Gezondheidsuitgaven internationaal vergelijkbaar; functies en aanbieders

Gezondheidsuitgaven internationaal vergelijkbaar; functies en aanbieders

Zorgfuncties Zorgaanbieders Perioden Uitgaven aan gezondheidszorg ingezetenen (mln euro)
Totaal gezondheidsuitgaven ingezetenen Totaal aanbieders gezondheidszorg 2022** 96.820
Totaal gezondheidsuitgaven ingezetenen HP1: Ziekenhuizen 2022** 31.664
Totaal gezondheidsuitgaven ingezetenen HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2022** 25.173
Totaal gezondheidsuitgaven ingezetenen HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2022** 5.098
Totaal gezondheidsuitgaven ingezetenen HP13: Categorale ziekenhuizen 2022** 1.393
Totaal gezondheidsuitgaven ingezetenen HP2: Instellingen langdurige zorg 2022** 27.318
Totaal gezondheidsuitgaven ingezetenen HP21: Verpleeg-,verzorgingsh., thuiszorg 2022** 19.867
Totaal gezondheidsuitgaven ingezetenen HP22-29: Instellingen gehandicaptenzorg 2022** 7.451
Totaal gezondheidsuitgaven ingezetenen HP3: Aanbieders ambulante zorg 2022** 16.465
Totaal gezondheidsuitgaven ingezetenen HP31: Medische praktijken 2022** 7.411
Totaal gezondheidsuitgaven ingezetenen HP32: Tandheelkundige praktijken 2022** 3.377
Totaal gezondheidsuitgaven ingezetenen HP34: Ambulante zorgcentra 2022** 2.165
Totaal gezondheidsuitgaven ingezetenen HP33: Overige praktijken gezondheidszorg 2022** 3.512
Totaal gezondheidsuitgaven ingezetenen HP4: Ondersteunende diensten 2022** 1.815
Totaal gezondheidsuitgaven ingezetenen HP41: Ambulance, ziekenvervoer 2022** 549
Totaal gezondheidsuitgaven ingezetenen HP42-49: Laboratoria en ov ondersteunend 2022** 1.267
Totaal gezondheidsuitgaven ingezetenen HP5: Leveranciers genees-en hulpmiddelen 2022** 9.819
Totaal gezondheidsuitgaven ingezetenen HP51: Leveranciers geneesmiddelen 2022** 6.070
Totaal gezondheidsuitgaven ingezetenen HP52-59: Leveranciers hulpmiddelen 2022** 3.750
Totaal gezondheidsuitgaven ingezetenen HP6: Aanbieders van preventieve zorg 2022** 3.939
Totaal gezondheidsuitgaven ingezetenen HP7: Organisaties beheer en financiering 2022** 4.025
Totaal gezondheidsuitgaven ingezetenen HP71: Overheidsbeleid en beheer org. 2022** 1.221
Totaal gezondheidsuitgaven ingezetenen HP72: Zorgverzekeraars, ziekenfondsen 2022** 1.772
Totaal gezondheidsuitgaven ingezetenen HP73: Particuliere verzekeraars 2022** 505
Totaal gezondheidsuitgaven ingezetenen HP79: Ov. Instellingen beheer en financ. 2022** 527
Totaal gezondheidsuitgaven ingezetenen HP8: Overige sectoren 2022** 1.136
Totaal gezondheidsuitgaven ingezetenen HP81: Huishoudens 2022** 0
Totaal gezondheidsuitgaven ingezetenen HP82: Zorg als nevenactiviteit 2022** 1.136
Totaal gezondheidsuitgaven ingezetenen HP9: Buitenland 2022** 639
HC1: Geneeskundige zorg Totaal aanbieders gezondheidszorg 2022** 43.410
HC1: Geneeskundige zorg HP1: Ziekenhuizen 2022** 28.947
HC1: Geneeskundige zorg HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2022** 23.827
HC1: Geneeskundige zorg HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2022** 4.434
HC1: Geneeskundige zorg HP13: Categorale ziekenhuizen 2022** 687
HC1: Geneeskundige zorg HP2: Instellingen langdurige zorg 2022** 771
HC1: Geneeskundige zorg HP21: Verpleeg-,verzorgingsh., thuiszorg 2022** 510
HC1: Geneeskundige zorg HP22-29: Instellingen gehandicaptenzorg 2022** 260
HC1: Geneeskundige zorg HP3: Aanbieders ambulante zorg 2022** 12.849
HC1: Geneeskundige zorg HP31: Medische praktijken 2022** 7.078
HC1: Geneeskundige zorg HP32: Tandheelkundige praktijken 2022** 2.768
HC1: Geneeskundige zorg HP34: Ambulante zorgcentra 2022** 1.703
HC1: Geneeskundige zorg HP33: Overige praktijken gezondheidszorg 2022** 1.299
HC1: Geneeskundige zorg HP4: Ondersteunende diensten 2022** 0
HC1: Geneeskundige zorg HP41: Ambulance, ziekenvervoer 2022** 0
HC1: Geneeskundige zorg HP42-49: Laboratoria en ov ondersteunend 2022** 0
HC1: Geneeskundige zorg HP5: Leveranciers genees-en hulpmiddelen 2022** 0
HC1: Geneeskundige zorg HP51: Leveranciers geneesmiddelen 2022** 0
HC1: Geneeskundige zorg HP52-59: Leveranciers hulpmiddelen 2022** 0
HC1: Geneeskundige zorg HP6: Aanbieders van preventieve zorg 2022** 30
HC1: Geneeskundige zorg HP7: Organisaties beheer en financiering 2022** 0
HC1: Geneeskundige zorg HP71: Overheidsbeleid en beheer org. 2022** 0
HC1: Geneeskundige zorg HP72: Zorgverzekeraars, ziekenfondsen 2022** 0
HC1: Geneeskundige zorg HP73: Particuliere verzekeraars 2022** 0
HC1: Geneeskundige zorg HP79: Ov. Instellingen beheer en financ. 2022** 0
HC1: Geneeskundige zorg HP8: Overige sectoren 2022** 352
HC1: Geneeskundige zorg HP81: Huishoudens 2022** 0
HC1: Geneeskundige zorg HP82: Zorg als nevenactiviteit 2022** 352
HC1: Geneeskundige zorg HP9: Buitenland 2022** 462
HC11: Intramurale geneeskundige zorg Totaal aanbieders gezondheidszorg 2022** 15.618
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP1: Ziekenhuizen 2022** 14.110
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2022** 11.456
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2022** 2.296
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP13: Categorale ziekenhuizen 2022** 357
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP2: Instellingen langdurige zorg 2022** 212
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP21: Verpleeg-,verzorgingsh., thuiszorg 2022** 153
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP22-29: Instellingen gehandicaptenzorg 2022** 59
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP3: Aanbieders ambulante zorg 2022** 914
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP31: Medische praktijken 2022** 914
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP32: Tandheelkundige praktijken 2022** 0
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP34: Ambulante zorgcentra 2022** 0
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP33: Overige praktijken gezondheidszorg 2022** 0
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP4: Ondersteunende diensten 2022** 0
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP41: Ambulance, ziekenvervoer 2022** 0
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP42-49: Laboratoria en ov ondersteunend 2022** 0
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP5: Leveranciers genees-en hulpmiddelen 2022** 0
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP51: Leveranciers geneesmiddelen 2022** 0
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP52-59: Leveranciers hulpmiddelen 2022** 0
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP6: Aanbieders van preventieve zorg 2022** 0
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP7: Organisaties beheer en financiering 2022** 0
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP71: Overheidsbeleid en beheer org. 2022** 0
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP72: Zorgverzekeraars, ziekenfondsen 2022** 0
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP73: Particuliere verzekeraars 2022** 0
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP79: Ov. Instellingen beheer en financ. 2022** 0
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP8: Overige sectoren 2022** 72
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP81: Huishoudens 2022** 0
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP82: Zorg als nevenactiviteit 2022** 72
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP9: Buitenland 2022** 309
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg Totaal aanbieders gezondheidszorg 2022** 4.805
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HP1: Ziekenhuizen 2022** 3.253
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2022** 2.769
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2022** 435
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HP13: Categorale ziekenhuizen 2022** 49
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HP2: Instellingen langdurige zorg 2022** 50
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HP21: Verpleeg-,verzorgingsh., thuiszorg 2022** 42
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HP22-29: Instellingen gehandicaptenzorg 2022** 8
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HP3: Aanbieders ambulante zorg 2022** 1.498
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HP31: Medische praktijken 2022** 310
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HP32: Tandheelkundige praktijken 2022** 0
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HP34: Ambulante zorgcentra 2022** 1.188
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HP33: Overige praktijken gezondheidszorg 2022** 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de uitgaven aan gezondheidszorg die in een jaar door ingezetenen van Nederland wordt gebruikt. Gezondheidszorg is afgebakend volgens de internationale definitie van het System of Health Accounts. De cijfers zijn daarmee internationaal vergelijkbaar met publicaties van Eurostat, OESO en WHO. Alle activiteiten van gezondheidszorg tellen mee, onafhankelijk of deze binnen of buiten de sector gezondheidszorg plaatsvinden.
De cijfers zijn afgeleid uit de statistieken over zorguitgaven, die meer activiteiten omvatten, zoals jeugdzorg, welzijnswerk, maatschappelijke dienstverlening en kinderopvang. Deze statistieken omvatten ook de uitvoer (uitgaven voor en door niet-ingezetenen).

