Zorguitgaven: nationaal en internationaal vergeleken; aanbieders

Zorguitgaven: nationaal en internationaal vergeleken; aanbieders

Zorgfuncties Zorgaanbieders Perioden Zorguitgaven in brede zin (mln euro)
Totaal uitgaven aan zorg en welzijn Totaal aanbieders zorg en welzijn 2022* 126.197
Totaal uitgaven aan zorg en welzijn Totaal aanbieders gezondheidszorg 2022* 118.402
Totaal uitgaven aan zorg en welzijn HP1: Ziekenhuizen 2022* 35.982
Totaal uitgaven aan zorg en welzijn HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2022* 27.604
Totaal uitgaven aan zorg en welzijn HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2022* 6.939
Totaal uitgaven aan zorg en welzijn HP13: Categorale ziekenhuizen 2022* 1.439
Totaal uitgaven aan zorg en welzijn HP2: Instellingen langdurige zorg 2022* 33.393
Totaal uitgaven aan zorg en welzijn HP21: Verpleeg-,verzorgingsh., thuiszorg 2022* 21.906
Totaal uitgaven aan zorg en welzijn HP22-29: Instellingen gehandicaptenzorg 2022* 11.487
Totaal uitgaven aan zorg en welzijn HP3: Aanbieders ambulante zorg 2022* 16.757
Totaal uitgaven aan zorg en welzijn HP31: Medische praktijken 2022* 7.753
Totaal uitgaven aan zorg en welzijn HP32: Tandheelkundige praktijken 2022* 3.360
Totaal uitgaven aan zorg en welzijn HP34: Ambulante zorgcentra 2022* 2.157
Totaal uitgaven aan zorg en welzijn HP33: Overige praktijken gezondheidszorg 2022* 3.487
Totaal uitgaven aan zorg en welzijn HP4: Ondersteunende diensten 2022* 1.896
Totaal uitgaven aan zorg en welzijn HP41: Ambulance, ziekenvervoer 2022* 559
Totaal uitgaven aan zorg en welzijn HP42-49: Laboratoria en ov ondersteunend 2022* 1.338
Totaal uitgaven aan zorg en welzijn HP5: Leveranciers genees-en hulpmiddelen 2022* 10.348
Totaal uitgaven aan zorg en welzijn HP51: Leveranciers geneesmiddelen 2022* 6.105
Totaal uitgaven aan zorg en welzijn HP52-59: Leveranciers hulpmiddelen 2022* 4.243
Totaal uitgaven aan zorg en welzijn HP6: Aanbieders van preventieve zorg 2022* 4.553
Totaal uitgaven aan zorg en welzijn HP7: Organisaties beheer en financiering 2022* 4.944
Totaal uitgaven aan zorg en welzijn HP71: Overheidsbeleid en beheer org. 2022* 1.221
Totaal uitgaven aan zorg en welzijn HP72: Zorgverzekeraars, ziekenfondsen 2022* 1.783
Totaal uitgaven aan zorg en welzijn HP73: Particuliere verzekeraars 2022* 505
Totaal uitgaven aan zorg en welzijn HP79: Ov. Instellingen beheer en financ. 2022* 1.435
Totaal uitgaven aan zorg en welzijn HP8: Overige sectoren 2022* 9.827
Totaal uitgaven aan zorg en welzijn HP81: Huishoudens 2022* 2.458
Totaal uitgaven aan zorg en welzijn HP82: Zorg als nevenactiviteit 2022* 7.370
Totaal uitgaven aan zorg en welzijn HP9: Buitenland 2022* 701
Totaal uitgaven aan zorg en welzijn Welzijn, kinderopvang 2022* 7.795
Welzijnszorg en kinderopvang Totaal aanbieders zorg en welzijn 2022* 14.518
Welzijnszorg en kinderopvang Totaal aanbieders gezondheidszorg 2022* 6.724
Welzijnszorg en kinderopvang HP1: Ziekenhuizen 2022* 195
Welzijnszorg en kinderopvang HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2022* 0
Welzijnszorg en kinderopvang HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2022* 195
Welzijnszorg en kinderopvang HP13: Categorale ziekenhuizen 2022* 0
Welzijnszorg en kinderopvang HP2: Instellingen langdurige zorg 2022* 281
Welzijnszorg en kinderopvang HP21: Verpleeg-,verzorgingsh., thuiszorg 2022* 141
Welzijnszorg en kinderopvang HP22-29: Instellingen gehandicaptenzorg 2022* 140
