Gezondheidsuitgaven internationaal vergelijkbaar; functies en aanbieders

Gezondheidsuitgaven internationaal vergelijkbaar; functies en aanbieders

Zorgfuncties Zorgaanbieders Perioden Uitgaven aan gezondheidszorg ingezetenen (mln euro)
Totaal gezondheidsuitgaven ingezetenen Totaal aanbieders gezondheidszorg 2022** 96.820
Totaal gezondheidsuitgaven ingezetenen HP1: Ziekenhuizen 2022** 31.664
Totaal gezondheidsuitgaven ingezetenen HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2022** 25.173
Totaal gezondheidsuitgaven ingezetenen HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2022** 5.098
Totaal gezondheidsuitgaven ingezetenen HP13: Categorale ziekenhuizen 2022** 1.393
Totaal gezondheidsuitgaven ingezetenen HP2: Instellingen langdurige zorg 2022** 27.318
Totaal gezondheidsuitgaven ingezetenen HP21: Verpleeg-,verzorgingsh., thuiszorg 2022** 19.867
Totaal gezondheidsuitgaven ingezetenen HP22-29: Instellingen gehandicaptenzorg 2022** 7.451
Totaal gezondheidsuitgaven ingezetenen HP3: Aanbieders ambulante zorg 2022** 16.465
Totaal gezondheidsuitgaven ingezetenen HP31: Medische praktijken 2022** 7.411
Totaal gezondheidsuitgaven ingezetenen HP32: Tandheelkundige praktijken 2022** 3.377
Totaal gezondheidsuitgaven ingezetenen HP34: Ambulante zorgcentra 2022** 2.165
Totaal gezondheidsuitgaven ingezetenen HP33: Overige praktijken gezondheidszorg 2022** 3.512
Totaal gezondheidsuitgaven ingezetenen HP4: Ondersteunende diensten 2022** 1.815
Totaal gezondheidsuitgaven ingezetenen HP41: Ambulance, ziekenvervoer 2022** 549
Totaal gezondheidsuitgaven ingezetenen HP42-49: Laboratoria en ov ondersteunend 2022** 1.267
Totaal gezondheidsuitgaven ingezetenen HP5: Leveranciers genees-en hulpmiddelen 2022** 9.819
Totaal gezondheidsuitgaven ingezetenen HP51: Leveranciers geneesmiddelen 2022** 6.070
Totaal gezondheidsuitgaven ingezetenen HP52-59: Leveranciers hulpmiddelen 2022** 3.750
Totaal gezondheidsuitgaven ingezetenen HP6: Aanbieders van preventieve zorg 2022** 3.939
Totaal gezondheidsuitgaven ingezetenen HP7: Organisaties beheer en financiering 2022** 4.025
Totaal gezondheidsuitgaven ingezetenen HP71: Overheidsbeleid en beheer org. 2022** 1.221
Totaal gezondheidsuitgaven ingezetenen HP72: Zorgverzekeraars, ziekenfondsen 2022** 1.772
Totaal gezondheidsuitgaven ingezetenen HP73: Particuliere verzekeraars 2022** 505
Totaal gezondheidsuitgaven ingezetenen HP79: Ov. Instellingen beheer en financ. 2022** 527
Totaal gezondheidsuitgaven ingezetenen HP8: Overige sectoren 2022** 1.136
Totaal gezondheidsuitgaven ingezetenen HP81: Huishoudens 2022** 0
Totaal gezondheidsuitgaven ingezetenen HP82: Zorg als nevenactiviteit 2022** 1.136
Totaal gezondheidsuitgaven ingezetenen HP9: Buitenland 2022** 639
HC1: Geneeskundige zorg Totaal aanbieders gezondheidszorg 2022** 43.410
HC1: Geneeskundige zorg HP1: Ziekenhuizen 2022** 28.947
HC1: Geneeskundige zorg HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2022** 23.827
HC1: Geneeskundige zorg HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2022** 4.434
HC1: Geneeskundige zorg HP13: Categorale ziekenhuizen 2022** 687
HC1: Geneeskundige zorg HP2: Instellingen langdurige zorg 2022** 771
HC1: Geneeskundige zorg HP21: Verpleeg-,verzorgingsh., thuiszorg 2022** 510
HC1: Geneeskundige zorg HP22-29: Instellingen gehandicaptenzorg 2022** 260
HC1: Geneeskundige zorg HP3: Aanbieders ambulante zorg 2022** 12.849
HC1: Geneeskundige zorg HP31: Medische praktijken 2022** 7.078
HC1: Geneeskundige zorg HP32: Tandheelkundige praktijken 2022** 2.768
HC1: Geneeskundige zorg HP34: Ambulante zorgcentra 2022** 1.703
HC1: Geneeskundige zorg HP33: Overige praktijken gezondheidszorg 2022** 1.299
HC1: Geneeskundige zorg HP4: Ondersteunende diensten 2022** 0
HC1: Geneeskundige zorg HP41: Ambulance, ziekenvervoer 2022** 0
HC1: Geneeskundige zorg HP42-49: Laboratoria en ov ondersteunend 2022** 0
HC1: Geneeskundige zorg HP5: Leveranciers genees-en hulpmiddelen 2022** 0
HC1: Geneeskundige zorg HP51: Leveranciers geneesmiddelen 2022** 0
HC1: Geneeskundige zorg HP52-59: Leveranciers hulpmiddelen 2022** 0
HC1: Geneeskundige zorg HP6: Aanbieders van preventieve zorg 2022** 30
HC1: Geneeskundige zorg HP7: Organisaties beheer en financiering 2022** 0
HC1: Geneeskundige zorg HP71: Overheidsbeleid en beheer org. 2022** 0
HC1: Geneeskundige zorg HP72: Zorgverzekeraars, ziekenfondsen 2022** 0
HC1: Geneeskundige zorg HP73: Particuliere verzekeraars 2022** 0
HC1: Geneeskundige zorg HP79: Ov. Instellingen beheer en financ. 2022** 0
HC1: Geneeskundige zorg HP8: Overige sectoren 2022** 352
HC1: Geneeskundige zorg HP81: Huishoudens 2022** 0
HC1: Geneeskundige zorg HP82: Zorg als nevenactiviteit 2022** 352
HC1: Geneeskundige zorg HP9: Buitenland 2022** 462
HC11: Intramurale geneeskundige zorg Totaal aanbieders gezondheidszorg 2022** 15.618
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP1: Ziekenhuizen 2022** 14.110
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2022** 11.456
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2022** 2.296
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP13: Categorale ziekenhuizen 2022** 357
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP2: Instellingen langdurige zorg 2022** 212
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP21: Verpleeg-,verzorgingsh., thuiszorg 2022** 153
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP22-29: Instellingen gehandicaptenzorg 2022** 59
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP3: Aanbieders ambulante zorg 2022** 914
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP31: Medische praktijken 2022** 914
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP32: Tandheelkundige praktijken 2022** 0
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP34: Ambulante zorgcentra 2022** 0
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP33: Overige praktijken gezondheidszorg 2022** 0
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP4: Ondersteunende diensten 2022** 0
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP41: Ambulance, ziekenvervoer 2022** 0
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP42-49: Laboratoria en ov ondersteunend 2022** 0
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP5: Leveranciers genees-en hulpmiddelen 2022** 0
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP51: Leveranciers geneesmiddelen 2022** 0
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP52-59: Leveranciers hulpmiddelen 2022** 0
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP6: Aanbieders van preventieve zorg 2022** 0
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP7: Organisaties beheer en financiering 2022** 0
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP71: Overheidsbeleid en beheer org. 2022** 0
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP72: Zorgverzekeraars, ziekenfondsen 2022** 0
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP73: Particuliere verzekeraars 2022** 0
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP79: Ov. Instellingen beheer en financ. 2022** 0
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP8: Overige sectoren 2022** 72
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP81: Huishoudens 2022** 0
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP82: Zorg als nevenactiviteit 2022** 72
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP9: Buitenland 2022** 309
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg Totaal aanbieders gezondheidszorg 2022** 4.805
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HP1: Ziekenhuizen 2022** 3.253
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2022** 2.769
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2022** 435
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HP13: Categorale ziekenhuizen 2022** 49
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HP2: Instellingen langdurige zorg 2022** 50
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HP21: Verpleeg-,verzorgingsh., thuiszorg 2022** 42
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HP22-29: Instellingen gehandicaptenzorg 2022** 8
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HP3: Aanbieders ambulante zorg 2022** 1.498
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HP31: Medische praktijken 2022** 310
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HP32: Tandheelkundige praktijken 2022** 0
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HP34: Ambulante zorgcentra 2022** 1.188
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HP33: Overige praktijken gezondheidszorg 2022** 0
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HP4: Ondersteunende diensten 2022** 0
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HP41: Ambulance, ziekenvervoer 2022** 0
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HP42-49: Laboratoria en ov ondersteunend 2022** 0
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HP5: Leveranciers genees-en hulpmiddelen 2022** 0
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HP51: Leveranciers geneesmiddelen 2022** 0
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HP52-59: Leveranciers hulpmiddelen 2022** 0
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HP6: Aanbieders van preventieve zorg 2022** 0
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HP7: Organisaties beheer en financiering 2022** 0
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HP71: Overheidsbeleid en beheer org. 2022** 0
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HP72: Zorgverzekeraars, ziekenfondsen 2022** 0
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HP73: Particuliere verzekeraars 2022** 0
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HP79: Ov. Instellingen beheer en financ. 2022** 0
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HP8: Overige sectoren 2022** 4
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HP81: Huishoudens 2022** 0
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HP82: Zorg als nevenactiviteit 2022** 4
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HP9: Buitenland 2022** 0
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg Totaal aanbieders gezondheidszorg 2022** 22.337
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HP1: Ziekenhuizen 2022** 11.570
