Welzijn in relatie met gezondheid en leefstijl; kenmerken gezondheid

Welzijn in relatie met gezondheid en leefstijl; kenmerken gezondheid

Kenmerken Marges Perioden Algemeen Geluk Ongelukkig (%) Algemeen Geluk Niet gelukkig, niet ongelukkig (%) Algemeen Geluk Gelukkig (%) Algemeen Tevredenheid met het leven Ontevreden (%) Algemeen Tevredenheid met het leven Niet tevreden, niet ontevreden (%) Algemeen Tevredenheid met het leven Tevreden (%) Gezondheid Tevredenheid met lichamelijke gezondheid Ontevreden (%) Gezondheid Tevredenheid met lichamelijke gezondheid Niet tevreden, niet ontevreden (%) Gezondheid Tevredenheid met lichamelijke gezondheid Tevreden (%) Gezondheid Tevredenheid met psychische gezondheid Ontevreden (%) Gezondheid Tevredenheid met psychische gezondheid Niet tevreden, niet ontevreden (%) Gezondheid Tevredenheid met psychische gezondheid Tevreden (%) Gezondheid Tevredenheid met gewicht Ontevreden (%) Gezondheid Tevredenheid met gewicht Niet tevreden, niet ontevreden (%) Gezondheid Tevredenheid met gewicht Tevreden (%)
Totaal Waarde 2013 2,5 10,0 87,5 3,4 13,0 83,6 9,7 19,9 70,5 4,7 10,4 85,0 11,9 22,5 65,6
Totaal Waarde 2014 2,4 9,7 87,9 3,3 12,1 84,6 9,4 19,2 71,4 4,4 10,6 85,0 11,7 23,2 65,2
Totaal Waarde 2015 2,8 9,8 87,4 3,9 12,2 83,9 10,9 19,9 69,3 5,1 11,3 83,6 12,6 21,8 65,5
Totaal Waarde 2016 2,6 9,1 88,3 3,0 11,8 85,2 9,9 20,7 69,4 4,5 10,8 84,6 12,1 22,9 64,9
Totaal Waarde 2017 2,8 9,8 87,5 3,5 11,1 85,4 10,7 19,6 69,8 5,0 12,0 83,0 12,3 23,4 64,3
Totaal Waarde 2018 2,8 9,4 87,7 2,4 11,8 85,7 10,0 20,7 69,3 5,6 12,3 82,1 11,9 22,5 65,5
Totaal Waarde 2019 2,6 8,5 88,9 2,4 10,3 87,3 9,8 20,8 69,5 5,2 11,6 83,1 11,3 22,6 66,2
Totaal Waarde 2020 2,7 10,5 86,8 2,7 12,4 84,8 9,5 20,7 69,8 5,6 12,7 81,7 11,5 23,5 65,1
Totaal Waarde 2021 3,3 10,3 86,4 3,3 13,0 83,6 10,1 21,0 68,9 6,6 13,8 79,6 11,8 21,2 66,9
Totaal Waarde 2022 2,8 11,1 86,1 3,1 13,5 83,4 7,8 18,8 73,4 5,6 14,5 79,8 13,0 22,9 64,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Het onderzoek is gehouden onder personen van 15 jaar of ouder, de cijfers over welzijn betreffen de bevolking van Nederland van 18 jaar of ouder. Deze tabel bevat daarom cijfers over het welzijn van de bevolking van Nederland van 18 jaar of ouder in termen van geluk en tevredenheid met het leven, met de lichamelijke gezondheid, de psychische gezondheid en het gewicht. Deze onderwerpen zijn uitgesplitst naar diverse kenmerken van gezondheid en leefstijl, namelijk de ervaren gezondheid, ervaren belemmering, gewicht, sportfrequentie, roken en alcoholgebruik.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 18 augustus 2023:
Geen. Dit is een nieuwe tabel. Deze tabel is de opvolger van de tabel Welzijn in relatie met gezondheid en leefstijl 2013-2021.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over verslagjaar 2023 worden halverwege 2024 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Algemeen
Geluk
Het antwoord op de vraag Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u zichzelf een gelukkig mens vindt. Een 1 staat voor volledig ongelukkig en 10 voor volledig gelukkig?.
