Sociale contacten en maatschappelijke participatie

Sociale contacten en maatschappelijke participatie

Marges Kenmerken Perioden Vrijwilligerswerk Totaal (%) Vrijwilligerswerk Jeugdwerk (%) Vrijwilligerswerk School (%) Vrijwilligerswerk Verzorging (%) Vrijwilligerswerk Sportvereniging (%) Vrijwilligerswerk Culturele vereniging (%) Vrijwilligerswerk Hobbyvereniging (%) Vrijwilligerswerk Levensbeschouwelijke organisatie (%) Vrijwilligerswerk Arbeidsorganisatie (%) Vrijwilligerswerk Politieke organisatie (%) Vrijwilligerswerk Arbeids- of politieke organisatie (%) Vrijwilligerswerk Sociale hulpverlening (%) Vrijwilligerswerk Wonen (%) Vrijwilligerswerk Buurt (%) Vrijwilligerswerk Natuur (%) Vrijwilligerswerk Vluchtelingen (%) Vrijwilligerswerk Andere organisatie (%)
Waarde Totaal 2022 41,2 4,4 7,4 6,8 13,4 5,2 6,4 6,4 . . 1,8 3,4 . 7,1 3,5 2,7 8,9
Waarde Geslacht: mannen 2022 41,6 4,7 4,9 4,7 16,7 5,3 7,4 5,9 . . 2,4 2,8 . 7,7 3,7 2,2 9,4
Waarde Geslacht: vrouwen 2022 40,8 4,1 9,8 8,9 10,2 5,1 5,5 6,9 . . 1,3 4,0 . 6,5 3,4 3,1 8,3
Waarde Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2022 41,0 6,0 8,1 6,1 17,3 4,1 9,8 4,1 . . 1,5 2,4 . 2,8 2,6 2,2 5,3
Waarde Leeftijd: 25 tot 35 jaar 2022 34,2 3,2 6,0 3,4 10,9 3,9 4,7 5,3 . . 2,0 2,7 . 4,1 2,6 2,2 4,5
Waarde Leeftijd: 35 tot 45 jaar 2022 44,6 6,3 20,9 4,0 17,1 4,7 5,4 6,8 . . 1,4 3,7 . 9,0 3,0 3,1 6,6
Waarde Leeftijd: 45 tot 55 jaar 2022 44,6 4,8 8,5 4,2 19,4 4,8 4,0 5,6 . . 1,8 4,2 . 9,4 5,0 3,3 9,5
Waarde Leeftijd: 55 tot 65 jaar 2022 40,1 3,4 2,5 9,0 10,7 5,8 4,5 5,5 . . 2,0 3,1 . 8,2 3,6 2,7 10,1
Waarde Leeftijd: 65 tot 75 jaar 2022 48,4 4,8 2,7 13,4 9,1 8,3 9,2 9,9 . . 3,2 5,4 . 11,5 5,5 3,3 17,0
Waarde Leeftijd: 75 jaar of ouder 2022 34,5 1,8 1,3 8,8 6,7 5,3 8,9 9,0 . . 0,9 2,2 . 4,3 2,1 1,4 10,3
Waarde Herkomst: geb. in NL, ouders in NL 2022 44,7 4,6 7,6 7,3 15,0 5,8 6,9 7,0 . . 2,0 3,4 . 7,7 3,7 2,5 10,0
Waarde Herkomst: geb. in NL, ouder(s) in Europa 2022 32,6 3,5 5,2 6,3 9,8 4,5 5,1 4,5 . . 2,0 3,1 . 5,5 3,4 3,5 4,8
Waarde Herkomst: geb. NL, ouder(s) buit. Europa 2022 32,4 3,4 7,9 5,1 11,2 4,2 3,8 4,0 . . 1,3 3,1 . 3,7 3,3 2,7 5,3