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2022** 9.593
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2022** 1.696
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HP13: Categorale ziekenhuizen 2022** 281
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HP2: Instellingen langdurige zorg 2022** 322
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HP21: Verpleeg-,verzorgingsh., thuiszorg 2022** 129
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HP22-29: Instellingen gehandicaptenzorg 2022** 193
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HP3: Aanbieders ambulante zorg 2022** 9.987
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HP31: Medische praktijken 2022** 5.670
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HP32: Tandheelkundige praktijken 2022** 2.768
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HP34: Ambulante zorgcentra 2022** 413
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HP33: Overige praktijken gezondheidszorg 2022** 1.136
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HP4: Ondersteunende diensten 2022** 0
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HP41: Ambulance, ziekenvervoer 2022** 0
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HP42-49: Laboratoria en ov ondersteunend 2022** 0
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HP5: Leveranciers genees-en hulpmiddelen 2022** 0
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HP51: Leveranciers geneesmiddelen 2022** 0
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HP52-59: Leveranciers hulpmiddelen 2022** 0
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HP6: Aanbieders van preventieve zorg 2022** 30
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HP7: Organisaties beheer en financiering 2022** 0
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HP71: Overheidsbeleid en beheer org. 2022** 0
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HP72: Zorgverzekeraars, ziekenfondsen 2022** 0
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HP73: Particuliere verzekeraars 2022** 0
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HP79: Ov. Instellingen beheer en financ. 2022** 0
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HP8: Overige sectoren 2022** 275
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HP81: Huishoudens 2022** 0
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HP82: Zorg als nevenactiviteit 2022** 275
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HP9: Buitenland 2022** 153
HC13.1: Alg. polikl./amb. geneesk. zorg Totaal aanbieders gezondheidszorg 2022** 4.879
HC13.1: Alg. polikl./amb. geneesk. zorg HP1: Ziekenhuizen 2022** 0
HC13.1: Alg. polikl./amb. geneesk. zorg HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2022** 0
HC13.1: Alg. polikl./amb. geneesk. zorg HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2022** 0
HC13.1: Alg. polikl./amb. geneesk. zorg HP13: Categorale ziekenhuizen 2022** 0
HC13.1: Alg. polikl./amb. geneesk. zorg HP2: Instellingen langdurige zorg 2022** 0
HC13.1: Alg. polikl./amb. geneesk. zorg HP21: Verpleeg-,verzorgingsh., thuiszorg 2022** 0
HC13.1: Alg. polikl./amb. geneesk. zorg HP22-29: Instellingen gehandicaptenzorg 2022** 0
HC13.1: Alg. polikl./amb. geneesk. zorg HP3: Aanbieders ambulante zorg 2022** 4.793
HC13.1: Alg. polikl./amb. geneesk. zorg HP31: Medische praktijken 2022** 4.213
HC13.1: Alg. polikl./amb. geneesk. zorg HP32: Tandheelkundige praktijken 2022** 0
HC13.1: Alg. polikl./amb. geneesk. zorg HP34: Ambulante zorgcentra 2022** 0
HC13.1: Alg. polikl./amb. geneesk. zorg HP33: Overige praktijken gezondheidszorg 2022** 581
HC13.1: Alg. polikl./amb. geneesk. zorg HP4: Ondersteunende diensten 2022** 0
HC13.1: Alg. polikl./amb. geneesk. zorg HP41: Ambulance, ziekenvervoer 2022** 0
HC13.1: Alg. polikl./amb. geneesk. zorg HP42-49: Laboratoria en ov ondersteunend 2022** 0
HC13.1: Alg. polikl./amb. geneesk. zorg HP5: Leveranciers genees-en hulpmiddelen 2022** 0
HC13.1: Alg. polikl./amb. geneesk. zorg HP51: Leveranciers geneesmiddelen 2022** 0
HC13.1: Alg. polikl./amb. geneesk. zorg HP52-59: Leveranciers hulpmiddelen 2022** 0
HC13.1: Alg. polikl./amb. geneesk. zorg HP6: Aanbieders van preventieve zorg 2022** 0
HC13.1: Alg. polikl./amb. geneesk. zorg HP7: Organisaties beheer en financiering 2022** 0
HC13.1: Alg. polikl./amb. geneesk. zorg HP71: Overheidsbeleid en beheer org. 2022** 0
HC13.1: Alg. polikl./amb. geneesk. zorg HP72: Zorgverzekeraars, ziekenfondsen 2022** 0
HC13.1: Alg. polikl./amb. geneesk. zorg HP73: Particuliere verzekeraars 2022** 0
HC13.1: Alg. polikl./amb. geneesk. zorg HP79: Ov. Instellingen beheer en financ. 2022** 0
HC13.1: Alg. polikl./amb. geneesk. zorg HP8: Overige sectoren 2022** 13
HC13.1: Alg. polikl./amb. geneesk. zorg HP81: Huishoudens 2022** 0
HC13.1: Alg. polikl./amb. geneesk. zorg HP82: Zorg als nevenactiviteit 2022** 13
HC13.1: Alg. polikl./amb. geneesk. zorg HP9: Buitenland 2022** 72
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant Totaal aanbieders gezondheidszorg 2022** 2.711
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant HP1: Ziekenhuizen 2022** 0
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2022** 0
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2022** 0
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant HP13: Categorale ziekenhuizen 2022** 0
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant HP2: Instellingen langdurige zorg 2022** 0
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant HP21: Verpleeg-,verzorgingsh., thuiszorg 2022** 0
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant HP22-29: Instellingen gehandicaptenzorg 2022** 0
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant HP3: Aanbieders ambulante zorg 2022** 2.650
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant HP31: Medische praktijken 2022** 0
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant HP32: Tandheelkundige praktijken 2022** 2.650
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant HP34: Ambulante zorgcentra 2022** 0
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant HP33: Overige praktijken gezondheidszorg 2022** 0
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant HP4: Ondersteunende diensten 2022** 0
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant HP41: Ambulance, ziekenvervoer 2022** 0
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant HP42-49: Laboratoria en ov ondersteunend 2022** 0
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant HP5: Leveranciers genees-en hulpmiddelen 2022** 0
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant HP51: Leveranciers geneesmiddelen 2022** 0
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant HP52-59: Leveranciers hulpmiddelen 2022** 0
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant HP6: Aanbieders van preventieve zorg 2022** 0
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant HP7: Organisaties beheer en financiering 2022** 0
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant HP71: Overheidsbeleid en beheer org. 2022** 0
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant HP72: Zorgverzekeraars, ziekenfondsen 2022** 0
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant HP73: Particuliere verzekeraars 2022** 0
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant HP79: Ov. Instellingen beheer en financ. 2022** 0
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant HP8: Overige sectoren 2022** 9
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant HP81: Huishoudens 2022** 0
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant HP82: Zorg als nevenactiviteit 2022** 9
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant HP9: Buitenland 2022** 51
HC13.3: Spec. polikl./amb. geneesk. zorg Totaal aanbieders gezondheidszorg 2022** 13.602
HC13.3: Spec. polikl./amb. geneesk. zorg HP1: Ziekenhuizen 2022** 11.453
HC13.3: Spec. polikl./amb. geneesk. zorg HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2022** 9.501
HC13.3: Spec. polikl./amb. geneesk. zorg HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2022** 1.672
HC13.3: Spec. polikl./amb. geneesk. zorg HP13: Categorale ziekenhuizen 2022** 281
HC13.3: Spec. polikl./amb. geneesk. zorg HP2: Instellingen langdurige zorg 2022** 322
HC13.3: Spec. polikl./amb. geneesk. zorg HP21: Verpleeg-,verzorgingsh., thuiszorg 2022** 129
HC13.3: Spec. polikl./amb. geneesk. zorg HP22-29: Instellingen gehandicaptenzorg 2022** 193
HC13.3: Spec. polikl./amb. geneesk. zorg HP3: Aanbieders ambulante zorg 2022** 1.575
HC13.3: Spec. polikl./amb. geneesk. zorg HP31: Medische praktijken 2022** 1.457
HC13.3: Spec. polikl./amb. geneesk. zorg HP32: Tandheelkundige praktijken 2022** 118
HC13.3: Spec. polikl./amb. geneesk. zorg HP34: Ambulante zorgcentra 2022** 0
HC13.3: Spec. polikl./amb. geneesk. zorg HP33: Overige praktijken gezondheidszorg 2022** 0
HC13.3: Spec. polikl./amb. geneesk. zorg HP4: Ondersteunende diensten 2022** 0
HC13.3: Spec. polikl./amb. geneesk. zorg HP41: Ambulance, ziekenvervoer 2022** 0
HC13.3: Spec. polikl./amb. geneesk. zorg HP42-49: Laboratoria en ov ondersteunend 2022** 0
HC13.3: Spec. polikl./amb. geneesk. zorg HP5: Leveranciers genees-en hulpmiddelen 2022** 0
HC13.3: Spec. polikl./amb. geneesk. zorg HP51: Leveranciers geneesmiddelen 2022** 0
HC13.3: Spec. polikl./amb. geneesk. zorg HP52-59: Leveranciers hulpmiddelen 2022** 0
HC13.3: Spec. polikl./amb. geneesk. zorg HP6: Aanbieders van preventieve zorg 2022** 0
HC13.3: Spec. polikl./amb. geneesk. zorg HP7: Organisaties beheer en financiering 2022** 0
HC13.3: Spec. polikl./amb. geneesk. zorg HP71: Overheidsbeleid en beheer org. 2022** 0
HC13.3: Spec. polikl./amb. geneesk. zorg HP72: Zorgverzekeraars, ziekenfondsen 2022** 0
HC13.3: Spec. polikl./amb. geneesk. zorg HP73: Particuliere verzekeraars 2022** 0
HC13.3: Spec. polikl./amb. geneesk. zorg HP79: Ov. Instellingen beheer en financ. 2022** 0
HC13.3: Spec. polikl./amb. geneesk. zorg HP8: Overige sectoren 2022** 252
HC13.3: Spec. polikl./amb. geneesk. zorg HP81: Huishoudens 2022** 0
HC13.3: Spec. polikl./amb. geneesk. zorg HP82: Zorg als nevenactiviteit 2022** 252
HC13.3: Spec. polikl./amb. geneesk. zorg HP9: Buitenland 2022** 0
