Sociale contacten en maatschappelijke participatie

Sociale contacten en maatschappelijke participatie

Marges Kenmerken Perioden Vrijwilligerswerk Totaal (%) Vrijwilligerswerk Jeugdwerk (%) Vrijwilligerswerk School (%) Vrijwilligerswerk Verzorging (%) Vrijwilligerswerk Sportvereniging (%) Vrijwilligerswerk Culturele vereniging (%) Vrijwilligerswerk Hobbyvereniging (%) Vrijwilligerswerk Levensbeschouwelijke organisatie (%) Vrijwilligerswerk Arbeidsorganisatie (%) Vrijwilligerswerk Politieke organisatie (%) Vrijwilligerswerk Arbeids- of politieke organisatie (%) Vrijwilligerswerk Sociale hulpverlening (%) Vrijwilligerswerk Wonen (%) Vrijwilligerswerk Buurt (%) Vrijwilligerswerk Natuur (%) Vrijwilligerswerk Vluchtelingen (%) Vrijwilligerswerk Andere organisatie (%)
Waarde Totaal 2023 48,7 4,4 10,5 8,7 15,7 6,1 10,5 7,5 . . 2,3 4,2 . 10,5 4,7 2,9 11,1
Waarde Geslacht: mannen 2023 49,3 4,2 8,2 6,0 18,9 6,0 12,0 7,1 . . 2,9 4,4 . 11,5 5,1 2,3 11,6
Waarde Geslacht: vrouwen 2023 48,2 4,5 12,8 11,4 12,6 6,2 8,9 7,9 . . 1,6 3,9 . 9,4 4,4 3,4 10,6
Waarde Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2023 46,4 5,5 12,1 7,5 19,2 4,7 11,3 6,1 . . 1,7 4,9 . 5,8 4,1 2,8 7,3
Waarde Leeftijd: 25 tot 35 jaar 2023 41,0 3,8 9,1 5,3 13,5 4,5 7,9 6,9 . . 2,5 2,9 . 5,6 3,3 3,0 7,1
Waarde Leeftijd: 35 tot 45 jaar 2023 56,1 5,2 29,3 6,1 20,7 5,8 8,9 6,6 . . 1,9 4,9 . 13,5 5,3 2,7 8,9
Waarde Leeftijd: 45 tot 55 jaar 2023 53,1 5,9 12,6 8,8 23,4 6,0 8,8 7,7 . . 2,3 3,4 . 11,8 5,0 2,7 11,2
Waarde Leeftijd: 55 tot 65 jaar 2023 46,3 3,1 3,1 11,0 13,0 4,6 9,1 6,8 . . 2,8 3,6 . 10,3 5,0 2,9 13,4
Waarde Leeftijd: 65 tot 75 jaar 2023 54,6 3,8 3,9 14,4 10,1 11,3 14,5 9,8 . . 2,5 5,7 . 15,0 6,6 3,9 17,0
Waarde Leeftijd: 75 jaar of ouder 2023 43,0 2,8 1,4 8,4 6,7 7,1 15,1 9,7 . . 2,0 4,1 . 12,8 3,9 2,1 14,4
Waarde Herkomst: geb. in NL, ouders in NL 2023 51,9 4,5 10,5 9,4 17,5 6,7 11,1 7,7 . . 2,4 4,2 . 11,5 4,7 2,5 12,9
Waarde Herkomst: geb. in NL, ouder(s) in Europa 2023 43,3 3,6 6,7 8,0 12,8 3,5 8,8 3,5 . . 0,3 4,5 . 7,4 5,8 2,4 6,9