Welzijnszorg en kinderopvang HP3: Aanbieders ambulante zorg 2022* 0
Welzijnszorg en kinderopvang HP31: Medische praktijken 2022* 0
Welzijnszorg en kinderopvang HP32: Tandheelkundige praktijken 2022* 0
Welzijnszorg en kinderopvang HP34: Ambulante zorgcentra 2022* 0
Welzijnszorg en kinderopvang HP33: Overige praktijken gezondheidszorg 2022* 0
Welzijnszorg en kinderopvang HP4: Ondersteunende diensten 2022* 0
Welzijnszorg en kinderopvang HP41: Ambulance, ziekenvervoer 2022* 0
Welzijnszorg en kinderopvang HP42-49: Laboratoria en ov ondersteunend 2022* 0
Welzijnszorg en kinderopvang HP5: Leveranciers genees-en hulpmiddelen 2022* 12
Welzijnszorg en kinderopvang HP51: Leveranciers geneesmiddelen 2022* 0
Welzijnszorg en kinderopvang HP52-59: Leveranciers hulpmiddelen 2022* 12
Welzijnszorg en kinderopvang HP6: Aanbieders van preventieve zorg 2022* 595
Welzijnszorg en kinderopvang HP7: Organisaties beheer en financiering 2022* 933
Welzijnszorg en kinderopvang HP71: Overheidsbeleid en beheer org. 2022* 0
Welzijnszorg en kinderopvang HP72: Zorgverzekeraars, ziekenfondsen 2022* 0
Welzijnszorg en kinderopvang HP73: Particuliere verzekeraars 2022* 0
Welzijnszorg en kinderopvang HP79: Ov. Instellingen beheer en financ. 2022* 933
Welzijnszorg en kinderopvang HP8: Overige sectoren 2022* 4.708
Welzijnszorg en kinderopvang HP81: Huishoudens 2022* 71
Welzijnszorg en kinderopvang HP82: Zorg als nevenactiviteit 2022* 4.637
Welzijnszorg en kinderopvang HP9: Buitenland 2022* 0
Welzijnszorg en kinderopvang Welzijn, kinderopvang 2022* 7.795
Onderw., R&D bin. gefin, ov. diensten Totaal aanbieders zorg en welzijn 2022* 3.763
Onderw., R&D bin. gefin, ov. diensten Totaal aanbieders gezondheidszorg 2022* 3.762
Onderw., R&D bin. gefin, ov. diensten HP1: Ziekenhuizen 2022* 2.949
Onderw., R&D bin. gefin, ov. diensten HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2022* 2.636
Onderw., R&D bin. gefin, ov. diensten HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2022* 278
Onderw., R&D bin. gefin, ov. diensten HP13: Categorale ziekenhuizen 2022* 34
Onderw., R&D bin. gefin, ov. diensten HP2: Instellingen langdurige zorg 2022* 91
Onderw., R&D bin. gefin, ov. diensten HP21: Verpleeg-,verzorgingsh., thuiszorg 2022* 69
Onderw., R&D bin. gefin, ov. diensten HP22-29: Instellingen gehandicaptenzorg 2022* 22
Onderw., R&D bin. gefin, ov. diensten HP3: Aanbieders ambulante zorg 2022* 249
Onderw., R&D bin. gefin, ov. diensten HP31: Medische praktijken 2022* 247
Onderw., R&D bin. gefin, ov. diensten HP32: Tandheelkundige praktijken 2022* 0
Onderw., R&D bin. gefin, ov. diensten HP34: Ambulante zorgcentra 2022* 0
Onderw., R&D bin. gefin, ov. diensten HP33: Overige praktijken gezondheidszorg 2022* 1
Onderw., R&D bin. gefin, ov. diensten HP4: Ondersteunende diensten 2022* 0
Onderw., R&D bin. gefin, ov. diensten HP41: Ambulance, ziekenvervoer 2022* 0
Onderw., R&D bin. gefin, ov. diensten HP42-49: Laboratoria en ov ondersteunend 2022* 0
Onderw., R&D bin. gefin, ov. diensten HP5: Leveranciers genees-en hulpmiddelen 2022* 471
Onderw., R&D bin. gefin, ov. diensten HP51: Leveranciers geneesmiddelen 2022* 0
Onderw., R&D bin. gefin, ov. diensten HP52-59: Leveranciers hulpmiddelen 2022* 471
Onderw., R&D bin. gefin, ov. diensten HP6: Aanbieders van preventieve zorg 2022* 1
Onderw., R&D bin. gefin, ov. diensten HP7: Organisaties beheer en financiering 2022* 2
Onderw., R&D bin. gefin, ov. diensten HP71: Overheidsbeleid en beheer org. 2022* 0