Waarde Herkomst: geboren in Europa (excl.NL) 2022 30,5 2,2 5,6 4,8 8,3 5,4 6,5 2,3 . . 1,8 2,8 . 6,4 3,5 3,1 5,2
Waarde Herkomst: geboren buiten Europa 2022 29,2 5,2 7,0 5,0 5,9 1,7 5,3 6,1 . . 0,8 4,1 . 6,8 2,2 3,2 5,8
Waarde Herkomst: geboren in Nederland 2022 43,0 4,4 7,5 7,1 14,4 5,6 6,5 6,6 . . 2,0 3,4 . 7,2 3,7 2,6 9,4
Waarde Herkomst: geboren buiten Nederland 2022 29,6 4,3 6,5 5,0 6,7 2,8 5,6 4,9 . . 1,1 3,7 . 6,7 2,6 3,2 5,6
Waarde Herkomstland: Nederland 2022 44,7 4,6 7,6 7,3 15,0 5,8 6,9 7,0 . . 2,0 3,4 . 7,7 3,7 2,5 10,0
Waarde Herkomstland: Europa (excl. Nederland) 2022 31,5 2,9 5,4 5,5 9,1 5,0 5,8 3,4 . . 1,9 2,9 . 6,0 3,4 3,3 5,0
Waarde Herkomstland: buiten Europa 2022 30,7 4,4 7,4 5,0 8,4 2,8 4,6 5,1 . . 1,1 3,6 . 5,4 2,7 3,0 5,6
Waarde Onderwijsniveau: basisonderwijs 2022 27,4 4,4 3,7 8,1 5,8 1,8 4,9 4,3 . . 0,9 2,1 . 4,5 1,8 0,9 6,3
Waarde Onderwijsniveau: vmbo,mbo1,avo onderbouw 2022 32,7 4,3 4,9 7,8 9,0 3,3 5,3 6,3 . . 1,0 2,3 . 5,5 2,7 1,7 6,9
Waarde Onderwijsniveau: havo, vwo, mbo 2022 40,1 4,4 7,3 6,1 14,1 4,8 6,6 6,1 . . 1,4 3,1 . 7,2 3,1 1,7 8,8
Waarde Onderwijsniveau: hbo, wo bachelor 2022 50,3 4,8 10,0 6,6 16,9 7,2 8,0 7,8 . . 2,7 5,3 . 7,5 4,1 3,6 10,4
Waarde Onderwijsniveau: wo, master, doctor 2022 54,2 4,2 10,1 6,9 18,9 8,4 6,7 7,0 . . 3,7 4,1 . 10,2 6,4 5,8 11,9
Waarde Positie in huishouden: alleenstaande 2022 35,4 3,5 2,9 7,2 8,3 5,6 6,6 4,8 . . 1,6 3,4 . 6,1 3,7 2,0 9,1
Waarde Positie in huishouden: eenouder 2022 34,9 3,7 10,2 6,2 11,7 4,6 2,4 2,0 . . 1,4 5,2 . 6,8 2,4 1,5 6,4
Waarde Positie in huishouden: lid van ouderpaar 2022 48,6 6,1 16,2 4,4 19,9 4,9 4,9 8,6 . . 1,7 3,5 . 8,9 3,3 3,1 8,1
Waarde Positie in huish.: lid paar geen ouder 2022 41,0 3,4 2,7 9,1 10,0 6,0 7,3 7,2 . . 2,4 3,5 . 8,1 4,2 3,1 11,3
Waarde Positie in huishouden: kind 2022 38,3 4,8 6,6 5,7 17,5 4,0 8,6 3,8 . . 1,2 2,2 . 3,3 2,6 2,2 5,0
Waarde Positie in huishouden: overig lid 2022 38,6 7,2 10,6 6,2 5,3 5,4 3,4 8,7 . . 3,2 5,1 . 4,8 2,3 3,0 7,9
Waarde Stedelijkheid: zeer sterk stedelijk 2022 35,0 3,6 6,4 5,4 10,1 4,6 5,1 3,8 . . 1,7 2,8 . 4,9 3,1 2,8 6,4
Waarde Stedelijkheid: sterk stedelijk 2022 40,2 4,7 7,0 6,7 12,7 4,6 6,0 6,1 . . 2,3 4,2 . 8,1 3,5 2,7 8,3