Waarde Herkomst: geb. NL, ouder(s) buit. Europa 2023 42,6 3,5 13,8 6,3 14,3 5,1 7,6 8,3 . . 2,7 3,0 . 6,4 2,9 3,1 6,3
Waarde Herkomst: geboren in Europa (excl.NL) 2023 38,2 3,7 8,8 8,6 9,5 3,3 9,4 3,4 . . 1,9 3,8 . 6,7 5,2 3,6 6,2
Waarde Herkomst: geboren buiten Europa 2023 37,6 4,6 10,3 6,3 8,3 5,2 9,1 9,2 . . 1,8 4,5 . 9,2 5,5 5,0 6,0
Waarde Herkomst: geboren in Nederland 2023 50,7 4,4 10,7 9,0 17,0 6,4 10,7 7,5 . . 2,3 4,1 . 10,9 4,6 2,6 12,1
Waarde Herkomst: geboren buiten Nederland 2023 37,8 4,3 9,9 7,0 8,7 4,6 9,2 7,4 . . 1,9 4,3 . 8,5 5,4 4,5 6,1
Waarde Herkomstland: Nederland 2023 51,9 4,5 10,5 9,4 17,5 6,7 11,1 7,7 . . 2,4 4,2 . 11,5 4,7 2,5 12,9
Waarde Herkomstland: Europa (excl. Nederland) 2023 40,5 3,7 7,9 8,4 11,0 3,4 9,1 3,5 . . 1,2 4,1 . 7,0 5,4 3,1 6,5
Waarde Herkomstland: buiten Europa 2023 39,6 4,1 11,8 6,3 10,8 5,1 8,5 8,8 . . 2,2 3,9 . 8,1 4,4 4,2 6,1
Waarde Onderwijsniveau: basisonderwijs 2023 33,4 2,8 6,2 6,4 5,4 3,4 10,4 6,6 . . 1,5 3,3 . 5,8 3,1 1,7 7,2
Waarde Onderwijsniveau: vmbo,mbo1,avo onderbouw 2023 42,1 4,2 6,6 9,2 12,0 5,0 11,4 6,8 . . 1,4 2,8 . 8,7 3,9 1,9 8,6
Waarde Onderwijsniveau: havo, vwo, mbo 2023 49,1 5,1 10,2 9,8 16,0 5,7 10,6 7,7 . . 1,9 4,1 . 10,8 4,1 2,6 11,4
Waarde Onderwijsniveau: hbo, wo bachelor 2023 55,3 4,8 13,8 8,5 20,2 7,8 11,5 8,8 . . 2,7 5,0 . 11,5 5,8 3,8 12,9
Waarde Onderwijsniveau: wo, master, doctor 2023 58,6 3,5 15,4 7,6 21,2 7,9 8,1 7,1 . . 4,3 5,3 . 13,3 6,5 4,4 14,1
Waarde Positie in huishouden: alleenstaande 2023 43,6 4,3 4,2 8,8 9,4 7,1 11,3 6,8 . . 2,8 4,1 . 8,8 5,3 3,2 11,9
Waarde Positie in huishouden: eenouder 2023 49,2 5,9 19,1 8,9 17,3 4,1 9,1 4,6 . . 4,2 2,5 . 10,1 5,7 4,1 9,3
Waarde Positie in huishouden: lid van ouderpaar 2023 58,1 5,5 23,2 7,9 23,8 5,0 9,1 8,6 . . 1,7 4,0 . 13,3 4,8 2,9 11,0
Waarde Positie in huish.: lid paar geen ouder 2023 45,9 2,8 2,8 10,1 11,2 7,4 11,2 7,8 . . 2,6 4,7 . 11,5 4,7 2,7 13,1
Waarde Positie in huishouden: kind 2023 45,1 5,4 11,2 6,8 20,6 4,2 10,3 6,4 . . 1,5 4,1 . 5,6 3,7 2,5 6,6
Waarde Positie in huishouden: overig lid 2023 . . . . . . . . . . . . . . . . .