HC13.9: Ov. Polikl./amb. geneesk. zorg Totaal aanbieders gezondheidszorg 2022** 1.145
HC13.9: Ov. Polikl./amb. geneesk. zorg HP1: Ziekenhuizen 2022** 117
HC13.9: Ov. Polikl./amb. geneesk. zorg HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2022** 93
HC13.9: Ov. Polikl./amb. geneesk. zorg HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2022** 24
HC13.9: Ov. Polikl./amb. geneesk. zorg HP13: Categorale ziekenhuizen 2022** 0
HC13.9: Ov. Polikl./amb. geneesk. zorg HP2: Instellingen langdurige zorg 2022** 0
HC13.9: Ov. Polikl./amb. geneesk. zorg HP21: Verpleeg-,verzorgingsh., thuiszorg 2022** 0
HC13.9: Ov. Polikl./amb. geneesk. zorg HP22-29: Instellingen gehandicaptenzorg 2022** 0
HC13.9: Ov. Polikl./amb. geneesk. zorg HP3: Aanbieders ambulante zorg 2022** 969
HC13.9: Ov. Polikl./amb. geneesk. zorg HP31: Medische praktijken 2022** 0
HC13.9: Ov. Polikl./amb. geneesk. zorg HP32: Tandheelkundige praktijken 2022** 0
HC13.9: Ov. Polikl./amb. geneesk. zorg HP34: Ambulante zorgcentra 2022** 413
HC13.9: Ov. Polikl./amb. geneesk. zorg HP33: Overige praktijken gezondheidszorg 2022** 556
HC13.9: Ov. Polikl./amb. geneesk. zorg HP4: Ondersteunende diensten 2022** 0
HC13.9: Ov. Polikl./amb. geneesk. zorg HP41: Ambulance, ziekenvervoer 2022** 0
HC13.9: Ov. Polikl./amb. geneesk. zorg HP42-49: Laboratoria en ov ondersteunend 2022** 0
HC13.9: Ov. Polikl./amb. geneesk. zorg HP5: Leveranciers genees-en hulpmiddelen 2022** 0
HC13.9: Ov. Polikl./amb. geneesk. zorg HP51: Leveranciers geneesmiddelen 2022** 0
HC13.9: Ov. Polikl./amb. geneesk. zorg HP52-59: Leveranciers hulpmiddelen 2022** 0
HC13.9: Ov. Polikl./amb. geneesk. zorg HP6: Aanbieders van preventieve zorg 2022** 30
HC13.9: Ov. Polikl./amb. geneesk. zorg HP7: Organisaties beheer en financiering 2022** 0
HC13.9: Ov. Polikl./amb. geneesk. zorg HP71: Overheidsbeleid en beheer org. 2022** 0
HC13.9: Ov. Polikl./amb. geneesk. zorg HP72: Zorgverzekeraars, ziekenfondsen 2022** 0
HC13.9: Ov. Polikl./amb. geneesk. zorg HP73: Particuliere verzekeraars 2022** 0
HC13.9: Ov. Polikl./amb. geneesk. zorg HP79: Ov. Instellingen beheer en financ. 2022** 0
HC13.9: Ov. Polikl./amb. geneesk. zorg HP8: Overige sectoren 2022** 0
HC13.9: Ov. Polikl./amb. geneesk. zorg HP81: Huishoudens 2022** 0
HC13.9: Ov. Polikl./amb. geneesk. zorg HP82: Zorg als nevenactiviteit 2022** 0
HC13.9: Ov. Polikl./amb. geneesk. zorg HP9: Buitenland 2022** 30
HC14: Geneeskundige zorg aan huis Totaal aanbieders gezondheidszorg 2022** 651
HC14: Geneeskundige zorg aan huis HP1: Ziekenhuizen 2022** 15
HC14: Geneeskundige zorg aan huis HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2022** 8
HC14: Geneeskundige zorg aan huis HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2022** 7
HC14: Geneeskundige zorg aan huis HP13: Categorale ziekenhuizen 2022** 0
HC14: Geneeskundige zorg aan huis HP2: Instellingen langdurige zorg 2022** 187
HC14: Geneeskundige zorg aan huis HP21: Verpleeg-,verzorgingsh., thuiszorg 2022** 187
HC14: Geneeskundige zorg aan huis HP22-29: Instellingen gehandicaptenzorg 2022** 0
HC14: Geneeskundige zorg aan huis HP3: Aanbieders ambulante zorg 2022** 449
HC14: Geneeskundige zorg aan huis HP31: Medische praktijken 2022** 185
HC14: Geneeskundige zorg aan huis HP32: Tandheelkundige praktijken 2022** 0
HC14: Geneeskundige zorg aan huis HP34: Ambulante zorgcentra 2022** 102
HC14: Geneeskundige zorg aan huis HP33: Overige praktijken gezondheidszorg 2022** 163
HC14: Geneeskundige zorg aan huis HP4: Ondersteunende diensten 2022** 0
HC14: Geneeskundige zorg aan huis HP41: Ambulance, ziekenvervoer 2022** 0
HC14: Geneeskundige zorg aan huis HP42-49: Laboratoria en ov ondersteunend 2022** 0
HC14: Geneeskundige zorg aan huis HP5: Leveranciers genees-en hulpmiddelen 2022** 0
HC14: Geneeskundige zorg aan huis HP51: Leveranciers geneesmiddelen 2022** 0
HC14: Geneeskundige zorg aan huis HP52-59: Leveranciers hulpmiddelen 2022** 0
HC14: Geneeskundige zorg aan huis HP6: Aanbieders van preventieve zorg 2022** 0
HC14: Geneeskundige zorg aan huis HP7: Organisaties beheer en financiering 2022** 0
HC14: Geneeskundige zorg aan huis HP71: Overheidsbeleid en beheer org. 2022** 0
HC14: Geneeskundige zorg aan huis HP72: Zorgverzekeraars, ziekenfondsen 2022** 0
HC14: Geneeskundige zorg aan huis HP73: Particuliere verzekeraars 2022** 0
HC14: Geneeskundige zorg aan huis HP79: Ov. Instellingen beheer en financ. 2022** 0
HC14: Geneeskundige zorg aan huis HP8: Overige sectoren 2022** 0
HC14: Geneeskundige zorg aan huis HP81: Huishoudens 2022** 0
HC14: Geneeskundige zorg aan huis HP82: Zorg als nevenactiviteit 2022** 0
HC14: Geneeskundige zorg aan huis HP9: Buitenland 2022** 0
HC2: Revalidatiezorg Totaal aanbieders gezondheidszorg 2022** 3.636
HC2: Revalidatiezorg HP1: Ziekenhuizen 2022** 778
HC2: Revalidatiezorg HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2022** 74
HC2: Revalidatiezorg HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2022** 4
HC2: Revalidatiezorg HP13: Categorale ziekenhuizen 2022** 700
HC2: Revalidatiezorg HP2: Instellingen langdurige zorg 2022** 807
HC2: Revalidatiezorg HP21: Verpleeg-,verzorgingsh., thuiszorg 2022** 784
HC2: Revalidatiezorg HP22-29: Instellingen gehandicaptenzorg 2022** 23
HC2: Revalidatiezorg HP3: Aanbieders ambulante zorg 2022** 2.046
HC2: Revalidatiezorg HP31: Medische praktijken 2022** 0
HC2: Revalidatiezorg HP32: Tandheelkundige praktijken 2022** 0
HC2: Revalidatiezorg HP34: Ambulante zorgcentra 2022** 0
HC2: Revalidatiezorg HP33: Overige praktijken gezondheidszorg 2022** 2.046
HC2: Revalidatiezorg HP4: Ondersteunende diensten 2022** 0
HC2: Revalidatiezorg HP41: Ambulance, ziekenvervoer 2022** 0
HC2: Revalidatiezorg HP42-49: Laboratoria en ov ondersteunend 2022** 0
HC2: Revalidatiezorg HP5: Leveranciers genees-en hulpmiddelen 2022** 0
HC2: Revalidatiezorg HP51: Leveranciers geneesmiddelen 2022** 0
HC2: Revalidatiezorg HP52-59: Leveranciers hulpmiddelen 2022** 0
HC2: Revalidatiezorg HP6: Aanbieders van preventieve zorg 2022** 0
HC2: Revalidatiezorg HP7: Organisaties beheer en financiering 2022** 0
HC2: Revalidatiezorg HP71: Overheidsbeleid en beheer org. 2022** 0
HC2: Revalidatiezorg HP72: Zorgverzekeraars, ziekenfondsen 2022** 0
HC2: Revalidatiezorg HP73: Particuliere verzekeraars 2022** 0
HC2: Revalidatiezorg HP79: Ov. Instellingen beheer en financ. 2022** 0
HC2: Revalidatiezorg HP8: Overige sectoren 2022** 6
HC2: Revalidatiezorg HP81: Huishoudens 2022** 0
HC2: Revalidatiezorg HP82: Zorg als nevenactiviteit 2022** 6
HC2: Revalidatiezorg HP9: Buitenland 2022** 0
HC21: Intramurale revalidatiezorg Totaal aanbieders gezondheidszorg 2022** 1.204
HC21: Intramurale revalidatiezorg HP1: Ziekenhuizen 2022** 397
HC21: Intramurale revalidatiezorg HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2022** 74
HC21: Intramurale revalidatiezorg HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2022** 4
HC21: Intramurale revalidatiezorg HP13: Categorale ziekenhuizen 2022** 319
HC21: Intramurale revalidatiezorg HP2: Instellingen langdurige zorg 2022** 807
HC21: Intramurale revalidatiezorg HP21: Verpleeg-,verzorgingsh., thuiszorg 2022** 784
HC21: Intramurale revalidatiezorg HP22-29: Instellingen gehandicaptenzorg 2022** 23
HC21: Intramurale revalidatiezorg HP3: Aanbieders ambulante zorg 2022** 0
HC21: Intramurale revalidatiezorg HP31: Medische praktijken 2022** 0
HC21: Intramurale revalidatiezorg HP32: Tandheelkundige praktijken 2022** 0
HC21: Intramurale revalidatiezorg HP34: Ambulante zorgcentra 2022** 0
HC21: Intramurale revalidatiezorg HP33: Overige praktijken gezondheidszorg 2022** 0
HC21: Intramurale revalidatiezorg HP4: Ondersteunende diensten 2022** 0
HC21: Intramurale revalidatiezorg HP41: Ambulance, ziekenvervoer 2022** 0
HC21: Intramurale revalidatiezorg HP42-49: Laboratoria en ov ondersteunend 2022** 0
HC21: Intramurale revalidatiezorg HP5: Leveranciers genees-en hulpmiddelen 2022** 0
HC21: Intramurale revalidatiezorg HP51: Leveranciers geneesmiddelen 2022** 0
HC21: Intramurale revalidatiezorg HP52-59: Leveranciers hulpmiddelen 2022** 0
HC21: Intramurale revalidatiezorg HP6: Aanbieders van preventieve zorg 2022** 0
HC21: Intramurale revalidatiezorg HP7: Organisaties beheer en financiering 2022** 0
HC21: Intramurale revalidatiezorg HP71: Overheidsbeleid en beheer org. 2022** 0
HC21: Intramurale revalidatiezorg HP72: Zorgverzekeraars, ziekenfondsen 2022** 0
HC21: Intramurale revalidatiezorg HP73: Particuliere verzekeraars 2022** 0
HC21: Intramurale revalidatiezorg HP79: Ov. Instellingen beheer en financ. 2022** 0
HC21: Intramurale revalidatiezorg HP8: Overige sectoren 2022** 0
HC21: Intramurale revalidatiezorg HP81: Huishoudens 2022** 0
HC21: Intramurale revalidatiezorg HP82: Zorg als nevenactiviteit 2022** 0
HC21: Intramurale revalidatiezorg HP9: Buitenland 2022** 0
HC22: Dagbehandeling revalidatiezorg Totaal aanbieders gezondheidszorg 2022** 34
HC22: Dagbehandeling revalidatiezorg HP1: Ziekenhuizen 2022** 34
HC22: Dagbehandeling revalidatiezorg HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2022** 0
HC22: Dagbehandeling revalidatiezorg HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2022** 0
HC22: Dagbehandeling revalidatiezorg HP13: Categorale ziekenhuizen 2022** 34
HC22: Dagbehandeling revalidatiezorg HP2: Instellingen langdurige zorg 2022** 0
HC22: Dagbehandeling revalidatiezorg HP21: Verpleeg-,verzorgingsh., thuiszorg 2022** 0
HC22: Dagbehandeling revalidatiezorg HP22-29: Instellingen gehandicaptenzorg 2022** 0
HC22: Dagbehandeling revalidatiezorg HP3: Aanbieders ambulante zorg 2022** 0
HC22: Dagbehandeling revalidatiezorg HP31: Medische praktijken 2022** 0
HC22: Dagbehandeling revalidatiezorg HP32: Tandheelkundige praktijken 2022** 0
HC22: Dagbehandeling revalidatiezorg HP34: Ambulante zorgcentra 2022** 0
HC22: Dagbehandeling revalidatiezorg HP33: Overige praktijken gezondheidszorg 2022** 0
HC22: Dagbehandeling revalidatiezorg HP4: Ondersteunende diensten 2022** 0
HC22: Dagbehandeling revalidatiezorg HP41: Ambulance, ziekenvervoer 2022** 0
HC22: Dagbehandeling revalidatiezorg HP42-49: Laboratoria en ov ondersteunend 2022** 0
HC22: Dagbehandeling revalidatiezorg HP5: Leveranciers genees-en hulpmiddelen 2022** 0
HC22: Dagbehandeling revalidatiezorg HP51: Leveranciers geneesmiddelen 2022** 0
HC22: Dagbehandeling revalidatiezorg HP52-59: Leveranciers hulpmiddelen 2022** 0
