Ziekteverzuim volgens werknemers; herkomst en onderwijsniveau

Ziekteverzuim volgens werknemers; herkomst en onderwijsniveau

Kenmerken werknemers Marges Perioden Werknemers die verzuimd hebben Recentste ziekteverzuim werkgerelateerd Ja, hoofdzakelijk gevolg van mijn werk (%) Werknemers die verzuimd hebben Recentste ziekteverzuim werkgerelateerd Ja, voor een deel gevolg van mijn werk (%) Werknemers die verzuimd hebben Recentste ziekteverzuim werkgerelateerd Nee, geen gevolg van mijn werk (%)
Herkomst: geboren in Nederland Waarde 2023 6,5 11,7 75,9
Herkomst: geboren in Nederland Ondergrens 95%-interval 2023 6,3 11,3 75,5
Herkomst: geboren in Nederland Bovengrens 95%-interval 2023 6,8 12,0 76,3
Herkomst: geboren buiten Nederland Waarde 2023 10,6 15,8 61,4
Herkomst: geboren buiten Nederland Ondergrens 95%-interval 2023 9,7 14,7 59,9
Herkomst: geboren buiten Nederland Bovengrens 95%-interval 2023 11,5 16,9 62,8
Herkomst: geb. in NL, ouders in NL Waarde 2023 6,4 11,6 76,2
Herkomst: geb. in NL, ouders in NL Ondergrens 95%-interval 2023 6,2 11,2 75,7
Herkomst: geb. in NL, ouders in NL Bovengrens 95%-interval 2023 6,7 11,9 76,6
Herkomst: geb. in NL, ouder(s) in Europa Waarde 2023 6,6 11,4 75,8
Herkomst: geb. in NL, ouder(s) in Europa Ondergrens 95%-interval 2023 5,3 9,6 73,1
Herkomst: geb. in NL, ouder(s) in Europa Bovengrens 95%-interval 2023 8,2 13,5 78,3
Herkomst: geb. NL, ouder(s) buit. Europa Waarde 2023 7,5 12,6 73,1
Herkomst: geb. NL, ouder(s) buit. Europa Ondergrens 95%-interval 2023 6,5 11,3 71,3
Herkomst: geb. NL, ouder(s) buit. Europa Bovengrens 95%-interval 2023 8,6 14,0 74,9
Herkomst: geboren in Europa (excl. NL) Waarde 2023 8,9 15,7 63,6
Herkomst: geboren in Europa (excl. NL) Ondergrens 95%-interval 2023 7,8 14,1 61,5
Herkomst: geboren in Europa (excl. NL) Bovengrens 95%-interval 2023 10,3 17,3 65,7
Herkomst: geboren buiten Europa Waarde 2023 11,8 15,9 59,7
Herkomst: geboren buiten Europa Ondergrens 95%-interval 2023 10,5 14,5 57,8
Herkomst: geboren buiten Europa Bovengrens 95%-interval 2023 13,1 17,4 61,6
Herkomstland: Nederland Waarde 2023 6,4 11,6 76,2
Herkomstland: Nederland Ondergrens 95%-interval 2023 6,2 11,2 75,7
Herkomstland: Nederland Bovengrens 95%-interval 2023 6,7 11,9 76,6
Herkomstland: Europa (excl. Nederland) Waarde 2023 8,3 14,4 67,1
Herkomstland: Europa (excl. Nederland) Ondergrens 95%-interval 2023 7,3 13,2 65,4
Herkomstland: Europa (excl. Nederland) Bovengrens 95%-interval 2023 9,3 15,7 68,8
Herkomstland: buiten Europa Waarde 2023 9,8 14,3 66,0
Herkomstland: buiten Europa Ondergrens 95%-interval 2023 8,9 13,4 64,6
Herkomstland: buiten Europa Bovengrens 95%-interval 2023 10,7 15,4 67,3
Bron: ©NEA (CBS/TNO),
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het ziekteverzuim van werknemers in de leeftijd van 15 tot 75 jaar uitgesplitst naar herkomst en onderwijsniveau. Hierbij tellen ook werknemers mee die wel een dienstverband hebben maar geen arbeidsprestaties leveren wegens ziekte, zwangerschapsverlof of een andere tijdelijke loopbaanonderbreking. Verder zijn in de tabel ook gegevens opgenomen over het laatste verzuimgeval van werknemers. Dit verzuimgeval kan langer dan 12 maanden geleden zijn.

Vanaf het verslagjaar 2022 verschilt de wijze waarop gegevens voor de NEA zijn verzameld en verwerkt op enkele punten van eerdere verslagjaren. Daardoor zijn de cijfers vanaf 2022 mogelijk niet in alle gevallen vergelijkbaar met de cijfers tot en met 2021. Meer informatie is beschikbaar in de onderzoeksbeschrijving van de NEA 2022 (zie paragraaf 4).

Alle cijfers zijn gebaseerd op ten minste 100 waarnemingen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2014.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 17 april 2024:
De jaarcijfers over 2023 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 17 juli 2023:
Geen, dit is een nieuwe tabel. Deze tabel is gebaseerd op tabel 83057NED (zie paragraaf 3). De oude migratie-indeling is in deze tabel vervangen door de nieuwe herkomstindeling.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Uiterlijk in mei verschijnen de cijfers over het voorafgaande jaar. De tabel wordt in het vierde kwartaal van 2024 stopgezet en vervangen door een nieuwe.

Toelichting onderwerpen

Werknemers die verzuimd hebben
Werknemers die ten minste één keer hebben verzuimd wegens ziekte. Dit kan langer dan 12 maanden geleden zijn.
Recentste ziekteverzuim werkgerelateerd
Geeft aan of het meest recente verzuim wegens ziekte een gevolg was van het werk, waarbij het gaat om een inschatting van de werknemer. Er worden vier categorieën gehanteerd, namelijk:
1. Ja, hoofdzakelijk werkgerelateerd
2. Ja, voor een deel werkgerelateerd
3. Nee, niet werkgerelateerd
4. Weet niet
Ja, hoofdzakelijk gevolg van mijn werk
Ja, voor een deel gevolg van mijn werk
Nee, geen gevolg van mijn werk