Fysieke arbeidsbelasting werknemers; herkomst, arbeidsbelemmeringen

Fysieke arbeidsbelasting werknemers; herkomst, arbeidsbelemmeringen

Kenmerken werknemers Marges Perioden Gevaarlijk werk en gevaarlijke stoffen Gevaarlijke stoffen (vanaf 2022) Werkt met of dichtbij ongezonde stoffen (%)
Totaal Waarde 2023 6,1
Totaal Ondergrens 95%-interval 2023 5,9
Totaal Bovengrens 95%-interval 2023 6,4
Herkomst: geboren in Nederland Waarde 2023 5,9
Herkomst: geboren in Nederland Ondergrens 95%-interval 2023 5,7
Herkomst: geboren in Nederland Bovengrens 95%-interval 2023 6,2
Herkomst: geboren buiten Nederland Waarde 2023 7,4
Herkomst: geboren buiten Nederland Ondergrens 95%-interval 2023 6,7
Herkomst: geboren buiten Nederland Bovengrens 95%-interval 2023 8,1
Herkomst: geb. in NL, ouders in NL Waarde 2023 6,0
Herkomst: geb. in NL, ouders in NL Ondergrens 95%-interval 2023 5,8
Herkomst: geb. in NL, ouders in NL Bovengrens 95%-interval 2023 6,3
Herkomst: geb. in NL, ouder(s) in Europa Waarde 2023 5,5
Herkomst: geb. in NL, ouder(s) in Europa Ondergrens 95%-interval 2023 4,2
Herkomst: geb. in NL, ouder(s) in Europa Bovengrens 95%-interval 2023 7,0
Herkomst: geb. NL, ouder(s) buit. Europa Waarde 2023 5,0
Herkomst: geb. NL, ouder(s) buit. Europa Ondergrens 95%-interval 2023 4,2
Herkomst: geb. NL, ouder(s) buit. Europa Bovengrens 95%-interval 2023 5,9
Herkomst: geboren in Europa (excl. NL) Waarde 2023 7,7
Herkomst: geboren in Europa (excl. NL) Ondergrens 95%-interval 2023 6,6
Herkomst: geboren in Europa (excl. NL) Bovengrens 95%-interval 2023 8,9
Herkomst: geboren buiten Europa Waarde 2023 7,1
Herkomst: geboren buiten Europa Ondergrens 95%-interval 2023 6,2
Herkomst: geboren buiten Europa Bovengrens 95%-interval 2023 8,2
Herkomstland: Nederland Waarde 2023 6,0
Herkomstland: Nederland Ondergrens 95%-interval 2023 5,8
Herkomstland: Nederland Bovengrens 95%-interval 2023 6,3
Herkomstland: Europa (excl. Nederland) Waarde 2023 7,1
Herkomstland: Europa (excl. Nederland) Ondergrens 95%-interval 2023 6,2
Herkomstland: Europa (excl. Nederland) Bovengrens 95%-interval 2023 8,0
Herkomstland: buiten Europa Waarde 2023 6,2
Herkomstland: buiten Europa Ondergrens 95%-interval 2023 5,5
Herkomstland: buiten Europa Bovengrens 95%-interval 2023 6,9
Arbeidsduur: deeltijd Waarde 2023 4,9
Arbeidsduur: deeltijd Ondergrens 95%-interval 2023 4,7
Arbeidsduur: deeltijd Bovengrens 95%-interval 2023 5,2
Arbeidsduur: voltijd Waarde 2023 7,3
Arbeidsduur: voltijd Ondergrens 95%-interval 2023 7,0
Arbeidsduur: voltijd Bovengrens 95%-interval 2023 7,7
Arbeidsduur: minder dan 20 uur per week Waarde 2023 4,1
Arbeidsduur: minder dan 20 uur per week Ondergrens 95%-interval 2023 3,6
Arbeidsduur: minder dan 20 uur per week Bovengrens 95%-interval 2023 4,6
Arbeidsduur: 20 tot 35 uur per week Waarde 2023 5,3
Arbeidsduur: 20 tot 35 uur per week Ondergrens 95%-interval 2023 5,0
Arbeidsduur: 20 tot 35 uur per week Bovengrens 95%-interval 2023 5,7
Arbeidsbelemmering: niet belemmerd Waarde 2023 5,2
Arbeidsbelemmering: niet belemmerd Ondergrens 95%-interval 2023 4,9
Arbeidsbelemmering: niet belemmerd Bovengrens 95%-interval 2023 5,6
Arbeidsbelemmering: licht belemmerd Waarde 2023 9,6
Arbeidsbelemmering: licht belemmerd Ondergrens 95%-interval 2023 8,6
Arbeidsbelemmering: licht belemmerd Bovengrens 95%-interval 2023 10,6
Arbeidsbelemmering: sterk belemmerd Waarde 2023 12,8
Arbeidsbelemmering: sterk belemmerd Ondergrens 95%-interval 2023 10,6
Arbeidsbelemmering: sterk belemmerd Bovengrens 95%-interval 2023 15,4
Bron: ©NEA (CBS/TNO),
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de fysieke arbeidsomstandigheden van Nederlandse werknemers van 15 tot 75 jaar, naar arbeidsduur, herkomst en arbeidsbelemmeringen. In de tabel worden cijfers gepresenteerd over kracht zetten, geluid en trillingen, gevaarlijk werk en gevaarlijke stoffen, werkhouding en beeldschermwerk.

Vanaf het verslagjaar 2022 verschilt de wijze waarop gegevens voor de NEA zijn verzameld en verwerkt op enkele punten van eerdere verslagjaren. Daardoor zijn de cijfers vanaf 2022 mogelijk niet in alle gevallen vergelijkbaar met de cijfers tot en met 2021. Meer informatie is beschikbaar in de onderzoeksbeschrijving van de NEA 2022 (zie paragraaf 4).

Alle cijfers zijn gebaseerd op ten minste 100 waarnemingen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2014.

Status van de cijfers:
Cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 17 april 2024:
De jaarcijfers over 2023 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 17 juli 2023:
Geen, dit is een nieuwe tabel. Deze tabel is gebaseerd op tabel 83045NED (zie paragraaf 3). De oude migratie-indeling is in deze tabel vervangen door de nieuwe herkomstindeling.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Uiterlijk in mei verschijnen de cijfers over het voorafgaande jaar. De cijfers over werknemers met een arbeidsbelemmering verschijnen alleen over de oneven jaren.

Toelichting onderwerpen

Gevaarlijk werk en gevaarlijke stoffen
Gevaarlijke stoffen (vanaf 2022)
Werkt met of dichtbij ongezonde stoffen
Enquêtevraag: Werkt u weleens met of dichtbij stoffen die ongezond kunnen zijn? Dit zijn stoffen waarvan u ziek kunt worden of een allergische reactie kunt krijgen als u ze op de huid krijg, inslikt of inademt.

Antwoordcategorieën:
Nooit.
Soms.
Vaak.
Altijd.

Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorie: Vaak of altijd.

Deze vraag wordt sinds 2022 aan werknemers gesteld.