Zorguitgaven: nationaal en internationaal vergeleken; aanbieders

Zorguitgaven: nationaal en internationaal vergeleken; aanbieders

Zorgfuncties Zorgaanbieders Perioden Zorguitgaven in brede zin (mln euro)
Totaal uitgaven aan zorg en welzijn Totaal aanbieders zorg en welzijn 2022** 127.306
Totaal uitgaven aan zorg en welzijn Totaal aanbieders gezondheidszorg 2022** 119.121
Totaal uitgaven aan zorg en welzijn HP1: Ziekenhuizen 2022** 36.538
Totaal uitgaven aan zorg en welzijn HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2022** 28.052
Totaal uitgaven aan zorg en welzijn HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2022** 7.058
Totaal uitgaven aan zorg en welzijn HP13: Categorale ziekenhuizen 2022** 1.427
Totaal uitgaven aan zorg en welzijn HP2: Instellingen langdurige zorg 2022** 33.577
Totaal uitgaven aan zorg en welzijn HP21: Verpleeg-,verzorgingsh., thuiszorg 2022** 21.917
Totaal uitgaven aan zorg en welzijn HP22-29: Instellingen gehandicaptenzorg 2022** 11.660
Totaal uitgaven aan zorg en welzijn HP3: Aanbieders ambulante zorg 2022** 16.745
Totaal uitgaven aan zorg en welzijn HP31: Medische praktijken 2022** 7.656
Totaal uitgaven aan zorg en welzijn HP32: Tandheelkundige praktijken 2022** 3.381
Totaal uitgaven aan zorg en welzijn HP34: Ambulante zorgcentra 2022** 2.193
Totaal uitgaven aan zorg en welzijn HP33: Overige praktijken gezondheidszorg 2022** 3.514
Totaal uitgaven aan zorg en welzijn HP4: Ondersteunende diensten 2022** 1.816
Totaal uitgaven aan zorg en welzijn HP41: Ambulance, ziekenvervoer 2022** 549
Totaal uitgaven aan zorg en welzijn HP42-49: Laboratoria en ov ondersteunend 2022** 1.267
Totaal uitgaven aan zorg en welzijn HP5: Leveranciers genees-en hulpmiddelen 2022** 10.310
Totaal uitgaven aan zorg en welzijn HP51: Leveranciers geneesmiddelen 2022** 6.077
Totaal uitgaven aan zorg en welzijn HP52-59: Leveranciers hulpmiddelen 2022** 4.233
Totaal uitgaven aan zorg en welzijn HP6: Aanbieders van preventieve zorg 2022** 4.533
Totaal uitgaven aan zorg en welzijn HP7: Organisaties beheer en financiering 2022** 5.033
Totaal uitgaven aan zorg en welzijn HP71: Overheidsbeleid en beheer org. 2022** 1.221
Totaal uitgaven aan zorg en welzijn HP72: Zorgverzekeraars, ziekenfondsen 2022** 1.772
Totaal uitgaven aan zorg en welzijn HP73: Particuliere verzekeraars 2022** 505
Totaal uitgaven aan zorg en welzijn HP79: Ov. Instellingen beheer en financ. 2022** 1.536
Totaal uitgaven aan zorg en welzijn HP8: Overige sectoren 2022** 9.884
Totaal uitgaven aan zorg en welzijn HP81: Huishoudens 2022** 2.458
Totaal uitgaven aan zorg en welzijn HP82: Zorg als nevenactiviteit 2022** 7.426
Totaal uitgaven aan zorg en welzijn HP9: Buitenland 2022** 685
Totaal uitgaven aan zorg en welzijn Welzijn, kinderopvang 2022** 8.185
Welzijnszorg en kinderopvang Totaal aanbieders zorg en welzijn 2022** 14.875
Welzijnszorg en kinderopvang Totaal aanbieders gezondheidszorg 2022** 6.692
Welzijnszorg en kinderopvang HP1: Ziekenhuizen 2022** 207
Welzijnszorg en kinderopvang HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2022** 0
Welzijnszorg en kinderopvang HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2022** 207
Welzijnszorg en kinderopvang HP13: Categorale ziekenhuizen 2022** 0
Welzijnszorg en kinderopvang HP2: Instellingen langdurige zorg 2022** 270
Welzijnszorg en kinderopvang HP21: Verpleeg-,verzorgingsh., thuiszorg 2022** 136
Welzijnszorg en kinderopvang HP22-29: Instellingen gehandicaptenzorg 2022** 134
