Welzijn; kerncijfers, persoonskenmerken

Welzijn; kerncijfers, persoonskenmerken

Kenmerken Marges Perioden Algemeen Geluk Score geluk (schaalscore) Opleiding en werk Tevredenheid met opleidingskansen Score tevredenheid opleidingskansen (schaalscore) Opleiding en werk Tevredenheid met opleidingskansen Ontevreden (%) Opleiding en werk Tevredenheid met opleidingskansen Niet tevreden, niet ontevreden (%) Opleiding en werk Tevredenheid met opleidingskansen Tevreden (%) Opleiding en werk Tevredenheid met werk Score tevredenheid met werk (schaalscore) Opleiding en werk Tevredenheid met werk Ontevreden (%) Opleiding en werk Tevredenheid met werk Niet tevreden, niet ontevreden (%) Opleiding en werk Tevredenheid met werk Tevreden (%) Opleiding en werk Tevredenheid met reistijd Score tevredenheid met reistijd (schaalscore) Opleiding en werk Tevredenheid met reistijd Ontevreden (%) Opleiding en werk Tevredenheid met reistijd Niet tevreden, niet ontevreden (%) Opleiding en werk Tevredenheid met reistijd Tevreden (%) Opleiding en werk Tevredenheid met dagelijkse bezigheden Score tevredenheid dagelijkse bezigheden (schaalscore) Opleiding en werk Tevredenheid met dagelijkse bezigheden Ontevreden (%) Opleiding en werk Tevredenheid met dagelijkse bezigheden Niet tevreden, niet ontevreden (%) Opleiding en werk Tevredenheid met dagelijkse bezigheden Tevreden (%) Gezondheid Tevredenheid met lichamelijke gezondheid Score tevredenheid met lich. gezondheid (schaalscore) Gezondheid Tevredenheid met lichamelijke gezondheid Ontevreden (%) Gezondheid Tevredenheid met lichamelijke gezondheid Niet tevreden, niet ontevreden (%) Gezondheid Tevredenheid met lichamelijke gezondheid Tevreden (%) Gezondheid Tevredenheid met psychische gezondheid Score tevredenheid psychische gezondheid (schaalscore) Gezondheid Tevredenheid met psychische gezondheid Ontevreden (%) Gezondheid Tevredenheid met psychische gezondheid Niet tevreden, niet ontevreden (%) Gezondheid Tevredenheid met psychische gezondheid Tevreden (%) Gezondheid Tevredenheid met gewicht Score tevredenheid met gewicht (schaalscore) Gezondheid Tevredenheid met gewicht Ontevreden (%) Gezondheid Tevredenheid met gewicht Niet tevreden, niet ontevreden (%) Gezondheid Tevredenheid met gewicht Tevreden (%) Financiën Tevredenheid met financiële situatie Score tevredenheid financiële situatie (schaalscore) Financiën Tevredenheid met financiële situatie Ontevreden (%) Financiën Tevredenheid met financiële situatie Niet tevreden, niet ontevreden (%) Financiën Tevredenheid met financiële situatie Tevreden (%) Financiën Zorgen over financiële toekomst Score zorgen over financiële toekomst (schaalscore) Financiën Zorgen over financiële toekomst Geen zorgen (%) Financiën Zorgen over financiële toekomst Weinig zorgen (%) Financiën Zorgen over financiële toekomst Veel zorgen (%)
Totaal Waarde 2013 7,7 7,5 5,2 15,8 79,0 7,7 3,3 12,5 84,2 8,1 3,9 11,6 84,4 7,2 6,3 18,2 75,5 7,1 9,7 19,9 70,5 7,8 4,7 10,4 85,0 6,9 11,9 22,5 65,6 6,9 9,3 22,4 68,3 5,1 39,8 27,9 32,2
Totaal Waarde 2014 7,7 7,5 5,0 15,4 79,6 7,6 3,6 13,3 83,1 8,1 4,9 11,2 83,8 7,3 6,0 16,9 77,1 7,1 9,4 19,2 71,4 7,8 4,4 10,6 85,0 6,9 11,7 23,2 65,2 7,0 8,9 20,1 70,9 4,9 44,6 25,7 29,7
Totaal Waarde 2015 7,7 7,5 5,4 15,0 79,7 7,7 3,1 13,1 83,8 8,1 4,6 11,9 83,4 7,2 5,8 16,9 77,3 7,0 10,9 19,9 69,3 7,8 5,1 11,3 83,6 6,9 12,6 21,8 65,5 7,0 8,6 20,9 70,5 4,9 45,2 25,5 29,4