Waarde Stedelijkheid: matig stedelijk 2022 45,0 3,8 8,3 7,3 15,2 5,3 6,8 6,2 . . 1,5 4,1 . 6,7 4,2 3,1 9,9
Waarde Stedelijkheid: weinig stedelijk 2022 46,0 5,1 8,9 8,1 16,6 6,8 7,9 8,4 . . 1,3 2,8 . 7,9 3,4 2,4 11,1
Waarde Stedelijkheid: niet stedelijk 2022 45,8 5,2 6,3 7,0 14,5 5,5 7,4 11,1 . . 2,8 3,0 . 9,4 4,2 2,1 11,0
Ondergrens 95%-interval Totaal 2022 40,1 4,0 6,8 6,3 12,6 4,8 5,9 5,9 . . 1,6 3,0 . 6,6 3,1 2,3 8,3
Ondergrens 95%-interval Geslacht: mannen 2022 40,1 4,1 4,2 4,0 15,5 4,7 6,6 5,2 . . 2,0 2,4 . 6,9 3,2 1,8 8,5
Ondergrens 95%-interval Geslacht: vrouwen 2022 39,3 3,5 8,9 8,1 9,3 4,5 4,8 6,1 . . 1,0 3,4 . 5,8 2,8 2,6 7,5
Ondergrens 95%-interval Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2022 38,0 4,7 6,6 4,8 15,1 3,1 8,1 3,0 . . 0,9 1,6 . 1,9 1,8 1,4 4,0
Ondergrens 95%-interval Leeftijd: 25 tot 35 jaar 2022 31,4 2,3 4,8 2,4 9,1 2,9 3,5 4,1 . . 1,3 1,9 . 3,0 1,8 1,5 3,4
Ondergrens 95%-interval Leeftijd: 35 tot 45 jaar 2022 41,6 5,0 18,6 2,9 15,0 3,5 4,1 5,4 . . 0,8 2,7 . 7,4 2,1 2,2 5,2
Ondergrens 95%-interval Leeftijd: 45 tot 55 jaar 2022 41,7 3,6 7,0 3,2 17,2 3,7 3,0 4,5 . . 1,1 3,1 . 7,8 3,8 2,4 8,0
Ondergrens 95%-interval Leeftijd: 55 tot 65 jaar 2022 37,5 2,6 1,8 7,6 9,2 4,7 3,5 4,4 . . 1,4 2,3 . 6,9 2,7 1,9 8,6
Ondergrens 95%-interval Leeftijd: 65 tot 75 jaar 2022 45,7 3,8 2,0 11,7 7,7 6,9 7,7 8,4 . . 2,4 4,3 . 9,9 4,4 2,4 15,0
Ondergrens 95%-interval Leeftijd: 75 jaar of ouder 2022 31,5 1,1 0,8 7,2 5,3 4,1 7,3 7,4 . . 0,5 1,5 . 3,2 1,4 0,9 8,5
Ondergrens 95%-interval Herkomst: geb. in NL, ouders in NL 2022 43,5 4,1 6,9 6,7 14,1 5,3 6,3 6,4 . . 1,7 3,0 . 7,0 3,3 2,1 9,3
Ondergrens 95%-interval Herkomst: geb. in NL, ouder(s) in Europa 2022 27,4 1,9 3,2 4,0 6,8 2,7 3,1 2,6 . . 0,9 1,6 . 3,5 1,9 1,9 2,9
Ondergrens 95%-interval Herkomst: geb. NL, ouder(s) buit. Europa 2022 28,5 2,1 5,9 3,5 8,8 2,7 2,5 2,6 . . 0,7 1,9 . 2,4 2,1 1,6 3,6
Ondergrens 95%-interval Herkomst: geboren in Europa (excl.NL) 2022 25,5 1,1 3,4 2,9 5,7 3,3 4,1 1,2 . . 0,8 1,4 . 4,1 1,9 1,6 3,2
Ondergrens 95%-interval Herkomst: geboren buiten Europa 2022 25,8 3,7 5,2 3,6 4,4 0,9 3,8 4,5 . . 0,4 2,8 . 5,1 1,3 2,1 4,3
