Duurzame inzetbaarheid werknemers; herkomst en arbeidsbelemmeringen

Duurzame inzetbaarheid werknemers; herkomst en arbeidsbelemmeringen

Kenmerken werknemers Marges Perioden Tevredenheid Tevreden met arbeidsomstandigheden (%) Tevredenheid Tevreden met werk (%) Langer doorwerken Leeftijd willen doorwerken (jaar) Langer doorwerken Leeftijd in staat doorwerken (jaar) Actuele inzetbaarheid Voldoen aan fysieke eisen werk (%) Actuele inzetbaarheid Voldoen aan psychische eisen werk (%) Actuele inzetbaarheid Makkelijk nieuwe functie eigen werkgever (%) Actuele inzetbaarheid Makkelijk nieuwe baan andere werkgever (%)
Herkomst: geboren in Nederland Waarde 2023 78,8 80,4 63,1 63,1 92,2 90,8 59,5 81,5
Herkomst: geboren in Nederland Ondergrens 95%-interval 2023 78,4 80,0 63,0 63,0 91,9 90,5 59,0 81,2
Herkomst: geboren in Nederland Bovengrens 95%-interval 2023 79,1 80,8 63,3 63,3 92,4 91,1 59,9 81,9
Herkomst: geboren buiten Nederland Waarde 2023 69,9 70,5 61,3 60,8 88,1 85,2 58,0 73,2
Herkomst: geboren buiten Nederland Ondergrens 95%-interval 2023 68,7 69,3 60,9 60,4 87,2 84,2 56,7 72,1
Herkomst: geboren buiten Nederland Bovengrens 95%-interval 2023 71,1 71,7 61,6 61,2 88,9 86,1 59,3 74,4
Herkomst: geb. in NL, ouders in NL Waarde 2023 79,4 81,2 63,5 63,5 92,2 91,0 59,3 81,4
Herkomst: geb. in NL, ouders in NL Ondergrens 95%-interval 2023 79,1 80,8 63,4 63,4 92,0 90,7 58,8 81,0
Herkomst: geb. in NL, ouders in NL Bovengrens 95%-interval 2023 79,8 81,5 63,6 63,6 92,5 91,3 59,7 81,8
Herkomst: geb. in NL, ouder(s) in Europa Waarde 2023 76,1 76,2 62,5 62,9 92,0 90,1 56,4 78,6
Herkomst: geb. in NL, ouder(s) in Europa Ondergrens 95%-interval 2023 73,6 73,7 61,8 62,0 90,4 88,3 53,6 76,2
Herkomst: geb. in NL, ouder(s) in Europa Bovengrens 95%-interval 2023 78,4 78,5 63,3 63,7 93,4 91,6 59,2 80,8
Herkomst: geb. NL, ouder(s) buit. Europa Waarde 2023 73,0 74,2 59,8 59,4 91,7 89,1 62,8 83,7
Herkomst: geb. NL, ouder(s) buit. Europa Ondergrens 95%-interval 2023 71,3 72,5 59,2 58,7 90,6 87,9 61,0 82,3
Herkomst: geb. NL, ouder(s) buit. Europa Bovengrens 95%-interval 2023 74,7 75,8 60,5 60,1 92,6 90,2 64,6 85,0
Herkomst: geboren in Europa (excl. NL) Waarde 2023 71,3 72,0 60,7 60,7 89,2 85,3 58,5 76,9
Herkomst: geboren in Europa (excl. NL) Ondergrens 95%-interval 2023 69,5 70,1 60,1 60,0 87,9 83,8 56,5 75,2
Herkomst: geboren in Europa (excl. NL) Bovengrens 95%-interval 2023 73,1 73,7 61,3 61,4 90,4 86,6 60,5 78,5
Herkomst: geboren buiten Europa Waarde 2023 68,9 69,5 61,7 60,9 87,3 85,1 57,6 70,7
Herkomst: geboren buiten Europa Ondergrens 95%-interval 2023 67,3 67,9 61,3 60,3 86,1 83,8 55,9 69,1
Herkomst: geboren buiten Europa Bovengrens 95%-interval 2023 70,5 71,1 62,1 61,4 88,4 86,3 59,3 72,3
Herkomstland: Nederland Waarde 2023 79,4 81,2 63,5 63,5 92,2 91,0 59,3 81,4
Herkomstland: Nederland Ondergrens 95%-interval 2023 79,1 80,8 63,4 63,4 92,0 90,7 58,8 81,0
Herkomstland: Nederland Bovengrens 95%-interval 2023 79,8 81,5 63,6 63,6 92,5 91,3 59,7 81,8
Herkomstland: Europa (excl. Nederland) Waarde 2023 72,7 73,2 61,2 61,4 90,0 86,7 57,9 77,4
Herkomstland: Europa (excl. Nederland) Ondergrens 95%-interval 2023 71,2 71,7 60,8 60,8 89,0 85,5 56,3 76,0
Herkomstland: Europa (excl. Nederland) Bovengrens 95%-interval 2023 74,1 74,6 61,7 61,9 91,0 87,7 59,5 78,7
Herkomstland: buiten Europa Waarde 2023 70,8 71,6 60,9 60,2 89,3 86,9 60,0 76,6
Herkomstland: buiten Europa Ondergrens 95%-interval 2023 69,6 70,5 60,5 59,8 88,5 86,0 58,7 75,5
Herkomstland: buiten Europa Bovengrens 95%-interval 2023 71,9 72,8 61,2 60,6 90,0 87,7 61,2 77,6
Bron: ©NEA (CBS/TNO),
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Deze tabel bevat cijfers over de duurzame inzetbaarheid van Nederlandse werknemers van 15 tot 75 jaar, naar arbeidsduur, herkomst en arbeidsbelemmeringen. In de tabel worden cijfers gepresenteerd over tevredenheid met het werk en de arbeidsomstandigheden, de leeftijd tot waarop werknemers willen doorwerken en verwachten hiertoe in staat te zijn en de actuele inzetbaarheid.