Onderw., R&D bin. gefin, ov. diensten HP72: Zorgverzekeraars, ziekenfondsen 2022* 0
Onderw., R&D bin. gefin, ov. diensten HP73: Particuliere verzekeraars 2022* 0
Onderw., R&D bin. gefin, ov. diensten HP79: Ov. Instellingen beheer en financ. 2022* 2
Onderw., R&D bin. gefin, ov. diensten HP8: Overige sectoren 2022* 0
Onderw., R&D bin. gefin, ov. diensten HP81: Huishoudens 2022* 0
Onderw., R&D bin. gefin, ov. diensten HP82: Zorg als nevenactiviteit 2022* 0
Onderw., R&D bin. gefin, ov. diensten HP9: Buitenland 2022* 0
Onderw., R&D bin. gefin, ov. diensten Welzijn, kinderopvang 2022* 1
Uitvoer en R&D buitenlands gefinancierd Totaal aanbieders zorg en welzijn 2022* 252
Uitvoer en R&D buitenlands gefinancierd Totaal aanbieders gezondheidszorg 2022* 252
Uitvoer en R&D buitenlands gefinancierd HP1: Ziekenhuizen 2022* 166
Uitvoer en R&D buitenlands gefinancierd HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2022* 166
Uitvoer en R&D buitenlands gefinancierd HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2022* 0
Uitvoer en R&D buitenlands gefinancierd HP13: Categorale ziekenhuizen 2022* 0
Uitvoer en R&D buitenlands gefinancierd HP2: Instellingen langdurige zorg 2022* 11
Uitvoer en R&D buitenlands gefinancierd HP21: Verpleeg-,verzorgingsh., thuiszorg 2022* 11
Uitvoer en R&D buitenlands gefinancierd HP22-29: Instellingen gehandicaptenzorg 2022* 0
Uitvoer en R&D buitenlands gefinancierd HP3: Aanbieders ambulante zorg 2022* 15
Uitvoer en R&D buitenlands gefinancierd HP31: Medische praktijken 2022* 9
Uitvoer en R&D buitenlands gefinancierd HP32: Tandheelkundige praktijken 2022* 4
Uitvoer en R&D buitenlands gefinancierd HP34: Ambulante zorgcentra 2022* 2
Uitvoer en R&D buitenlands gefinancierd HP33: Overige praktijken gezondheidszorg 2022* 0
Uitvoer en R&D buitenlands gefinancierd HP4: Ondersteunende diensten 2022* 1
Uitvoer en R&D buitenlands gefinancierd HP41: Ambulance, ziekenvervoer 2022* 1
Uitvoer en R&D buitenlands gefinancierd HP42-49: Laboratoria en ov ondersteunend 2022* 0
Uitvoer en R&D buitenlands gefinancierd HP5: Leveranciers genees-en hulpmiddelen 2022* 7
Uitvoer en R&D buitenlands gefinancierd HP51: Leveranciers geneesmiddelen 2022* 7
Uitvoer en R&D buitenlands gefinancierd HP52-59: Leveranciers hulpmiddelen 2022* 0
Uitvoer en R&D buitenlands gefinancierd HP6: Aanbieders van preventieve zorg 2022* 6
Uitvoer en R&D buitenlands gefinancierd HP7: Organisaties beheer en financiering 2022* 0
Uitvoer en R&D buitenlands gefinancierd HP71: Overheidsbeleid en beheer org. 2022* 0
Uitvoer en R&D buitenlands gefinancierd HP72: Zorgverzekeraars, ziekenfondsen 2022* 0
Uitvoer en R&D buitenlands gefinancierd HP73: Particuliere verzekeraars 2022* 0
Uitvoer en R&D buitenlands gefinancierd HP79: Ov. Instellingen beheer en financ. 2022* 0
Uitvoer en R&D buitenlands gefinancierd HP8: Overige sectoren 2022* 0
Uitvoer en R&D buitenlands gefinancierd HP81: Huishoudens 2022* 0
Uitvoer en R&D buitenlands gefinancierd HP82: Zorg als nevenactiviteit 2022* 0
Uitvoer en R&D buitenlands gefinancierd HP9: Buitenland 2022* 45
Uitvoer en R&D buitenlands gefinancierd Welzijn, kinderopvang 2022* 0
Uitgaven gezondheidszorg ingezetenen Totaal aanbieders zorg en welzijn 2022* 96.028
Uitgaven gezondheidszorg ingezetenen Totaal aanbieders gezondheidszorg 2022* 96.028
Uitgaven gezondheidszorg ingezetenen HP1: Ziekenhuizen 2022* 31.060
Uitgaven gezondheidszorg ingezetenen HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2022* 24.643