Welzijnszorg en kinderopvang HP3: Aanbieders ambulante zorg 2022** 0
Welzijnszorg en kinderopvang HP31: Medische praktijken 2022** 0
Welzijnszorg en kinderopvang HP32: Tandheelkundige praktijken 2022** 0
Welzijnszorg en kinderopvang HP34: Ambulante zorgcentra 2022** 0
Welzijnszorg en kinderopvang HP33: Overige praktijken gezondheidszorg 2022** 0
Welzijnszorg en kinderopvang HP4: Ondersteunende diensten 2022** 0
Welzijnszorg en kinderopvang HP41: Ambulance, ziekenvervoer 2022** 0
Welzijnszorg en kinderopvang HP42-49: Laboratoria en ov ondersteunend 2022** 0
Welzijnszorg en kinderopvang HP5: Leveranciers genees-en hulpmiddelen 2022** 12
Welzijnszorg en kinderopvang HP51: Leveranciers geneesmiddelen 2022** 0
Welzijnszorg en kinderopvang HP52-59: Leveranciers hulpmiddelen 2022** 12
Welzijnszorg en kinderopvang HP6: Aanbieders van preventieve zorg 2022** 587
Welzijnszorg en kinderopvang HP7: Organisaties beheer en financiering 2022** 1.007
Welzijnszorg en kinderopvang HP71: Overheidsbeleid en beheer org. 2022** 0
Welzijnszorg en kinderopvang HP72: Zorgverzekeraars, ziekenfondsen 2022** 0
Welzijnszorg en kinderopvang HP73: Particuliere verzekeraars 2022** 0
Welzijnszorg en kinderopvang HP79: Ov. Instellingen beheer en financ. 2022** 1.007
Welzijnszorg en kinderopvang HP8: Overige sectoren 2022** 4.608
Welzijnszorg en kinderopvang HP81: Huishoudens 2022** 71
Welzijnszorg en kinderopvang HP82: Zorg als nevenactiviteit 2022** 4.537
Welzijnszorg en kinderopvang HP9: Buitenland 2022** 0
Welzijnszorg en kinderopvang Welzijn, kinderopvang 2022** 8.184
Onderw., R&D bin. gefin, ov. diensten Totaal aanbieders zorg en welzijn 2022** 3.719
Onderw., R&D bin. gefin, ov. diensten Totaal aanbieders gezondheidszorg 2022** 3.718
Onderw., R&D bin. gefin, ov. diensten HP1: Ziekenhuizen 2022** 2.927
Onderw., R&D bin. gefin, ov. diensten HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2022** 2.609
Onderw., R&D bin. gefin, ov. diensten HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2022** 284
Onderw., R&D bin. gefin, ov. diensten HP13: Categorale ziekenhuizen 2022** 34
Onderw., R&D bin. gefin, ov. diensten HP2: Instellingen langdurige zorg 2022** 79
Onderw., R&D bin. gefin, ov. diensten HP21: Verpleeg-,verzorgingsh., thuiszorg 2022** 50
Onderw., R&D bin. gefin, ov. diensten HP22-29: Instellingen gehandicaptenzorg 2022** 29
Onderw., R&D bin. gefin, ov. diensten HP3: Aanbieders ambulante zorg 2022** 239
Onderw., R&D bin. gefin, ov. diensten HP31: Medische praktijken 2022** 237
Onderw., R&D bin. gefin, ov. diensten HP32: Tandheelkundige praktijken 2022** 0
Onderw., R&D bin. gefin, ov. diensten HP34: Ambulante zorgcentra 2022** 0
Onderw., R&D bin. gefin, ov. diensten HP33: Overige praktijken gezondheidszorg 2022** 1
Onderw., R&D bin. gefin, ov. diensten HP4: Ondersteunende diensten 2022** 0
Onderw., R&D bin. gefin, ov. diensten HP41: Ambulance, ziekenvervoer 2022** 0
Onderw., R&D bin. gefin, ov. diensten HP42-49: Laboratoria en ov ondersteunend 2022** 0
Onderw., R&D bin. gefin, ov. diensten HP5: Leveranciers genees-en hulpmiddelen 2022** 471
Onderw., R&D bin. gefin, ov. diensten HP51: Leveranciers geneesmiddelen 2022** 0
Onderw., R&D bin. gefin, ov. diensten HP52-59: Leveranciers hulpmiddelen 2022** 471
Onderw., R&D bin. gefin, ov. diensten HP6: Aanbieders van preventieve zorg 2022** 1
Onderw., R&D bin. gefin, ov. diensten HP7: Organisaties beheer en financiering 2022** 2
Onderw., R&D bin. gefin, ov. diensten HP71: Overheidsbeleid en beheer org. 2022** 0