HC22: Dagbehandeling revalidatiezorg HP6: Aanbieders van preventieve zorg 2022** 0
HC22: Dagbehandeling revalidatiezorg HP7: Organisaties beheer en financiering 2022** 0
HC22: Dagbehandeling revalidatiezorg HP71: Overheidsbeleid en beheer org. 2022** 0
HC22: Dagbehandeling revalidatiezorg HP72: Zorgverzekeraars, ziekenfondsen 2022** 0
HC22: Dagbehandeling revalidatiezorg HP73: Particuliere verzekeraars 2022** 0
HC22: Dagbehandeling revalidatiezorg HP79: Ov. Instellingen beheer en financ. 2022** 0
HC22: Dagbehandeling revalidatiezorg HP8: Overige sectoren 2022** 0
HC22: Dagbehandeling revalidatiezorg HP81: Huishoudens 2022** 0
HC22: Dagbehandeling revalidatiezorg HP82: Zorg als nevenactiviteit 2022** 0
HC22: Dagbehandeling revalidatiezorg HP9: Buitenland 2022** 0
HC23: Polikl./ambulante revalidatie Totaal aanbieders gezondheidszorg 2022** 2.398
HC23: Polikl./ambulante revalidatie HP1: Ziekenhuizen 2022** 347
HC23: Polikl./ambulante revalidatie HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2022** 0
HC23: Polikl./ambulante revalidatie HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2022** 0
HC23: Polikl./ambulante revalidatie HP13: Categorale ziekenhuizen 2022** 347
HC23: Polikl./ambulante revalidatie HP2: Instellingen langdurige zorg 2022** 0
HC23: Polikl./ambulante revalidatie HP21: Verpleeg-,verzorgingsh., thuiszorg 2022** 0
HC23: Polikl./ambulante revalidatie HP22-29: Instellingen gehandicaptenzorg 2022** 0
HC23: Polikl./ambulante revalidatie HP3: Aanbieders ambulante zorg 2022** 2.046
HC23: Polikl./ambulante revalidatie HP31: Medische praktijken 2022** 0
HC23: Polikl./ambulante revalidatie HP32: Tandheelkundige praktijken 2022** 0
HC23: Polikl./ambulante revalidatie HP34: Ambulante zorgcentra 2022** 0
HC23: Polikl./ambulante revalidatie HP33: Overige praktijken gezondheidszorg 2022** 2.046
HC23: Polikl./ambulante revalidatie HP4: Ondersteunende diensten 2022** 0
HC23: Polikl./ambulante revalidatie HP41: Ambulance, ziekenvervoer 2022** 0
HC23: Polikl./ambulante revalidatie HP42-49: Laboratoria en ov ondersteunend 2022** 0
HC23: Polikl./ambulante revalidatie HP5: Leveranciers genees-en hulpmiddelen 2022** 0
HC23: Polikl./ambulante revalidatie HP51: Leveranciers geneesmiddelen 2022** 0
HC23: Polikl./ambulante revalidatie HP52-59: Leveranciers hulpmiddelen 2022** 0
HC23: Polikl./ambulante revalidatie HP6: Aanbieders van preventieve zorg 2022** 0
HC23: Polikl./ambulante revalidatie HP7: Organisaties beheer en financiering 2022** 0
HC23: Polikl./ambulante revalidatie HP71: Overheidsbeleid en beheer org. 2022** 0
HC23: Polikl./ambulante revalidatie HP72: Zorgverzekeraars, ziekenfondsen 2022** 0
HC23: Polikl./ambulante revalidatie HP73: Particuliere verzekeraars 2022** 0
HC23: Polikl./ambulante revalidatie HP79: Ov. Instellingen beheer en financ. 2022** 0
HC23: Polikl./ambulante revalidatie HP8: Overige sectoren 2022** 6
HC23: Polikl./ambulante revalidatie HP81: Huishoudens 2022** 0
HC23: Polikl./ambulante revalidatie HP82: Zorg als nevenactiviteit 2022** 6
HC23: Polikl./ambulante revalidatie HP9: Buitenland 2022** 0
HC3: Langdurige zorg voor de gezondheid Totaal aanbieders gezondheidszorg 2022** 27.541
HC3: Langdurige zorg voor de gezondheid HP1: Ziekenhuizen 2022** 1.264
HC3: Langdurige zorg voor de gezondheid HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2022** 598
HC3: Langdurige zorg voor de gezondheid HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2022** 660
HC3: Langdurige zorg voor de gezondheid HP13: Categorale ziekenhuizen 2022** 6
HC3: Langdurige zorg voor de gezondheid HP2: Instellingen langdurige zorg 2022** 25.563
HC3: Langdurige zorg voor de gezondheid HP21: Verpleeg-,verzorgingsh., thuiszorg 2022** 18.410
HC3: Langdurige zorg voor de gezondheid HP22-29: Instellingen gehandicaptenzorg 2022** 7.153
HC3: Langdurige zorg voor de gezondheid HP3: Aanbieders ambulante zorg 2022** 477
HC3: Langdurige zorg voor de gezondheid HP31: Medische praktijken 2022** 0
HC3: Langdurige zorg voor de gezondheid HP32: Tandheelkundige praktijken 2022** 0
HC3: Langdurige zorg voor de gezondheid HP34: Ambulante zorgcentra 2022** 462
HC3: Langdurige zorg voor de gezondheid HP33: Overige praktijken gezondheidszorg 2022** 15
HC3: Langdurige zorg voor de gezondheid HP4: Ondersteunende diensten 2022** 0
HC3: Langdurige zorg voor de gezondheid HP41: Ambulance, ziekenvervoer 2022** 0
HC3: Langdurige zorg voor de gezondheid HP42-49: Laboratoria en ov ondersteunend 2022** 0
HC3: Langdurige zorg voor de gezondheid HP5: Leveranciers genees-en hulpmiddelen 2022** 0
HC3: Langdurige zorg voor de gezondheid HP51: Leveranciers geneesmiddelen 2022** 0
HC3: Langdurige zorg voor de gezondheid HP52-59: Leveranciers hulpmiddelen 2022** 0
HC3: Langdurige zorg voor de gezondheid HP6: Aanbieders van preventieve zorg 2022** 0
HC3: Langdurige zorg voor de gezondheid HP7: Organisaties beheer en financiering 2022** 0
HC3: Langdurige zorg voor de gezondheid HP71: Overheidsbeleid en beheer org. 2022** 0
HC3: Langdurige zorg voor de gezondheid HP72: Zorgverzekeraars, ziekenfondsen 2022** 0
HC3: Langdurige zorg voor de gezondheid HP73: Particuliere verzekeraars 2022** 0
HC3: Langdurige zorg voor de gezondheid HP79: Ov. Instellingen beheer en financ. 2022** 0
HC3: Langdurige zorg voor de gezondheid HP8: Overige sectoren 2022** 237
HC3: Langdurige zorg voor de gezondheid HP81: Huishoudens 2022** 0
HC3: Langdurige zorg voor de gezondheid HP82: Zorg als nevenactiviteit 2022** 237
HC3: Langdurige zorg voor de gezondheid HP9: Buitenland 2022** 0
HC31: Intramurale langdurige zorg Totaal aanbieders gezondheidszorg 2022** 21.750
HC31: Intramurale langdurige zorg HP1: Ziekenhuizen 2022** 1.031
HC31: Intramurale langdurige zorg HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2022** 566
HC31: Intramurale langdurige zorg HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2022** 466
HC31: Intramurale langdurige zorg HP13: Categorale ziekenhuizen 2022** 0
HC31: Intramurale langdurige zorg HP2: Instellingen langdurige zorg 2022** 20.637
HC31: Intramurale langdurige zorg HP21: Verpleeg-,verzorgingsh., thuiszorg 2022** 14.420
HC31: Intramurale langdurige zorg HP22-29: Instellingen gehandicaptenzorg 2022** 6.217
HC31: Intramurale langdurige zorg HP3: Aanbieders ambulante zorg 2022** 0
HC31: Intramurale langdurige zorg HP31: Medische praktijken 2022** 0
HC31: Intramurale langdurige zorg HP32: Tandheelkundige praktijken 2022** 0
HC31: Intramurale langdurige zorg HP34: Ambulante zorgcentra 2022** 0
HC31: Intramurale langdurige zorg HP33: Overige praktijken gezondheidszorg 2022** 0
HC31: Intramurale langdurige zorg HP4: Ondersteunende diensten 2022** 0
HC31: Intramurale langdurige zorg HP41: Ambulance, ziekenvervoer 2022** 0
HC31: Intramurale langdurige zorg HP42-49: Laboratoria en ov ondersteunend 2022** 0
HC31: Intramurale langdurige zorg HP5: Leveranciers genees-en hulpmiddelen 2022** 0
HC31: Intramurale langdurige zorg HP51: Leveranciers geneesmiddelen 2022** 0
HC31: Intramurale langdurige zorg HP52-59: Leveranciers hulpmiddelen 2022** 0
HC31: Intramurale langdurige zorg HP6: Aanbieders van preventieve zorg 2022** 0
HC31: Intramurale langdurige zorg HP7: Organisaties beheer en financiering 2022** 0
HC31: Intramurale langdurige zorg HP71: Overheidsbeleid en beheer org. 2022** 0
HC31: Intramurale langdurige zorg HP72: Zorgverzekeraars, ziekenfondsen 2022** 0
HC31: Intramurale langdurige zorg HP73: Particuliere verzekeraars 2022** 0
HC31: Intramurale langdurige zorg HP79: Ov. Instellingen beheer en financ. 2022** 0
HC31: Intramurale langdurige zorg HP8: Overige sectoren 2022** 82
HC31: Intramurale langdurige zorg HP81: Huishoudens 2022** 0
HC31: Intramurale langdurige zorg HP82: Zorg als nevenactiviteit 2022** 82
HC31: Intramurale langdurige zorg HP9: Buitenland 2022** 0
HC32: Dagbehandeling langdurige zorg Totaal aanbieders gezondheidszorg 2022** 200
HC32: Dagbehandeling langdurige zorg HP1: Ziekenhuizen 2022** 0
HC32: Dagbehandeling langdurige zorg HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2022** 0
HC32: Dagbehandeling langdurige zorg HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2022** 0
HC32: Dagbehandeling langdurige zorg HP13: Categorale ziekenhuizen 2022** 0
HC32: Dagbehandeling langdurige zorg HP2: Instellingen langdurige zorg 2022** 200
HC32: Dagbehandeling langdurige zorg HP21: Verpleeg-,verzorgingsh., thuiszorg 2022** 32
HC32: Dagbehandeling langdurige zorg HP22-29: Instellingen gehandicaptenzorg 2022** 169
HC32: Dagbehandeling langdurige zorg HP3: Aanbieders ambulante zorg 2022** 0
HC32: Dagbehandeling langdurige zorg HP31: Medische praktijken 2022** 0
HC32: Dagbehandeling langdurige zorg HP32: Tandheelkundige praktijken 2022** 0
HC32: Dagbehandeling langdurige zorg HP34: Ambulante zorgcentra 2022** 0
HC32: Dagbehandeling langdurige zorg HP33: Overige praktijken gezondheidszorg 2022** 0
HC32: Dagbehandeling langdurige zorg HP4: Ondersteunende diensten 2022** 0
HC32: Dagbehandeling langdurige zorg HP41: Ambulance, ziekenvervoer 2022** 0
HC32: Dagbehandeling langdurige zorg HP42-49: Laboratoria en ov ondersteunend 2022** 0
HC32: Dagbehandeling langdurige zorg HP5: Leveranciers genees-en hulpmiddelen 2022** 0
HC32: Dagbehandeling langdurige zorg HP51: Leveranciers geneesmiddelen 2022** 0
HC32: Dagbehandeling langdurige zorg HP52-59: Leveranciers hulpmiddelen 2022** 0
HC32: Dagbehandeling langdurige zorg HP6: Aanbieders van preventieve zorg 2022** 0
HC32: Dagbehandeling langdurige zorg HP7: Organisaties beheer en financiering 2022** 0
HC32: Dagbehandeling langdurige zorg HP71: Overheidsbeleid en beheer org. 2022** 0
HC32: Dagbehandeling langdurige zorg HP72: Zorgverzekeraars, ziekenfondsen 2022** 0
HC32: Dagbehandeling langdurige zorg HP73: Particuliere verzekeraars 2022** 0
HC32: Dagbehandeling langdurige zorg HP79: Ov. Instellingen beheer en financ. 2022** 0
HC32: Dagbehandeling langdurige zorg HP8: Overige sectoren 2022** 0
HC32: Dagbehandeling langdurige zorg HP81: Huishoudens 2022** 0
HC32: Dagbehandeling langdurige zorg HP82: Zorg als nevenactiviteit 2022** 0
HC32: Dagbehandeling langdurige zorg HP9: Buitenland 2022** 0
HC33: Ambulante langdurige zorg Totaal aanbieders gezondheidszorg 2022** 122
HC33: Ambulante langdurige zorg HP1: Ziekenhuizen 2022** 0