Uitgaven gezondheidszorg ingezetenen HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2022* 5.013
Uitgaven gezondheidszorg ingezetenen HP13: Categorale ziekenhuizen 2022* 1.405
Uitgaven gezondheidszorg ingezetenen HP2: Instellingen langdurige zorg 2022* 27.050
Uitgaven gezondheidszorg ingezetenen HP21: Verpleeg-,verzorgingsh., thuiszorg 2022* 19.730
Uitgaven gezondheidszorg ingezetenen HP22-29: Instellingen gehandicaptenzorg 2022* 7.320
Uitgaven gezondheidszorg ingezetenen HP3: Aanbieders ambulante zorg 2022* 16.467
Uitgaven gezondheidszorg ingezetenen HP31: Medische praktijken 2022* 7.497
Uitgaven gezondheidszorg ingezetenen HP32: Tandheelkundige praktijken 2022* 3.355
Uitgaven gezondheidszorg ingezetenen HP34: Ambulante zorgcentra 2022* 2.129
Uitgaven gezondheidszorg ingezetenen HP33: Overige praktijken gezondheidszorg 2022* 3.486
Uitgaven gezondheidszorg ingezetenen HP4: Ondersteunende diensten 2022* 1.896
Uitgaven gezondheidszorg ingezetenen HP41: Ambulance, ziekenvervoer 2022* 558
Uitgaven gezondheidszorg ingezetenen HP42-49: Laboratoria en ov ondersteunend 2022* 1.338
Uitgaven gezondheidszorg ingezetenen HP5: Leveranciers genees-en hulpmiddelen 2022* 9.858
Uitgaven gezondheidszorg ingezetenen HP51: Leveranciers geneesmiddelen 2022* 6.098
Uitgaven gezondheidszorg ingezetenen HP52-59: Leveranciers hulpmiddelen 2022* 3.760
Uitgaven gezondheidszorg ingezetenen HP6: Aanbieders van preventieve zorg 2022* 3.951
Uitgaven gezondheidszorg ingezetenen HP7: Organisaties beheer en financiering 2022* 4.010
Uitgaven gezondheidszorg ingezetenen HP71: Overheidsbeleid en beheer org. 2022* 1.221
Uitgaven gezondheidszorg ingezetenen HP72: Zorgverzekeraars, ziekenfondsen 2022* 1.783
Uitgaven gezondheidszorg ingezetenen HP73: Particuliere verzekeraars 2022* 505
Uitgaven gezondheidszorg ingezetenen HP79: Ov. Instellingen beheer en financ. 2022* 500
Uitgaven gezondheidszorg ingezetenen HP8: Overige sectoren 2022* 1.082
Uitgaven gezondheidszorg ingezetenen HP81: Huishoudens 2022* 0
Uitgaven gezondheidszorg ingezetenen HP82: Zorg als nevenactiviteit 2022* 1.082
Uitgaven gezondheidszorg ingezetenen HP9: Buitenland 2022* 656
Uitgaven gezondheidszorg ingezetenen Welzijn, kinderopvang 2022* 0
Totaal gezondheidsverwante uitgaven Totaal aanbieders zorg en welzijn 2022* 11.636
Totaal gezondheidsverwante uitgaven Totaal aanbieders gezondheidszorg 2022* 11.636
Totaal gezondheidsverwante uitgaven HP1: Ziekenhuizen 2022* 1.612
Totaal gezondheidsverwante uitgaven HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2022* 159
Totaal gezondheidsverwante uitgaven HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2022* 1.454
Totaal gezondheidsverwante uitgaven HP13: Categorale ziekenhuizen 2022* 0
Totaal gezondheidsverwante uitgaven HP2: Instellingen langdurige zorg 2022* 5.961
Totaal gezondheidsverwante uitgaven HP21: Verpleeg-,verzorgingsh., thuiszorg 2022* 1.955
Totaal gezondheidsverwante uitgaven HP22-29: Instellingen gehandicaptenzorg 2022* 4.006
Totaal gezondheidsverwante uitgaven HP3: Aanbieders ambulante zorg 2022* 26
Totaal gezondheidsverwante uitgaven HP31: Medische praktijken 2022* 0
Totaal gezondheidsverwante uitgaven HP32: Tandheelkundige praktijken 2022* 0
Totaal gezondheidsverwante uitgaven HP34: Ambulante zorgcentra 2022* 26
Totaal gezondheidsverwante uitgaven HP33: Overige praktijken gezondheidszorg 2022* 0
