Nabijheid voorzieningen; afstand locatie, wijk- en buurtcijfers 2022

Nabijheid voorzieningen; afstand locatie, wijk- en buurtcijfers 2022

Wijken en buurten Groenvoorzieningen Openbaar groen Afstand tot park of plantsoen (km)
Greenpark .
Park Rhoon .
Wijkpark Portland .
Distripark .
Oranjepark .
Parkweg en omgeving .
Bedrijvenpark Twente .
Bedrijventerrein XL Businesspark .
Parkwerf en Stadswerf .
Park Uithof .
Sportpark De Marken .
Vliegerpark .
LumiÞrepark .
Laterna Magikapark .
Parkwijk .
Parkwijk Noordwest .
Parkwijk Noordoost .
Parkwijk Zuidoost .
Parkwijk Zuidwest .
Ebenezer Howardpark .
Hannie Schaftpark/Bos der Onverzettelijk .
Sportpark Fanny Blankers Koen .
Rie Mastenbroeksportpark .
Koningin Beatrixpark .
De Korver Sportpark en Annapark .
Dr J.M. den Uylpark .
Klein Brandt Sportpark .
Oostrandpark West .
Meridiaanpark Noord en Bosrand .
Sportpark Polderkwartier en Polderpark .
Meridiaanpark Zuid .
Oostrandpark Oost .
Weteringpark .
Ericapark .
Bospark .
Burgemeester Visserpark .
Park Schothorst .
Sportpark Zielhorst .
Centrum / Waterpark .
Park van de Tijden-West .
Park van de Tijden-Oost .
Keizer Karelpark .
Augustinuspark .
Vondelparkbuurt West .
Vondelparkbuurt Oost .
Vondelparkbuurt Midden .
Sarphatiparkbuurt .
Oosterparkbuurt .
Oosterparkbuurt Noordwest .
Oosterpark .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over gemiddelde reisafstanden voor inwoners van Nederland van hun woonadres naar de dichtstbijzijnde voorzieningen (bijvoorbeeld school, huisarts of bibliotheek) voor 2022. In de tabel zijn ook cijfers opgenomen over het aantal voorzieningen dat zich binnen een bepaalde afstand van het woonadres bevindt. Deze gegevens zijn berekend als gemiddelde over alle personen van het gebied.
De gegevens zijn beschikbaar per gemeente op wijk- en buurtniveau, per 1 januari.

Gegevens beschikbaar voor 2022

Wijzigingen per mei 2024

Uit nadere analyse van de cijfers voor 2022 is geconstateerd dat deze door wijzigingen in de gebruikte GIS-software afwijken van voorgaande jaren. Omdat het herberekenen van de cijfers nog enige tijd zal kosten, worden de afwijkende cijfers voor 2022 teruggetrokken, totdat de nieuwe cijfers gereed zijn.


Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Aan het begin van de zomer worden de herberekende cijfers over verslagjaar 2022 verwacht. Tegelijk worden de eerste cijfers verwacht voor verslagjaar 2023. De wijk- en buurtcijfers van 2023 zullen in een aparte tabel verschijnen in StatLine.

Toelichting onderwerpen

Groenvoorzieningen
De ingangen van de groenvoorzieningen zijn vastgesteld op de snijpunten tussen de wegen en paden van de Top10NL (topografische kaart, zowel het lijnenbestand als het wegvakkenbestand) in de groenvoorziening en de buitengrens van de groenvoorziening. Voor groenvoorzieningen zonder paden of wegen (doorgaans de kleinere groenstroken en plantsoenen) is het zwaartepunt van de groenvoorziening genomen.

In 2008 en eerder is van de topografische kaart enkel het lijnenbestand gebruikt en groenvoorzieningen zonder paden of wegen zijn niet opgenomen. Dit geeft vooral een trendbreuk bij open natuurlijk terrein.

Met ingang van verslagjaar 2017 is de methode voor het berekenen van de nabijheid van groen gewijzigd: onder andere worden nu alleen voorzieningen met een minimale oppervlakte van 1 hectare meegeteld. Voor heel Nederland gemiddeld maakt deze methodewijziging nagenoeg geen verschil: ten opzichte van 2015 neemt de afstand tot groen toe met 0,1 kilometer. Maar op lokaal niveau (met name op de Waddeneilanden) kunnen de verschillen soms oplopen tot enkele tientallen kilometers.

De nabijheid van groenvoorzieningen wordt afgeleid uit het Bestand Bodemgebruik. De meest recente jaargang van deze statistiek is verslagjaar 2017. De volgende jaargang is 2020 en deze zal eind 2023 verschijnen. Dat betekent dat de nabijheid van groenvoorzieningen in de loop van 2024 zal worden gepubliceerd. Vanaf verslagjaar 2020 zal het Bestand Bodemgebruik jaarlijks verschijnen en daarmee ook de nabijheid van groenvoorzieningen.
Openbaar groen
Terrein in gebruik als park of plantsoen, voor dagrecreatie, natuur of als bos. Het terrein kan zowel privaat als publiek toegankelijk zijn. Het terrein heeft een omvang van minimaal 1 hectare.
Afstand tot park of plantsoen
De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot het dichtstbijzijnde park of plantsoen, berekend over de weg.

Park of plantsoen:
Terrein in gebruik voor ontspanning zoals ligweiden, heesterbeplantingen, beboste delen van parken en forse groenstroken.