Onderw., R&D bin. gefin, ov. diensten HP72: Zorgverzekeraars, ziekenfondsen 2022** 0
Onderw., R&D bin. gefin, ov. diensten HP73: Particuliere verzekeraars 2022** 0
Onderw., R&D bin. gefin, ov. diensten HP79: Ov. Instellingen beheer en financ. 2022** 2
Onderw., R&D bin. gefin, ov. diensten HP8: Overige sectoren 2022** 0
Onderw., R&D bin. gefin, ov. diensten HP81: Huishoudens 2022** 0
Onderw., R&D bin. gefin, ov. diensten HP82: Zorg als nevenactiviteit 2022** 0
Onderw., R&D bin. gefin, ov. diensten HP9: Buitenland 2022** 0
Onderw., R&D bin. gefin, ov. diensten Welzijn, kinderopvang 2022** 1
Uitvoer en R&D buitenlands gefinancierd Totaal aanbieders zorg en welzijn 2022** 253
Uitvoer en R&D buitenlands gefinancierd Totaal aanbieders gezondheidszorg 2022** 253
Uitvoer en R&D buitenlands gefinancierd HP1: Ziekenhuizen 2022** 166
Uitvoer en R&D buitenlands gefinancierd HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2022** 166
Uitvoer en R&D buitenlands gefinancierd HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2022** 0
Uitvoer en R&D buitenlands gefinancierd HP13: Categorale ziekenhuizen 2022** 0
Uitvoer en R&D buitenlands gefinancierd HP2: Instellingen langdurige zorg 2022** 11
Uitvoer en R&D buitenlands gefinancierd HP21: Verpleeg-,verzorgingsh., thuiszorg 2022** 11
Uitvoer en R&D buitenlands gefinancierd HP22-29: Instellingen gehandicaptenzorg 2022** 0
Uitvoer en R&D buitenlands gefinancierd HP3: Aanbieders ambulante zorg 2022** 16
Uitvoer en R&D buitenlands gefinancierd HP31: Medische praktijken 2022** 9
Uitvoer en R&D buitenlands gefinancierd HP32: Tandheelkundige praktijken 2022** 4
Uitvoer en R&D buitenlands gefinancierd HP34: Ambulante zorgcentra 2022** 3
Uitvoer en R&D buitenlands gefinancierd HP33: Overige praktijken gezondheidszorg 2022** 0
Uitvoer en R&D buitenlands gefinancierd HP4: Ondersteunende diensten 2022** 1
Uitvoer en R&D buitenlands gefinancierd HP41: Ambulance, ziekenvervoer 2022** 1
Uitvoer en R&D buitenlands gefinancierd HP42-49: Laboratoria en ov ondersteunend 2022** 0
Uitvoer en R&D buitenlands gefinancierd HP5: Leveranciers genees-en hulpmiddelen 2022** 7
Uitvoer en R&D buitenlands gefinancierd HP51: Leveranciers geneesmiddelen 2022** 7
Uitvoer en R&D buitenlands gefinancierd HP52-59: Leveranciers hulpmiddelen 2022** 0
Uitvoer en R&D buitenlands gefinancierd HP6: Aanbieders van preventieve zorg 2022** 6
Uitvoer en R&D buitenlands gefinancierd HP7: Organisaties beheer en financiering 2022** 0
Uitvoer en R&D buitenlands gefinancierd HP71: Overheidsbeleid en beheer org. 2022** 0
Uitvoer en R&D buitenlands gefinancierd HP72: Zorgverzekeraars, ziekenfondsen 2022** 0
Uitvoer en R&D buitenlands gefinancierd HP73: Particuliere verzekeraars 2022** 0
Uitvoer en R&D buitenlands gefinancierd HP79: Ov. Instellingen beheer en financ. 2022** 0
Uitvoer en R&D buitenlands gefinancierd HP8: Overige sectoren 2022** 0
Uitvoer en R&D buitenlands gefinancierd HP81: Huishoudens 2022** 0
Uitvoer en R&D buitenlands gefinancierd HP82: Zorg als nevenactiviteit 2022** 0
Uitvoer en R&D buitenlands gefinancierd HP9: Buitenland 2022** 46
Uitvoer en R&D buitenlands gefinancierd Welzijn, kinderopvang 2022** 0
Uitgaven gezondheidszorg ingezetenen Totaal aanbieders zorg en welzijn 2022** 96.820
Uitgaven gezondheidszorg ingezetenen Totaal aanbieders gezondheidszorg 2022** 96.820
Uitgaven gezondheidszorg ingezetenen HP1: Ziekenhuizen 2022** 31.664
Uitgaven gezondheidszorg ingezetenen HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2022** 25.173
