Vervoer gevaarlijke stoffen; vervoerstroom, vervoerswijze

Vervoer gevaarlijke stoffen; vervoerstroom, vervoerswijze

Vervoerstromen Vervoerswijze Perioden Vervoerd ladinggewicht (1 000 ton) Vervoersprestatie (mln tonkm)
Totaal Totaal alle vervoerwijzen 2021* 644.005 35.851
Totaal Zeevaart 2021* 217.995
Totaal Binnenvaart 2021* 100.412 12.291
Totaal Wegvervoer 2021* 15.198 1.133
Totaal Spoorvervoer 2021* 6.005 421
Totaal Pijpleidingvervoer 2021* 304.395 22.006
Binnenlands vervoer Totaal alle vervoerwijzen 2021* 213.778 12.586
Binnenlands vervoer Zeevaart 2021* 609
Binnenlands vervoer Binnenvaart 2021* 29.506 3.044
Binnenlands vervoer Wegvervoer 2021* 9.718 619
Binnenlands vervoer Spoorvervoer 2021* 897 89
Binnenlands vervoer Pijpleidingvervoer 2021* 173.048 8.834
Aanvoer Totaal alle vervoerwijzen 2021* 214.636 7.156
Aanvoer Zeevaart 2021* 144.829
Aanvoer Binnenvaart 2021* 24.255 3.033
Aanvoer Wegvervoer 2021* 2.438 227
Aanvoer Spoorvervoer 2021* 1.625 65
Aanvoer Pijpleidingvervoer 2021* 41.489 3.831
Afvoer Totaal alle vervoerwijzen 2021* 201.534 13.781
Afvoer Zeevaart 2021* 72.557
Afvoer Binnenvaart 2021* 33.222 3.916
Afvoer Wegvervoer 2021* 2.926 276
Afvoer Spoorvervoer 2021* 2.971 248
Afvoer Pijpleidingvervoer 2021* 89.858 9.341
Doorvoer Totaal alle vervoerwijzen 2021* 14.057 2.328
Doorvoer Zeevaart 2021* 0
Doorvoer Binnenvaart 2021* 13.429 2.298
Doorvoer Wegvervoer 2021* 116 11
Doorvoer Spoorvervoer 2021* 512 19
Doorvoer Pijpleidingvervoer 2021* 0 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de jaarcijfers over het vervoer van gevaarlijke stoffen over het Nederlandse grondgebied. Het betreft het binnenlands vervoer, doorvoer en aan- en afvoer uitgesplitst naar de vervoerswijzen binnenvaart, buisleiding, spoorvervoer, wegvervoer en zeevaart. De tabel bevat vervoerd ladinggewicht in tonnen en vervoersprestatie in ladingtonkilometer. De zeevaart kent geen vervoer over Nederlands grondgebied en heeft dus ook logisch geen waarde voor de ladingtonkilometer.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel hebben een voorlopig karakter.

Wijzigingen per 24 juli 2023:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers komen binnen 6 maanden na afloop van het verslagjaar.

Toelichting onderwerpen

Vervoerd ladinggewicht
Vervoerd ladinggewicht (brutogewicht van goederen)
Het totale gewicht van de vervoerde goederen.
Vervoersprestatie
Vervoersprestatie
Vervoersinspanning gebaseerd op afgelegde afstand op Nederlands grondgebied en vervoersvolume. Deze wordt voor goederenvervoer uitgedrukt in ladingtonkilometers.

Ladingtonkilometer
Meeteenheid voor de vervoersprestatie, overeenkomend met de verplaatsing van een ton (1000 kg) lading over een afstand op Nederlands grondgebied van één kilometer. De zeevaart kent geen binnenlandsvervoer en heeft daarom in deze tabel logisch geen waarde voor de ladingtonkilometers.