Vanaf het verslagjaar 2022 verschilt de wijze waarop gegevens voor de NEA zijn verzameld en verwerkt op enkele punten van eerdere verslagjaren. Daardoor zijn de cijfers vanaf 2022 mogelijk niet in alle gevallen vergelijkbaar met de cijfers tot en met 2021. Meer informatie is beschikbaar in de onderzoeksbeschrijving van de NEA 2022 (zie paragraaf 4).

Alle cijfers zijn gebaseerd op ten minste 100 waarnemingen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2014.

Status van de cijfers:
Cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 17 april 2024:
De jaarcijfers over 2023 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 17 juli 2023:
Geen, dit is een nieuwe tabel. Deze tabel is gebaseerd op tabel 83055NED (zie paragraaf 3). De oude migratie-indeling is in deze tabel vervangen door de nieuwe herkomstindeling.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Uiterlijk in mei verschijnen de cijfers over het voorafgaande jaar. De cijfers over werknemers met een arbeidsbelemmering verschijnen alleen over de oneven jaren.

Toelichting onderwerpen

Tevredenheid
Tevreden met arbeidsomstandigheden
Enquêtevraag: In hoeverre bent u, alles bij elkaar genomen, tevreden met uw arbeidsomstandigheden?
Antwoordcategorieën:
Zeer ontevreden.
Ontevreden.
Niet ontevreden/niet tevreden.
Tevreden.
Zeer tevreden.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorieën: Tevreden + Zeer tevreden.
Tevreden met werk
Enquêtevraag: In hoeverre bent u, alles bij elkaar genomen, tevreden met uw werk?
Antwoordcategorieën:
Zeer ontevreden.
Ontevreden.
Niet ontevreden/niet tevreden.
Tevreden.
Zeer tevreden.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorieën: Tevreden en zeer tevreden.
Langer doorwerken
Wilt u na uw 65e levensjaar werkzaam blijven? Tot welke leeftijd wilt u doorgaan met werken? En tot welke leeftijd denkt u - lichamelijk en geestelijk- in staat te zijn om uw huidige werk voort te zetten.
Leeftijd willen doorwerken
Enquêtevraag: Tot welke leeftijd wilt u doorgaan met werken?
Cijfer betreft de gemiddelde leeftijd in jaren.
Leeftijd in staat doorwerken
Enquêtevraag: Tot welke leeftijd denkt u -lichamelijk en geestelijk- in staat te zijn om uw huidige werk voort te zetten?
Cijfer betreft de gemiddelde leeftijd in jaren.
Actuele inzetbaarheid
Het vermogen om gezond, vitaal en productief deel te nemen aan (betaalde) arbeid.
---
Het gaat zowel om het vermogen om aan de eisen van het huidige werk te voldoen, als om het vermogen om ander werk te vinden.
Voldoen aan fysieke eisen werk
Enquêtevraag: Ik kan gemakkelijk voldoen aan de fysieke eisen die mijn werk aan mij stelt.
Antwoordcategorieën:
Helemaal niet mee eens.
Niet mee eens.
Mee eens.
Helemaal mee eens.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorieën: Mee eens en helemaal mee eens.
Voldoen aan psychische eisen werk
Enquêtevraag: Ik kan gemakkelijk voldoen aan de psychische eisen die mijn werk aan mij stelt.
Antwoordcategorieën:
Helemaal niet mee eens.
Niet mee eens.
Mee eens.
Helemaal mee eens.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorieën: Mee eens en helemaal mee eens.
Makkelijk nieuwe functie eigen werkgever
Enquêtevraag: Ik zou gemakkelijk een nieuwe baan/functie kunnen krijgen bij mijn huidige werkgever.
Antwoordcategorieën:
Helemaal niet mee eens.
Niet mee eens.
Mee eens.
Helemaal mee eens.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorieën: Mee eens en helemaal mee eens.
Makkelijk nieuwe baan andere werkgever
Enquêtevraag: Ik zou gemakkelijk een nieuwe baan/functie kunnen krijgen bij een andere werkgever.
Antwoordcategorieën:
Helemaal niet mee eens.
Niet mee eens.
Mee eens.
Helemaal mee eens.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorieën: Mee eens en helemaal mee eens.