Uitgaven gezondheidszorg ingezetenen HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2022** 5.098
Uitgaven gezondheidszorg ingezetenen HP13: Categorale ziekenhuizen 2022** 1.393
Uitgaven gezondheidszorg ingezetenen HP2: Instellingen langdurige zorg 2022** 27.318
Uitgaven gezondheidszorg ingezetenen HP21: Verpleeg-,verzorgingsh., thuiszorg 2022** 19.867
Uitgaven gezondheidszorg ingezetenen HP22-29: Instellingen gehandicaptenzorg 2022** 7.451
Uitgaven gezondheidszorg ingezetenen HP3: Aanbieders ambulante zorg 2022** 16.465
Uitgaven gezondheidszorg ingezetenen HP31: Medische praktijken 2022** 7.411
Uitgaven gezondheidszorg ingezetenen HP32: Tandheelkundige praktijken 2022** 3.377
Uitgaven gezondheidszorg ingezetenen HP34: Ambulante zorgcentra 2022** 2.165
Uitgaven gezondheidszorg ingezetenen HP33: Overige praktijken gezondheidszorg 2022** 3.512
Uitgaven gezondheidszorg ingezetenen HP4: Ondersteunende diensten 2022** 1.815
Uitgaven gezondheidszorg ingezetenen HP41: Ambulance, ziekenvervoer 2022** 549
Uitgaven gezondheidszorg ingezetenen HP42-49: Laboratoria en ov ondersteunend 2022** 1.267
Uitgaven gezondheidszorg ingezetenen HP5: Leveranciers genees-en hulpmiddelen 2022** 9.819
Uitgaven gezondheidszorg ingezetenen HP51: Leveranciers geneesmiddelen 2022** 6.070
Uitgaven gezondheidszorg ingezetenen HP52-59: Leveranciers hulpmiddelen 2022** 3.750
Uitgaven gezondheidszorg ingezetenen HP6: Aanbieders van preventieve zorg 2022** 3.939
Uitgaven gezondheidszorg ingezetenen HP7: Organisaties beheer en financiering 2022** 4.025
Uitgaven gezondheidszorg ingezetenen HP71: Overheidsbeleid en beheer org. 2022** 1.221
Uitgaven gezondheidszorg ingezetenen HP72: Zorgverzekeraars, ziekenfondsen 2022** 1.772
Uitgaven gezondheidszorg ingezetenen HP73: Particuliere verzekeraars 2022** 505
Uitgaven gezondheidszorg ingezetenen HP79: Ov. Instellingen beheer en financ. 2022** 527
Uitgaven gezondheidszorg ingezetenen HP8: Overige sectoren 2022** 1.136
Uitgaven gezondheidszorg ingezetenen HP81: Huishoudens 2022** 0
Uitgaven gezondheidszorg ingezetenen HP82: Zorg als nevenactiviteit 2022** 1.136
Uitgaven gezondheidszorg ingezetenen HP9: Buitenland 2022** 639
Uitgaven gezondheidszorg ingezetenen Welzijn, kinderopvang 2022** 0
Totaal gezondheidsverwante uitgaven Totaal aanbieders zorg en welzijn 2022** 11.638
Totaal gezondheidsverwante uitgaven Totaal aanbieders gezondheidszorg 2022** 11.638
Totaal gezondheidsverwante uitgaven HP1: Ziekenhuizen 2022** 1.574
Totaal gezondheidsverwante uitgaven HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2022** 104
Totaal gezondheidsverwante uitgaven HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2022** 1.470
Totaal gezondheidsverwante uitgaven HP13: Categorale ziekenhuizen 2022** 0
Totaal gezondheidsverwante uitgaven HP2: Instellingen langdurige zorg 2022** 5.899
Totaal gezondheidsverwante uitgaven HP21: Verpleeg-,verzorgingsh., thuiszorg 2022** 1.852
Totaal gezondheidsverwante uitgaven HP22-29: Instellingen gehandicaptenzorg 2022** 4.047
Totaal gezondheidsverwante uitgaven HP3: Aanbieders ambulante zorg 2022** 26
Totaal gezondheidsverwante uitgaven HP31: Medische praktijken 2022** 0
Totaal gezondheidsverwante uitgaven HP32: Tandheelkundige praktijken 2022** 0
Totaal gezondheidsverwante uitgaven HP34: Ambulante zorgcentra 2022** 26
Totaal gezondheidsverwante uitgaven HP33: Overige praktijken gezondheidszorg 2022** 0
Totaal gezondheidsverwante uitgaven HP4: Ondersteunende diensten 2022** 0
Totaal gezondheidsverwante uitgaven HP41: Ambulance, ziekenvervoer 2022** 0