Waarde Stedelijkheid: zeer sterk stedelijk 2023 43,0 3,8 9,8 6,7 12,8 6,2 9,0 5,9 . . 2,6 4,6 . 8,7 4,7 3,0 8,7
Waarde Stedelijkheid: sterk stedelijk 2023 47,0 4,3 10,3 7,7 14,6 5,3 9,2 7,0 . . 2,1 4,1 . 9,1 4,4 3,0 9,7
Waarde Stedelijkheid: matig stedelijk 2023 52,1 3,8 12,2 10,8 17,8 5,5 10,8 8,7 . . 2,3 4,2 . 10,3 4,6 2,4 12,6
Waarde Stedelijkheid: weinig stedelijk 2023 54,4 5,4 10,4 11,0 18,7 6,7 13,0 8,5 . . 2,0 3,7 . 13,2 5,1 2,9 14,4
Waarde Stedelijkheid: niet stedelijk 2023 52,7 4,7 10,7 9,1 17,2 9,0 13,2 10,3 . . 2,8 3,8 . 15,2 5,4 2,9 13,0
Ondergrens 95%-interval Totaal 2023 47,6 3,9 9,8 8,1 14,9 5,6 9,8 7,0 . . 2,0 3,7 . 9,8 4,3 2,5 10,4
Ondergrens 95%-interval Geslacht: mannen 2023 47,6 3,6 7,3 5,3 17,6 5,3 11,0 6,4 . . 2,4 3,8 . 10,6 4,4 1,9 10,7
Ondergrens 95%-interval Geslacht: vrouwen 2023 46,6 3,9 11,8 10,4 11,6 5,5 8,1 7,1 . . 1,3 3,4 . 8,6 3,8 2,9 9,7
Ondergrens 95%-interval Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2023 43,3 4,3 10,2 6,0 16,9 3,6 9,4 4,7 . . 1,0 3,7 . 4,5 3,0 1,9 5,9
Ondergrens 95%-interval Leeftijd: 25 tot 35 jaar 2023 37,9 2,7 7,4 4,1 11,5 3,3 6,4 5,5 . . 1,6 2,0 . 4,3 2,3 2,0 5,7
Ondergrens 95%-interval Leeftijd: 35 tot 45 jaar 2023 52,9 3,9 26,5 4,7 18,2 4,5 7,2 5,2 . . 1,2 3,6 . 11,5 4,1 1,8 7,3
Ondergrens 95%-interval Leeftijd: 45 tot 55 jaar 2023 50,2 4,6 10,8 7,3 21,1 4,7 7,3 6,3 . . 1,6 2,5 . 10,1 3,9 1,9 9,5
Ondergrens 95%-interval Leeftijd: 55 tot 65 jaar 2023 43,6 2,3 2,2 9,4 11,2 3,6 7,6 5,5 . . 2,1 2,7 . 8,8 3,9 2,1 11,6
Ondergrens 95%-interval Leeftijd: 65 tot 75 jaar 2023 51,8 2,8 2,9 12,6 8,6 9,7 12,7 8,3 . . 1,8 4,6 . 13,1 5,3 2,9 15,0
Ondergrens 95%-interval Leeftijd: 75 jaar of ouder 2023 39,9 2,0 0,9 6,8 5,4 5,7 13,0 8,0 . . 1,3 3,1 . 10,9 2,8 1,4 12,4
Ondergrens 95%-interval Herkomst: geb. in NL, ouders in NL 2023 50,6 4,0 9,8 8,7 16,5 6,1 10,4 7,0 . . 2,0 3,7 . 10,7 4,2 2,2 12,1
Ondergrens 95%-interval Herkomst: geb. in NL, ouder(s) in Europa 2023 37,5 1,9 4,2 5,3 9,2 1,9 5,9 1,8 . . 0,0 2,6 . 4,9 3,6 1,1 4,5
Ondergrens 95%-interval Herkomst: geb. NL, ouder(s) buit. Europa 2023 38,1 2,1 10,9 4,5 11,4 3,4 5,5 6,0 . . 1,6 1,8 . 4,5 1,7 1,8 4,5
Ondergrens 95%-interval Herkomst: geboren in Europa (excl.NL) 2023 33,0 2,1 6,1 6,0 6,7 1,8 6,6 2,0 . . 0,9 2,2 . 4,4 3,2 2,1 4,0