HC33: Ambulante langdurige zorg HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2022** 0
HC33: Ambulante langdurige zorg HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2022** 0
HC33: Ambulante langdurige zorg HP13: Categorale ziekenhuizen 2022** 0
HC33: Ambulante langdurige zorg HP2: Instellingen langdurige zorg 2022** 107
HC33: Ambulante langdurige zorg HP21: Verpleeg-,verzorgingsh., thuiszorg 2022** 6
HC33: Ambulante langdurige zorg HP22-29: Instellingen gehandicaptenzorg 2022** 100
HC33: Ambulante langdurige zorg HP3: Aanbieders ambulante zorg 2022** 15
HC33: Ambulante langdurige zorg HP31: Medische praktijken 2022** 0
HC33: Ambulante langdurige zorg HP32: Tandheelkundige praktijken 2022** 0
HC33: Ambulante langdurige zorg HP34: Ambulante zorgcentra 2022** 0
HC33: Ambulante langdurige zorg HP33: Overige praktijken gezondheidszorg 2022** 15
HC33: Ambulante langdurige zorg HP4: Ondersteunende diensten 2022** 0
HC33: Ambulante langdurige zorg HP41: Ambulance, ziekenvervoer 2022** 0
HC33: Ambulante langdurige zorg HP42-49: Laboratoria en ov ondersteunend 2022** 0
HC33: Ambulante langdurige zorg HP5: Leveranciers genees-en hulpmiddelen 2022** 0
HC33: Ambulante langdurige zorg HP51: Leveranciers geneesmiddelen 2022** 0
HC33: Ambulante langdurige zorg HP52-59: Leveranciers hulpmiddelen 2022** 0
HC33: Ambulante langdurige zorg HP6: Aanbieders van preventieve zorg 2022** 0
HC33: Ambulante langdurige zorg HP7: Organisaties beheer en financiering 2022** 0
HC33: Ambulante langdurige zorg HP71: Overheidsbeleid en beheer org. 2022** 0
HC33: Ambulante langdurige zorg HP72: Zorgverzekeraars, ziekenfondsen 2022** 0
HC33: Ambulante langdurige zorg HP73: Particuliere verzekeraars 2022** 0
HC33: Ambulante langdurige zorg HP79: Ov. Instellingen beheer en financ. 2022** 0
HC33: Ambulante langdurige zorg HP8: Overige sectoren 2022** 0
HC33: Ambulante langdurige zorg HP81: Huishoudens 2022** 0
HC33: Ambulante langdurige zorg HP82: Zorg als nevenactiviteit 2022** 0
HC33: Ambulante langdurige zorg HP9: Buitenland 2022** 0
HC34: Thuiszorg - langdurige zorg Totaal aanbieders gezondheidszorg 2022** 5.468
HC34: Thuiszorg - langdurige zorg HP1: Ziekenhuizen 2022** 233
HC34: Thuiszorg - langdurige zorg HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2022** 32
HC34: Thuiszorg - langdurige zorg HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2022** 195
HC34: Thuiszorg - langdurige zorg HP13: Categorale ziekenhuizen 2022** 6
HC34: Thuiszorg - langdurige zorg HP2: Instellingen langdurige zorg 2022** 4.619
HC34: Thuiszorg - langdurige zorg HP21: Verpleeg-,verzorgingsh., thuiszorg 2022** 3.952
HC34: Thuiszorg - langdurige zorg HP22-29: Instellingen gehandicaptenzorg 2022** 667
HC34: Thuiszorg - langdurige zorg HP3: Aanbieders ambulante zorg 2022** 462
HC34: Thuiszorg - langdurige zorg HP31: Medische praktijken 2022** 0
HC34: Thuiszorg - langdurige zorg HP32: Tandheelkundige praktijken 2022** 0
HC34: Thuiszorg - langdurige zorg HP34: Ambulante zorgcentra 2022** 462
HC34: Thuiszorg - langdurige zorg HP33: Overige praktijken gezondheidszorg 2022** 0
HC34: Thuiszorg - langdurige zorg HP4: Ondersteunende diensten 2022** 0
HC34: Thuiszorg - langdurige zorg HP41: Ambulance, ziekenvervoer 2022** 0
HC34: Thuiszorg - langdurige zorg HP42-49: Laboratoria en ov ondersteunend 2022** 0
HC34: Thuiszorg - langdurige zorg HP5: Leveranciers genees-en hulpmiddelen 2022** 0
HC34: Thuiszorg - langdurige zorg HP51: Leveranciers geneesmiddelen 2022** 0
HC34: Thuiszorg - langdurige zorg HP52-59: Leveranciers hulpmiddelen 2022** 0
HC34: Thuiszorg - langdurige zorg HP6: Aanbieders van preventieve zorg 2022** 0
HC34: Thuiszorg - langdurige zorg HP7: Organisaties beheer en financiering 2022** 0
HC34: Thuiszorg - langdurige zorg HP71: Overheidsbeleid en beheer org. 2022** 0
HC34: Thuiszorg - langdurige zorg HP72: Zorgverzekeraars, ziekenfondsen 2022** 0
HC34: Thuiszorg - langdurige zorg HP73: Particuliere verzekeraars 2022** 0
HC34: Thuiszorg - langdurige zorg HP79: Ov. Instellingen beheer en financ. 2022** 0
HC34: Thuiszorg - langdurige zorg HP8: Overige sectoren 2022** 154
HC34: Thuiszorg - langdurige zorg HP81: Huishoudens 2022** 0
HC34: Thuiszorg - langdurige zorg HP82: Zorg als nevenactiviteit 2022** 154
HC34: Thuiszorg - langdurige zorg HP9: Buitenland 2022** 0
HC4: Ondersteunende diensten Totaal aanbieders gezondheidszorg 2022** 1.686
HC4: Ondersteunende diensten HP1: Ziekenhuizen 2022** 0
HC4: Ondersteunende diensten HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2022** 0
HC4: Ondersteunende diensten HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2022** 0
HC4: Ondersteunende diensten HP13: Categorale ziekenhuizen 2022** 0
HC4: Ondersteunende diensten HP2: Instellingen langdurige zorg 2022** 0
HC4: Ondersteunende diensten HP21: Verpleeg-,verzorgingsh., thuiszorg 2022** 0
HC4: Ondersteunende diensten HP22-29: Instellingen gehandicaptenzorg 2022** 0
HC4: Ondersteunende diensten HP3: Aanbieders ambulante zorg 2022** 0
HC4: Ondersteunende diensten HP31: Medische praktijken 2022** 0
HC4: Ondersteunende diensten HP32: Tandheelkundige praktijken 2022** 0
HC4: Ondersteunende diensten HP34: Ambulante zorgcentra 2022** 0
HC4: Ondersteunende diensten HP33: Overige praktijken gezondheidszorg 2022** 0
HC4: Ondersteunende diensten HP4: Ondersteunende diensten 2022** 1.348
HC4: Ondersteunende diensten HP41: Ambulance, ziekenvervoer 2022** 549
HC4: Ondersteunende diensten HP42-49: Laboratoria en ov ondersteunend 2022** 800
HC4: Ondersteunende diensten HP5: Leveranciers genees-en hulpmiddelen 2022** 0
HC4: Ondersteunende diensten HP51: Leveranciers geneesmiddelen 2022** 0
HC4: Ondersteunende diensten HP52-59: Leveranciers hulpmiddelen 2022** 0
HC4: Ondersteunende diensten HP6: Aanbieders van preventieve zorg 2022** 138
HC4: Ondersteunende diensten HP7: Organisaties beheer en financiering 2022** 0
HC4: Ondersteunende diensten HP71: Overheidsbeleid en beheer org. 2022** 0
HC4: Ondersteunende diensten HP72: Zorgverzekeraars, ziekenfondsen 2022** 0
HC4: Ondersteunende diensten HP73: Particuliere verzekeraars 2022** 0
HC4: Ondersteunende diensten HP79: Ov. Instellingen beheer en financ. 2022** 0
HC4: Ondersteunende diensten HP8: Overige sectoren 2022** 200
HC4: Ondersteunende diensten HP81: Huishoudens 2022** 0
HC4: Ondersteunende diensten HP82: Zorg als nevenactiviteit 2022** 200
HC4: Ondersteunende diensten HP9: Buitenland 2022** 0
HC41: Medisch laboratoriumonderzoek Totaal aanbieders gezondheidszorg 2022** 672
HC41: Medisch laboratoriumonderzoek HP1: Ziekenhuizen 2022** 0
HC41: Medisch laboratoriumonderzoek HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2022** 0
HC41: Medisch laboratoriumonderzoek HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2022** 0
HC41: Medisch laboratoriumonderzoek HP13: Categorale ziekenhuizen 2022** 0
HC41: Medisch laboratoriumonderzoek HP2: Instellingen langdurige zorg 2022** 0
HC41: Medisch laboratoriumonderzoek HP21: Verpleeg-,verzorgingsh., thuiszorg 2022** 0
HC41: Medisch laboratoriumonderzoek HP22-29: Instellingen gehandicaptenzorg 2022** 0
HC41: Medisch laboratoriumonderzoek HP3: Aanbieders ambulante zorg 2022** 0
HC41: Medisch laboratoriumonderzoek HP31: Medische praktijken 2022** 0
HC41: Medisch laboratoriumonderzoek HP32: Tandheelkundige praktijken 2022** 0
HC41: Medisch laboratoriumonderzoek HP34: Ambulante zorgcentra 2022** 0
HC41: Medisch laboratoriumonderzoek HP33: Overige praktijken gezondheidszorg 2022** 0
HC41: Medisch laboratoriumonderzoek HP4: Ondersteunende diensten 2022** 672
HC41: Medisch laboratoriumonderzoek HP41: Ambulance, ziekenvervoer 2022** 0
HC41: Medisch laboratoriumonderzoek HP42-49: Laboratoria en ov ondersteunend 2022** 672
HC41: Medisch laboratoriumonderzoek HP5: Leveranciers genees-en hulpmiddelen 2022** 0
HC41: Medisch laboratoriumonderzoek HP51: Leveranciers geneesmiddelen 2022** 0
HC41: Medisch laboratoriumonderzoek HP52-59: Leveranciers hulpmiddelen 2022** 0
HC41: Medisch laboratoriumonderzoek HP6: Aanbieders van preventieve zorg 2022** 0
HC41: Medisch laboratoriumonderzoek HP7: Organisaties beheer en financiering 2022** 0
HC41: Medisch laboratoriumonderzoek HP71: Overheidsbeleid en beheer org. 2022** 0
HC41: Medisch laboratoriumonderzoek HP72: Zorgverzekeraars, ziekenfondsen 2022** 0
HC41: Medisch laboratoriumonderzoek HP73: Particuliere verzekeraars 2022** 0
HC41: Medisch laboratoriumonderzoek HP79: Ov. Instellingen beheer en financ. 2022** 0
HC41: Medisch laboratoriumonderzoek HP8: Overige sectoren 2022** 0
HC41: Medisch laboratoriumonderzoek HP81: Huishoudens 2022** 0
HC41: Medisch laboratoriumonderzoek HP82: Zorg als nevenactiviteit 2022** 0
HC41: Medisch laboratoriumonderzoek HP9: Buitenland 2022** 0
HC42: Medische beeldvorming Totaal aanbieders gezondheidszorg 2022** 128
HC42: Medische beeldvorming HP1: Ziekenhuizen 2022** 0
HC42: Medische beeldvorming HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2022** 0
HC42: Medische beeldvorming HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2022** 0
HC42: Medische beeldvorming HP13: Categorale ziekenhuizen 2022** 0
HC42: Medische beeldvorming HP2: Instellingen langdurige zorg 2022** 0
HC42: Medische beeldvorming HP21: Verpleeg-,verzorgingsh., thuiszorg 2022** 0
HC42: Medische beeldvorming HP22-29: Instellingen gehandicaptenzorg 2022** 0
HC42: Medische beeldvorming HP3: Aanbieders ambulante zorg 2022** 0
HC42: Medische beeldvorming HP31: Medische praktijken 2022** 0
HC42: Medische beeldvorming HP32: Tandheelkundige praktijken 2022** 0
HC42: Medische beeldvorming HP34: Ambulante zorgcentra 2022** 0
HC42: Medische beeldvorming HP33: Overige praktijken gezondheidszorg 2022** 0
HC42: Medische beeldvorming HP4: Ondersteunende diensten 2022** 128
HC42: Medische beeldvorming HP41: Ambulance, ziekenvervoer 2022** 0
HC42: Medische beeldvorming HP42-49: Laboratoria en ov ondersteunend 2022** 128
HC42: Medische beeldvorming HP5: Leveranciers genees-en hulpmiddelen 2022** 0
HC42: Medische beeldvorming HP51: Leveranciers geneesmiddelen 2022** 0
HC42: Medische beeldvorming HP52-59: Leveranciers hulpmiddelen 2022** 0
HC42: Medische beeldvorming HP6: Aanbieders van preventieve zorg 2022** 0
HC42: Medische beeldvorming HP7: Organisaties beheer en financiering 2022** 0