Totaal gezondheidsverwante uitgaven HP42-49: Laboratoria en ov ondersteunend 2022** 0
Totaal gezondheidsverwante uitgaven HP5: Leveranciers genees-en hulpmiddelen 2022** 0
Totaal gezondheidsverwante uitgaven HP51: Leveranciers geneesmiddelen 2022** 0
Totaal gezondheidsverwante uitgaven HP52-59: Leveranciers hulpmiddelen 2022** 0
Totaal gezondheidsverwante uitgaven HP6: Aanbieders van preventieve zorg 2022** 0
Totaal gezondheidsverwante uitgaven HP7: Organisaties beheer en financiering 2022** 0
Totaal gezondheidsverwante uitgaven HP71: Overheidsbeleid en beheer org. 2022** 0
Totaal gezondheidsverwante uitgaven HP72: Zorgverzekeraars, ziekenfondsen 2022** 0
Totaal gezondheidsverwante uitgaven HP73: Particuliere verzekeraars 2022** 0
Totaal gezondheidsverwante uitgaven HP79: Ov. Instellingen beheer en financ. 2022** 0
Totaal gezondheidsverwante uitgaven HP8: Overige sectoren 2022** 4.140
Totaal gezondheidsverwante uitgaven HP81: Huishoudens 2022** 2.387
Totaal gezondheidsverwante uitgaven HP82: Zorg als nevenactiviteit 2022** 1.753
Totaal gezondheidsverwante uitgaven HP9: Buitenland 2022** 0
Totaal gezondheidsverwante uitgaven Welzijn, kinderopvang 2022** 0
HCR1: Langdurige zorg (welzijn) Totaal aanbieders zorg en welzijn 2022** 11.169
HCR1: Langdurige zorg (welzijn) Totaal aanbieders gezondheidszorg 2022** 11.169
HCR1: Langdurige zorg (welzijn) HP1: Ziekenhuizen 2022** 1.574
HCR1: Langdurige zorg (welzijn) HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2022** 104
HCR1: Langdurige zorg (welzijn) HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2022** 1.470
HCR1: Langdurige zorg (welzijn) HP13: Categorale ziekenhuizen 2022** 0
HCR1: Langdurige zorg (welzijn) HP2: Instellingen langdurige zorg 2022** 5.899
HCR1: Langdurige zorg (welzijn) HP21: Verpleeg-,verzorgingsh., thuiszorg 2022** 1.852
HCR1: Langdurige zorg (welzijn) HP22-29: Instellingen gehandicaptenzorg 2022** 4.047
HCR1: Langdurige zorg (welzijn) HP3: Aanbieders ambulante zorg 2022** 26
HCR1: Langdurige zorg (welzijn) HP31: Medische praktijken 2022** 0
HCR1: Langdurige zorg (welzijn) HP32: Tandheelkundige praktijken 2022** 0
HCR1: Langdurige zorg (welzijn) HP34: Ambulante zorgcentra 2022** 26
HCR1: Langdurige zorg (welzijn) HP33: Overige praktijken gezondheidszorg 2022** 0
HCR1: Langdurige zorg (welzijn) HP4: Ondersteunende diensten 2022** 0
HCR1: Langdurige zorg (welzijn) HP41: Ambulance, ziekenvervoer 2022** 0
HCR1: Langdurige zorg (welzijn) HP42-49: Laboratoria en ov ondersteunend 2022** 0
HCR1: Langdurige zorg (welzijn) HP5: Leveranciers genees-en hulpmiddelen 2022** 0
HCR1: Langdurige zorg (welzijn) HP51: Leveranciers geneesmiddelen 2022** 0
HCR1: Langdurige zorg (welzijn) HP52-59: Leveranciers hulpmiddelen 2022** 0
HCR1: Langdurige zorg (welzijn) HP6: Aanbieders van preventieve zorg 2022** 0
HCR1: Langdurige zorg (welzijn) HP7: Organisaties beheer en financiering 2022** 0
HCR1: Langdurige zorg (welzijn) HP71: Overheidsbeleid en beheer org. 2022** 0
HCR1: Langdurige zorg (welzijn) HP72: Zorgverzekeraars, ziekenfondsen 2022** 0
HCR1: Langdurige zorg (welzijn) HP73: Particuliere verzekeraars 2022** 0
HCR1: Langdurige zorg (welzijn) HP79: Ov. Instellingen beheer en financ. 2022** 0
HCR1: Langdurige zorg (welzijn) HP8: Overige sectoren 2022** 3.671
HCR1: Langdurige zorg (welzijn) HP81: Huishoudens 2022** 2.387
HCR1: Langdurige zorg (welzijn) HP82: Zorg als nevenactiviteit 2022** 1.284
HCR1: Langdurige zorg (welzijn) HP9: Buitenland 2022** 0