Ondergrens 95%-interval Herkomst: geboren buiten Europa 2023 33,9 3,2 8,2 4,6 6,4 3,7 7,1 7,2 . . 1,0 3,1 . 7,3 4,0 3,5 4,4
Ondergrens 95%-interval Herkomst: geboren in Nederland 2023 49,5 3,9 9,9 8,4 16,1 5,8 10,0 6,9 . . 2,0 3,7 . 10,1 4,1 2,2 11,3
Ondergrens 95%-interval Herkomst: geboren buiten Nederland 2023 34,8 3,2 8,1 5,6 7,1 3,5 7,5 5,9 . . 1,2 3,2 . 6,9 4,1 3,4 4,7
Ondergrens 95%-interval Herkomstland: Nederland 2023 50,6 4,0 9,8 8,7 16,5 6,1 10,4 7,0 . . 2,0 3,7 . 10,7 4,2 2,2 12,1
Ondergrens 95%-interval Herkomstland: Europa (excl. Nederland) 2023 36,6 2,4 5,9 6,4 8,6 2,2 7,0 2,3 . . 0,6 2,8 . 5,2 3,9 1,9 4,8
Ondergrens 95%-interval Herkomstland: buiten Europa 2023 36,8 3,1 10,0 5,0 9,1 4,0 6,9 7,3 . . 1,5 2,9 . 6,6 3,3 3,1 4,9
Ondergrens 95%-interval Onderwijsniveau: basisonderwijs 2023 29,7 1,8 4,5 4,7 3,8 2,2 8,2 4,9 . . 0,8 2,1 . 4,2 2,0 0,9 5,3
Ondergrens 95%-interval Onderwijsniveau: vmbo,mbo1,avo onderbouw 2023 39,7 3,3 5,4 7,9 10,5 4,0 10,0 5,7 . . 0,9 2,1 . 7,4 3,1 1,3 7,3
Ondergrens 95%-interval Onderwijsniveau: havo, vwo, mbo 2023 47,1 4,3 9,0 8,7 14,6 4,9 9,5 6,7 . . 1,5 3,4 . 9,7 3,3 2,0 10,2
Ondergrens 95%-interval Onderwijsniveau: hbo, wo bachelor 2023 52,7 3,8 12,1 7,2 18,2 6,5 10,0 7,5 . . 2,0 4,0 . 10,0 4,7 2,9 11,3
Ondergrens 95%-interval Onderwijsniveau: wo, master, doctor 2023 55,7 2,6 13,4 6,2 18,9 6,5 6,7 5,8 . . 3,3 4,1 . 11,5 5,3 3,3 12,3
Ondergrens 95%-interval Positie in huishouden: alleenstaande 2023 41,1 3,3 3,2 7,5 8,0 6,0 9,8 5,7 . . 2,1 3,2 . 7,5 4,3 2,4 10,3
Ondergrens 95%-interval Positie in huishouden: eenouder 2023 43,0 3,5 14,6 6,0 13,0 2,2 6,1 2,6 . . 2,3 1,2 . 6,9 3,4 2,2 6,2
Ondergrens 95%-interval Positie in huishouden: lid van ouderpaar 2023 55,9 4,6 21,4 6,8 21,9 4,1 7,9 7,4 . . 1,2 3,2 . 11,9 3,9 2,2 9,7
Ondergrens 95%-interval Positie in huish.: lid paar geen ouder 2023 44,0 2,3 2,2 9,1 10,1 6,5 10,1 6,9 . . 2,1 4,0 . 10,4 3,9 2,2 11,9
Ondergrens 95%-interval Positie in huishouden: kind 2023 41,8 4,2 9,4 5,3 18,1 3,1 8,5 5,0 . . 0,9 3,0 . 4,3 2,7 1,6 5,1
Ondergrens 95%-interval Positie in huishouden: overig lid 2023 . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ondergrens 95%-interval Stedelijkheid: zeer sterk stedelijk 2023 40,7 3,0 8,4 5,6 11,3 5,2 7,8 4,9 . . 1,9 3,7 . 7,5 3,8 2,3 7,5
