.740
Havengebied Rotterdam Aanvoer naar Nederland Natte bulk lading 2023 3e kwartaal* 39.451
Havengebied Rotterdam Aanvoer naar Nederland Containers 2023 3e kwartaal* 18.171
Havengebied Rotterdam Aanvoer naar Nederland Roro-eenheden 2023 3e kwartaal* 2.307
Havengebied Rotterdam Aanvoer naar Nederland Stukgoederen/Overig 2023 3e kwartaal* 1.331
Havengebied Rotterdam Aanvoer naar Nederland Onbekende verschijningsvorm 2023 3e kwartaal* 140
Havengebied Rotterdam Afvoer naar buitenland Totaal lading 2023 3e kwartaal* 33.357
Havengebied Rotterdam Afvoer naar buitenland Droge bulk lading 2023 3e kwartaal* 1.775
Havengebied Rotterdam Afvoer naar buitenland Natte bulk lading 2023 3e kwartaal* 10.954
Havengebied Rotterdam Afvoer naar buitenland Containers 2023 3e kwartaal* 15.032
Havengebied Rotterdam Afvoer naar buitenland Roro-eenheden 2023 3e kwartaal* 4.827
Havengebied Rotterdam Afvoer naar buitenland Stukgoederen/Overig 2023 3e kwartaal* 631
Havengebied Rotterdam Afvoer naar buitenland Onbekende verschijningsvorm 2023 3e kwartaal* 138
North Sea Port Totaal aan- en afvoer Totaal lading 2023 3e kwartaal* 9.536
North Sea Port Totaal aan- en afvoer Droge bulk lading 2023 3e kwartaal* 4.703
North Sea Port Totaal aan- en afvoer Natte bulk lading 2023 3e kwartaal* 3.556
North Sea Port Totaal aan- en afvoer Containers 2023 3e kwartaal* 442
North Sea Port Totaal aan- en afvoer Roro-eenheden 2023 3e kwartaal* 286
North Sea Port Totaal aan- en afvoer Stukgoederen/Overig 2023 3e kwartaal* 468
North Sea Port Totaal aan- en afvoer Onbekende verschijningsvorm 2023 3e kwartaal* 82
North Sea Port Aanvoer naar Nederland Totaal lading 2023 3e kwartaal* 6.379
North Sea Port Aanvoer naar Nederland Droge bulk lading 2023 3e kwartaal* 3.408
North Sea Port Aanvoer naar Nederland Natte bulk lading 2023 3e kwartaal* 2.171
North Sea Port Aanvoer naar Nederland Containers 2023 3e kwartaal* 243
North Sea Port Aanvoer naar Nederland Roro-eenheden 2023 3e kwartaal* 126
North Sea Port Aanvoer naar Nederland Stukgoederen/Overig 2023 3e kwartaal* 378
North Sea Port Aanvoer naar Nederland Onbekende verschijningsvorm 2023 3e kwartaal* 54
North Sea Port Afvoer naar buitenland Totaal lading 2023 3e kwartaal* 3.158
North Sea Port Afvoer naar buitenland Droge bulk lading 2023 3e kwartaal* 1.295
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het internationale goederenvervoer over zee van en naar de belangrijkste Nederlandse zeehavens op kwartaal- en jaarbasis.
De cijfers over het overgeslagen brutoplusgewicht zijn uitgesplitst naar Nederlandse zeehaven, vervoerstroom en soort lading.

De verwerkingsmethodiek van de statistiek van de zeevaart is ingrijpend gewijzigd met ingang van 2021.

Vanaf verslagjaar 2021 worden de gewichten in brutoplusgewicht gepubliceerd. Voor het vervoer van goederen in containers betekent dit dat bij het gewicht van de goederen zelf, ook het gewicht van de containers opgeteld wordt.

Gegevens beschikbaar vanaf:
2021

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel hebben een voorlopig karakter.

Wijzigingen per 9 februari 2024:
De cijfers over het 3e kwartaal 2023 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe kwartaalcijfers worden binnen 6 maanden na afloop van de verslagperiode gepubliceerd. De nieuwe jaarcijfers worden binnen 5 maanden na afloop van de verslagperiode gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Brutoplusgewicht overgeslagen goederen
Brutoplusgewicht van overgeslagen goederen

Het totale overgeslagen gewicht van de goederen die van een schip op de wal worden gelost of van af de wal op een schip worden geladen.

Het overgeslagen brutoplusgewicht is het gewicht van de vervoerde goederen plus het gewicht van de verpakking en (in geval van roro- of containervervoer) het leeg gewicht van de transporteenheid.