Ongelukkig
Deel van de mensen dat een score van 1 tot en met 4 geeft als antwoord op de vraag Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u zichzelf een gelukkig mens vindt. Een 1 staat voor volledig ongelukkig en 10 voor volledig gelukkig’. Een score van 1 tot en met 4 wordt geclassificeerd als ongelukkig.
Niet gelukkig, niet ongelukkig
Deel van de mensen dat een score van 5 of 6 geeft als antwoord op de vraag Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u zichzelf een gelukkig mens vindt. Een 1 staat voor volledig ongelukkig en 10 voor volledig gelukkig?. Een score van 5 of 6 wordt geclassificeerd als niet gelukkig, niet ongelukkig.
Gelukkig
Deel van de mensen dat een score van 7 tot en met 10 geeft als antwoord op de vraag Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u zichzelf een gelukkig mens vindt. Een 1 staat voor volledig ongelukkig en 10 voor volledig gelukkig?. Een score van 7 tot en met 10 wordt geclassificeerd als gelukkig.
Tevredenheid met het leven
Het antwoord op de vraag Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met het leven dat u nu leidt. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?.
Ontevreden
Deel van de mensen dat een score van 1 tot en met 4 geeft als antwoord op de vraag Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met het leven dat u nu leidt. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?. Een score van 1 tot en met 4 wordt geclassificeerd als ontevreden.
Niet tevreden, niet ontevreden
Deel van de mensen dat een score van 5 of 6 geeft als antwoord op de vraag Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met het leven dat u nu leidt. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?. Een score van 5 of 6 wordt geclassificeerd als niet tevreden, niet ontevreden.
Tevreden
Deel van de mensen dat een score van 7 tot en met 10 geeft als antwoord op de vraag Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met het leven dat u nu leidt. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?. Een score van 7 tot en met 10 wordt geclassificeerd als tevreden.
Gezondheid
Tevredenheid met lichamelijke gezondheid
Het antwoord op de vraag Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met uw lichamelijke gezondheid. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?.
Ontevreden
Deel van de mensen dat een score van 1 tot en met 4 geeft als antwoord op de vraag Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met uw lichamelijke gezondheid. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?. Een score van 1 tot en met 4 wordt geclassificeerd als ontevreden.
Niet tevreden, niet ontevreden
Deel van de mensen dat een score van 5 of 6 geeft als antwoord op de vraag Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met uw lichamelijke gezondheid. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?. Een score van 5 of 6 wordt geclassificeerd als niet tevreden, niet ontevreden.
Tevreden
Deel van de mensen dat een score van 7 tot en met 10 geeft als antwoord op de vraag Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met uw lichamelijke gezondheid. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?. Een score van 7 tot en met 10 wordt geclassificeerd als tevreden.
Tevredenheid met psychische gezondheid
Het antwoord op de vraag Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met uw psychische gezondheid. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?.
Ontevreden
Deel van de mensen dat een score van 1 tot en met 4 geeft als antwoord op de vraag Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met uw psychische gezondheid. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?. Een score van 1 tot en met 4 wordt geclassificeerd als ontevreden.
Niet tevreden, niet ontevreden
Deel van de mensen dat een score van 5 of 6 geeft als antwoord op de vraag Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met uw psychische gezondheid. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?. Een score van 5 of 6 wordt geclassificeerd als niet tevreden, niet ontevreden.
Tevreden
Deel van de mensen dat een score van 7 tot en met 10 geeft als antwoord op de vraag Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met uw psychische gezondheid. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?. Een score van 7 tot en met 10 wordt geclassificeerd als tevreden.
Tevredenheid met gewicht
Het antwoord op de vraag Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met uw gewicht. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?.
Ontevreden
Deel van de mensen dat een score van 1 tot en met 4 geeft als antwoord op de vraag Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met uw gewicht. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?. Een score van 1 tot en met 4 wordt geclassificeerd als ontevreden.
Niet tevreden, niet ontevreden
Deel van de mensen dat een score van 5 of 6 geeft als antwoord op de vraag Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met uw gewicht. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?. Een score van 5 of 6 wordt geclassificeerd als niet tevreden, niet ontevreden.
Tevreden
Deel van de mensen dat een score van 7 tot en met 10 geeft als antwoord op de vraag Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met uw gewicht. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?. Een score van 7 tot en met 10 wordt geclassificeerd als tevreden.