Gegevens beschikbaar vanaf: 1998

Status van de cijfers:
De cijfers over 2022 en 2021 zijn nader voorlopig; de overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 23 mei 2024:
De cijfers over 2020-2022 zijn bijgesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Momenteel vindt een revisie plaats van de statistieken over de uitgaven aan zorg. Hierbij worden nieuwe gegevensbronnen verwerkt en de meest actuele statistische inzichten toegepast. In het vierde kwartaal van 2024 worden herziene cijfers over 2021 en 2022 en voorlopige cijfers over 2023 gepubliceerd. Herziene cijfers over 1998-2020 worden in 2025 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Uitgaven aan gezondheidszorg ingezetenen
Uitgaven aan gezondheidszorg voor ingezetenen
Het gaat om lopende uitgaven: consumptieve uitgaven aan goederen en diensten door ingezetenen (die binnen een jaar worden gebruikt).
Omvat zowel individueel als collectief geleverde goederen en diensten.

Dit is het internationale cijfer volgens het System of Health Accounts over de lopende uitgaven aan gezondheidszorg.
Gezondheidszorg volgens de definitie van het System of Health Accounts omvat curatieve (geneeskundige) zorg, revalidatiezorg, langdurige zorg voor de gezondheid, ondersteunende diensten, genees-en hulpmiddelen, preventieve zorg en beleid en beheer van het gezondheidszorgstelsel. Langdurige zorg voor de gezondheid omvat de onderdelen behandeling, verpleging en persoonlijke verzorging. De woon- of verblijfkosten zijn inbegrepen, indien dat bij de behandeling of verzorging hoort (zoals bij ziekenhuizen, revalidatiecentra en verpleeghuizen). Niet inbegrepen is sociale langdurige zorg dat vooral uit huishoudelijke verzorging en begeleiding bestaat.