Totaal Waarde 2016 7,7 7,5 4,8 14,8 80,4 7,7 3,6 11,3 85,1 8,0 4,8 12,0 83,2 7,3 4,6 18,3 77,1 7,0 9,9 20,7 69,4 7,8 4,5 10,8 84,6 6,9 12,1 22,9 64,9 7,2 7,3 19,6 73,1 4,8 47,0 25,3 27,6
Totaal Waarde 2017 7,7 7,6 4,5 13,6 82,0 7,7 3,1 12,0 84,9 8,0 5,1 12,0 82,9 7,2 6,3 17,1 76,5 7,0 10,7 19,6 69,8 7,7 5,0 12,0 83,0 6,9 12,3 23,4 64,3 7,2 7,0 18,0 74,9 4,6 49,5 24,3 26,2
Totaal Waarde 2018 7,7 7,6 5,4 13,1 81,5 7,7 3,1 12,7 84,2 8,0 6,2 12,4 81,5 7,3 4,7 16,3 79,0 7,0 10,0 20,7 69,3 7,7 5,6 12,3 82,1 6,9 11,9 22,5 65,5 7,3 6,7 17,2 76,0 4,5 52,1 22,8 25,1
Totaal Waarde 2019 7,7 7,7 4,8 12,9 82,4 7,8 3,0 10,1 86,9 8,0 5,2 12,2 82,6 7,3 4,5 16,3 79,2 7,0 9,8 20,8 69,5 7,7 5,2 11,6 83,1 6,9 11,3 22,6 66,2 7,3 6,7 16,1 77,2 4,5 51,5 23,2 25,2
Totaal Waarde 2020 7,7 7,7 4,7 12,6 82,7 7,8 2,5 11,3 86,2 8,1 5,1 10,6 84,3 7,3 5,7 16,7 77,6 7,0 9,5 20,7 69,8 7,6 5,6 12,7 81,7 6,9 11,5 23,5 65,1 7,5 5,9 14,6 79,5 4,4 54,0 21,8 24,2
Totaal Waarde 2021 7,6 7,8 4,3 10,9 84,8 7,8 3,4 10,1 86,5 8,2 4,1 10,9 85,0 7,2 5,7 19,5 74,8 7,0 10,1 21,0 68,9 7,5 6,6 13,8 79,6 7,0 11,8 21,2 66,9 7,6 5,2 12,9 81,9 4,2 58,2 19,3 22,5
Totaal Waarde 2022 7,6 7,8 4,3 12,2 83,4 7,7 2,9 11,8 85,3 . . . . 7,3 5,0 17,2 77,8 7,2 7,8 18,8 73,4 7,5 5,6 14,5 79,8 6,8 13,0 22,9 64,1 7,4 6,2 17,2 76,6 4,6 50,9 20,4 28,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het welzijn van de bevolking van Nederland van 18 jaar of ouder in termen van geluk en tevredenheid met het leven, tevredenheid met opleidingskansen, werk, reistijd, dagelijkse bezigheden, de lichamelijke gezondheid, de psychische gezondheid, het gewicht, de financiële situatie, de woning, de woonomgeving, het sociale leven en de hoeveelheid vrije tijd. Daarnaast zijn zorgen over de financiële toekomst, onveiligheidsgevoelens en vertrouwen in anderen opgenomen. Deze gegevens kunnen worden uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en herkomst.

Voor tevredenheid met het werk en met de reistijd van en naar het werk zijn alleen de werkenden die minimaal 12 uur of meer per week werken, meegenomen. Voor de mensen die niet, of minder dan 12 uur per week werken wordt de tevredenheid met dagelijkse bezigheden gerapporteerd.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 12 mei 2023:
Geen, dit is een nieuwe tabel. Deze tabel is de opvolger van de tabel Welzijn; kerncijfers, persoonskenmerken 2013-2021. Zie paragraaf 3.

Wijzigingen per 18 augustus 2023:
De cijfers voor ‘Tevredenheid met werk’ en ‘Tevredenheid met dagelijkse bezigheden’ zijn gecorrigeerd. Personen die 12 uur of meer werken wordt gevraagd naar de tevredenheid met werk, terwijl mensen die niet of minder dan 12 uur werken wordt gevraagd naar de tevredenheid met dagelijkse bezigheden. Per abuis werden het antwoord van mensen die minder dan 12 uur werken verwerkt in het de cijfers over tevredenheid met werk, terwijl het antwoord bij deze groep betrekking heeft op de tevredenheid met de dagelijkse bezigheden.
Daarnaast is ook het label van de jongste leeftijdsgroep aangepast van ’15 tot 25 jaar’ naar ’18 tot 25 jaar‘, omdat de tabel cijfers over welzijn bevat van de bevolking vanaf 18 jaar.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over verslagjaar 2023 worden in het 2e kwartaal van 2024 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Algemeen
Geluk
Het antwoord op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u zichzelf een gelukkig mens vindt. Een 1 staat voor volledig ongelukkig en 10 voor volledig gelukkig?.