Totaal gezondheidsverwante uitgaven HP4: Ondersteunende diensten 2022* 0
Totaal gezondheidsverwante uitgaven HP41: Ambulance, ziekenvervoer 2022* 0
Totaal gezondheidsverwante uitgaven HP42-49: Laboratoria en ov ondersteunend 2022* 0
Totaal gezondheidsverwante uitgaven HP5: Leveranciers genees-en hulpmiddelen 2022* 0
Totaal gezondheidsverwante uitgaven HP51: Leveranciers geneesmiddelen 2022* 0
Totaal gezondheidsverwante uitgaven HP52-59: Leveranciers hulpmiddelen 2022* 0
Totaal gezondheidsverwante uitgaven HP6: Aanbieders van preventieve zorg 2022* 0
Totaal gezondheidsverwante uitgaven HP7: Organisaties beheer en financiering 2022* 0
Totaal gezondheidsverwante uitgaven HP71: Overheidsbeleid en beheer org. 2022* 0
Totaal gezondheidsverwante uitgaven HP72: Zorgverzekeraars, ziekenfondsen 2022* 0
Totaal gezondheidsverwante uitgaven HP73: Particuliere verzekeraars 2022* 0
Totaal gezondheidsverwante uitgaven HP79: Ov. Instellingen beheer en financ. 2022* 0
Totaal gezondheidsverwante uitgaven HP8: Overige sectoren 2022* 4.037
Totaal gezondheidsverwante uitgaven HP81: Huishoudens 2022* 2.387
Totaal gezondheidsverwante uitgaven HP82: Zorg als nevenactiviteit 2022* 1.651
Totaal gezondheidsverwante uitgaven HP9: Buitenland 2022* 0
Totaal gezondheidsverwante uitgaven Welzijn, kinderopvang 2022* 0
HCR1: Langdurige zorg (welzijn) Totaal aanbieders zorg en welzijn 2022* 11.167
HCR1: Langdurige zorg (welzijn) Totaal aanbieders gezondheidszorg 2022* 11.167
HCR1: Langdurige zorg (welzijn) HP1: Ziekenhuizen 2022* 1.612
HCR1: Langdurige zorg (welzijn) HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2022* 159
HCR1: Langdurige zorg (welzijn) HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2022* 1.454
HCR1: Langdurige zorg (welzijn) HP13: Categorale ziekenhuizen 2022* 0
HCR1: Langdurige zorg (welzijn) HP2: Instellingen langdurige zorg 2022* 5.961
HCR1: Langdurige zorg (welzijn) HP21: Verpleeg-,verzorgingsh., thuiszorg 2022* 1.955
HCR1: Langdurige zorg (welzijn) HP22-29: Instellingen gehandicaptenzorg 2022* 4.006
HCR1: Langdurige zorg (welzijn) HP3: Aanbieders ambulante zorg 2022* 26
HCR1: Langdurige zorg (welzijn) HP31: Medische praktijken 2022* 0
HCR1: Langdurige zorg (welzijn) HP32: Tandheelkundige praktijken 2022* 0
HCR1: Langdurige zorg (welzijn) HP34: Ambulante zorgcentra 2022* 26
HCR1: Langdurige zorg (welzijn) HP33: Overige praktijken gezondheidszorg 2022* 0
HCR1: Langdurige zorg (welzijn) HP4: Ondersteunende diensten 2022* 0
HCR1: Langdurige zorg (welzijn) HP41: Ambulance, ziekenvervoer 2022* 0
HCR1: Langdurige zorg (welzijn) HP42-49: Laboratoria en ov ondersteunend 2022* 0
HCR1: Langdurige zorg (welzijn) HP5: Leveranciers genees-en hulpmiddelen 2022* 0
HCR1: Langdurige zorg (welzijn) HP51: Leveranciers geneesmiddelen 2022* 0
HCR1: Langdurige zorg (welzijn) HP52-59: Leveranciers hulpmiddelen 2022* 0
HCR1: Langdurige zorg (welzijn) HP6: Aanbieders van preventieve zorg 2022* 0
HCR1: Langdurige zorg (welzijn) HP7: Organisaties beheer en financiering 2022* 0
HCR1: Langdurige zorg (welzijn) HP71: Overheidsbeleid en beheer org. 2022* 0
HCR1: Langdurige zorg (welzijn) HP72: Zorgverzekeraars, ziekenfondsen 2022* 0
HCR1: Langdurige zorg (welzijn) HP73: Particuliere verzekeraars 2022* 0
HCR1: Langdurige zorg (welzijn) HP79: Ov. Instellingen beheer en financ. 2022* 0
HCR1: Langdurige zorg (welzijn) HP8: Overige sectoren 2022* 3.568
HCR1: Langdurige zorg (welzijn) HP81: Huishoudens 2022* 2.387