Ondergrens 95%-interval Stedelijkheid: sterk stedelijk 2023 44,9 3,5 9,1 6,7 13,2 4,5 8,1 6,0 . . 1,5 3,4 . 8,0 3,6 2,4 8,6
Ondergrens 95%-interval Stedelijkheid: matig stedelijk 2023 49,3 2,8 10,5 9,2 15,8 4,4 9,2 7,3 . . 1,6 3,2 . 8,8 3,6 1,7 10,9
Ondergrens 95%-interval Stedelijkheid: weinig stedelijk 2023 52,0 4,4 9,0 9,6 16,9 5,6 11,4 7,2 . . 1,4 2,9 . 11,7 4,2 2,2 12,8
Ondergrens 95%-interval Stedelijkheid: niet stedelijk 2023 48,4 3,2 8,4 7,1 14,2 6,9 10,6 8,1 . . 1,7 2,5 . 12,4 3,8 1,8 10,5
Bovengrens 95%-interval Totaal 2023 49,9 4,9 11,3 9,4 16,5 6,7 11,2 8,1 . . 2,6 4,6 . 11,2 5,2 3,3 11,8
Bovengrens 95%-interval Geslacht: mannen 2023 50,9 4,9 9,2 6,8 20,2 6,8 13,1 8,0 . . 3,5 5,1 . 12,6 5,8 2,9 12,7
Bovengrens 95%-interval Geslacht: vrouwen 2023 49,8 5,2 13,9 12,5 13,7 7,0 9,9 8,8 . . 2,1 4,6 . 10,4 5,1 4,0 11,6
Bovengrens 95%-interval Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2023 49,5 7,1 14,2 9,3 21,8 6,2 13,5 7,8 . . 2,8 6,5 . 7,4 5,4 4,0 9,1
Bovengrens 95%-interval Leeftijd: 25 tot 35 jaar 2023 44,1 5,2 11,0 6,9 15,9 6,0 9,8 8,7 . . 3,7 4,2 . 7,2 4,7 4,3 8,9
Bovengrens 95%-interval Leeftijd: 35 tot 45 jaar 2023 59,3 6,7 32,3 7,8 23,3 7,5 10,9 8,4 . . 3,1 6,5 . 15,8 7,0 4,0 10,9
Bovengrens 95%-interval Leeftijd: 45 tot 55 jaar 2023 56,0 7,4 14,6 10,5 25,9 7,5 10,5 9,4 . . 3,3 4,6 . 13,8 6,4 3,8 13,1
Bovengrens 95%-interval Leeftijd: 55 tot 65 jaar 2023 49,1 4,3 4,2 12,9 15,0 5,9 10,8 8,4 . . 3,9 4,8 . 12,1 6,3 4,0 15,4
Bovengrens 95%-interval Leeftijd: 65 tot 75 jaar 2023 57,4 5,0 5,2 16,5 11,9 13,2 16,6 11,6 . . 3,5 7,2 . 17,1 8,1 5,1 19,2
Bovengrens 95%-interval Leeftijd: 75 jaar of ouder 2023 46,1 4,1 2,4 10,3 8,4 8,9 17,4 11,7 . . 3,0 5,5 . 15,0 5,2 3,1 16,7
Bovengrens 95%-interval Herkomst: geb. in NL, ouders in NL 2023 53,2 5,1 11,4 10,1 18,5 7,3 12,0 8,4 . . 2,8 4,8 . 12,3 5,3 3,0 13,8
Bovengrens 95%-interval Herkomst: geb. in NL, ouder(s) in Europa 2023 49,4 6,6 10,4 12,0 17,4 6,4 12,8 6,5 . . 2,3 7,7 . 10,9 9,4 5,3 10,4
Bovengrens 95%-interval Herkomst: geb. NL, ouder(s) buit. Europa 2023 47,2 5,6 17,2 8,9 17,9 7,4 10,5 11,3 . . 4,6 5,1 . 9,0 4,8 5,1 8,9