Ondergrens 95%-interval Herkomst: geboren in Nederland 2022 41,9 4,0 6,9 6,5 13,6 5,1 6,0 6,1 . . 1,7 3,0 . 6,6 3,3 2,2 8,7
Ondergrens 95%-interval Herkomst: geboren buiten Nederland 2022 26,8 3,2 5,1 3,7 5,3 1,9 4,3 3,8 . . 0,6 2,6 . 5,2 1,7 2,2 4,3
Ondergrens 95%-interval Herkomstland: Nederland 2022 43,5 4,1 6,9 6,7 14,1 5,3 6,3 6,4 . . 1,7 3,0 . 7,0 3,3 2,1 9,3
Ondergrens 95%-interval Herkomstland: Europa (excl. Nederland) 2022 27,9 1,8 3,8 3,9 7,0 3,5 4,1 2,2 . . 1,1 1,8 . 4,3 2,2 2,1 3,5
Ondergrens 95%-interval Herkomstland: buiten Europa 2022 28,1 3,3 6,0 3,9 6,9 2,0 3,6 4,0 . . 0,6 2,7 . 4,2 1,9 2,1 4,4
Ondergrens 95%-interval Onderwijsniveau: basisonderwijs 2022 24,1 3,1 2,5 6,3 4,3 1,0 3,5 3,0 . . 0,4 1,2 . 3,2 1,0 0,4 4,7
Ondergrens 95%-interval Onderwijsniveau: vmbo,mbo1,avo onderbouw 2022 30,5 3,4 4,0 6,6 7,7 2,6 4,4 5,3 . . 0,6 1,7 . 4,5 2,0 1,2 5,8
Ondergrens 95%-interval Onderwijsniveau: havo, vwo, mbo 2022 38,3 3,7 6,3 5,3 12,8 4,0 5,7 5,2 . . 1,0 2,5 . 6,3 2,5 1,3 7,8
Ondergrens 95%-interval Onderwijsniveau: hbo, wo bachelor 2022 47,7 3,8 8,6 5,5 15,1 6,0 6,7 6,6 . . 2,0 4,3 . 6,3 3,2 2,8 9,0
Ondergrens 95%-interval Onderwijsniveau: wo, master, doctor 2022 51,2 3,2 8,4 5,6 16,7 7,0 5,4 5,7 . . 2,7 3,1 . 8,6 5,1 4,5 10,1
Ondergrens 95%-interval Positie in huishouden: alleenstaande 2022 33,0 2,6 2,1 6,0 7,0 4,5 5,4 3,9 . . 1,1 2,6 . 5,0 2,9 1,4 7,8
Ondergrens 95%-interval Positie in huishouden: eenouder 2022 29,6 2,0 7,2 3,9 8,4 2,7 1,2 0,9 . . 0,5 3,0 . 4,4 1,1 0,6 4,0
Ondergrens 95%-interval Positie in huishouden: lid van ouderpaar 2022 46,4 5,2 14,7 3,6 18,2 4,0 4,0 7,5 . . 1,2 2,8 . 7,7 2,7 2,4 7,1
Ondergrens 95%-interval Positie in huish.: lid paar geen ouder 2022 39,2 2,8 2,1 8,1 9,0 5,2 6,4 6,3 . . 1,9 2,9 . 7,1 3,5 2,5 10,2
Ondergrens 95%-interval Positie in huishouden: kind 2022 35,2 3,6 5,3 4,4 15,2 2,9 7,0 2,8 . . 0,7 1,5 . 2,3 1,8 1,4 3,8
Ondergrens 95%-interval Positie in huishouden: overig lid 2022 29,4 3,2 5,9 2,9 2,2 2,2 1,1 4,5 . . 1,0 2,1 . 2,0 0,6 1,0 3,9
Ondergrens 95%-interval Stedelijkheid: zeer sterk stedelijk 2022 32,8 2,8 5,3 4,5 8,8 3,7 4,1 3,1 . . 1,2 2,1 . 4,0 2,4 2,1 5,4
