Wmo-cliënten in 2021 met gebruik Wlz in 2022; leeftijd, geslacht en inkomen

Wmo-cliënten in 2021 met gebruik Wlz in 2022; leeftijd, geslacht en inkomen

Geslacht Persoonskenmerken Regio's Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2022, aantal Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2022, totaal (aantal) Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2022, aantal Wmo-cliënten 2021; instroom Wlz 2022 (aantal) Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2022, aantal Samenloop Wmo-Wlz 2021; Wlz 2022 (aantal) Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2022, in % Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2022, totaal (%) Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2022, in % Wmo-cliënten 2021; instroom Wlz in 2022 (%) Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2022, in % Samenloop Wmo-Wlz 2021; Wlz in 2022 (%) Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2022 per 1 000 Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2022, totaal (Per 1 000 inwoners) Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2022 per 1 000 Wmo-cliënten 2021; instroom Wlz in 2022 (Per 1 000 inwoners) Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2022 per 1 000 Samenloop Wmo-Wlz 2021; Wlz in 2022 (Per 1 000 inwoners)
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Amsterdam 8.160 1.865 6.295 12,69 2,90 9,79 11 2 8
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Rotterdam 7.090 1.735 5.355 13,48 3,30 10,18 13 3 10
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 18 tot 30 jaar Amsterdam 600 40 555 25,18 1,73 23,45 3 0 3
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 18 tot 30 jaar Rotterdam 480 40 440 13,26 1,16 12,10 4 0 4
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 30 tot 45 jaar Amsterdam 690 50 640 14,72 1,07 13,65 3 0 3
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 30 tot 45 jaar Rotterdam 635 55 580 11,03 0,92 10,11 4 0 4
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 45 tot 60 jaar Amsterdam 825 100 725 8,43 1,03 7,40 5 1 4
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 45 tot 60 jaar Rotterdam 765 95 675 9,55 1,16 8,40 6 1 5
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 60 tot 75 jaar Amsterdam 1.645 305 1.340 8,67 1,60 7,07 13 2 11
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 60 tot 75 jaar Rotterdam 1.255 265 990 10,33 2,18 8,15 13 3 10
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 75 tot 85 jaar Amsterdam 1.920 565 1.355 11,44 3,35 8,08 46 14 33
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 75 tot 85 jaar Rotterdam 1.540 515 1.025 12,74 4,26 8,48 41 14 27
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 85 jaar of ouder Amsterdam 2.480 805 1.675 21,27 6,90 14,38 162 53 110
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 85 jaar of ouder Rotterdam 2.415 770 1.645 22,01 7,01 15,00 141 45 96
Totaal mannen en vrouwen Minder dan 10 000 euro Amsterdam 415 40 375 28,85 2,86 25,99 10 1 9
Totaal mannen en vrouwen Minder dan 10 000 euro Rotterdam 315 20 295 16,13 1,12 15,01 12 1 11
Totaal mannen en vrouwen 10 000 tot 15 000 euro Amsterdam 470 80 385 13,22 2,29 10,93 16 3 13
Totaal mannen en vrouwen 10 000 tot 15 000 euro Rotterdam 375 70 305 11,16 2,14 9,02 19 4 15
Totaal mannen en vrouwen 15 000 tot 20 000 euro Amsterdam 2.925 600 2.325 14,33 2,95 11,38 39 8 31
Totaal mannen en vrouwen 15 000 tot 20 000 euro Rotterdam 2.660 560 2.100 14,86 3,13 11,73 44 9 35
Totaal mannen en vrouwen 20 000 tot 30 000 euro Amsterdam 1.930 525 1.405 11,47 3,13 8,34 21 6 15
Totaal mannen en vrouwen 20 000 tot 30 000 euro Rotterdam 1.840 595 1.240 13,20 4,29 8,91 24 8 16
Totaal mannen en vrouwen 30 000 tot 40 000 euro Amsterdam 865 240 630 10,44 2,87 7,57 11 3 8
Totaal mannen en vrouwen 30 000 tot 40 000 euro Rotterdam 765 235 525 11,99 3,73 8,27 12 4 9
Totaal mannen en vrouwen 40 000 tot 50 000 euro Amsterdam 450 120 330 9,91 2,61 7,31 7 2 5
Totaal mannen en vrouwen 40 000 tot 50 000 euro Rotterdam 335 95 240 11,01 3,12 7,88 6 2 5
Totaal mannen en vrouwen 50 000 tot 100 000 euro Amsterdam 810 205 605 11,16 2,84 8,33 4 1 3
Totaal mannen en vrouwen 50 000 tot 100 000 euro Rotterdam 585 120 465 13,18 2,73 10,45 4 1 3
Totaal mannen en vrouwen 100 000 euro of meer Amsterdam 255 40 215 16,31 2,56 13,76 2 0 2
Totaal mannen en vrouwen 100 000 euro of meer Rotterdam 170 20 150 20,46 2,54 17,92 2 0 2
Totaal mannen en vrouwen Inkomen onbekend Amsterdam 40 10 30 9,64 2,54 7,11 . . .
Totaal mannen en vrouwen Inkomen onbekend Rotterdam 45 10 35 6,04 1,29 4,76 . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft het aantal en aandeel cliënten dat gebruik heeft gemaakt van zorg uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en dat in het verslagjaar (t) gebruik maakt van bijdrageplichtige zorg gefinancierd uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het betreft cliënten die in het kalenderjaar voor het verslagjaar (t-1) een Wmo maatwerkarrangement exclusief Verblijf en Opvang ontvingen. Personen die partnerverblijf ontvangen of Wlz-zorg gebruiken op basis van een van de subsidieregelingen worden buiten beschouwing gelaten. Het betreft uitsluitend personen van 18 jaar en ouder die gedurende het voorgaande jaar (t-1) in de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP) staan ingeschreven.
De cijfers zijn per gemeente beschikbaar en kunnen worden uitgesplitst naar geslacht, leeftijdscategorie en huishoudinkomen.

