Gezondheidsmonitor; bevolking 18 jaar of ouder, regio, 2022

Gezondheidsmonitor; bevolking 18 jaar of ouder, regio, 2022

Leeftijd Marges Regio's Ervaren gezondheid (goed/zeer goed) (%) Eén of meer langdurige aandoeningen (%) Onder- en overgewicht Mate van overgewicht Matig overgewicht (%) Onder- en overgewicht Mate van overgewicht Ernstig overgewicht (obesitas) (%) Bewegen en sport Voldoet aan beweegrichtlijn (%) Mantelzorg geven Mantelzorger (%) Rokers (%) Alcoholgebruik Voldoet aan richtlijn alcoholgebruik (%)
Totaal Waarde Nederland 70,0 33,0 34,6 15,7 47,5 13,4 16,6 42,5
Totaal Waarde Amsterdam 68,2 32,6 29,3 11,9 56,3 9,7 23,9 39,6
Totaal Waarde Arnhem 68,0 36,2 32,1 14,3 46,6 12,2 20,8 45,8
Totaal Waarde Assen 68,0 35,4 35,0 17,3 44,7 14,4 16,4 47,8
Totaal Waarde 's-Gravenhage (gemeente) 65,2 34,5 33,0 15,7 49,4 12,0 19,0 49,5
Totaal Waarde Groningen (gemeente) 70,3 30,8 28,3 11,8 59,1 10,9 20,1 35,5
Totaal Waarde Haarlem 74,1 30,0 32,1 12,9 51,9 11,1 19,7 37,6
Totaal Waarde 's-Hertogenbosch 71,3 32,1 34,1 14,2 45,0 13,0 16,2 36,0
Totaal Waarde Leeuwarden 72,3 30,5 35,4 13,1 50,4 11,9 20,2 42,2
Totaal Waarde Lelystad 65,8 35,9 36,0 21,5 45,8 11,3 16,4 53,4
Totaal Waarde Maastricht 67,8 35,9 30,0 15,3 48,3 13,5 20,9 41,5
Totaal Waarde Middelburg (Z.) 72,1 34,2 34,3 13,1 52,7 14,5 16,1 48,0
Totaal Waarde Utrecht (gemeente) 74,2 28,2 26,9 10,6 56,3 9,2 18,4 35,2
Totaal Waarde Zwolle 73,4 30,0 33,3 11,5 53,3 13,7 17,9 39,7
Totaal Waarde GGD Groningen (GG) 69,1 34,3 33,8 17,3 50,4 13,0 19,3 42,0
Totaal Waarde GGD Drenthe (GG) 70,2 34,4 38,0 19,0 46,0 14,2 16,4 42,4
Totaal Waarde GGD IJsselland (GG) 72,6 30,3 35,5 14,8 49,4 14,2 16,4 40,7
Totaal Waarde GGD Twente (GG) 71,0 32,0 35,7 16,9 50,3 13,7 17,0 38,5
Totaal Waarde GGD Noord- en Oost-Gelderland (GG) 72,6 33,0 36,5 16,5 47,7 16,0 14,7 41,5
Totaal Waarde Veiligh. en Gez. Gelderland-Midden (GG) 71,1 34,2 34,3 15,5 48,3 13,6 16,4 44,2
Totaal Waarde GGD Gelderland-Zuid (GG) 70,9 32,2 34,1 14,8 47,9 13,6 14,5 41,4
Totaal Waarde GGD Flevoland (GG) 67,9 33,8 34,7 20,4 44,4 12,9 16,8 50,5
Totaal Waarde GGD Regio Utrecht (GG) 73,6 31,0 32,1 12,7 50,6 12,6 15,1 41,0
Totaal Waarde GGD Hollands-Noorden (GG) 70,8 33,3 34,7 14,6 51,5 13,3 15,2 38,4
Totaal Waarde GGD Kennemerland (GG) 71,6 32,2 34,2 14,4 48,5 13,7 15,6 40,4
Totaal Waarde GGD Amsterdam (GG) 68,9 32,3 30,1 12,1 54,5 10,2 22,3 40,1
Totaal Waarde GGD Gooi en Vechtstreek (GG) 74,7 30,0 33,5 11,2 49,4 12,4 14,8 38,7
Totaal Waarde GGD Hollands-Midden (GG) 72,2 31,9 34,0 15,0 48,6 13,4 14,9 42,1
Totaal Waarde GGD Rotterdam-Rijnmond (GG) 66,3 34,0 35,1 17,3 44,6 12,0 18,4 49,3
Totaal Waarde Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ (GG) 69,5 33,6 36,3 18,0 41,5 14,9 15,1 48,9
Totaal Waarde GGD Zeeland (GG) 69,7 33,8 36,5 15,7 44,1 14,6 16,5 45,9
Totaal Waarde GGD West-Brabant (GG) 68,7 32,8 36,4 17,8 41,9 14,2 15,8 41,5
Totaal Waarde GGD Hart voor Brabant (GG) 70,3 32,6 36,1 15,9 45,2 13,8 15,8 38,3
Totaal Waarde GGD Brabant-Zuidoost (GG) 69,7 32,9 35,1 14,7 45,8 14,2 15,7 38,4
Totaal Waarde GGD Limburg-Noord (GG) 68,8 34,6 35,7 16,0 45,1 15,1 15,7 40,5
Totaal Waarde GGD Zuid-Limburg (GG) 64,9 38,9 35,6 18,8 40,3 15,1 17,9 45,7
Totaal Waarde GGD Haaglanden (GG) 68,1 33,4 32,9 14,9 48,7 12,1 16,7 46,7
Totaal Waarde GGD Fryslân (GG) 72,0 32,0 35,4 15,5 47,5 13,3 17,7 41,9
Totaal Waarde GGD Zaanstreek/Waterland (GG) 68,0 33,0 36,7 17,1 45,5 13,8 16,1 42,5
Bron: © GGD, RIVM en CBS,
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen wordt eens in de vier jaar uitgevoerd en levert informatie over de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de Nederlandse bevolking van 18 jaar of ouder woonachtig in particuliere huishoudens. In 2022, tijdens de COVID-19 crisis in Nederland, is een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd: de Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2022 (CGM VenO 2022).