Ondergrens 95%-interval Stedelijkheid: sterk stedelijk 2022 38,2 3,9 6,0 5,8 11,4 3,8 5,1 5,2 . . 1,7 3,4 . 7,1 2,8 2,1 7,3
Ondergrens 95%-interval Stedelijkheid: matig stedelijk 2022 42,2 2,9 6,9 6,0 13,3 4,2 5,6 5,1 . . 0,9 3,1 . 5,4 3,2 2,3 8,4
Ondergrens 95%-interval Stedelijkheid: weinig stedelijk 2022 43,6 4,2 7,6 6,9 14,9 5,7 6,8 7,2 . . 0,9 2,1 . 6,8 2,7 1,7 9,7
Ondergrens 95%-interval Stedelijkheid: niet stedelijk 2022 41,7 3,6 4,5 5,2 11,8 3,9 5,4 8,8 . . 1,7 1,9 . 7,2 2,8 1,2 8,7
Bovengrens 95%-interval Totaal 2022 42,3 4,9 8,0 7,4 14,2 5,8 7,0 7,0 . . 2,2 3,8 . 7,7 4,0 3,0 9,5
Bovengrens 95%-interval Geslacht: mannen 2022 43,2 5,4 5,6 5,4 17,9 6,1 8,2 6,7 . . 2,9 3,4 . 8,6 4,4 2,7 10,3
Bovengrens 95%-interval Geslacht: vrouwen 2022 42,4 4,8 10,8 9,8 11,2 5,9 6,2 7,7 . . 1,7 4,6 . 7,4 4,0 3,7 9,2
Bovengrens 95%-interval Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2022 44,1 7,7 10,0 7,8 19,8 5,6 11,8 5,5 . . 2,5 3,6 . 4,0 3,8 3,3 6,8
Bovengrens 95%-interval Leeftijd: 25 tot 35 jaar 2022 37,2 4,5 7,6 4,7 12,9 5,3 6,1 6,8 . . 3,0 3,9 . 5,4 3,8 3,3 5,9
Bovengrens 95%-interval Leeftijd: 35 tot 45 jaar 2022 47,6 7,9 23,5 5,4 19,5 6,1 6,9 8,4 . . 2,3 5,0 . 10,9 4,2 4,4 8,3
Bovengrens 95%-interval Leeftijd: 45 tot 55 jaar 2022 47,6 6,2 10,3 5,5 21,8 6,3 5,4 7,1 . . 2,7 5,5 . 11,3 6,4 4,6 11,4
Bovengrens 95%-interval Leeftijd: 55 tot 65 jaar 2022 42,7 4,6 3,5 10,6 12,5 7,2 5,8 6,8 . . 2,9 4,2 . 9,8 4,7 3,7 11,8
Bovengrens 95%-interval Leeftijd: 65 tot 75 jaar 2022 51,1 6,1 3,7 15,4 10,7 9,9 10,8 11,7 . . 4,3 6,7 . 13,4 6,8 4,4 19,1
Bovengrens 95%-interval Leeftijd: 75 jaar of ouder 2022 37,5 2,8 2,2 10,8 8,4 6,9 10,8 10,9 . . 1,6 3,4 . 5,7 3,1 2,4 12,3
Bovengrens 95%-interval Herkomst: geb. in NL, ouders in NL 2022 46,0 5,1 8,3 8,0 16,0 6,5 7,6 7,7 . . 2,4 3,9 . 8,3 4,3 2,9 10,8
Bovengrens 95%-interval Herkomst: geb. in NL, ouder(s) in Europa 2022 38,2 6,4 8,6 9,6 13,9 7,6 8,4 7,7 . . 4,5 5,9 . 8,7 6,0 6,5 7,9
Bovengrens 95%-interval Herkomst: geb. NL, ouder(s) buit. Europa 2022 36,6 5,4 10,6 7,3 14,2 6,4 5,9 6,0 . . 2,7 5,0 . 5,7 5,2 4,6 7,5
Bovengrens 95%-interval Herkomst: geboren in Europa (excl.NL) 2022 36,1 4,6 8,9 7,9 12,0 8,6 10,0 4,7 . . 4,0 5,5 . 9,8 6,4 6,0 8,5
