Sociaal-economische status; scores per wijk en buurt, regio-indeling 2022

Sociaal-economische status; scores per wijk en buurt, regio-indeling 2022

Perioden Wijken en buurten Particuliere huishoudens (Aantal) SES-WOA Totaalscore Gemiddelde score (Getal) Spreiding Spreiding totaal Waarde (Getal)
2021 Amsterdam 461.200 -0,073 1,007
2021 Jordaan 12.600 0,012 0,930
2021 Driehoekbuurt 1.800 -0,008 0,946
2021 Bloemgrachtbuurt 1.800 0,120 0,886
2021 Marnixbuurt Noord 900 -0,149 0,998
2021 Zaagpoortbuurt 700 -0,243 0,983
2021 Marnixbuurt Midden 100 0,328 0,697
2021 Elandsgrachtbuurt 2.700 0,034 0,912
2021 Passeerdersgrachtbuurt 600 0,037 0,925
2021 Groenmarktkadebuurt 200 0,149 0,875
2021 Marnixbuurt Zuid 500 0,016 0,844
2021 Anjeliersbuurt Noord 1.300 0,068 0,901
2021 Anjeliersbuurt Zuid 1.900 -0,010 0,943
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de sociaal-economische status (SES-WOA) van gemeenten, wijken en buurten in Nederland. Deze status wordt beschreven in termen van de financiële welvaart, het opleidingsniveau en het recente arbeidsverleden van particuliere huishoudens op 1 januari van het verslagjaar. Voor alle gegevens, ongeacht verslagjaar, geldt dat de gemeente/wijk/buurt-indeling van 2022 is toegepast.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2014

Status van de cijfers:
De cijfers over verslagjaar 2021 zijn voorlopig. De overige cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 12 juni 2023:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Onregelmatig.

Toelichting onderwerpen

Particuliere huishoudens
Aantal particuliere huishoudens
SES-WOA
SES-WOA
Numerieke indicator voor de sociaaleconomische status van een regio op basis van welvaart, opleidingsniveau en arbeidsverleden van huishoudens.
Totaalscore
Totaalscore
Numerieke indicator van de sociaaleconomische status op basis van welvaart, opleidingsniveau en recent arbeidsverleden van huishoudens in een regio. Deze totaalscore is de som van de deelscores welvaart, opleidingsniveau en recente arbeidsverleden.
Gemiddelde score
Spreiding
Spreiding
Numerieke maat voor de ongelijkheid in een regio. Het betreft het gemiddelde absolute verschil tussen twee willekeurige huishoudens in een regio: de mean absolute difference. Voor ieder huishouden in een regio wordt het verschil tussen de score van dat huishouden en de scores van alle andere huishoudens in die regio berekend. Hiervan wordt het gemiddelde bepaald. Zo ontstaat voor elk huishouden een gemiddeld verschil met de andere huishoudens. Tot slot wordt daarvan weer het gemiddelde bepaald over alle huishoudens in de regio.
Spreiding totaal
Spreiding totaal
De mean absolute difference van de totaalscores SES_WOA in de regio.
Waarde