HCR1: Langdurige zorg (welzijn) HP82: Zorg als nevenactiviteit 2022* 1.181
HCR1: Langdurige zorg (welzijn) HP9: Buitenland 2022* 0
HCR1: Langdurige zorg (welzijn) Welzijn, kinderopvang 2022* 0
HCR11: Langdurige zorg,welzijn,in natura Totaal aanbieders zorg en welzijn 2022* 8.706
HCR11: Langdurige zorg,welzijn,in natura Totaal aanbieders gezondheidszorg 2022* 8.706
HCR11: Langdurige zorg,welzijn,in natura HP1: Ziekenhuizen 2022* 1.601
HCR11: Langdurige zorg,welzijn,in natura HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2022* 159
HCR11: Langdurige zorg,welzijn,in natura HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2022* 1.442
HCR11: Langdurige zorg,welzijn,in natura HP13: Categorale ziekenhuizen 2022* 0
HCR11: Langdurige zorg,welzijn,in natura HP2: Instellingen langdurige zorg 2022* 5.931
HCR11: Langdurige zorg,welzijn,in natura HP21: Verpleeg-,verzorgingsh., thuiszorg 2022* 1.943
HCR11: Langdurige zorg,welzijn,in natura HP22-29: Instellingen gehandicaptenzorg 2022* 3.988
HCR11: Langdurige zorg,welzijn,in natura HP3: Aanbieders ambulante zorg 2022* 0
HCR11: Langdurige zorg,welzijn,in natura HP31: Medische praktijken 2022* 0
HCR11: Langdurige zorg,welzijn,in natura HP32: Tandheelkundige praktijken 2022* 0
HCR11: Langdurige zorg,welzijn,in natura HP34: Ambulante zorgcentra 2022* 0
HCR11: Langdurige zorg,welzijn,in natura HP33: Overige praktijken gezondheidszorg 2022* 0
HCR11: Langdurige zorg,welzijn,in natura HP4: Ondersteunende diensten 2022* 0
HCR11: Langdurige zorg,welzijn,in natura HP41: Ambulance, ziekenvervoer 2022* 0
HCR11: Langdurige zorg,welzijn,in natura HP42-49: Laboratoria en ov ondersteunend 2022* 0
HCR11: Langdurige zorg,welzijn,in natura HP5: Leveranciers genees-en hulpmiddelen 2022* 0
HCR11: Langdurige zorg,welzijn,in natura HP51: Leveranciers geneesmiddelen 2022* 0
HCR11: Langdurige zorg,welzijn,in natura HP52-59: Leveranciers hulpmiddelen 2022* 0
HCR11: Langdurige zorg,welzijn,in natura HP6: Aanbieders van preventieve zorg 2022* 0
HCR11: Langdurige zorg,welzijn,in natura HP7: Organisaties beheer en financiering 2022* 0
HCR11: Langdurige zorg,welzijn,in natura HP71: Overheidsbeleid en beheer org. 2022* 0
HCR11: Langdurige zorg,welzijn,in natura HP72: Zorgverzekeraars, ziekenfondsen 2022* 0
HCR11: Langdurige zorg,welzijn,in natura HP73: Particuliere verzekeraars 2022* 0
HCR11: Langdurige zorg,welzijn,in natura HP79: Ov. Instellingen beheer en financ. 2022* 0
HCR11: Langdurige zorg,welzijn,in natura HP8: Overige sectoren 2022* 1.174
HCR11: Langdurige zorg,welzijn,in natura HP81: Huishoudens 2022* 0
HCR11: Langdurige zorg,welzijn,in natura HP82: Zorg als nevenactiviteit 2022* 1.174
HCR11: Langdurige zorg,welzijn,in natura HP9: Buitenland 2022* 0
HCR11: Langdurige zorg,welzijn,in natura Welzijn, kinderopvang 2022* 0
HCR12: Langdurige zorg, uitkeringen Totaal aanbieders zorg en welzijn 2022* 2.461
HCR12: Langdurige zorg, uitkeringen Totaal aanbieders gezondheidszorg 2022* 2.461
HCR12: Langdurige zorg, uitkeringen HP1: Ziekenhuizen 2022* 11
HCR12: Langdurige zorg, uitkeringen HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2022* 0
HCR12: Langdurige zorg, uitkeringen HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2022* 11
HCR12: Langdurige zorg, uitkeringen HP13: Categorale ziekenhuizen 2022* 0
HCR12: Langdurige zorg, uitkeringen HP2: Instellingen langdurige zorg 2022* 30
HCR12: Langdurige zorg, uitkeringen HP21: Verpleeg-,verzorgingsh., thuiszorg 2022* 13