Bovengrens 95%-interval Herkomst: geboren in Europa (excl.NL) 2023 43,7 6,5 12,4 12,2 13,3 6,0 13,2 6,0 . . 4,1 6,5 . 9,9 8,2 6,1 9,4
Bovengrens 95%-interval Herkomst: geboren buiten Europa 2023 41,4 6,5 13,0 8,4 10,6 7,2 11,5 11,7 . . 3,3 6,5 . 11,7 7,6 7,0 8,1
Bovengrens 95%-interval Herkomst: geboren in Nederland 2023 51,9 4,9 11,5 9,8 17,9 7,0 11,5 8,2 . . 2,7 4,7 . 11,6 5,1 3,0 12,9
Bovengrens 95%-interval Herkomst: geboren buiten Nederland 2023 40,9 5,8 11,9 8,8 10,6 6,1 11,2 9,3 . . 3,0 5,8 . 10,4 7,0 6,1 7,7
Bovengrens 95%-interval Herkomstland: Nederland 2023 53,2 5,1 11,4 10,1 18,5 7,3 12,0 8,4 . . 2,8 4,8 . 12,3 5,3 3,0 13,8
Bovengrens 95%-interval Herkomstland: Europa (excl. Nederland) 2023 44,5 5,5 10,3 10,9 13,8 5,2 11,8 5,2 . . 2,5 6,0 . 9,2 7,6 4,8 8,7
Bovengrens 95%-interval Herkomstland: buiten Europa 2023 42,5 5,5 13,8 7,9 12,7 6,6 10,3 10,7 . . 3,3 5,3 . 9,8 5,8 5,6 7,7
Bovengrens 95%-interval Onderwijsniveau: basisonderwijs 2023 37,4 4,5 8,6 8,6 7,5 5,2 13,0 8,9 . . 2,9 5,2 . 8,1 4,8 3,3 9,5
Bovengrens 95%-interval Onderwijsniveau: vmbo,mbo1,avo onderbouw 2023 44,5 5,3 7,9 10,7 13,6 6,2 13,1 8,2 . . 2,1 3,7 . 10,2 5,0 2,7 10,0
Bovengrens 95%-interval Onderwijsniveau: havo, vwo, mbo 2023 51,1 6,1 11,5 11,0 17,5 6,7 11,9 8,8 . . 2,6 5,0 . 12,0 4,9 3,3 12,7
Bovengrens 95%-interval Onderwijsniveau: hbo, wo bachelor 2023 57,9 6,0 15,7 10,1 22,4 9,3 13,3 10,4 . . 3,7 6,2 . 13,3 7,1 4,9 14,7
Bovengrens 95%-interval Onderwijsniveau: wo, master, doctor 2023 61,4 4,8 17,6 9,2 23,7 9,5 9,8 8,7 . . 5,7 6,7 . 15,3 8,1 5,7 16,2
Bovengrens 95%-interval Positie in huishouden: alleenstaande 2023 46,1 5,4 5,4 10,4 11,0 8,5 13,0 8,2 . . 3,7 5,2 . 10,4 6,5 4,2 13,6
Bovengrens 95%-interval Positie in huishouden: eenouder 2023 55,4 9,8 24,6 13,1 22,5 7,6 13,3 8,2 . . 7,5 5,3 . 14,7 9,4 7,6 13,6
Bovengrens 95%-interval Positie in huishouden: lid van ouderpaar 2023 60,3 6,6 25,1 9,2 25,7 6,0 10,4 9,9 . . 2,3 5,0 . 14,9 5,8 3,7 12,4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat informatie over de deelname aan sociale activiteiten en maatschappelijke participatie van personen van 15 jaar en ouder. Bij sociale activiteiten gaat het om contacten met familie, vrienden en buren en om informele hulp die mensen aan anderen geven.
