Welzijn in relatie met financiën; kenmerken financiën

Welzijn in relatie met financiën; kenmerken financiën

Kenmerken Marges Perioden Financiën Tevredenheid met financiële situatie Score tevredenheid financiële situatie (schaalscore) Financiën Tevredenheid met financiële situatie Ontevreden (%) Financiën Tevredenheid met financiële situatie Niet tevreden, niet ontevreden (%) Financiën Tevredenheid met financiële situatie Tevreden (%) Financiën Zorgen over financiële toekomst Score zorgen over financiële toekomst (schaalscore) Financiën Zorgen over financiële toekomst Geen zorgen (%) Financiën Zorgen over financiële toekomst Weinig zorgen (%) Financiën Zorgen over financiële toekomst Veel zorgen (%)
Totaal personen Waarde 2013 6,9 9,3 22,4 68,3 5,1 39,8 27,9 32,2
Totaal personen Waarde 2014 7,0 8,9 20,1 70,9 4,9 44,6 25,7 29,7
Totaal personen Waarde 2015 7,0 8,6 20,9 70,5 4,9 45,2 25,5 29,4
Totaal personen Waarde 2016 7,2 7,3 19,6 73,1 4,8 47,0 25,3 27,6
Totaal personen Waarde 2017 7,2 7,0 18,0 74,9 4,6 49,5 24,3 26,2
Totaal personen Waarde 2018 7,3 6,7 17,2 76,0 4,5 52,1 22,8 25,1
Totaal personen Waarde 2019 7,3 6,7 16,1 77,2 4,5 51,5 23,2 25,2
Totaal personen Waarde 2020 7,5 5,9 14,6 79,5 4,4 54,0 21,8 24,2
Totaal personen Waarde 2021 7,6 5,2 12,9 81,9 4,2 58,2 19,3 22,5
Totaal personen Waarde 2022 7,4 6,2 17,2 76,6 4,6 50,9 20,4 28,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Het onderzoek is gehouden onder personen van 15 jaar of ouder, de cijfers over welzijn betreffen de bevolking van Nederland van 18 jaar of ouder. Deze tabel bevat daarom cijfers over het welzijn van de bevolking van Nederland van 18 jaar of ouder in termen van geluk en tevredenheid met het leven en met de financiële situatie. Daarnaast is de mate van zorgen over de financiële toekomst opgenomen. Deze onderwerpen zijn uitgesplitst naar diverse kenmerken met betrekking tot financiën, namelijk de hoogte van het inkomen, de hoogte van het vermogen, de positie in het huishouden, het al dan niet hebben van betaald werk en woningbezit.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 18 augustus 2023:
Geen. Dit is een nieuwe tabel. Deze tabel is de opvolger van de tabel Welzijn in relatie met financiën 2013-2021. Zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over verslagjaar 2023 worden halverwege 2024 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Financiën
Tevredenheid met financiële situatie
Het antwoord op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met de financiële situatie van uw huishouden. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?’.
Score tevredenheid financiële situatie
De gemiddelde score die mensen hebben gegeven als antwoord op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met de financiële situatie van uw huishouden. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?’.
Ontevreden
Deel van de mensen dat een score van 1 tot en met 4 geeft als antwoord op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met de financiële situatie van uw huishouden. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?’. Een score van 1 tot en met 4 wordt geclassificeerd als ontevreden.
Niet tevreden, niet ontevreden
Deel van de mensen dat een score van 5 of 6 geeft als antwoord op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met de financiële situatie van uw huishouden. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?’. Een score van 5 of 6 wordt geclassificeerd als niet tevreden, niet ontevreden.
Tevreden
Deel van de mensen dat een score van 7 tot en met 10 geeft als antwoord op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met de financiële situatie van uw huishouden. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?’. Een score van 7 tot en met 10 wordt geclassificeerd als tevreden.
Zorgen over financiële toekomst
Het antwoord op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven hoe vaak u zich zorgen maakt over uw financiële toekomst. Een 1 staat voor nooit en 10 voor voortdurend?’.
Score zorgen over financiële toekomst
De gemiddelde score die mensen hebben gegeven als antwoord op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven hoe vaak u zich zorgen maakt over uw financiële toekomst. Een 1 staat voor nooit en 10 voor voortdurend?’.
Geen zorgen
Deel van de mensen dat een score van 1 tot en met 4 geeft als antwoord op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven hoe vaak u zich zorgen maakt over uw financiële toekomst. Een 1 staat voor nooit en 10 voor voortdurend?’. Een score van 1 tot en met 4 wordt geclassificeerd als geen zorgen over de financiële toekomst.
Weinig zorgen
Deel van de mensen dat een score van 5 of 6 geeft als antwoord op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven hoe vaak u zich zorgen maakt over uw financiële toekomst. Een 1 staat voor nooit en 10 voor voortdurend?’. Een score van 5 of 6 wordt geclassificeerd als weinig zorgen over de financiële toekomst.
Veel zorgen
Deel van de mensen dat een score van 7 tot en met 10 geeft als antwoord op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven hoe vaak u zich zorgen maakt over uw financiële toekomst. Een 1 staat voor nooit en 10 voor voortdurend?’. Een score van 7 tot en met 10 wordt geclassificeerd als veel zorgen over de financiële toekomst.