De cijfers zijn uit te splitsen naar leeftijdsgroep en naar landsdeel, provincie, GGD-regio en gemeente. De cijfers zijn voorzien van betrouwbaarheidsintervallen. Dit onderzoek is een samenwerkingsverband tussen GGD-en, RIVM en CBS.

De tabel toont niet alle uitkomsten van de Gezondheidsmonitor. Alleen onderwerpen waarover zowel het CBS als de GGD-en informatie hebben verzameld zijn opgenomen. Informatie over onderwerpen waarover alleen de GGD-en informatie hebben verzameld is te vinden via paragraaf 5 van deze toelichting.

De Gezondheidsmonitor geeft eens per 4 jaar (met een extra editie in 2022) inzicht in landelijke, regionale en lokale cijfers en richt zich op de bevolking van 18 jaar of ouder. De CBS-Gezondheidsenquête biedt jaarlijkse, landelijke cijfers en richt zich op de bevolking van alle leeftijden.

Deze Gezondheidsmonitorcijfers kunnen niet zonder meer vergeleken worden met cijfers uit de CBS-Gezondheidsenquête, doordat er tussen beide onderzoeken methodologische verschillen bestaan.

In 2022 zijn er verschillen zichtbaar in de ontwikkeling van het cijfer over ervaren gezondheid tussen de Gezondheidsmonitor en de Gezondheidsenquête 2022. Voor deze verschillen is nog geen verklaring gevonden. Dit wordt nog nader onderzocht.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2022

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 25 juli 2023:
Het onderwerp 'Psychische klachten (MHI-5<=60)' is toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel wordt niet meer aangevuld.