Bij maatschappelijke participatie gaat het om participatie in organisaties, zoals lidmaatschappen van verenigingen, verenigingsdeelname en vrijwilligerswerk. Politieke participatie maakt ook deel uit van maatschappelijke participatie. In deze tabel zijn deelname aan politieke acties (vanaf 18 jaar) en politieke interesse opgenomen. Alle onderwerpen zijn uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, herkomst, hoogst behaald onderwijsniveau, positie in het huishouden en stedelijkheid van de gemeente.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers: definitief

Wijzigingen per 23 april 2024:
De jaarcijfers 2023 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers komen het 2e kwartaal van 2025 beschikbaar

Toelichting onderwerpen

Vrijwilligerswerk
Vrijwilligerswerk voor organisaties of verenigingen in de afgelopen 12 maanden. Het kan daarbij gaan om bestuurlijk werk of andere activiteiten.
Totaal
Vrijwilligerswerk voor organisaties of verenigingen in de afgelopen 12 maanden. Het kan daarbij gaan om bestuurlijk werk of andere activiteiten.
Jeugdwerk
Vrijwilligerswerk voor jeugd- en buurthuiswerk zoals scouting.
School
Vrijwilligerswerk een school, zoals oudercommissie, bestuur, leesouder of hulp op school.
Verzorging
Vrijwilligerswerk voor verzorging of gezondheidszorg, zoals ouderenzorg, kinderopvang of hulp in ziekenhuis of hospice.
Voor 2022 werd als voorbeeld ook collecteren voor gezondheidsorganisaties en zieken bezoeken genoemd, mogelijk zijn de cijfers dierdoor niet meer helemaal vergelijkbaar in de tijd.
Sportvereniging
Vrijwilligerswerk voor een sportvereniging , zoals trainer, kantinedienst, zaalbeheer of bestuur.
Culturele vereniging
Vrijwilligerswerk voor kunst of cultuur, zoals een muziek- of toneelvereniging, bibliotheek of museum.
Voor 2022 werden museum en bibliotheek niet als voorbeeld genoemd, mogelijk zijn de cijfers dierdoor niet meer helemaal vergelijkbaar in de tijd.
Hobbyvereniging
Vrijwilligerswerk voor een hobby- of gezelligheidsvereniging.
Levensbeschouwelijke organisatie
Vrijwilligerswerk voor een religieuze of levensbeschouwelijke groepering, zoals activiteiten voor een kerk of moskee.
Arbeidsorganisatie
Vrijwilligerswerk voor de vakbond of een bedrijfsorganisatie, zoals bijvoorbeeld de ondernemingsraad of personeelsvereniging.
Deze categorie wordt sinds 2022 meer apart uitgevraagd, maar samen met vrijwilligerswerk voor politieke organisaties.
Politieke organisatie
Vrijwilligerswerk voor een politieke partij of actiegroep.
Deze categorie wordt sinds 2022 meer apart uitgevraagd, maar samen met vrijwilligerswerk voor een vakbond of bedrijfsorganisatie.
Arbeids- of politieke organisatie
Vrijwilligerswerk gedaan voor een politieke partij of actiegroep of voor een vakbond of bedrijfsorganisatie.
Sociale hulpverlening
Vrijwilligerswerk voor sociale hulpverlening, voedselbank, rechtshulp of slachtofferhulp.
Wonen
Vrijwilligerswerk op het gebied van wonen, woonomstandigheden of huurdersbelangen. Deze categorie wordt vanaf 2022 niet meer gevraagd.
Buurt
Vrijwilligerswerkvoor de wijk of de buurt.
Natuur
Vrijwilligerswerk voor milieu, natuurbehoud of dierenbescherming.
Vluchtelingen
Vrijwilligerswerk voor vluchtelingenwerk, mensenrechten of ontwikkelingssamenwerking.
Andere organisatie
Vrijwilligerswerk voor organisaties op een ander gebied. Doordat er vanaf 2022 naar vrijwilligerswerk op net iets andere gebieden wordt gevraagd, is deze ‘restcategorie’ niet meer vergelijkbaar met eerdere jaren.