HCR1: Langdurige zorg (welzijn) Welzijn, kinderopvang 2022** 0
HCR11: Langdurige zorg,welzijn,in natura Totaal aanbieders zorg en welzijn 2022** 8.708
HCR11: Langdurige zorg,welzijn,in natura Totaal aanbieders gezondheidszorg 2022** 8.708
HCR11: Langdurige zorg,welzijn,in natura HP1: Ziekenhuizen 2022** 1.562
HCR11: Langdurige zorg,welzijn,in natura HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2022** 104
HCR11: Langdurige zorg,welzijn,in natura HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2022** 1.458
HCR11: Langdurige zorg,welzijn,in natura HP13: Categorale ziekenhuizen 2022** 0
HCR11: Langdurige zorg,welzijn,in natura HP2: Instellingen langdurige zorg 2022** 5.869
HCR11: Langdurige zorg,welzijn,in natura HP21: Verpleeg-,verzorgingsh., thuiszorg 2022** 1.840
HCR11: Langdurige zorg,welzijn,in natura HP22-29: Instellingen gehandicaptenzorg 2022** 4.029
HCR11: Langdurige zorg,welzijn,in natura HP3: Aanbieders ambulante zorg 2022** 0
HCR11: Langdurige zorg,welzijn,in natura HP31: Medische praktijken 2022** 0
HCR11: Langdurige zorg,welzijn,in natura HP32: Tandheelkundige praktijken 2022** 0
HCR11: Langdurige zorg,welzijn,in natura HP34: Ambulante zorgcentra 2022** 0
HCR11: Langdurige zorg,welzijn,in natura HP33: Overige praktijken gezondheidszorg 2022** 0
HCR11: Langdurige zorg,welzijn,in natura HP4: Ondersteunende diensten 2022** 0
HCR11: Langdurige zorg,welzijn,in natura HP41: Ambulance, ziekenvervoer 2022** 0
HCR11: Langdurige zorg,welzijn,in natura HP42-49: Laboratoria en ov ondersteunend 2022** 0
HCR11: Langdurige zorg,welzijn,in natura HP5: Leveranciers genees-en hulpmiddelen 2022** 0
HCR11: Langdurige zorg,welzijn,in natura HP51: Leveranciers geneesmiddelen 2022** 0
HCR11: Langdurige zorg,welzijn,in natura HP52-59: Leveranciers hulpmiddelen 2022** 0
HCR11: Langdurige zorg,welzijn,in natura HP6: Aanbieders van preventieve zorg 2022** 0
HCR11: Langdurige zorg,welzijn,in natura HP7: Organisaties beheer en financiering 2022** 0
HCR11: Langdurige zorg,welzijn,in natura HP71: Overheidsbeleid en beheer org. 2022** 0
HCR11: Langdurige zorg,welzijn,in natura HP72: Zorgverzekeraars, ziekenfondsen 2022** 0
HCR11: Langdurige zorg,welzijn,in natura HP73: Particuliere verzekeraars 2022** 0
HCR11: Langdurige zorg,welzijn,in natura HP79: Ov. Instellingen beheer en financ. 2022** 0
HCR11: Langdurige zorg,welzijn,in natura HP8: Overige sectoren 2022** 1.277
HCR11: Langdurige zorg,welzijn,in natura HP81: Huishoudens 2022** 0
HCR11: Langdurige zorg,welzijn,in natura HP82: Zorg als nevenactiviteit 2022** 1.277
HCR11: Langdurige zorg,welzijn,in natura HP9: Buitenland 2022** 0
HCR11: Langdurige zorg,welzijn,in natura Welzijn, kinderopvang 2022** 0
HCR12: Langdurige zorg, uitkeringen Totaal aanbieders zorg en welzijn 2022** 2.461
HCR12: Langdurige zorg, uitkeringen Totaal aanbieders gezondheidszorg 2022** 2.461
HCR12: Langdurige zorg, uitkeringen HP1: Ziekenhuizen 2022** 11
HCR12: Langdurige zorg, uitkeringen HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2022** 0
HCR12: Langdurige zorg, uitkeringen HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2022** 11
HCR12: Langdurige zorg, uitkeringen HP13: Categorale ziekenhuizen 2022** 0
HCR12: Langdurige zorg, uitkeringen HP2: Instellingen langdurige zorg 2022** 30
HCR12: Langdurige zorg, uitkeringen HP21: Verpleeg-,verzorgingsh., thuiszorg 2022** 13
HCR12: Langdurige zorg, uitkeringen HP22-29: Instellingen gehandicaptenzorg 2022** 17
HCR12: Langdurige zorg, uitkeringen HP3: Aanbieders ambulante zorg 2022** 26