HC42: Medische beeldvorming HP71: Overheidsbeleid en beheer org. 2022** 0
HC42: Medische beeldvorming HP72: Zorgverzekeraars, ziekenfondsen 2022** 0
HC42: Medische beeldvorming HP73: Particuliere verzekeraars 2022** 0
HC42: Medische beeldvorming HP79: Ov. Instellingen beheer en financ. 2022** 0
HC42: Medische beeldvorming HP8: Overige sectoren 2022** 0
HC42: Medische beeldvorming HP81: Huishoudens 2022** 0
HC42: Medische beeldvorming HP82: Zorg als nevenactiviteit 2022** 0
HC42: Medische beeldvorming HP9: Buitenland 2022** 0
HC43: Ziekenvervoer Totaal aanbieders gezondheidszorg 2022** 886
HC43: Ziekenvervoer HP1: Ziekenhuizen 2022** 0
HC43: Ziekenvervoer HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2022** 0
HC43: Ziekenvervoer HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2022** 0
HC43: Ziekenvervoer HP13: Categorale ziekenhuizen 2022** 0
HC43: Ziekenvervoer HP2: Instellingen langdurige zorg 2022** 0
HC43: Ziekenvervoer HP21: Verpleeg-,verzorgingsh., thuiszorg 2022** 0
HC43: Ziekenvervoer HP22-29: Instellingen gehandicaptenzorg 2022** 0
HC43: Ziekenvervoer HP3: Aanbieders ambulante zorg 2022** 0
HC43: Ziekenvervoer HP31: Medische praktijken 2022** 0
HC43: Ziekenvervoer HP32: Tandheelkundige praktijken 2022** 0
HC43: Ziekenvervoer HP34: Ambulante zorgcentra 2022** 0
HC43: Ziekenvervoer HP33: Overige praktijken gezondheidszorg 2022** 0
HC43: Ziekenvervoer HP4: Ondersteunende diensten 2022** 549
HC43: Ziekenvervoer HP41: Ambulance, ziekenvervoer 2022** 549
HC43: Ziekenvervoer HP42-49: Laboratoria en ov ondersteunend 2022** 0
HC43: Ziekenvervoer HP5: Leveranciers genees-en hulpmiddelen 2022** 0
HC43: Ziekenvervoer HP51: Leveranciers geneesmiddelen 2022** 0
HC43: Ziekenvervoer HP52-59: Leveranciers hulpmiddelen 2022** 0
HC43: Ziekenvervoer HP6: Aanbieders van preventieve zorg 2022** 138
HC43: Ziekenvervoer HP7: Organisaties beheer en financiering 2022** 0
HC43: Ziekenvervoer HP71: Overheidsbeleid en beheer org. 2022** 0
HC43: Ziekenvervoer HP72: Zorgverzekeraars, ziekenfondsen 2022** 0
HC43: Ziekenvervoer HP73: Particuliere verzekeraars 2022** 0
HC43: Ziekenvervoer HP79: Ov. Instellingen beheer en financ. 2022** 0
HC43: Ziekenvervoer HP8: Overige sectoren 2022** 200
HC43: Ziekenvervoer HP81: Huishoudens 2022** 0
HC43: Ziekenvervoer HP82: Zorg als nevenactiviteit 2022** 200
HC43: Ziekenvervoer HP9: Buitenland 2022** 0
HC5: Genees-, en hulpmiddelen Totaal aanbieders gezondheidszorg 2022** 10.347
HC5: Genees-, en hulpmiddelen HP1: Ziekenhuizen 2022** 136
HC5: Genees-, en hulpmiddelen HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2022** 136
HC5: Genees-, en hulpmiddelen HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2022** 0
HC5: Genees-, en hulpmiddelen HP13: Categorale ziekenhuizen 2022** 0
HC5: Genees-, en hulpmiddelen HP2: Instellingen langdurige zorg 2022** 75
HC5: Genees-, en hulpmiddelen HP21: Verpleeg-,verzorgingsh., thuiszorg 2022** 75
HC5: Genees-, en hulpmiddelen HP22-29: Instellingen gehandicaptenzorg 2022** 0
HC5: Genees-, en hulpmiddelen HP3: Aanbieders ambulante zorg 2022** 195
HC5: Genees-, en hulpmiddelen HP31: Medische praktijken 2022** 195
HC5: Genees-, en hulpmiddelen HP32: Tandheelkundige praktijken 2022** 0
HC5: Genees-, en hulpmiddelen HP34: Ambulante zorgcentra 2022** 0
HC5: Genees-, en hulpmiddelen HP33: Overige praktijken gezondheidszorg 2022** 0
HC5: Genees-, en hulpmiddelen HP4: Ondersteunende diensten 2022** 0
HC5: Genees-, en hulpmiddelen HP41: Ambulance, ziekenvervoer 2022** 0
HC5: Genees-, en hulpmiddelen HP42-49: Laboratoria en ov ondersteunend 2022** 0
HC5: Genees-, en hulpmiddelen HP5: Leveranciers genees-en hulpmiddelen 2022** 9.819
HC5: Genees-, en hulpmiddelen HP51: Leveranciers geneesmiddelen 2022** 6.070
HC5: Genees-, en hulpmiddelen HP52-59: Leveranciers hulpmiddelen 2022** 3.750
HC5: Genees-, en hulpmiddelen HP6: Aanbieders van preventieve zorg 2022** 0
HC5: Genees-, en hulpmiddelen HP7: Organisaties beheer en financiering 2022** 0
HC5: Genees-, en hulpmiddelen HP71: Overheidsbeleid en beheer org. 2022** 0
HC5: Genees-, en hulpmiddelen HP72: Zorgverzekeraars, ziekenfondsen 2022** 0
HC5: Genees-, en hulpmiddelen HP73: Particuliere verzekeraars 2022** 0
HC5: Genees-, en hulpmiddelen HP79: Ov. Instellingen beheer en financ. 2022** 0
HC5: Genees-, en hulpmiddelen HP8: Overige sectoren 2022** 19
HC5: Genees-, en hulpmiddelen HP81: Huishoudens 2022** 0
HC5: Genees-, en hulpmiddelen HP82: Zorg als nevenactiviteit 2022** 19
HC5: Genees-, en hulpmiddelen HP9: Buitenland 2022** 103
HC51: Geneesmiddelen, verbruiksartikelen Totaal aanbieders gezondheidszorg 2022** 6.742
HC51: Geneesmiddelen, verbruiksartikelen HP1: Ziekenhuizen 2022** 136
HC51: Geneesmiddelen, verbruiksartikelen HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2022** 136
HC51: Geneesmiddelen, verbruiksartikelen HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2022** 0
HC51: Geneesmiddelen, verbruiksartikelen HP13: Categorale ziekenhuizen 2022** 0
HC51: Geneesmiddelen, verbruiksartikelen HP2: Instellingen langdurige zorg 2022** 0
HC51: Geneesmiddelen, verbruiksartikelen HP21: Verpleeg-,verzorgingsh., thuiszorg 2022** 0
HC51: Geneesmiddelen, verbruiksartikelen HP22-29: Instellingen gehandicaptenzorg 2022** 0
HC51: Geneesmiddelen, verbruiksartikelen HP3: Aanbieders ambulante zorg 2022** 195
HC51: Geneesmiddelen, verbruiksartikelen HP31: Medische praktijken 2022** 195
HC51: Geneesmiddelen, verbruiksartikelen HP32: Tandheelkundige praktijken 2022** 0
HC51: Geneesmiddelen, verbruiksartikelen HP34: Ambulante zorgcentra 2022** 0
HC51: Geneesmiddelen, verbruiksartikelen HP33: Overige praktijken gezondheidszorg 2022** 0
HC51: Geneesmiddelen, verbruiksartikelen HP4: Ondersteunende diensten 2022** 0
HC51: Geneesmiddelen, verbruiksartikelen HP41: Ambulance, ziekenvervoer 2022** 0
HC51: Geneesmiddelen, verbruiksartikelen HP42-49: Laboratoria en ov ondersteunend 2022** 0
HC51: Geneesmiddelen, verbruiksartikelen HP5: Leveranciers genees-en hulpmiddelen 2022** 6.290
HC51: Geneesmiddelen, verbruiksartikelen HP51: Leveranciers geneesmiddelen 2022** 6.070
HC51: Geneesmiddelen, verbruiksartikelen HP52-59: Leveranciers hulpmiddelen 2022** 220
HC51: Geneesmiddelen, verbruiksartikelen HP6: Aanbieders van preventieve zorg 2022** 0
HC51: Geneesmiddelen, verbruiksartikelen HP7: Organisaties beheer en financiering 2022** 0
HC51: Geneesmiddelen, verbruiksartikelen HP71: Overheidsbeleid en beheer org. 2022** 0
HC51: Geneesmiddelen, verbruiksartikelen HP72: Zorgverzekeraars, ziekenfondsen 2022** 0
HC51: Geneesmiddelen, verbruiksartikelen HP73: Particuliere verzekeraars 2022** 0
HC51: Geneesmiddelen, verbruiksartikelen HP79: Ov. Instellingen beheer en financ. 2022** 0
HC51: Geneesmiddelen, verbruiksartikelen HP8: Overige sectoren 2022** 19
HC51: Geneesmiddelen, verbruiksartikelen HP81: Huishoudens 2022** 0
HC51: Geneesmiddelen, verbruiksartikelen HP82: Zorg als nevenactiviteit 2022** 19
HC51: Geneesmiddelen, verbruiksartikelen HP9: Buitenland 2022** 103
HC52: Therapeutische hulpmiddelen Totaal aanbieders gezondheidszorg 2022** 3.605
HC52: Therapeutische hulpmiddelen HP1: Ziekenhuizen 2022** 0
HC52: Therapeutische hulpmiddelen HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2022** 0
HC52: Therapeutische hulpmiddelen HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2022** 0
HC52: Therapeutische hulpmiddelen HP13: Categorale ziekenhuizen 2022** 0
HC52: Therapeutische hulpmiddelen HP2: Instellingen langdurige zorg 2022** 75
HC52: Therapeutische hulpmiddelen HP21: Verpleeg-,verzorgingsh., thuiszorg 2022** 75
HC52: Therapeutische hulpmiddelen HP22-29: Instellingen gehandicaptenzorg 2022** 0
HC52: Therapeutische hulpmiddelen HP3: Aanbieders ambulante zorg 2022** 0
HC52: Therapeutische hulpmiddelen HP31: Medische praktijken 2022** 0
HC52: Therapeutische hulpmiddelen HP32: Tandheelkundige praktijken 2022** 0
HC52: Therapeutische hulpmiddelen HP34: Ambulante zorgcentra 2022** 0
HC52: Therapeutische hulpmiddelen HP33: Overige praktijken gezondheidszorg 2022** 0
HC52: Therapeutische hulpmiddelen HP4: Ondersteunende diensten 2022** 0
HC52: Therapeutische hulpmiddelen HP41: Ambulance, ziekenvervoer 2022** 0
HC52: Therapeutische hulpmiddelen HP42-49: Laboratoria en ov ondersteunend 2022** 0
HC52: Therapeutische hulpmiddelen HP5: Leveranciers genees-en hulpmiddelen 2022** 3.530
HC52: Therapeutische hulpmiddelen HP51: Leveranciers geneesmiddelen 2022** 0
HC52: Therapeutische hulpmiddelen HP52-59: Leveranciers hulpmiddelen 2022** 3.530
HC52: Therapeutische hulpmiddelen HP6: Aanbieders van preventieve zorg 2022** 0
HC52: Therapeutische hulpmiddelen HP7: Organisaties beheer en financiering 2022** 0
HC52: Therapeutische hulpmiddelen HP71: Overheidsbeleid en beheer org. 2022** 0
HC52: Therapeutische hulpmiddelen HP72: Zorgverzekeraars, ziekenfondsen 2022** 0
HC52: Therapeutische hulpmiddelen HP73: Particuliere verzekeraars 2022** 0
HC52: Therapeutische hulpmiddelen HP79: Ov. Instellingen beheer en financ. 2022** 0
HC52: Therapeutische hulpmiddelen HP8: Overige sectoren 2022** 0
HC52: Therapeutische hulpmiddelen HP81: Huishoudens 2022** 0
HC52: Therapeutische hulpmiddelen HP82: Zorg als nevenactiviteit 2022** 0
HC52: Therapeutische hulpmiddelen HP9: Buitenland 2022** 0
HC6: Preventieve zorg Totaal aanbieders gezondheidszorg 2022** 5.514
HC6: Preventieve zorg HP1: Ziekenhuizen 2022** 42
HC6: Preventieve zorg HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2022** 42
HC6: Preventieve zorg HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2022** 0
HC6: Preventieve zorg HP13: Categorale ziekenhuizen 2022** 0
HC6: Preventieve zorg HP2: Instellingen langdurige zorg 2022** 0
HC6: Preventieve zorg HP21: Verpleeg-,verzorgingsh., thuiszorg 2022** 0
HC6: Preventieve zorg HP22-29: Instellingen gehandicaptenzorg 2022** 0
HC6: Preventieve zorg HP3: Aanbieders ambulante zorg 2022** 898
HC6: Preventieve zorg HP31: Medische praktijken 2022** 137
HC6: Preventieve zorg HP32: Tandheelkundige praktijken 2022** 609
HC6: Preventieve zorg HP34: Ambulante zorgcentra 2022** 0
HC6: Preventieve zorg HP33: Overige praktijken gezondheidszorg 2022** 152
HC6: Preventieve zorg HP4: Ondersteunende diensten 2022** 467
HC6: Preventieve zorg HP41: Ambulance, ziekenvervoer 2022** 0
HC6: Preventieve zorg HP42-49: Laboratoria en ov ondersteunend 2022** 467