Toelichting onderwerpen

Ervaren gezondheid (goed/zeer goed)
Percentage personen met antwoordcategorie 'zeer goed' of 'goed' op de vraag naar de algemene gezondheidstoestand. In 2022 zijn er verschillen zichtbaar in de ontwikkeling van het cijfer over ervaren gezondheid tussen de Gezondheidsmonitor en de Gezondheidsenquête 2022. Voor deze verschillen is nog geen verklaring gevonden. Dit wordt nog nader onderzocht.
Eén of meer langdurige aandoeningen
Percentage personen met de antwoordcategorie 'ja' op de vraag: Heeft u één of meer langdurige ziekten of aandoeningen? Langdurig is (naar verwachting) 6 maanden of langer.
Onder- en overgewicht
Een maat voor onder- of overgewicht is de Body Mass Index (BMI). Het is het quotiënt van het gewicht in kilogrammen en het kwadraat van de lengte in meters [kg/m2]. Het is een algemeen aanvaarde maat voor het bepalen van onder- en overgewicht.
De criteria luiden als volgt:
BMI < 18,5 kg/m2 = ondergewicht
BMI 18,5 kg/m2 tot 25,0 kg/m2 = normaal gewicht
BMI >= 25,0 kg/m2 = overgewicht
BMI 25,0 kg/m2 tot 30,0 kg/m2 = matig overgewicht
BMI >= 30,0 kg/m2 = ernstig overgewicht (obesitas)

Mate van overgewicht
Een maat voor onder- of overgewicht is de Body Mass Index (BMI). Het is het quotiënt van het gewicht in kilogrammen en het kwadraat van de lengte in meters [kg/m2]. Het is een algemeen aanvaarde maat voor het bepalen van onder- en overgewicht.
De criteria luiden als volgt:
BMI < 18,5 kg/m2 = ondergewicht
BMI 18,5 kg/m2 tot 25,0 kg/m2 = normaal gewicht
BMI >= 25,0 kg/m2 = overgewicht
BMI 25,0 kg/m2 tot 30,0 kg/m2 = matig overgewicht
BMI >= 30,0 kg/m2 = ernstig overgewicht
Matig overgewicht
Percentage personen met een BMI vanaf 25,0 kg/m2 tot 30,0 kg/m2.
Ernstig overgewicht (obesitas)
Percentage personen met een BMI van 30,0 kg/m2 en hoger.
Bewegen en sport
In de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2022 is de zogeheten Short Questionnaire to Assess Health enhancing physical activity (SQUASH) opgenomen. Deze vragenlijst is ontwikkeld door het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en beoogt een volledig beeld te leveren van de lichamelijke activiteit. Gevraagd wordt naar frequentie, duur en intensiteit van de volgende deelvormen van lichamelijke activiteit:
1. Activiteiten in woon-werk of woon-school verkeer,
2. Activiteiten op het werk of op school,
3. Activiteiten in het huishouden,
4. Sporten,
5. Andere vrijetijdsactiviteiten.
Voldoet aan beweegrichtlijn
Percentage personen dat voldoet aan de beweegrichtlijn. Personen vanaf 18 jaar dienen minstens 2,5 uur per week matig intensieve inspanning te verrichten verspreid over diverse dagen, zoals wandelen en fietsen, en minstens tweemaal per week spier- en botversterkende activiteiten te verrichten.
Mantelzorg geven
Mantelzorg is zorg die iemand geeft aan een bekende uit zijn of haar omgeving, zoals een partner, kind of vriend, als deze persoon voor langere tijd ziek, hulpbehoevend of gehandicapt is. De mantelzorg kan bestaan uit het huishouden doen, wassen en aankleden, gezelschap houden, vervoer, geldzaken regelen enzovoort. Mantelzorg wordt niet betaald. Een vrijwilliger vanuit een vrijwilligerscentrale is geen mantelzorger.
Mantelzorger
Percentage personen dat mantelzorg geeft. De mantelzorg moet daarbij al minimaal 3 maanden duren, of het moet gaan om minimaal 8 uur zorg per week.
Rokers
Percentage personen met antwoordcategorie ja op de vraag: Rookt u wel eens? Het gaat daarbij om het roken van alle soorten tabaksproducten, maar niet het gebruik van een elektronische sigaret of een apparaat waarin tabak wordt verhit (heatstick, heat-not-burn), zoals de IQOS.
Alcoholgebruik
Voldoet aan richtlijn alcoholgebruik
Percentage van de bevolking dat voldoet aan de richtlijn voor alcoholgebruik. Voor volwassenen geldt sinds 2015 de richtlijn: niet drinken of maximaal 1 glas per dag. Deze richtlijn is afkomstig uit de Richtlijnen Goede Voeding van de Gezondheidsraad.