HCR12: Langdurige zorg, uitkeringen HP31: Medische praktijken 2022** 0
HCR12: Langdurige zorg, uitkeringen HP32: Tandheelkundige praktijken 2022** 0
HCR12: Langdurige zorg, uitkeringen HP34: Ambulante zorgcentra 2022** 26
HCR12: Langdurige zorg, uitkeringen HP33: Overige praktijken gezondheidszorg 2022** 0
HCR12: Langdurige zorg, uitkeringen HP4: Ondersteunende diensten 2022** 0
HCR12: Langdurige zorg, uitkeringen HP41: Ambulance, ziekenvervoer 2022** 0
HCR12: Langdurige zorg, uitkeringen HP42-49: Laboratoria en ov ondersteunend 2022** 0
HCR12: Langdurige zorg, uitkeringen HP5: Leveranciers genees-en hulpmiddelen 2022** 0
HCR12: Langdurige zorg, uitkeringen HP51: Leveranciers geneesmiddelen 2022** 0
HCR12: Langdurige zorg, uitkeringen HP52-59: Leveranciers hulpmiddelen 2022** 0
HCR12: Langdurige zorg, uitkeringen HP6: Aanbieders van preventieve zorg 2022** 0
HCR12: Langdurige zorg, uitkeringen HP7: Organisaties beheer en financiering 2022** 0
HCR12: Langdurige zorg, uitkeringen HP71: Overheidsbeleid en beheer org. 2022** 0
HCR12: Langdurige zorg, uitkeringen HP72: Zorgverzekeraars, ziekenfondsen 2022** 0
HCR12: Langdurige zorg, uitkeringen HP73: Particuliere verzekeraars 2022** 0
HCR12: Langdurige zorg, uitkeringen HP79: Ov. Instellingen beheer en financ. 2022** 0
HCR12: Langdurige zorg, uitkeringen HP8: Overige sectoren 2022** 2.394
HCR12: Langdurige zorg, uitkeringen HP81: Huishoudens 2022** 2.387
HCR12: Langdurige zorg, uitkeringen HP82: Zorg als nevenactiviteit 2022** 7
HCR12: Langdurige zorg, uitkeringen HP9: Buitenland 2022** 0
HCR12: Langdurige zorg, uitkeringen Welzijn, kinderopvang 2022** 0
HCR2: Gezondheidsbevord., multi sector Totaal aanbieders zorg en welzijn 2022** 469
HCR2: Gezondheidsbevord., multi sector Totaal aanbieders gezondheidszorg 2022** 469
HCR2: Gezondheidsbevord., multi sector HP1: Ziekenhuizen 2022** 0
HCR2: Gezondheidsbevord., multi sector HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2022** 0
HCR2: Gezondheidsbevord., multi sector HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2022** 0
HCR2: Gezondheidsbevord., multi sector HP13: Categorale ziekenhuizen 2022** 0
HCR2: Gezondheidsbevord., multi sector HP2: Instellingen langdurige zorg 2022** 0
HCR2: Gezondheidsbevord., multi sector HP21: Verpleeg-,verzorgingsh., thuiszorg 2022** 0
HCR2: Gezondheidsbevord., multi sector HP22-29: Instellingen gehandicaptenzorg 2022** 0
HCR2: Gezondheidsbevord., multi sector HP3: Aanbieders ambulante zorg 2022** 0
HCR2: Gezondheidsbevord., multi sector HP31: Medische praktijken 2022** 0
HCR2: Gezondheidsbevord., multi sector HP32: Tandheelkundige praktijken 2022** 0
HCR2: Gezondheidsbevord., multi sector HP34: Ambulante zorgcentra 2022** 0
HCR2: Gezondheidsbevord., multi sector HP33: Overige praktijken gezondheidszorg 2022** 0
HCR2: Gezondheidsbevord., multi sector HP4: Ondersteunende diensten 2022** 0
HCR2: Gezondheidsbevord., multi sector HP41: Ambulance, ziekenvervoer 2022** 0
HCR2: Gezondheidsbevord., multi sector HP42-49: Laboratoria en ov ondersteunend 2022** 0
HCR2: Gezondheidsbevord., multi sector HP5: Leveranciers genees-en hulpmiddelen 2022** 0
HCR2: Gezondheidsbevord., multi sector HP51: Leveranciers geneesmiddelen 2022** 0
HCR2: Gezondheidsbevord., multi sector HP52-59: Leveranciers hulpmiddelen 2022** 0
HCR2: Gezondheidsbevord., multi sector HP6: Aanbieders van preventieve zorg 2022** 0
HCR2: Gezondheidsbevord., multi sector HP7: Organisaties beheer en financiering 2022** 0