Bovengrens 95%-interval Herkomst: geboren buiten Europa 2022 32,9 7,3 9,2 7,0 8,0 3,0 7,3 8,1 . . 1,9 5,9 . 9,0 3,5 4,8 7,9
Bovengrens 95%-interval Herkomst: geboren in Nederland 2022 44,2 4,9 8,2 7,7 15,3 6,2 7,1 7,2 . . 2,3 3,8 . 7,8 4,2 3,0 10,1
Bovengrens 95%-interval Herkomst: geboren buiten Nederland 2022 32,6 5,8 8,3 6,5 8,4 4,1 7,3 6,5 . . 2,0 5,1 . 8,5 3,8 4,5 7,3
Bovengrens 95%-interval Herkomstland: Nederland 2022 46,0 5,1 8,3 8,0 16,0 6,5 7,6 7,7 . . 2,4 3,9 . 8,3 4,3 2,9 10,8
Bovengrens 95%-interval Herkomstland: Europa (excl. Nederland) 2022 35,5 4,5 7,6 7,6 11,7 7,1 8,1 5,2 . . 3,3 4,7 . 8,2 5,2 5,2 7,1
Bovengrens 95%-interval Herkomstland: buiten Europa 2022 33,4 5,7 9,1 6,4 10,1 4,0 6,0 6,5 . . 1,8 4,9 . 6,8 3,7 4,1 7,0
Bovengrens 95%-interval Onderwijsniveau: basisonderwijs 2022 31,0 6,4 5,5 10,4 7,9 3,1 6,8 6,1 . . 2,1 3,6 . 6,5 3,2 2,1 8,4
Bovengrens 95%-interval Onderwijsniveau: vmbo,mbo1,avo onderbouw 2022 35,0 5,4 6,1 9,2 10,5 4,3 6,5 7,6 . . 1,6 3,1 . 6,7 3,6 2,5 8,2
Bovengrens 95%-interval Onderwijsniveau: havo, vwo, mbo 2022 42,0 5,3 8,3 7,1 15,5 5,6 7,6 7,0 . . 2,0 3,8 . 8,3 3,8 2,3 9,9
Bovengrens 95%-interval Onderwijsniveau: hbo, wo bachelor 2022 52,8 6,0 11,6 7,9 18,9 8,7 9,5 9,2 . . 3,6 6,6 . 8,9 5,2 4,7 12,0
Bovengrens 95%-interval Onderwijsniveau: wo, master, doctor 2022 57,1 5,6 12,0 8,5 21,3 10,2 8,4 8,6 . . 4,9 5,4 . 12,1 8,0 7,3 13,9
Bovengrens 95%-interval Positie in huishouden: alleenstaande 2022 37,8 4,5 3,9 8,6 9,8 6,8 8,0 6,0 . . 2,4 4,4 . 7,5 4,8 2,8 10,6
Bovengrens 95%-interval Positie in huishouden: eenouder 2022 40,7 6,9 14,4 9,6 16,0 7,7 5,1 4,4 . . 3,6 8,7 . 10,5 4,9 3,9 10,0
Bovengrens 95%-interval Positie in huishouden: lid van ouderpaar 2022 50,8 7,3 17,9 5,4 21,7 5,9 5,9 9,9 . . 2,4 4,4 . 10,2 4,2 4,0 9,4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat informatie over de deelname aan sociale activiteiten en maatschappelijke participatie van personen van 15 jaar en ouder. Bij sociale activiteiten gaat het om contacten met familie, vrienden en buren en om informele hulp die mensen aan anderen geven.