HCR12: Langdurige zorg, uitkeringen HP22-29: Instellingen gehandicaptenzorg 2022* 17
HCR12: Langdurige zorg, uitkeringen HP3: Aanbieders ambulante zorg 2022* 26
HCR12: Langdurige zorg, uitkeringen HP31: Medische praktijken 2022* 0
HCR12: Langdurige zorg, uitkeringen HP32: Tandheelkundige praktijken 2022* 0
HCR12: Langdurige zorg, uitkeringen HP34: Ambulante zorgcentra 2022* 26
HCR12: Langdurige zorg, uitkeringen HP33: Overige praktijken gezondheidszorg 2022* 0
HCR12: Langdurige zorg, uitkeringen HP4: Ondersteunende diensten 2022* 0
HCR12: Langdurige zorg, uitkeringen HP41: Ambulance, ziekenvervoer 2022* 0
HCR12: Langdurige zorg, uitkeringen HP42-49: Laboratoria en ov ondersteunend 2022* 0
HCR12: Langdurige zorg, uitkeringen HP5: Leveranciers genees-en hulpmiddelen 2022* 0
HCR12: Langdurige zorg, uitkeringen HP51: Leveranciers geneesmiddelen 2022* 0
HCR12: Langdurige zorg, uitkeringen HP52-59: Leveranciers hulpmiddelen 2022* 0
HCR12: Langdurige zorg, uitkeringen HP6: Aanbieders van preventieve zorg 2022* 0
HCR12: Langdurige zorg, uitkeringen HP7: Organisaties beheer en financiering 2022* 0
HCR12: Langdurige zorg, uitkeringen HP71: Overheidsbeleid en beheer org. 2022* 0
HCR12: Langdurige zorg, uitkeringen HP72: Zorgverzekeraars, ziekenfondsen 2022* 0
HCR12: Langdurige zorg, uitkeringen HP73: Particuliere verzekeraars 2022* 0
HCR12: Langdurige zorg, uitkeringen HP79: Ov. Instellingen beheer en financ. 2022* 0
HCR12: Langdurige zorg, uitkeringen HP8: Overige sectoren 2022* 2.394
HCR12: Langdurige zorg, uitkeringen HP81: Huishoudens 2022* 2.387
HCR12: Langdurige zorg, uitkeringen HP82: Zorg als nevenactiviteit 2022* 7
HCR12: Langdurige zorg, uitkeringen HP9: Buitenland 2022* 0
HCR12: Langdurige zorg, uitkeringen Welzijn, kinderopvang 2022* 0
HCR2: Gezondheidsbevord., multi sector Totaal aanbieders zorg en welzijn 2022* 469
HCR2: Gezondheidsbevord., multi sector Totaal aanbieders gezondheidszorg 2022* 469
HCR2: Gezondheidsbevord., multi sector HP1: Ziekenhuizen 2022* 0
HCR2: Gezondheidsbevord., multi sector HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2022* 0
HCR2: Gezondheidsbevord., multi sector HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2022* 0
HCR2: Gezondheidsbevord., multi sector HP13: Categorale ziekenhuizen 2022* 0
HCR2: Gezondheidsbevord., multi sector HP2: Instellingen langdurige zorg 2022* 0
HCR2: Gezondheidsbevord., multi sector HP21: Verpleeg-,verzorgingsh., thuiszorg 2022* 0
HCR2: Gezondheidsbevord., multi sector HP22-29: Instellingen gehandicaptenzorg 2022* 0
HCR2: Gezondheidsbevord., multi sector HP3: Aanbieders ambulante zorg 2022* 0
HCR2: Gezondheidsbevord., multi sector HP31: Medische praktijken 2022* 0
HCR2: Gezondheidsbevord., multi sector HP32: Tandheelkundige praktijken 2022* 0
HCR2: Gezondheidsbevord., multi sector HP34: Ambulante zorgcentra 2022* 0
HCR2: Gezondheidsbevord., multi sector HP33: Overige praktijken gezondheidszorg 2022* 0
HCR2: Gezondheidsbevord., multi sector HP4: Ondersteunende diensten 2022* 0
HCR2: Gezondheidsbevord., multi sector HP41: Ambulance, ziekenvervoer 2022* 0
HCR2: Gezondheidsbevord., multi sector HP42-49: Laboratoria en ov ondersteunend 2022* 0
HCR2: Gezondheidsbevord., multi sector HP5: Leveranciers genees-en hulpmiddelen 2022* 0
HCR2: Gezondheidsbevord., multi sector HP51: Leveranciers geneesmiddelen 2022* 0
HCR2: Gezondheidsbevord., multi sector HP52-59: Leveranciers hulpmiddelen 2022* 0