Score geluk
De gemiddelde score die mensen hebben gegeven als antwoord op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u zichzelf een gelukkig mens vindt. Een 1 staat voor volledig ongelukkig en 10 voor volledig gelukkig?’.
Opleiding en werk
Tevredenheid met opleidingskansen
Het antwoord op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met de opleidingskansen die u tot nu toe heeft gehad. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?’.
Score tevredenheid opleidingskansen
De gemiddelde score die mensen hebben gegeven als antwoord op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met de opleidingskansen die u tot nu toe heeft gehad. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?’.
Ontevreden
Deel van de mensen dat een score van 1 tot en met 4 geeft als antwoord op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met de opleidingskansen die u tot nu toe heeft gehad. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?’. Een score van 1 tot en met 4 wordt geclassificeerd als ontevreden.
Niet tevreden, niet ontevreden
Deel van de mensen dat een score van 5 of 6 geeft als antwoord op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met de opleidingskansen die u tot nu toe heeft gehad. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?’. Een score van 5 of 6 wordt geclassificeerd als niet ontevreden/ niet tevreden.
Tevreden
Deel van de mensen dat een score van 7 tot en met 10 geeft als antwoord op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met de opleidingskansen die u tot nu toe heeft gehad. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?’. Een score van 7 tot en met 10 wordt geclassificeerd als tevreden.
Tevredenheid met werk
Het antwoord op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met uw werk. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?’. Deze vraag is alleen gesteld aan mensen die minimaal 12 uur per week werken.
Score tevredenheid met werk
De gemiddelde score die mensen hebben gegeven als antwoord op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met uw werk. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?’.
Ontevreden
Deel van de mensen dat een score van 1 tot en met 4 geeft als antwoord op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met uw werk. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?’. Een score van 1 tot en met 4 wordt geclassificeerd als ontevreden.
Niet tevreden, niet ontevreden
Deel van de mensen dat een score van 5 of 6 geeft als antwoord op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met uw werk. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?’. Een score van 5 of 6 wordt geclassificeerd als niet ontevreden/ niet tevreden.
Tevreden
Deel van de mensen dat een score van 7 tot en met 10 geeft als antwoord op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met uw werk. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?’. Een score van 7 tot en met 10 wordt geclassificeerd als tevreden.
Tevredenheid met reistijd
Het antwoord op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met de reistijd van en naar uw werk. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?’. Deze vraag is alleen gesteld aan mensen die minimaal 12 uur per week werken.
Score tevredenheid met reistijd
De gemiddelde score die mensen hebben gegeven als antwoord op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met de reistijd van en naar uw werk. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?’.
Ontevreden
Deel van de mensen dat een score van 1 tot en met 4 geeft als antwoord op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met de reistijd van en naar uw werk. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?’. Een score van 1 tot en met 4 wordt geclassificeerd als ontevreden.
Niet tevreden, niet ontevreden
Deel van de mensen dat een score van 5 of 6 geeft als antwoord op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met de reistijd van en naar uw werk. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?’. Een score van 5 of 6 wordt geclassificeerd als niet ontevreden/ niet tevreden.
Tevreden
Deel van de mensen dat een score van 7 tot en met 10 geeft als antwoord op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met de reistijd van en naar uw werk. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?’. Een score van 7 tot en met 10 wordt geclassificeerd als tevreden.
Tevredenheid met dagelijkse bezigheden
Het antwoord op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met uw dagelijkse bezigheden. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?’. Deze vraag is alleen gesteld aan mensen die minder dan 12 uur per week werken.
Score tevredenheid dagelijkse bezigheden
De gemiddelde score die mensen hebben gegeven als antwoord op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met uw dagelijkse bezigheden. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?’.
Ontevreden
Deel van de mensen dat een score van 1 tot en met 4 geeft als antwoord op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met uw dagelijkse bezigheden. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?’. Een score van 1 tot en met 4 wordt geclassificeerd als ontevreden.
Niet tevreden, niet ontevreden
Deel van de mensen dat een score van 5 of 6 geeft als antwoord op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met uw dagelijkse bezigheden. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?’. Een score van 5 of 6 wordt geclassificeerd als niet ontevreden/ niet tevreden.
Tevreden
Deel van de mensen dat een score van 7 tot en met 10 geeft als antwoord op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met uw dagelijkse bezigheden. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?’. Een score van 7 tot en met 10 wordt geclassificeerd als tevreden.
Gezondheid
Tevredenheid met lichamelijke gezondheid
Het antwoord op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met uw lichamelijke gezondheid. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?’.
Score tevredenheid met lich. gezondheid
De gemiddelde score die mensen hebben gegeven als antwoord op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met uw lichamelijke gezondheid. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?’.
Ontevreden
Deel van de mensen dat een score van 1 tot en met 4 geeft als antwoord op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met uw lichamelijke gezondheid. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?’. Een score van 1 tot en met 4 wordt geclassificeerd als ontevreden.