HCR2: Gezondheidsbevord., multi sector HP71: Overheidsbeleid en beheer org. 2022** 0
HCR2: Gezondheidsbevord., multi sector HP72: Zorgverzekeraars, ziekenfondsen 2022** 0
HCR2: Gezondheidsbevord., multi sector HP73: Particuliere verzekeraars 2022** 0
HCR2: Gezondheidsbevord., multi sector HP79: Ov. Instellingen beheer en financ. 2022** 0
HCR2: Gezondheidsbevord., multi sector HP8: Overige sectoren 2022** 469
HCR2: Gezondheidsbevord., multi sector HP81: Huishoudens 2022** 0
HCR2: Gezondheidsbevord., multi sector HP82: Zorg als nevenactiviteit 2022** 469
HCR2: Gezondheidsbevord., multi sector HP9: Buitenland 2022** 0
HCR2: Gezondheidsbevord., multi sector Welzijn, kinderopvang 2022** 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft weer hoe de uitgaven aan gezondheidszorg volgens de internationale definitie en de zorguitgaven in brede zin die het CBS gebruikt samenhangen. Daarbij zijn de zorgaanbieders als uitgangspunt gekozen.

Gezondheidszorg is afgebakend volgens de internationale definitie van het System of Health Accounts. Alle activiteiten van gezondheidszorg tellen mee, onafhankelijk of deze binnen of buiten de sector gezondheidszorg plaatsvinden. Alleen uitgaven voor gezondheidszorg van ingezetenen tellen mee.
Zorguitgaven in brede zin gaan over alle activiteiten op het terrein van zorg, inclusief welzijn en kinderopvang, ongeacht of deze activiteiten als hoofd- of als nevenactiviteit plaatsvinden. De zorg kan voor ingezetenen of niet-ingezetenen zijn. Verleende zorg in Nederland voor niet ingezetenen (zoals toeristen) behoort tot de uitvoer van diensten.

In het kort:
Zorguitgaven in brede zin
-/- uitgaven aan welzijn, kinderopvang, voor ingezetenen
-/- uitgaven aan onderwijs, onderzoek en ontwikkeling en overige (niet-zorg) diensten
-/- uitgaven aan gezondheidsverwante producten zoals huishoudelijke verzorging binnen de ouderenzorg, voor ingezetenen
-/- uitvoer en door het buitenland betaald onderzoek en ontwikkeling
= Totaal uitgaven gezondheidszorg (total current expenditure on health)

Gegevens beschikbaar vanaf: 1998

Status van de cijfers:
De cijfers over 2022 en 2021 zijn nader voorlopig; de overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 23 mei 2024:
De cijfers over 2020-2022 zijn bijgesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Momenteel vindt een revisie plaats van de statistieken over de uitgaven aan zorg. Hierbij worden nieuwe gegevensbronnen verwerkt en de meest actuele statistische inzichten toegepast. In het vierde kwartaal van 2024 worden herziene cijfers over 2021 en 2022 en voorlopige cijfers over 2023 gepubliceerd. Herziene cijfers over 1998-2020 worden in 2025 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Zorguitgaven in brede zin
Uitgaven aan geneeskundige zorg, langdurige zorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening, jeugdzorg en kinderopvang. Zorg omvat levering van diensten en goederen. De uitgaven zijn inclusief de geleverde zorg aan niet-ingezetenen door Nederlandse zorgaanbieders. Uitgaven aan onderlinge leveringen tussen zorgaanbieders tellen niet mee, het gaat om de uiteindelijke (finale) uitgaven.
Zorguitgaven uitgedrukt in werkelijke prijzen geven aan hoe hoog de uitgaven zijn in prijzen van het betreffende jaar en geven de waardeontwikkeling weer.
Het gaat om uitgaven aan zorggoederen en -diensten door alle instellingen, praktijken en organisaties die die goederen en diensten leveren; ook aanbieders voor wie het niet hun belangrijkste werk is, tellen mee.