Vervoer gevaarlijke stoffen; vervoerstroom, ADR klasse

Vervoer gevaarlijke stoffen; vervoerstroom, ADR klasse

Vervoerstroom ADR-klasse Perioden Vervoerd ladinggewicht (1 000 ton) Vervoersprestatie (mln tonkm)
Totaal ADR-Klasse totaal 2021* 644.005 35.856
Totaal 9.9 Klasse onbekend 2021* 305 25
Binnenlands vervoer ADR-Klasse totaal 2021* 213.779 12.587
Binnenlands vervoer 9.9 Klasse onbekend 2021* 197 13
Aanvoer ADR-Klasse totaal 2021* 214.634 7.155
Aanvoer 9.9 Klasse onbekend 2021* 46 5
Afvoer ADR-Klasse totaal 2021* 201.535 13.784
Afvoer 9.9 Klasse onbekend 2021* 58 6
Doorvoer ADR-Klasse totaal 2021* 14.057 2.330
Doorvoer 9.9 Klasse onbekend 2021* 4 1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de jaarcijfers over het vervoer van gevaarlijke stoffen over het Nederlandse grondgebied. Het betreft het binnenlands vervoer, doorvoer en aan- en afvoer van gevaarlijke stoffen uitgesplitst naar ADR-klasse. De tabel bevat vervoerd ladinggewicht in tonnen en vervoersprestatie in ladingtonkilometer. De zeevaart kent geen vervoer over Nederlands grondgebied waardoor de verkeersprestatie van deze modaliteit niet is meegenomen in de ladingtonkilometers.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel hebben een voorlopig karakter.

Wijzigingen per 24 juli 2023:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers komen binnen 6 maanden na afloop van het verslagjaar.

Toelichting onderwerpen

Vervoerd ladinggewicht
Brutogewicht van de vervoerde goederen. Het brutogewicht omvat het gewicht van de goederen en de verpakking, maar niet het gewicht van de container waarin de goederen eventueel worden vervoerd.
Vervoersprestatie
Vervoersprestatie
Vervoersinspanning gebaseerd op afgelegde afstand op Nederlands grondgebied en vervoersvolume. Deze wordt voor goederenvervoer uitgedrukt in ladingtonkilometers.

Ladingtonkilometer
Meeteenheid voor de vervoersprestatie, overeenkomend met de verplaatsing van een ton (1000 kg) lading over een afstand van één kilometer op Nederlands grondgebied. De zeevaart kent geen binnenlands vervoer waardoor de verkeersprestatie van deze modaliteit niet is meegenomen in de ladingtonkilometers.