Bij maatschappelijke participatie gaat het om participatie in organisaties, zoals lidmaatschappen van verenigingen, verenigingsdeelname en vrijwilligerswerk. Politieke participatie maakt ook deel uit van maatschappelijke participatie. In deze tabel zijn deelname aan politieke acties (vanaf 18 jaar) en politieke interesse opgenomen. Alle onderwerpen zijn uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, herkomst, hoogst behaald onderwijsniveau, positie in het huishouden en stedelijkheid van de gemeente.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers: definitief

Wijzigingen per 15 mei 2023:
Geen, dit is een nieuwe tabel. Deze tabel is de opvolger van de tabel Sociale contacten en maatschappelijke participatie 2012-2021. Zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers komen het 2e kwartaal van 2024 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Vrijwilligerswerk
Vrijwilligerswerk voor organisaties of verenigingen in de afgelopen 12 maanden. Het kan daarbij gaan om bestuurlijk werk of andere activiteiten.
Totaal
Vrijwilligerswerk voor organisaties of verenigingen in de afgelopen 12 maanden. Het kan daarbij gaan om bestuurlijk werk of andere activiteiten.
Jeugdwerk
Vrijwilligerswerk voor jeugd- en buurthuiswerk zoals scouting.
School
Vrijwilligerswerk een school, zoals oudercommissie, bestuur, leesouder of hulp op school.
Verzorging
Vrijwilligerswerk voor verzorging of gezondheidszorg, zoals ouderenzorg, kinderopvang of hulp in ziekenhuis of hospice.
Voor 2022 werd als voorbeeld ook collecteren voor gezondheidsorganisaties en zieken bezoeken genoemd, mogelijk zijn de cijfers dierdoor niet meer helemaal vergelijkbaar in de tijd.
Sportvereniging
Vrijwilligerswerk voor een sportvereniging , zoals trainer, kantinedienst, zaalbeheer of bestuur.
Culturele vereniging
Vrijwilligerswerk voor kunst of cultuur, zoals een muziek- of toneelvereniging, bibliotheek of museum.
Voor 2022 werden museum en bibliotheek niet als voorbeeld genoemd, mogelijk zijn de cijfers dierdoor niet meer helemaal vergelijkbaar in de tijd.
Hobbyvereniging
Vrijwilligerswerk voor een hobby- of gezelligheidsvereniging.
Levensbeschouwelijke organisatie
Vrijwilligerswerk voor een religieuze of levensbeschouwelijke groepering, zoals activiteiten voor een kerk of moskee.
Arbeidsorganisatie
Vrijwilligerswerk voor de vakbond of een bedrijfsorganisatie, zoals bijvoorbeeld de ondernemingsraad of personeelsvereniging.
Deze categorie wordt sinds 2022 meer apart uitgevraagd, maar samen met vrijwilligerswerk voor politieke organisaties.
Politieke organisatie
Vrijwilligerswerk voor een politieke partij of actiegroep.
Deze categorie wordt sinds 2022 meer apart uitgevraagd, maar samen met vrijwilligerswerk voor een vakbond of bedrijfsorganisatie.
Arbeids- of politieke organisatie
Vrijwilligerswerk gedaan voor een politieke partij of actiegroep of voor een vakbond of bedrijfsorganisatie.
Sociale hulpverlening
Vrijwilligerswerk voor sociale hulpverlening, voedselbank, rechtshulp of slachtofferhulp.
Wonen
Vrijwilligerswerk op het gebied van wonen, woonomstandigheden of huurdersbelangen. Deze categorie wordt vanaf 2022 niet meer gevraagd.
Buurt
Vrijwilligerswerkvoor de wijk of de buurt.
Natuur
Vrijwilligerswerk voor milieu, natuurbehoud of dierenbescherming.
Vluchtelingen
Vrijwilligerswerk voor vluchtelingenwerk, mensenrechten of ontwikkelingssamenwerking.
Andere organisatie
Vrijwilligerswerk voor organisaties op een ander gebied. Doordat er vanaf 2022 naar vrijwilligerswerk op net iets andere gebieden wordt gevraagd, is deze ‘restcategorie’ niet meer vergelijkbaar met eerdere jaren.