Welzijn in relatie met wonen; kenmerken wonen

Welzijn in relatie met wonen; kenmerken wonen

Kenmerken Marges Perioden Wonen Tevredenheid met woning Ontevreden (%) Wonen Tevredenheid met woning Niet tevreden, niet ontevreden (%) Wonen Tevredenheid met woning Tevreden (%) Wonen Tevredenheid met woonomgeving Ontevreden (%) Wonen Tevredenheid met woonomgeving Niet tevreden, niet ontevreden (%) Wonen Tevredenheid met woonomgeving Tevreden (%) Wonen Onveiligheidsgevoelens Veilig (%) Wonen Onveiligheidsgevoelens Niet veilig, niet onveilig (%) Wonen Onveiligheidsgevoelens Onveilig (%)
Totaal Waarde 2013 3,9 8,1 88,0 3,4 10,3 86,3 69,2 16,9 13,9
Totaal Waarde 2014 3,8 8,4 87,9 3,9 10,7 85,4 70,1 16,1 13,8
Totaal Waarde 2015 3,5 9,6 86,9 3,8 10,3 85,9 69,2 16,7 14,1
Totaal Waarde 2016 3,9 8,5 87,6 4,0 10,0 86,0 68,5 17,3 14,3
Totaal Waarde 2017 4,3 8,6 87,1 3,7 10,1 86,1 69,8 16,3 13,9
Totaal Waarde 2018 4,4 9,1 86,5 4,1 10,1 85,8 73,7 14,8 11,4
Totaal Waarde 2019 4,5 8,0 87,5 4,1 10,0 85,9 73,7 14,7 11,6
Totaal Waarde 2020 4,1 8,4 87,5 4,2 9,9 85,9 74,4 13,9 11,7
Totaal Waarde 2021 5,3 9,1 85,6 4,7 9,0 86,3 75,6 12,8 11,6
Totaal Waarde 2022 4,2 9,4 86,3 3,1 9,8 87,1 75,2 13,7 11,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Het onderzoek is gehouden onder personen van 15 jaar of ouder, de cijfers over welzijn betreffen de bevolking van Nederland van 18 jaar of ouder. Deze tabel bevat daarom cijfers over het welzijn van de bevolking van Nederland van 18 jaar of ouder in termen van geluk en tevredenheid met het leven, de woning en de woonomgeving. Daarnaast zijn veiligheidsgevoelens opgenomen. Deze onderwerpen zijn uitgesplitst naar diverse woning- en buurtkenmerken, namelijk het woningbezit, de waarde van de eigen woning en de stedelijkheid van de buurt.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 18 augustus 2023:
Geen. Dit is een nieuwe tabel. Deze tabel is de opvolger van de tabel Welzijn in relatie met wonen 2013-2021.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over verslagjaar 2023 worden halverwege 2024 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Wonen
Tevredenheid met woning
Het antwoord op de vraag Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met uw woning. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?.
Ontevreden
Deel van de mensen dat een score van 1 tot en met 4 geeft als antwoord op de vraag Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met uw woning. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?. Een score van 1 tot en met 4 wordt geclassificeerd als ontevreden.
Niet tevreden, niet ontevreden
Deel van de mensen dat een score van 5 of 6 geeft als antwoord op de vraag Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met uw woning. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?. Een score van 5 of 6 wordt geclassificeerd als niet tevreden, niet ontevreden.
Tevreden
Deel van de mensen dat een score van 7 tot en met 10 geeft als antwoord op de vraag Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met uw woning. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?. Een score van 7 tot en met 10 wordt geclassificeerd als tevreden.
Tevredenheid met woonomgeving
Het antwoord op de vraag Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met de buurt waarin u woont. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?.
Ontevreden
Deel van de mensen dat een score van 1 tot en met 4 geeft als antwoord op de vraag Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met de buurt waarin u woont. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?. Een score van 1 tot en met 4 wordt geclassificeerd als ontevreden.
Niet tevreden, niet ontevreden
Deel van de mensen dat een score van 5 of 6 geeft als antwoord op de vraag Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met de buurt waarin u woont. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?. Een score van 5 of 6 wordt geclassificeerd als niet tevreden, niet ontevreden.
Tevreden
Deel van de mensen dat een score van 7 tot en met 10 geeft als antwoord op de vraag Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met de buurt waarin u woont. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?. Een score van 7 tot en met 10 wordt geclassificeerd als tevreden.
Onveiligheidsgevoelens
Het antwoord op de vraag Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven hoe vaak u zich onveilig voelt. Een 1 staat voor nooit en 10 voor voortdurend?.
Veilig
Deel van de mensen dat een score van 1 tot en met 4 geeft als antwoord op de vraag Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven hoe vaak u zich onveilig voelt. Een 1 staat voor nooit en 10 voor voortdurend?. Een score van 1 tot en met 4 wordt geclassificeerd als veilig.
Niet veilig, niet onveilig
Deel van de mensen dat een score van 5 of 6 geeft als antwoord op de vraag Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven hoe vaak u zich onveilig voelt. Een 1 staat voor nooit en 10 voor voortdurend?. Een score van 5 of 6 wordt geclassificeerd als niet veilig, niet onveilig.
Onveilig
Deel van de mensen dat een score van 7 tot en met 10 geeft als antwoord op de vraag Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven hoe vaak u zich onveilig voelt. Een 1 staat voor nooit en 10 voor voortdurend?. Een score van 7 tot en met 10 wordt geclassificeerd als onveilig.