Niet tevreden, niet ontevreden
Deel van de mensen dat een score van 5 of 6 geeft als antwoord op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met uw lichamelijke gezondheid. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?’. Een score van 5 of 6 wordt geclassificeerd als niet ontevreden/ niet tevreden.
Tevreden
Deel van de mensen dat een score van 7 tot en met 10 geeft als antwoord op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met uw lichamelijke gezondheid. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?’. Een score van 7 tot en met 10 wordt geclassificeerd als tevreden.
Tevredenheid met psychische gezondheid
Het antwoord op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met uw psychische gezondheid. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?’.
Score tevredenheid psychische gezondheid
De gemiddelde score die mensen hebben gegeven als antwoord op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met uw psychische gezondheid. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?’.
Ontevreden
Deel van de mensen dat een score van 1 tot en met 4 geeft als antwoord op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met uw psychische gezondheid. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?’. Een score van 1 tot en met 4 wordt geclassificeerd als ontevreden.
Niet tevreden, niet ontevreden
Deel van de mensen dat een score van 5 of 6 geeft als antwoord op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met uw psychische gezondheid. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?’. Een score van 5 of 6 wordt geclassificeerd als niet ontevreden/ niet tevreden.
Tevreden
Deel van de mensen dat een score van 7 tot en met 10 geeft als antwoord op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met uw psychische gezondheid. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?’. Een score van 7 tot en met 10 wordt geclassificeerd als tevreden.
Tevredenheid met gewicht
Het antwoord op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met uw gewicht. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?’.
Score tevredenheid met gewicht
De gemiddelde score die mensen hebben gegeven als antwoord op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met uw gewicht. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?’.
Ontevreden
Deel van de mensen dat een score van 1 tot en met 4 geeft als antwoord op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met uw gewicht. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?’. Een score van 1 tot en met 4 wordt geclassificeerd als ontevreden.
Niet tevreden, niet ontevreden
Deel van de mensen dat een score van 5 of 6 geeft als antwoord op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met uw gewicht. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?’. Een score van 5 of 6 wordt geclassificeerd als niet ontevreden/ niet tevreden.
Tevreden
Deel van de mensen dat een score van 7 tot en met 10 geeft als antwoord op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met uw gewicht. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?’. Een score van 7 tot en met 10 wordt geclassificeerd als tevreden.
Financiën
Tevredenheid met financiële situatie
Het antwoord op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met de financiële situatie van uw huishouden. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?’.
Score tevredenheid financiële situatie
De gemiddelde score die mensen hebben gegeven als antwoord op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met de financiële situatie van uw huishouden. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?’.
Ontevreden
Deel van de mensen dat een score van 1 tot en met 4 geeft als antwoord op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met de financiële situatie van uw huishouden. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?’. Een score van 1 tot en met 4 wordt geclassificeerd als ontevreden.
Niet tevreden, niet ontevreden
Deel van de mensen dat een score van 5 of 6 geeft als antwoord op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met de financiële situatie van uw huishouden. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?’. Een score van 5 of 6 wordt geclassificeerd als niet ontevreden/ niet tevreden.
Tevreden
Deel van de mensen dat een score van 7 tot en met 10 geeft als antwoord op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met de financiële situatie van uw huishouden. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?’. Een score van 7 tot en met 10 wordt geclassificeerd als tevreden.
Zorgen over financiële toekomst
Het antwoord op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven hoe vaak u zich zorgen maakt over uw financiële toekomst. Een 1 staat voor nooit en 10 voor voortdurend?’.
Score zorgen over financiële toekomst
De gemiddelde score die mensen hebben gegeven als antwoord op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven hoe vaak u zich zorgen maakt over uw financiële toekomst. Een 1 staat voor nooit en 10 voor voortdurend?’.
Geen zorgen
Deel van de mensen dat een score van 1 tot en met 4 geeft als antwoord op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven hoe vaak u zich zorgen maakt over uw financiële toekomst. Een 1 staat voor nooit en 10 voor voortdurend?’. Een score van 1 tot en met 4 wordt geclassificeerd als geen zorgen over de financiële toekomst.
Weinig zorgen
Deel van de mensen dat een score van 5 of 6 geeft als antwoord op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven hoe vaak u zich zorgen maakt over uw financiële toekomst. Een 1 staat voor nooit en 10 voor voortdurend?’. Een score van 5 of 6 wordt geclassificeerd als weinig zorgen over de financiële toekomst.
Veel zorgen
Deel van de mensen dat een score van 7 tot en met 10 geeft als antwoord op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven hoe vaak u zich zorgen maakt over uw financiële toekomst. Een 1 staat voor nooit en 10 voor voortdurend?’. Een score van 7 tot en met 10 wordt geclassificeerd als veel zorgen over de financiële toekomst.