HC6: Preventieve zorg HP5: Leveranciers genees-en hulpmiddelen 2022** 0
HC6: Preventieve zorg HP51: Leveranciers geneesmiddelen 2022** 0
HC6: Preventieve zorg HP52-59: Leveranciers hulpmiddelen 2022** 0
HC6: Preventieve zorg HP6: Aanbieders van preventieve zorg 2022** 3.709
HC6: Preventieve zorg HP7: Organisaties beheer en financiering 2022** 0
HC6: Preventieve zorg HP71: Overheidsbeleid en beheer org. 2022** 0
HC6: Preventieve zorg HP72: Zorgverzekeraars, ziekenfondsen 2022** 0
HC6: Preventieve zorg HP73: Particuliere verzekeraars 2022** 0
HC6: Preventieve zorg HP79: Ov. Instellingen beheer en financ. 2022** 0
HC6: Preventieve zorg HP8: Overige sectoren 2022** 323
HC6: Preventieve zorg HP81: Huishoudens 2022** 0
HC6: Preventieve zorg HP82: Zorg als nevenactiviteit 2022** 323
HC6: Preventieve zorg HP9: Buitenland 2022** 74
HC7: Bestuur, stelsel en fin. Admin. Totaal aanbieders gezondheidszorg 2022** 3.559
HC7: Bestuur, stelsel en fin. Admin. HP1: Ziekenhuizen 2022** 0
HC7: Bestuur, stelsel en fin. Admin. HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2022** 0
HC7: Bestuur, stelsel en fin. Admin. HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2022** 0
HC7: Bestuur, stelsel en fin. Admin. HP13: Categorale ziekenhuizen 2022** 0
HC7: Bestuur, stelsel en fin. Admin. HP2: Instellingen langdurige zorg 2022** 0
HC7: Bestuur, stelsel en fin. Admin. HP21: Verpleeg-,verzorgingsh., thuiszorg 2022** 0
HC7: Bestuur, stelsel en fin. Admin. HP22-29: Instellingen gehandicaptenzorg 2022** 0
HC7: Bestuur, stelsel en fin. Admin. HP3: Aanbieders ambulante zorg 2022** 0
HC7: Bestuur, stelsel en fin. Admin. HP31: Medische praktijken 2022** 0
HC7: Bestuur, stelsel en fin. Admin. HP32: Tandheelkundige praktijken 2022** 0
HC7: Bestuur, stelsel en fin. Admin. HP34: Ambulante zorgcentra 2022** 0
HC7: Bestuur, stelsel en fin. Admin. HP33: Overige praktijken gezondheidszorg 2022** 0
HC7: Bestuur, stelsel en fin. Admin. HP4: Ondersteunende diensten 2022** 0
HC7: Bestuur, stelsel en fin. Admin. HP41: Ambulance, ziekenvervoer 2022** 0
HC7: Bestuur, stelsel en fin. Admin. HP42-49: Laboratoria en ov ondersteunend 2022** 0
HC7: Bestuur, stelsel en fin. Admin. HP5: Leveranciers genees-en hulpmiddelen 2022** 0
HC7: Bestuur, stelsel en fin. Admin. HP51: Leveranciers geneesmiddelen 2022** 0
HC7: Bestuur, stelsel en fin. Admin. HP52-59: Leveranciers hulpmiddelen 2022** 0
HC7: Bestuur, stelsel en fin. Admin. HP6: Aanbieders van preventieve zorg 2022** 62
HC7: Bestuur, stelsel en fin. Admin. HP7: Organisaties beheer en financiering 2022** 3.498
HC7: Bestuur, stelsel en fin. Admin. HP71: Overheidsbeleid en beheer org. 2022** 1.221
HC7: Bestuur, stelsel en fin. Admin. HP72: Zorgverzekeraars, ziekenfondsen 2022** 1.772
HC7: Bestuur, stelsel en fin. Admin. HP73: Particuliere verzekeraars 2022** 505
HC7: Bestuur, stelsel en fin. Admin. HP79: Ov. Instellingen beheer en financ. 2022** 0
HC7: Bestuur, stelsel en fin. Admin. HP8: Overige sectoren 2022** 0
HC7: Bestuur, stelsel en fin. Admin. HP81: Huishoudens 2022** 0
HC7: Bestuur, stelsel en fin. Admin. HP82: Zorg als nevenactiviteit 2022** 0
HC7: Bestuur, stelsel en fin. Admin. HP9: Buitenland 2022** 0
HC71: Gezondheidsbeleid en zorgver. Totaal aanbieders gezondheidszorg 2022** 1.503
HC71: Gezondheidsbeleid en zorgver. HP1: Ziekenhuizen 2022** 0
HC71: Gezondheidsbeleid en zorgver. HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2022** 0
HC71: Gezondheidsbeleid en zorgver. HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2022** 0
HC71: Gezondheidsbeleid en zorgver. HP13: Categorale ziekenhuizen 2022** 0
HC71: Gezondheidsbeleid en zorgver. HP2: Instellingen langdurige zorg 2022** 0
HC71: Gezondheidsbeleid en zorgver. HP21: Verpleeg-,verzorgingsh., thuiszorg 2022** 0
HC71: Gezondheidsbeleid en zorgver. HP22-29: Instellingen gehandicaptenzorg 2022** 0
HC71: Gezondheidsbeleid en zorgver. HP3: Aanbieders ambulante zorg 2022** 0
HC71: Gezondheidsbeleid en zorgver. HP31: Medische praktijken 2022** 0
HC71: Gezondheidsbeleid en zorgver. HP32: Tandheelkundige praktijken 2022** 0
HC71: Gezondheidsbeleid en zorgver. HP34: Ambulante zorgcentra 2022** 0
HC71: Gezondheidsbeleid en zorgver. HP33: Overige praktijken gezondheidszorg 2022** 0
HC71: Gezondheidsbeleid en zorgver. HP4: Ondersteunende diensten 2022** 0
HC71: Gezondheidsbeleid en zorgver. HP41: Ambulance, ziekenvervoer 2022** 0
HC71: Gezondheidsbeleid en zorgver. HP42-49: Laboratoria en ov ondersteunend 2022** 0
HC71: Gezondheidsbeleid en zorgver. HP5: Leveranciers genees-en hulpmiddelen 2022** 0
HC71: Gezondheidsbeleid en zorgver. HP51: Leveranciers geneesmiddelen 2022** 0
HC71: Gezondheidsbeleid en zorgver. HP52-59: Leveranciers hulpmiddelen 2022** 0
HC71: Gezondheidsbeleid en zorgver. HP6: Aanbieders van preventieve zorg 2022** 62
HC71: Gezondheidsbeleid en zorgver. HP7: Organisaties beheer en financiering 2022** 1.441
HC71: Gezondheidsbeleid en zorgver. HP71: Overheidsbeleid en beheer org. 2022** 1.221
HC71: Gezondheidsbeleid en zorgver. HP72: Zorgverzekeraars, ziekenfondsen 2022** 220
HC71: Gezondheidsbeleid en zorgver. HP73: Particuliere verzekeraars 2022** 0
HC71: Gezondheidsbeleid en zorgver. HP79: Ov. Instellingen beheer en financ. 2022** 0
HC71: Gezondheidsbeleid en zorgver. HP8: Overige sectoren 2022** 0
HC71: Gezondheidsbeleid en zorgver. HP81: Huishoudens 2022** 0
HC71: Gezondheidsbeleid en zorgver. HP82: Zorg als nevenactiviteit 2022** 0
HC71: Gezondheidsbeleid en zorgver. HP9: Buitenland 2022** 0
HC72: Organisatie van de financiering Totaal aanbieders gezondheidszorg 2022** 2.057
HC72: Organisatie van de financiering HP1: Ziekenhuizen 2022** 0
HC72: Organisatie van de financiering HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2022** 0
HC72: Organisatie van de financiering HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2022** 0
HC72: Organisatie van de financiering HP13: Categorale ziekenhuizen 2022** 0
HC72: Organisatie van de financiering HP2: Instellingen langdurige zorg 2022** 0
HC72: Organisatie van de financiering HP21: Verpleeg-,verzorgingsh., thuiszorg 2022** 0
HC72: Organisatie van de financiering HP22-29: Instellingen gehandicaptenzorg 2022** 0
HC72: Organisatie van de financiering HP3: Aanbieders ambulante zorg 2022** 0
HC72: Organisatie van de financiering HP31: Medische praktijken 2022** 0
HC72: Organisatie van de financiering HP32: Tandheelkundige praktijken 2022** 0
HC72: Organisatie van de financiering HP34: Ambulante zorgcentra 2022** 0
HC72: Organisatie van de financiering HP33: Overige praktijken gezondheidszorg 2022** 0
HC72: Organisatie van de financiering HP4: Ondersteunende diensten 2022** 0
HC72: Organisatie van de financiering HP41: Ambulance, ziekenvervoer 2022** 0
HC72: Organisatie van de financiering HP42-49: Laboratoria en ov ondersteunend 2022** 0
HC72: Organisatie van de financiering HP5: Leveranciers genees-en hulpmiddelen 2022** 0
HC72: Organisatie van de financiering HP51: Leveranciers geneesmiddelen 2022** 0
HC72: Organisatie van de financiering HP52-59: Leveranciers hulpmiddelen 2022** 0
HC72: Organisatie van de financiering HP6: Aanbieders van preventieve zorg 2022** 0
HC72: Organisatie van de financiering HP7: Organisaties beheer en financiering 2022** 2.057
HC72: Organisatie van de financiering HP71: Overheidsbeleid en beheer org. 2022** 0
HC72: Organisatie van de financiering HP72: Zorgverzekeraars, ziekenfondsen 2022** 1.552
HC72: Organisatie van de financiering HP73: Particuliere verzekeraars 2022** 505
HC72: Organisatie van de financiering HP79: Ov. Instellingen beheer en financ. 2022** 0
HC72: Organisatie van de financiering HP8: Overige sectoren 2022** 0
HC72: Organisatie van de financiering HP81: Huishoudens 2022** 0
HC72: Organisatie van de financiering HP82: Zorg als nevenactiviteit 2022** 0
HC72: Organisatie van de financiering HP9: Buitenland 2022** 0
HC9: Gezondheidszorg n.e.g. Totaal aanbieders gezondheidszorg 2022** 1.126
HC9: Gezondheidszorg n.e.g. HP1: Ziekenhuizen 2022** 497
HC9: Gezondheidszorg n.e.g. HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2022** 497
HC9: Gezondheidszorg n.e.g. HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2022** 0
HC9: Gezondheidszorg n.e.g. HP13: Categorale ziekenhuizen 2022** 0
HC9: Gezondheidszorg n.e.g. HP2: Instellingen langdurige zorg 2022** 103
HC9: Gezondheidszorg n.e.g. HP21: Verpleeg-,verzorgingsh., thuiszorg 2022** 88
HC9: Gezondheidszorg n.e.g. HP22-29: Instellingen gehandicaptenzorg 2022** 15
HC9: Gezondheidszorg n.e.g. HP3: Aanbieders ambulante zorg 2022** 0
HC9: Gezondheidszorg n.e.g. HP31: Medische praktijken 2022** 0
HC9: Gezondheidszorg n.e.g. HP32: Tandheelkundige praktijken 2022** 0
HC9: Gezondheidszorg n.e.g. HP34: Ambulante zorgcentra 2022** 0
HC9: Gezondheidszorg n.e.g. HP33: Overige praktijken gezondheidszorg 2022** 0
HC9: Gezondheidszorg n.e.g. HP4: Ondersteunende diensten 2022** 0
HC9: Gezondheidszorg n.e.g. HP41: Ambulance, ziekenvervoer 2022** 0
HC9: Gezondheidszorg n.e.g. HP42-49: Laboratoria en ov ondersteunend 2022** 0
HC9: Gezondheidszorg n.e.g. HP5: Leveranciers genees-en hulpmiddelen 2022** 0
HC9: Gezondheidszorg n.e.g. HP51: Leveranciers geneesmiddelen 2022** 0
HC9: Gezondheidszorg n.e.g. HP52-59: Leveranciers hulpmiddelen 2022** 0
HC9: Gezondheidszorg n.e.g. HP6: Aanbieders van preventieve zorg 2022** 0
HC9: Gezondheidszorg n.e.g. HP7: Organisaties beheer en financiering 2022** 527
HC9: Gezondheidszorg n.e.g. HP71: Overheidsbeleid en beheer org. 2022** 0
HC9: Gezondheidszorg n.e.g. HP72: Zorgverzekeraars, ziekenfondsen 2022** 0
HC9: Gezondheidszorg n.e.g. HP73: Particuliere verzekeraars 2022** 0
HC9: Gezondheidszorg n.e.g. HP79: Ov. Instellingen beheer en financ. 2022** 527
HC9: Gezondheidszorg n.e.g. HP8: Overige sectoren 2022** 0
HC9: Gezondheidszorg n.e.g. HP81: Huishoudens 2022** 0
HC9: Gezondheidszorg n.e.g. HP82: Zorg als nevenactiviteit 2022** 0
HC9: Gezondheidszorg n.e.g. HP9: Buitenland 2022** 0
Totaal gezondheidsverwante uitgaven Totaal aanbieders gezondheidszorg 2022** 11.638
Totaal gezondheidsverwante uitgaven HP1: Ziekenhuizen 2022** 1.574
Totaal gezondheidsverwante uitgaven HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2022** 104
Totaal gezondheidsverwante uitgaven HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2022** 1.470