HCR2: Gezondheidsbevord., multi sector HP6: Aanbieders van preventieve zorg 2022* 0
HCR2: Gezondheidsbevord., multi sector HP7: Organisaties beheer en financiering 2022* 0
HCR2: Gezondheidsbevord., multi sector HP71: Overheidsbeleid en beheer org. 2022* 0
HCR2: Gezondheidsbevord., multi sector HP72: Zorgverzekeraars, ziekenfondsen 2022* 0
HCR2: Gezondheidsbevord., multi sector HP73: Particuliere verzekeraars 2022* 0
HCR2: Gezondheidsbevord., multi sector HP79: Ov. Instellingen beheer en financ. 2022* 0
HCR2: Gezondheidsbevord., multi sector HP8: Overige sectoren 2022* 469
HCR2: Gezondheidsbevord., multi sector HP81: Huishoudens 2022* 0
HCR2: Gezondheidsbevord., multi sector HP82: Zorg als nevenactiviteit 2022* 469
HCR2: Gezondheidsbevord., multi sector HP9: Buitenland 2022* 0
HCR2: Gezondheidsbevord., multi sector Welzijn, kinderopvang 2022* 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft weer hoe de uitgaven aan gezondheidszorg volgens de internationale definitie en de zorguitgaven in brede zin die het CBS gebruikt samenhangen. Daarbij zijn de zorgaanbieders als uitgangspunt gekozen.

Gezondheidszorg is afgebakend volgens de internationale definitie van het System of Health Accounts. Alle activiteiten van gezondheidszorg tellen mee, onafhankelijk of deze binnen of buiten de sector gezondheidszorg plaatsvinden. Alleen uitgaven voor gezondheidszorg van ingezetenen tellen mee.
Zorguitgaven in brede zin gaan over alle activiteiten op het terrein van zorg, inclusief welzijn en kinderopvang, ongeacht of deze activiteiten als hoofd- of als nevenactiviteit plaatsvinden. De zorg kan voor ingezetenen of niet-ingezetenen zijn. Verleende zorg in Nederland voor niet ingezetenen (zoals toeristen) behoort tot de uitvoer van diensten.

In het kort:
Zorguitgaven in brede zin
-/- uitgaven aan welzijn, kinderopvang, voor ingezetenen
-/- uitgaven aan onderwijs, onderzoek en ontwikkeling en overige (niet-zorg) diensten
-/- uitgaven aan gezondheidsverwante producten zoals huishoudelijke verzorging binnen de ouderenzorg, voor ingezetenen
-/- uitvoer en door het buitenland betaald onderzoek en ontwikkeling
= Totaal uitgaven gezondheidszorg (total current expenditure on health)

Gegevens beschikbaar vanaf: 1998

Status van de cijfers:
De cijfers over 2022 zijn voorlopig; de cijfers over 2020 en 2021 zijn nader voorlopig; de overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 21 juli 2023:
De cijfers over 2020 zijn bijgesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het tweede kwartaal van 2024 worden bijgestelde cijfers over 2020-2022 en voorlopige cijfers over 2023 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Zorguitgaven in brede zin
Uitgaven aan geneeskundige zorg, langdurige zorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening, jeugdzorg en kinderopvang. Zorg omvat levering van diensten en goederen. De uitgaven zijn inclusief de geleverde zorg aan niet-ingezetenen door Nederlandse zorgaanbieders. Uitgaven aan onderlinge leveringen tussen zorgaanbieders tellen niet mee, het gaat om de uiteindelijke (finale) uitgaven.
Zorguitgaven uitgedrukt in werkelijke prijzen geven aan hoe hoog de uitgaven zijn in prijzen van het betreffende jaar en geven de waardeontwikkeling weer.
Het gaat om uitgaven aan zorggoederen en -diensten door alle instellingen, praktijken en organisaties die die goederen en diensten leveren; ook aanbieders voor wie het niet hun belangrijkste werk is, tellen mee.