Gegevens beschikbaar over 2022
De cijfers uit deze tabel zullen ieder jaar in een nieuwe tabel verschijnen. Cijfers over andere jaren zijn te vinden via de link 'Tabellen Wmo, Sociale Basisondersteuning en kosten Jeugdzorg' in paragraaf 3.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2022 zijn voorlopig en worden bij publicatie van de cijfers over 2023 definitief.

Wijzigingen per 21 augustus 2023:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Uiterlijk 12 maanden na afloop van het verslagjaar worden de voorlopige cijfers gepubliceerd. Bij de publicatie van nieuwe jaarcijfers worden de cijfers van het voorafgaande jaar definitief. De nieuwe jaarcijfers worden in een nieuwe tabel gepubliceerd. Deze tabel is dan te vinden via de link 'Tabellen Wmo, Sociale Basisondersteuning en kosten Jeugdzorg' in paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2022, aantal
Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2022, totaal
Wmo thuis-cliënten in 2020 die gebruik maken van Wlz-zorg in 2021; met of zonder gebruik van Wlz-zorg in 2020, aantal

Het aantal personen van 18 jaar of ouder dat in het verslagjaar gebruik maakt van bijdrageplichtige Wlz-zorg en in het voorgaande jaar ten minste één Wmo-maatwerkvoorziening heeft gehad, exclusief Verblijf en Opvang.

Het betreft uitsluitend personen met een geldige Wlz-indicatie en personen van 18 jaar en ouder die in het voorgaande jaar in de BRP staan ingeschreven.

Het betreft gedeeltelijk ook personen die in het voorgaande jaar (t-1) en/of het verslagjaar (t) Wlz-zorg ontvingen naast Wmo-maatwerkvoorzieningen (samenloop). Het gaat bij deze samenloop voornamelijk om Wmo-hulpmiddelen en diensten zoals vervoers- en woonvoorzieningen.
Wmo-cliënten 2021; instroom Wlz 2022
Wmo thuis-cliënten in 2020 die ingestroomd zijn in de Wlz in 2021; zonder gebruik van Wlz-zorg in 2020, aantal
Samenloop Wmo-Wlz 2021; Wlz 2022
Wmo thuis-cliënten in 2020 die gebruik maken van Wlz-zorg in 2021; met gebruik van Wlz-zorg in 2020, aantal
Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2022, in %
Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2022, totaal
Wmo thuis-cliënten in 2020 die gebruik maken van Wlz-zorg in 2021; met of zonder gebruik van Wlz-zorg in 2020, in %

Het aantal personen van 18 jaar of ouder dat in het verslagjaar gebruik maakt van bijdrageplichtige Wlz-zorg en in het voorgaande jaar ten minste één Wmo- maatwerkvoorziening heeft gehad, exclusief Verblijf en Opvang. Het aantal personen is uitgedrukt als percentage van het aantal Wmo-cliënten binnen de betreffende categorie in het voorgaande jaar.

Het betreft uitsluitend personen met een geldige Wlz-indicatie en personen van 18 jaar en ouder die in het voorgaande jaar in de BRP staan ingeschreven.

Het betreft gedeeltelijk ook personen die in het voorgaande jaar (t-1) en/of het verslagjaar (t) Wlz-zorg ontvingen naast Wmo-maatwerkvoorzieningen (samenloop). Het gaat bij deze samenloop voornamelijk om Wmo-hulpmiddelen en diensten zoals vervoers- en woonvoorzieningen.
Wmo-cliënten 2021; instroom Wlz in 2022
Wmo thuis-cliënten in 2020; die ingestroomd zijn in de Wlz in 2021; zonder gebruik van Wlz-zorg in 2020, in %
Samenloop Wmo-Wlz 2021; Wlz in 2022
Wmo thuis-cliënten in 2020 die gebruik maken van Wlz-zorg in 2021; met gebruik van Wlz-zorg in 2020, in %
Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2022 per 1 000
Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2022, totaal
Wmo thuis-cliënten in 2020 die gebruik maken van Wlz-zorg in 2021; met of zonder gebruik van Wlz-zorg in 2020, per 1 000

Het aantal personen van 18 jaar of ouder dat in het verslagjaar gebruik maakt van bijdrageplichtige Wlz-zorg en in het voorgaande jaar ten minste één Wmo- maatwerkvoorziening heeft gehad, exclusief Verblijf en Opvang. Het aantal personen is uitgedrukt als aantal per 1 000 inwoners van de totale bevolking binnen de betreffende categorie.

Het betreft uitsluitend personen met een geldige Wlz-indicatie en personen van 18 jaar en ouder die in het voorgaande jaar in de BRP staan ingeschreven.

Het betreft gedeeltelijk ook personen die in het voorgaande jaar (t-1) en/of het verslagjaar (t) Wlz-zorg ontvingen naast Wmo-maatwerkvoorzieningen (samenloop). Het gaat bij deze samenloop voornamelijk om Wmo-hulpmiddelen en diensten zoals vervoers- en woonvoorzieningen.
Wmo-cliënten 2021; instroom Wlz in 2022
Wmo thuis-cliënten in 2020 die ingestroomd zijn in de Wlz in 2021; zonder gebruik van Wlz-zorg in 2020, per 1 000
Samenloop Wmo-Wlz 2021; Wlz in 2022
Wmo thuis-cliënten in 2020 die gebruik maken van Wlz-zorg in 2021; met gebruik van Wlz-zorg in 2020, per 1 000