Totaal gezondheidsverwante uitgaven HP13: Categorale ziekenhuizen 2022** 0
Totaal gezondheidsverwante uitgaven HP2: Instellingen langdurige zorg 2022** 5.899
Totaal gezondheidsverwante uitgaven HP21: Verpleeg-,verzorgingsh., thuiszorg 2022** 1.852
Totaal gezondheidsverwante uitgaven HP22-29: Instellingen gehandicaptenzorg 2022** 4.047
Totaal gezondheidsverwante uitgaven HP3: Aanbieders ambulante zorg 2022** 26
Totaal gezondheidsverwante uitgaven HP31: Medische praktijken 2022** 0
Totaal gezondheidsverwante uitgaven HP32: Tandheelkundige praktijken 2022** 0
Totaal gezondheidsverwante uitgaven HP34: Ambulante zorgcentra 2022** 26
Totaal gezondheidsverwante uitgaven HP33: Overige praktijken gezondheidszorg 2022** 0
Totaal gezondheidsverwante uitgaven HP4: Ondersteunende diensten 2022** 0
Totaal gezondheidsverwante uitgaven HP41: Ambulance, ziekenvervoer 2022** 0
Totaal gezondheidsverwante uitgaven HP42-49: Laboratoria en ov ondersteunend 2022** 0
Totaal gezondheidsverwante uitgaven HP5: Leveranciers genees-en hulpmiddelen 2022** 0
Totaal gezondheidsverwante uitgaven HP51: Leveranciers geneesmiddelen 2022** 0
Totaal gezondheidsverwante uitgaven HP52-59: Leveranciers hulpmiddelen 2022** 0
Totaal gezondheidsverwante uitgaven HP6: Aanbieders van preventieve zorg 2022** 0
Totaal gezondheidsverwante uitgaven HP7: Organisaties beheer en financiering 2022** 0
Totaal gezondheidsverwante uitgaven HP71: Overheidsbeleid en beheer org. 2022** 0
Totaal gezondheidsverwante uitgaven HP72: Zorgverzekeraars, ziekenfondsen 2022** 0
Totaal gezondheidsverwante uitgaven HP73: Particuliere verzekeraars 2022** 0
Totaal gezondheidsverwante uitgaven HP79: Ov. Instellingen beheer en financ. 2022** 0
Totaal gezondheidsverwante uitgaven HP8: Overige sectoren 2022** 4.140
Totaal gezondheidsverwante uitgaven HP81: Huishoudens 2022** 2.387
Totaal gezondheidsverwante uitgaven HP82: Zorg als nevenactiviteit 2022** 1.753
Totaal gezondheidsverwante uitgaven HP9: Buitenland 2022** 0
HCR1: Langdurige zorg (welzijn) Totaal aanbieders gezondheidszorg 2022** 11.169
HCR1: Langdurige zorg (welzijn) HP1: Ziekenhuizen 2022** 1.574
HCR1: Langdurige zorg (welzijn) HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2022** 104
HCR1: Langdurige zorg (welzijn) HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2022** 1.470
HCR1: Langdurige zorg (welzijn) HP13: Categorale ziekenhuizen 2022** 0
HCR1: Langdurige zorg (welzijn) HP2: Instellingen langdurige zorg 2022** 5.899
HCR1: Langdurige zorg (welzijn) HP21: Verpleeg-,verzorgingsh., thuiszorg 2022** 1.852
HCR1: Langdurige zorg (welzijn) HP22-29: Instellingen gehandicaptenzorg 2022** 4.047
HCR1: Langdurige zorg (welzijn) HP3: Aanbieders ambulante zorg 2022** 26
HCR1: Langdurige zorg (welzijn) HP31: Medische praktijken 2022** 0
HCR1: Langdurige zorg (welzijn) HP32: Tandheelkundige praktijken 2022** 0
HCR1: Langdurige zorg (welzijn) HP34: Ambulante zorgcentra 2022** 26
HCR1: Langdurige zorg (welzijn) HP33: Overige praktijken gezondheidszorg 2022** 0
HCR1: Langdurige zorg (welzijn) HP4: Ondersteunende diensten 2022** 0
HCR1: Langdurige zorg (welzijn) HP41: Ambulance, ziekenvervoer 2022** 0
HCR1: Langdurige zorg (welzijn) HP42-49: Laboratoria en ov ondersteunend 2022** 0
HCR1: Langdurige zorg (welzijn) HP5: Leveranciers genees-en hulpmiddelen 2022** 0
HCR1: Langdurige zorg (welzijn) HP51: Leveranciers geneesmiddelen 2022** 0
HCR1: Langdurige zorg (welzijn) HP52-59: Leveranciers hulpmiddelen 2022** 0
HCR1: Langdurige zorg (welzijn) HP6: Aanbieders van preventieve zorg 2022** 0
HCR1: Langdurige zorg (welzijn) HP7: Organisaties beheer en financiering 2022** 0
HCR1: Langdurige zorg (welzijn) HP71: Overheidsbeleid en beheer org. 2022** 0
HCR1: Langdurige zorg (welzijn) HP72: Zorgverzekeraars, ziekenfondsen 2022** 0
HCR1: Langdurige zorg (welzijn) HP73: Particuliere verzekeraars 2022** 0
HCR1: Langdurige zorg (welzijn) HP79: Ov. Instellingen beheer en financ. 2022** 0
HCR1: Langdurige zorg (welzijn) HP8: Overige sectoren 2022** 3.671
HCR1: Langdurige zorg (welzijn) HP81: Huishoudens 2022** 2.387
HCR1: Langdurige zorg (welzijn) HP82: Zorg als nevenactiviteit 2022** 1.284
HCR1: Langdurige zorg (welzijn) HP9: Buitenland 2022** 0
HCR11: Langdurige zorg,welzijn,in natura Totaal aanbieders gezondheidszorg 2022** 8.708
HCR11: Langdurige zorg,welzijn,in natura HP1: Ziekenhuizen 2022** 1.562
HCR11: Langdurige zorg,welzijn,in natura HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2022** 104
HCR11: Langdurige zorg,welzijn,in natura HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2022** 1.458
HCR11: Langdurige zorg,welzijn,in natura HP13: Categorale ziekenhuizen 2022** 0
HCR11: Langdurige zorg,welzijn,in natura HP2: Instellingen langdurige zorg 2022** 5.869
HCR11: Langdurige zorg,welzijn,in natura HP21: Verpleeg-,verzorgingsh., thuiszorg 2022** 1.840
HCR11: Langdurige zorg,welzijn,in natura HP22-29: Instellingen gehandicaptenzorg 2022** 4.029
HCR11: Langdurige zorg,welzijn,in natura HP3: Aanbieders ambulante zorg 2022** 0
HCR11: Langdurige zorg,welzijn,in natura HP31: Medische praktijken 2022** 0
HCR11: Langdurige zorg,welzijn,in natura HP32: Tandheelkundige praktijken 2022** 0
HCR11: Langdurige zorg,welzijn,in natura HP34: Ambulante zorgcentra 2022** 0
HCR11: Langdurige zorg,welzijn,in natura HP33: Overige praktijken gezondheidszorg 2022** 0
HCR11: Langdurige zorg,welzijn,in natura HP4: Ondersteunende diensten 2022** 0
HCR11: Langdurige zorg,welzijn,in natura HP41: Ambulance, ziekenvervoer 2022** 0
HCR11: Langdurige zorg,welzijn,in natura HP42-49: Laboratoria en ov ondersteunend 2022** 0
HCR11: Langdurige zorg,welzijn,in natura HP5: Leveranciers genees-en hulpmiddelen 2022** 0
HCR11: Langdurige zorg,welzijn,in natura HP51: Leveranciers geneesmiddelen 2022** 0
HCR11: Langdurige zorg,welzijn,in natura HP52-59: Leveranciers hulpmiddelen 2022** 0
HCR11: Langdurige zorg,welzijn,in natura HP6: Aanbieders van preventieve zorg 2022** 0
HCR11: Langdurige zorg,welzijn,in natura HP7: Organisaties beheer en financiering 2022** 0
HCR11: Langdurige zorg,welzijn,in natura HP71: Overheidsbeleid en beheer org. 2022** 0
HCR11: Langdurige zorg,welzijn,in natura HP72: Zorgverzekeraars, ziekenfondsen 2022** 0
HCR11: Langdurige zorg,welzijn,in natura HP73: Particuliere verzekeraars 2022** 0
HCR11: Langdurige zorg,welzijn,in natura HP79: Ov. Instellingen beheer en financ. 2022** 0
HCR11: Langdurige zorg,welzijn,in natura HP8: Overige sectoren 2022** 1.277
HCR11: Langdurige zorg,welzijn,in natura HP81: Huishoudens 2022** 0
HCR11: Langdurige zorg,welzijn,in natura HP82: Zorg als nevenactiviteit 2022** 1.277
HCR11: Langdurige zorg,welzijn,in natura HP9: Buitenland 2022** 0
HCR12: Langdurige zorg, uitkeringen Totaal aanbieders gezondheidszorg 2022** 2.461
HCR12: Langdurige zorg, uitkeringen HP1: Ziekenhuizen 2022** 11
HCR12: Langdurige zorg, uitkeringen HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2022** 0
HCR12: Langdurige zorg, uitkeringen HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2022** 11
HCR12: Langdurige zorg, uitkeringen HP13: Categorale ziekenhuizen 2022** 0
HCR12: Langdurige zorg, uitkeringen HP2: Instellingen langdurige zorg 2022** 30
HCR12: Langdurige zorg, uitkeringen HP21: Verpleeg-,verzorgingsh., thuiszorg 2022** 13
HCR12: Langdurige zorg, uitkeringen HP22-29: Instellingen gehandicaptenzorg 2022** 17
HCR12: Langdurige zorg, uitkeringen HP3: Aanbieders ambulante zorg 2022** 26
HCR12: Langdurige zorg, uitkeringen HP31: Medische praktijken 2022** 0
HCR12: Langdurige zorg, uitkeringen HP32: Tandheelkundige praktijken 2022** 0
HCR12: Langdurige zorg, uitkeringen HP34: Ambulante zorgcentra 2022** 26
HCR12: Langdurige zorg, uitkeringen HP33: Overige praktijken gezondheidszorg 2022** 0
HCR12: Langdurige zorg, uitkeringen HP4: Ondersteunende diensten 2022** 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de uitgaven aan gezondheidszorg die in een jaar door ingezetenen van Nederland wordt gebruikt. Gezondheidszorg is afgebakend volgens de internationale definitie van het System of Health Accounts. De cijfers zijn daarmee internationaal vergelijkbaar met publicaties van Eurostat, OESO en WHO. Alle activiteiten van gezondheidszorg tellen mee, onafhankelijk of deze binnen of buiten de sector gezondheidszorg plaatsvinden.
De cijfers zijn afgeleid uit de statistieken over zorguitgaven, die meer activiteiten omvatten, zoals jeugdzorg, welzijnswerk, maatschappelijke dienstverlening en kinderopvang. Deze statistieken omvatten ook de uitvoer (uitgaven voor en door niet-ingezetenen).

Gegevens beschikbaar vanaf: 1998

Status van de cijfers:
De cijfers over 2022 en 2021 zijn nader voorlopig; de overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 23 mei 2024:
De cijfers over 2020-2022 zijn bijgesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Momenteel vindt een revisie plaats van de statistieken over de uitgaven aan zorg. Hierbij worden nieuwe gegevensbronnen verwerkt en de meest actuele statistische inzichten toegepast. In het vierde kwartaal van 2024 worden herziene cijfers over 2021 en 2022 en voorlopige cijfers over 2023 gepubliceerd. Herziene cijfers over 1998-2020 worden in 2025 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Uitgaven aan gezondheidszorg ingezetenen
Uitgaven aan gezondheidszorg voor ingezetenen
Het gaat om lopende uitgaven: consumptieve uitgaven aan goederen en diensten door ingezetenen (die binnen een jaar worden gebruikt).
Omvat zowel individueel als collectief geleverde goederen en diensten.

Dit is het internationale cijfer volgens het System of Health Accounts over de lopende uitgaven aan gezondheidszorg.
Gezondheidszorg volgens de definitie van het System of Health Accounts omvat curatieve (geneeskundige) zorg, revalidatiezorg, langdurige zorg voor de gezondheid, ondersteunende diensten, genees-en hulpmiddelen, preventieve zorg en beleid en beheer van het gezondheidszorgstelsel. Langdurige zorg voor de gezondheid omvat de onderdelen behandeling, verpleging en persoonlijke verzorging. De woon- of verblijfkosten zijn inbegrepen, indien dat bij de behandeling of verzorging hoort (zoals bij ziekenhuizen, revalidatiecentra en verpleeghuizen). Niet inbegrepen is sociale langdurige zorg dat vooral uit huishoudelijke verzorging en begeleiding bestaat.